ลงโปรแกรม spss v.11.5 ไม่ได้

ผมใช้ windows darkligh อยู่ พอจะลงโปรแกรม spss v 11.5 แล้วไม่สามารถลงได้โดยมีข้อความขึ้น E:\setup.exe is not a valid Win32 Application ขอบคุณทุกความเห็นครับ
ครวยใหญ่
ความเห็นที่ 1
ครวยใหญ่

เพราะว่าแผ่นที่ลงมันห่วย ต้องหาแผ่นใหม่ พวกคนทำวิจัยมันโง่ทุกคนแหละ