template powerpoint ที่เราสร้าง มันไม่ขึ้นภาพครับ

คือผมได้สร้าง template powerpoint เสร็จแล้ว แต่พอจะใช้งานมันกลับไม่ขึ้นภาพอะไร