185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่ หมวด » ทั่วไป » การเมือง » 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่

 ที่มา http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1271487283&grpid=01&catid=

185 นักเรียนนักศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ออกแถลงการณ์เรียกร้องนายกฯยุบสภาจัดเลือกตั้งใหม่ จากนั้น นปช.ควรหยุดชุมนุม ส่วนคนชั้นกลางกทม.ต้องหยุดสร้างความแตกแยก

P { margin: 0px; }

จดหมายเปิดผนึกถึง รัฐบาล แกนนำนปช. ผู้ร่วมชุมนุม และคนกรุงเทพฯ เพื่อสร้างความเข้าใจและเสนอ "ทางออก" ของสังคมจากสภาวะความขัดแย้งทางการเมือง และความรุนแรงในปัจจุบัน
        

โดย 185 นักเรียนนักศึกษาไทย ในประเทศและต่างประเทศ


โดยสืบเนื่องจากเหตุการณ์วันที่ 10 เมษายน ที่รัฐบาลตัดสินใจสลายการชุมนุมหรือ "ขอคืนพื้นที่" บริเวณถนนราชดำเนิน จนกระทั่งเปิดโอกาสให้ความรุนแรงได้เกิดขึ้น และก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตของผู้คน และผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุกาณณ์ดังกล่าวจำนวนมาก ซึ่งในจำนวนนั้นประกอบไปด้วยทั้ง เจ้าหน้าที่ซึ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในการสลายการชุมนุม และผู้ร่วมชุมนุม กระแสสังคมที่เกิดขึ้นทั้งในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเข้าสลายการชุมนุมและภายหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปอย่างหลากหลาย ทั้งฝ่ายที่สนับสนุนการสลายการชุมนุม และฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งในความเป็นจริงนั้นความแตกแยกของกระแสสังคมนั้นอาจเป็นผลจากการรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อที่มีจุดยืนแตกต่างกัน และเลือกที่จะเสนอแง่มุมของสิ่งที่เกิดขึ้นจากแง่มุมที่แตกต่างกันตามไปด้วย
 

ในแง่นี้เราไม่อาจปฏิเสธข้อเท็จจริงประการหนึ่งได้ว่ารัฐบาลได้เข้ามามีส่วนในการสร้างความแตกแยกของทรรศนะของผู้คนในสังคมตรงจุดนี้ด้วย เช่นการเลือกใช้ภาพเหตุการณ์ต่างๆในการนำเสนอความจริงชุดหนึ่ง การสร้างคำนิยามของ "ผู้ก่อการร้าย" ขึ้นมาในกลุ่มผู้ชุมนุม ซึ่งได้ก่อให้เกิดกระแสความเกลียดชังให้กับผู้คนจำนวนหนึ่งในกรุงเทพฯที่ได้มีความเกลียดชัง หรือรำคาญใจกับผู้ชุมนุมอยู่เป็นทุนเดิมเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุมในพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณสี่แยกราชประสงค์ แต่ในขณะเดียวกันนั้นผลในทางกลับกันคือการสร้างความโกรธแค้นและเกลียดชังที่กลุ่มผู้ร่วมชุมนุมซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ในวันดังกล่าวมีต่อรัฐบาลให้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเป็นทวีคูณ
 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทำการบุกจู่โจมจับแกนนำนปช.ที่โรงแรม SC Park นั้น ยิ่งทำให้สถานการณ์ที่เป็นอยู่เลวร้ายลงไปอีกโดยเหตุการณ์ดังกล่าวได้ยิ่งกระพือความโกรธแค้นของผู้ชุมนุมที่มีต่อรัฐบาล และภาพรวมของสถานการณ์ที่เป็นอยู่ยิ่งเลวร้ายมากขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งได้ถูกควบคุมตัวไว้โดยกลุ่มผู้ชุมนุม จนกระทั่งนำมาสู่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันดังกล่าว ที่ได้มีการแต่งตั้งมอบหมายให้พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก เป็นหัวหน้ารับผิดชอบในเขตพื้นที่ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นสัญญาณบางอย่างที่อาจเป็นเค้าลางของความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ และยิ่งส่งผลให้สถานการณ์ที่ความขัดแย้งและเกลียดชังได้ลามไปสู่ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่าง ชนชั้นกลางในกรุงเทพฯ กับผู้ชุมนุม ยิ่งเพิ่มมากขึ้นไปอีกและรังแต่จะทำให้ปัญหาต่างๆฝังรากลึกมากยิ่งขึ้นและยากแก่การแก้ไข ในการนี้ทางเราในฐานะที่เป็นการรวมกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา ทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีความห่วงใยต่อสถานการณ์บ้านเมืองและปฏิเสธความรุนแรงที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตอันใกล้ จึงขอเสนอทางออกให้กับสังคมดังต่อไปนี้


1. เนื่องจากเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าชนวนของความรุนแรงที่ได้เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นซ้ำในระยะเวลาอันใกล้นั้น ในแง่หนึ่งมีที่มาจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของรัฐบาล ในการประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง และการตัดสินใจสลายการชุมนุม อันนำมาซึ่งเหตุการณ์ปะทะและความสูญเสียที่เกิดขึ้น อีกทั้งภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นสื่อของรัฐได้นำเสนอข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังและยั่วยุให้เกิดความรุนแรงในระหว่างประชาชนด้วยกัน อีกทั้งภายใต้การดำเนินการของกระทรวง ICT รัฐบาลยังทำการปิดกั้นช่องทางการรับทราบข้อมูลทางเลือกของประชาชนอีกด้วย รัฐบาลจึงควรแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตน อย่างไรก็ตามการลาออกของนายกรัฐมนตรีนั้นคงมิใช่วิธีการแสดงความรับผิดชอบหรือทางออกที่ถูกต้องของปัญหาที่ได้เกิดขึ้น เพราะการลาออกนั้น อย่างมากที่สุดก็จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเพียงเฉพาะแต่ตัวของผู้เป็นนายกฯเท่านั้น หรือมากไปกว่านั้นก็เพียงแต่การปรับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี แต่มิได้นำมาซึ่งการแสดงความรับผิดชอบของคณะรัฐบาลโดยรวม หรือมากไปกว่านั้นความรับผิดชอบของพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งควรมีส่วนในการรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของรัฐบาลในการนี้ด้วยในฐานะของฝ่ายบริหาร มากไปกว่านั้นหากพิจารณาร่วมไปกับการอ้างเหตุผลในการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีเหตุผลสำคัญ ประการหนึ่งคือที่มาของรัฐบาลชุดนี้มิได้มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยเสียงข้างมากของประชาชน แต่มาจากการปรับเปลี่ยนขั้วทางการเมืองของพรรคร่วมรัฐบาล ดังนั้นทางออกที่เหมาะสมกว่าจึงเป็นการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ เพราะ
  

ประการแรก เป็นการแสดงความรับผิดชอบของคณะรัฐบาลทั้งคณะต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดดังกล่าว ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้รัฐบาลได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของตนในการปล่อยให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างโปร่งใสและเป็นกลาง คือเป็นอิสระจากอำนาจของรัฐบาลชุดนี้แล้ว
  

ประการที่สอง เป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ปัญหาพื้นฐานที่กลุ่มผู้ชุมนุมใช้อ้างเหตุผลในการชุมนุม เพราะการเลือกตั้งใหม่ย่อมนำมาสู่การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พิจารณาและไตร่ตรองถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ตนต้องการอีกครั้งหนึ่ง
 

การยุบสภาจึงเป็นทางเลือกที่รัฐบาลควรกระทำมากกว่าการสลายการชุมนุม ทั้งนี้เพื่อยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมและความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นอีกครั้งในระยะเวลาอันใกล้


2. หากรัฐบาลได้ประกาศยุบสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางแกนนำ นปช. ควรประกาศยุติการชุมนุมและงดเว้นการกล่าวปราศรัยที่จะมีผลในการสร้างความเกลียดชังให้เพิ่มมากขึ้นในระหว่างผู้ชุมนุม กับผู้คนบางส่วนในกรุงเทพฯและรัฐบาล และไม่มีการชุมนุมหรือการเคลื่อนไหวใดๆขึ้นอีกในระหว่างที่รัฐบาลทำการรักษาการในตำแหน่งอยู่ในช่วงก่อนการเลือกตั้งใหม่ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด และผู้ร่วมชุมนุมควรเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนและยุติพฤติกรรมที่อาจยั่วยุให้เกิดความรุนแรงขึ้นได้


3. คนกรุงเทพฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนชั้นกลาง ตลอดจนกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีอะไรก็ตามที่ออกมาชุมนุมตามจุดต่างๆของกรุงเทพฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงขึ้นควรยุติการกระทำของตนเช่นเดียวกัน ซึ่งในสถานะของปุถุชนแล้ว ทางเราในฐานะของลูกหลานชนชั้นกลาง และส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯเช่นเดียวกัน ย่อมเข้าใจได้ว่าการกระทำของผู้มาร่วมกลุ่มเหล่านั้นมีที่มาจากความรู้สึกเดือดร้อน และเป็นการกระทำเพื่อตอบโต้การชุมนุมของผู้ชุมนุมเสื้อแดง แต่หากต้องการให้สถานการณ์ทั้งหมดคลี่คลายลงนั้นย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คนกรุงเทพฯ และชนชั้นกลาง จำต้องยุติพฤติกรรมในการชุมนุมดังกล่าว ในที่นี้ย่อมรวมถึงพฤติกรรมการยั่วยุที่รังแต่จะก่อให้เกิดกระแสความเกลียดชังในหมู่ประชาชนด้วยกันเช่นที่ปรากฎในสื่ออินเตอร์เน็ต เช่น Facebook เป็นต้น ในขณะที่ผู้นำของกลุ่มเสื้อสีต่างๆที่ออกมาในระหว่างนี้นั้นหากมีความรักให้กับประเทศชาติ ก็ควรที่จะหยุดพฤติกรรมที่รังแต่จะส่งผลให้เกิดความแตกแยกของตนไว้ด้วยเช่นกัน


4. ต่อข้อโต้แย้งที่ว่า การเลือกตั้งใหม่อาจนำมาสู่วงจรอุบาทว์ของการจัดตั้งมวลชนเพื่อล้มรัฐบาลต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดนั้น พวกเรามีความเห็นว่า
  

ประการแรก ไม่มีสิ่งใดที่รับประกันว่าพรรคเพื่อไทย หรือพรรคใดๆ จะเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งและได้จัดตั้งรัฐบาลชุดต่อไป อีกทั้งการยุบสภาจะสามารถปลดเงื่อนไขของการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ได้ในทันที
  

ประการที่สอง ถึงแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ที่พรรคเพื่อไทยจะได้รับเสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาล แต่จากบทเรียนที่เกิดขึ้นนั้น การชุมนุมใดๆ เพื่อเรียกร้องให้เกิดการยุบสภาหรือการลาออกของผู้นำรัฐบาลนั้น ย่อมมิอาจสำเร็จได้หากรัฐบาลชุดนั้นๆ ไม่สร้างเงื่อนไขสำคัญ ให้กลุ่มใดๆ นำมาใช้เป็นข้ออ้างในการชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้คนขนาดใหญ่
  

ประการที่สาม ที่สุดแล้วการชุมนุมของกลุ่มใดๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดง เสื้อเหลือง หรือกลุ่มอื่นๆนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นมิใช่สิ่งที่เป็นปัญหาเพราะการชุมนุมโดยสงบของกลุ่มใดๆนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ตามกรอบของระบอบประชาธิปไตย สิ่งที่ต้องพึงระวังจึงมิใช่การชุมนุมหากเป็นการไม่เปิดโอกาสให้ความรุนแรงเช่นนี้เกิดขึ้นได้อีก
 

มากไปกว่านั้นเราอาจต้องยอมรับว่าเกือบทุกกรณีในอดีตของรัฐไทยที่ผ่านมาสิ่งที่จะสามารถล้มรัฐบาลได้นั้นมิใช่การชุมนุมโดยตัวของมันเอง การชุมนุมทางการเมืองขนาดใหญ่อาจเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นแต่ไม่ใช่เงื่อนไขที่เพียงพอต่อการล้มรัฐบาล แต่เป็นเพราะอำนาจนอกระบบที่แทรกแซงเข้ามาผ่านเงื่อนไขของความรุนแรงที่เกิดขึ้นหรือถูกอ้างว่าจะเกิดขึ้นในบริบทของการชุมนุม ดังนั้นก่อนที่ความรุนแรงระลอกต่อไปจะเกิดขึ้นหรือการแทรกแซงใดๆจะเกิดขึ้น และเพื่อธำรงไว้ซึ่งสิทธิของประชาชนทุกคน ยุติความขัดแย้ง และระงับความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลเสียให้กับประเทศมากไปกว่านี้ การประกาศยุบสภาโดยเร็วที่สุด หรืออย่างมากที่สุดภายใน 30 วันจึงเป็นสิ่งที่พวกเราในฐานะนักเรียน นักศึกษาดังมีรายนามดังต่อไปนี้เห็นว่าเป็นทางออกที่รีบด่วนอย่างยิ่งของสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบัน


1.นายชยุตม์ ชำนาญเศรษฐ นักศึกษาปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2.นายศักดิ์สิทธิ์ สีลาเขต นักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 3.นายนนทวุฒิ ราชกาวี นักศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 4.นายศุภเกียรติ ศุภศักดิ์ศึกษากร นักศึกษาปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 5.นายฉัตรชัย ทองสุขนอก คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 6.นางสาวสุนิสา บัวละออ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 7.นายเกื้อ เจริญราษฎร์ นักศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 8.นายภวริษฐ์ ฉันทประยูร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 9.น.ส. อจินไตย เฮงรวมญาติ นักศึกษาปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 10.นายวยากร พึ่งเงิน นักศึกษาปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


11.นายสมพล ชคัตประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 12.น.ส.วิชญา พรหมสวัสดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 13.นายรักนิรันดร์ ชูสกุล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 14.นายธัชพงศ์ ศรีสุวรรณ นักศึกษาปริญญาโท Membrane Structure, Anhalt University of Applied Sciences, Germany., 15.น.ส.ธัญญธร สายปัญญา น.ศ.ปริญญาโท คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 16.นายตฤณ ไอยรา School of International Development, University of East Anglia., 17.น.ส.แวววิศาข์ ณ สงขลา คณะ มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร, 18.นางสาวอัชฌา ถิรนุทธิ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 19.นางสาวสิรยา ชุมนุมพร นักศึกษาปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 20.อาจินต์ ทองอยู่คง สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์


21.นางสาวนววิธ จิตต์วรไกร นักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 22.อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 23.นายฮัสสัน ดูมาลี นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 24.การ์ตูน บุญมิ่ง นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 25.ภารุต เพ็ญพายัพ นักศึกษาป. โท คณะประวัติศาสตร์ Birkbeck College, 26.ณภัค เสรีรักษ์  น.ศ.ปริญญาโท คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 27.นายวัฒนา ลาลิน นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 28.กิตติพงษ์ เรือนทิพย์ นักศึกษาป.โท School of International Development, University of East Anglia, UK, 29.อธิศนันท์ ซันกูล ปริญญาตรี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวัทยาลัยเชียงใหม่, 30.วันชัย สินประจักษ์กุล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


31.ทพ.ธีรวัฒน์ ทัศนภิรมย์ นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 32.วันเฉลิม โภคกุลกานนท์ นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 33.นายดิศพล ศิริรัตนบวร นักศึกษาชั้นปีที่สาม คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์, 34.กฤษณะ มณฑาทิพย์  School of Political Science and International Studies University of Queensland, 35.นางสาวกอปรทิพย์ อัจฉริยโสภณ นิสิตปริญญาเอก คณะสิ่งแวดล้อม, การพัฒนา และความยั่งยืน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 36.วิป วิญญรัตน์ นักศึกษาป.โท Department of History, Birkbeck College, University of London, 37.บุญครอง พรพนาทรัพย์ School of Law, Indiana University, 38.ทัชชนก นิลพันธุ์ LL.M. Indiana University, School of Law, 39.บัญชา ทุนถาวร School of the Art Institute of Chicago, Visual Communication Design, 40.วรรณพร เตชะไกศิยวณิช S.J.D. Indiana University, Maurer School of Law


41.นายธนากร ธีรวัฒน์วรกุล นักศึกษาปริญญาโท LLM. Dundee University, Scotland., 42.กนกพร ขจรศิลป์ LL.M. University of California, Los Angeles, School of Law, 43.รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล นักศึกษาป.เอก คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์, 44.รพีพัฒน์ พัฒนา ศศ.ม ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 45.ริสา สายศร BBA. Assumption University, 46.นาถรพี วงศ์แสงจันทร์ International Development Department, School of Government and Policy, University of Birmingham, 47.ตะวัน มานะกุล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 48.นายเทอญ ฐิติเนื่อง Department of Accounting and Finance, University of Strathclyde, Glasgow., 49.ธนพงศ์ จิตต์สง่า น.ศ. ปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 50.นายภัทร บุปผาวัลย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


51.นายเมธี ชุมพลไพศาล ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 52.กรัณย์ กาญจนรินทร์ นักศึกษาสถาบันภาษา Institut d′Etudes Françaises pour Etudiants Etrangers Université Paul Cézanne Aix-Marseille3, 53.ณิชนันท์ ตัญธนาวิทย์ ป.โท สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล, 54.นางสาวสุลักษณ์ หลำอุบล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย, 55.ชญานิน เตียงพิทยากร คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 56.วิรุจ ภูริชานนท์ คณะ สถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 57.ศิริภัทร์ ทองสุขนอก คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 58.วีระวรรณ แสนคำราง คณะสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา, 59.วิชญาภรณ์ ศศิสกุลพร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 60.บดินทร์รัตน์  จันทน์ขาว  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


61.ทิวาพร ใจก้อน ป.โท ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 62.น.ส.วริศรา ตั้งค้าวานิช ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 63.นางสาว ภัชชารีญา ชัยได้สุข สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียน พายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ, 64.นายอภิรัตน์ สุนันทา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ, 65.นางสาววันใหม่ หมื่นฤทธิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษศาสตร์ (สื่อสารมวลชน) ,คณะนิติศาสตร์, 66.ชานนทร์ เตชะสุนทรวัฒน์ เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์, 67.นายวิศรุต บุนนาค ปริญญาตรี ภาควิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, 68.นรินทร์ จิตต์ปราณีชัย เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์, 69.นายสว่าง มีแสง นักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 70.นางสาวปทุมรัตน์ ปานรัตน์ มหาวิทยาลัย Asia Pacific International University คณะ Biology


71.นายอดิราช ท้วมละมูล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา, 72.นายสุทธิพงศ์ อาวะภาค คณะนิติศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์, 73.น.ส.อันธิกา ทรงเผ่า คณะพลศึกษา เอกนันทนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2, 74.นายอภิรัตน์ ปานรัตน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค, 75.วชรพรรณ สิทธิโกศล นักศึกษาปริญญาโท(MBA)รามคำแหง, 76.นายวรพรต พัชตระชัย คณะBBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 77.ตรัย ลาพินี นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, 78.น.ส.เมลิน ชูธรรมสถิตย์ Economics, University of Waterloo, Canada, 79.นายฮัมเดร์ ยุนุ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 80.อรุษา ชัยชนะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


81.สมเกียรติ มูลทา BBA, ABAC, 82.นางสาวรุ่งนภา ธรรมชาติ บริหาร, หัวเฉียวฯ, 83.สิริมา บุตรสุทธิวงศ์ ป.โท ประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 84.ชัชชล อัจนากิตติ นักศึกษาปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 85.นายณัฐพล สวัสดี ศิลปกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ, 86.นายธัชนนท์ ลักษณพรพงษ์ ปริญญาโท วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 87.น.ส.วราภรณ์ สิทธิศักดิ์ธนกุล Communication Arts, Bangkok University International College, 88.ธิติพงษ์ ก่อสกุล นักศึกษาป.โท ชนบทศึกษาและพัฒนา ม.ธรรมศาสตร์, 89.รัฐนันท์ กิจนิธิไพศาล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เดิม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 90.นายไพโรจน์ ศรีเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


91.นายสรไกร คำแก่น รัฐประศาสนศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิต, 92.นายนิวัตชัย ขยายแย้ม ศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์, 93.ธีรวัฒน์ คงเที่ยง ศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์, 94.ศศิธร ศรีเพชรางกูร คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 95.น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 96.พรเทพ โลมรัตนา การจัดการสารสนเทศ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา, 97.พนิดา เรืองสว่าง บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 98.กนกวรรณ ไตรยวงค์ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว, 99.วิชญา ศิระศุภฤกษ์ชัย ป.โท คณะพาณิชย์และการบัญชี ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 100.อธิคม จีระไพโรจน์กุล ป. โท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


101.นายชนาธิป โพธิ์แก้ว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่, 102.โชติช่วง มีป้อม ป.โท พิพิธภัณฑ์ศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 103.นายณัฐ พัฒนศิริ School of Music มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 104.จารุณี ธรรมยู นิสิตปริญญาโท ภาควิชาปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 105.นายอานันท์ สุขุมภาณุเมศร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 106.ภัทรกร บุญเสรฐ วิทยาลัยดุสิตธานี สาขาการจัดการโรงแรม, 107.สุพรรษา มิ่งขวัญ คณะศิลปกรรม สาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต ม.รังสิต, 108.นายนรุตม์ เจริญศรี นิสิตปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 109.นางสาวจิตรชนก คงจรัสพัฒน์ ป.ตรี คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 110.นฤมล กล้าทุกวัน นักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


111.นส.ณัฐสุดา แก่นน้อย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 112.นาย อดิศร กรอบกระจก คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 113.นาย ธนวัฒน์ ไพรวิจิตร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย, 114.นางสาวเบญจรัตน์ อักษรเลิศสวัสดิ์ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 115.นางสาวปรางใส องพิสิฐ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 116.นางสาวนิตต์ณิชา โชติกเสถียร คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์, 117.นางสาวสลิสา ยุกตะนันทน์ นักศึกษาปริญญาโท Social and Political Thought, University of Warwick, UK., 118.ไชยรัตน์ ชินบุตร รัฐศาสตร์ การปกครอง รามคำแหง, 119.นางสาว ธนาภรณ์ ชุมพลไพศาล นักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, 120.นายอธิวัฒน์ กิจวนิชย์ภาสุ นักศึกษาปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


121.นายณัฏฐ์ หงษ์ดิลกกุล นักศึกษาปริญญาโท-เอก คณะเศรษฐศาสตร์, Simon Fraser University, 122.นายวรุตม์ วรดิถี Economics, Swedish University of Agricultural Sciences, 123.ขวัญอรุณ โอภานนท์ ปริญญาโท รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์, 124.ภาณุ ชินผา นักศึกษาปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์, 125.สุทธิอัตถ บุญชื่น MBA, California state University polytechnic Pomona, 126.ภาสวร ตั้งชัยพิทักษ์ บริหารธุรกิจ รามคำแหง, 127.นางสาวชนัญชิดา อนันตวิเชียร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, 128.นางสาวโมไนย โรจนภิมุข เครื่องสายสากล มัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร, 129.หทัยญา บุญสะอาด คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 130.น.ส.อริสรา ฤทธิยา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคบูรพา ปราจีนบุรี


131.นายวีรภัทร คันธะ นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, 132.นางสาวสรัญญา ธีรวุฒิ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา, 133.นายสยาม ธีรวุฒิ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 134.ไพลิน ปิ่นสำอางค์ ศศ.บ.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 135.น.ส.ไอลดา ลิบลับ ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์, 136.น.ส. ประทุมรัตน์ นางแย้ม นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 137.สุธิดา ชลชลาธาร นักศึกษาปริญญาโท Faculty of Education, Early Childhood Studies Department, Roehampton University, 138.นางสาวศิริภรณ์ พุฒทาจู ปี4 ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 139.นายคเณศ จิวระโมไนย์กุล วิศวกรรมศาสตร์ ปี4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 140.กฤดิกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


141.สุรชิต วรรณพัฒน์ ปี3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 142.น.ส.ฐิตินันท์ บุญรอด ปี5 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 143.นายพงศกร พ่วงน่วม  ปี3 บริหารธุรกิจ รามคำแหง, 144.สิทธิโชค พริ้งประยงค์ ปี5 คณะดุริยางคศิลป์ สาขาธุรกิจดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 145.นายมารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร, Ph.D. student in Institute of Medical Microbiology, Goettingen University, Germany., 146.น.ส.วีรวัลย์ ทิพย์ธวัชวงศา ปี 2 คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 147.น.ส. อักษราภัค ชัยปะละ นิสิตปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 148.วิษณุ อาณารัตน์ ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 149.นส. อิสรีย์ เพชรบัวศักดิ์ ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 150.รัชชานนท์ โชติพุฒศิลป์ เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์


151.พัชร์ศร ทองสลวย คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, 152.เพรียวพันธ์ เกริกพิทยา คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, 153.โยธิน โบราณวรรณ คณะดุริยางค์ศาสตร์ ศิลปากร, 154.ธรรมนูญ จำคำ, Asia Pacific Management, Ristumeikan Asia Pacific University, 155.วิทย์ ประสมปลื้ม นักศึกษาปริญญาโท Master of Public Administration, Arizona State University, 156.วิมลวรรณ ลิ่วชวโรจน์ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 157.รูปพิมพ์ สุขพานิช Travel Industry Management, Mahidol University International College, 158.สันติ ปินทุกาศ นักศึกษาปริญญาโท คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 159.พรทิวา ขนอม นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 160.นายชัชพงษ์ โลหะบาล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล


161.จิตติคุณ เลี่ยวจำนงค์ ป.ตรี คณะวิทยาศาตร์,คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พระนคร [พระนครเหนือ], 162.นางสาวชลธิชา ศรีทอง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ศิลป์-คำนวณ ม.6, 163.นางสาวปวริศา คุณาวรนนท์ คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ, 164.นายจิระวิน ตานีพันธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 165.ชาคร รุ่งเรืองไพฑูรย์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์, 166.นายอัคริศ ต้องทรัพย์อนันต์ น.ศ.ป.ตรีปี4 วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร , ป.ตรี ปี2 รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 167.นายปฏิภาณ นิลศิริ นิสิตภาคบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บัณฑิตปี 52 คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์), 168.นายกษิดิ์เดช ซาฮิบ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 169.นายมณเฑียร เลขาลาวัณย์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 170.นายณัฐพันธุ์ บุญเลิศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


171.นายภาคภูมิ พลานุวัฒน์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 172.ภนิธา โตปฐมวงศ์ เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์, 173.น.ส. ธีรินทร์ ศรีประเสริฐ Mahidol University International College [MUIC], 174.สิริพล ธารีรัชต์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 175.น.ส.ธัญลักษณ์ นิลศิริ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 176.ทรงกลด ขาวแจ้ง สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 177.ปรินทร์ ทองวรานันท์ School of Music ABAC, 178.นายพงศ์นเรศ อินทปัญญา นักศึกษาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 179.ธนาวุธ ศรีสุข นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชา Bioinformatics มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบางมด, 180.สมยศ สืบจากดี  นักศึกษาปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


181.ปกป้อง เลาวัณย์ศิริ นักศึกษาปริญญาโท Department of Political Science, University College London, 182.นายกิตติกร นาคทอง นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 183.นายฑภิพร สุพร คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 184.นางสาวอักษร สุดเสนาะ โรงเรียนหอวัง, 185.นายธนิสสร มณีรักษ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Advertisement
รูป MoreLife
โดย: MoreLife
ตั้งเมื่อ: 17 เม.ย. 10
เปิดดู: 6,070 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่

ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 199 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

คุณความเห็นที่ 198 คุณหมายถึงใคร

เท่าที่รู้จัก (ลึกซึ้ง)

เค้าเป็นคนดีนะ

โดย: UM เขียนเมื่อ 28 เม.ย. 10 IP IP: 114.128.136.XXX
ความคิดเห็นที่ 198 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

จะผิดไหมถ้าผมจะไม่เห็นด้วยกับแถลงการณ์นี้เนื่องจากอคติส่วนตัว ทั้งๆที่ไม่เคยพบหน้ากันมาก่อน

เท่าที่ผมรู้ คนที่เขียนแถลงการณ์นี้เป็นผู้ชายที่อันตรายมากสำหรับคุณสุภาพสตรี และได้เคยกระทำการที่เลวร้ายมากต่อคนรู้จักของผม ต่างกรรมต่างวาระกัน ถึงขั้นทำลายชีวิตกันเลยทีเดียว และเขายังเป็นคนที่ไร้ความรับผิดชอบและเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจ ผมจึงไม่ชอบใจนักที่เห็นเขาออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว

ด้วยความเคารพ

โดย: สุภาพบุรุษจอมปลอม เขียนเมื่อ 27 เม.ย. 10 IP IP: 111.84.235.XXX
ความคิดเห็นที่ 197 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

ต่างคนก็ต่างความคิด..

อย่าใส่อารมรณ์กันนักเล้ย

สำหรับเรา...เรารับได้ทั้งนั้น ถ้ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน ไม่ใช่ทหารจัดตั้ง

โดย: UM เขียนเมื่อ 25 เม.ย. 10 IP IP: 112.142.19.XXX
ความคิดเห็นที่ 196 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

ดิฉันก็เป็นนักศึกษาคนหนึ่ง และก็ค้านการยุบสภา
เป็นแค่ความคิดเห็นและมุมมองส่วนบุคคล จะมาเหมาว่าเป็นกลุ่มนักเรียน-นักศึกษาได้อย่างไร นักเรียน-นักศึกษาทั่วประเทศเขาคิดอย่างไรกัน ก็ทำโพลสำรวจมาสิ จะมีคนคิดเห็นเหมือนกับ 185 คน สักกี่เปอร์เซ็นต์กัน???? จะ ป.โท ป.เอก ก็เถอะ แต่ถ้าไม่หัดเปิดหูเปิดตา ก็มีทัศนคติและมุมมองที่แคบอย่างนี้แหละ การศึกษาสูงแค่ไหนก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย
ทำไมเสื้อแดงถึงต้องการให้รัฐบาลยุบสภามากกกก มีเจตนาอะไรแอบแฝงอยู่ล่ะ แล้วตัวนายใหญ่มีจุดประสงค์อะไรแฝงอยู่ น่าจะใช่ปัญญาที่มีอยู่มาคิดและวิเคราะห์บ้างนะ

โดย: นักศึกษาคนหนึ่ง เขียนเมื่อ 21 เม.ย. 10 IP IP: 125.24.158.XXX
ความคิดเห็นที่ 195 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

ยุบแล้วใครจะมา.........เปิดโปง ขบวนการ แดงล้มสถาบัน ฯ ใครที่ยังไม่รู้ตัวอีก กลับใจสังคมให้อภัยนะครับ บ้านผมแม้จะยากจน เขารับรู้กันหมดแล้ว หนีกลับบ้านหมดแล้ว.......เข้าไปดูนะครับ อย่าตกเป็นเครื่องมือให้เขามาซุบมือเปิบ ประเทศไทยเรา บรรพบุรุษเราเสียเลือดเนื้อ ชีวิตมาเท่าไหร่แล้ว......... ยึดสนามบิน ยึดสภา ยึดศูนย์กลางธุรกิจฯ ยังน้อยไป นี่จะยึดสถาบันฯยึดประเทศ ..คุณยอมไหม ....????????

:-)www.youtube.com/watch?v=G1Lz2_NVq58

โดย: คน ตจว ครับ เขียนเมื่อ 20 เม.ย. 10 IP IP: 124.121.128.XXX
ความคิดเห็นที่ 194 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

131 รอพ่อกับแม่มึง ตายห่ าก่อนว่ะ

โดย: สมเพช เขียนเมื่อ 19 เม.ย. 10 IP IP: 114.128.63.XXX
ความคิดเห็นที่ 193 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

ยุคนี้ยุคคนชั่วครองเมือง คนดีมีหรือไม่ คนดีมีแต่มีน้อย บางคนไม่อยากมายุ่งเกี่ยวการเมือง เพราะชอบ
คุ้ยเขี่ยเรื่องเก่าๆเอามาประจานกัน เอาความผิดพลาดในอดีตมาโจมตีในปัจจุบัน ทำลายชื่อเีสียงฝ่ายตรงข้าม (เล่นนอกกติกา) แต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวถึงยุคหน้าทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้น คนชั่วๆ ข้าราชการชั่วๆ พระชั่วๆ
จะล้มหายตายจากไปจนหมดแผ่นดินไทย ยุคนั้นจะมีแต่คนดีๆ ประชาชนจะอยู่อย่างมีความสุข

โดย: เทพเทวี เขียนเมื่อ 19 เม.ย. 10 IP IP: 118.174.20.XXX
ความคิดเห็นที่ 192 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

น่าสงสารประเทศชาติที่อนาคตของชาติมีความคิดเยี่ยงนี้แล้วประเทศจะยืนอยู่ได้อย่างไร มีความรู้แต่มิได้นำพาให้ชาติพ้นภัยทำตัวเป็นผุ้ดีเกินจนต้องก้มหัวให้พวกกระเลวกะลาด ความเด็ดขาดเท่านั้นที่จะช่วยให้ประเทศพ้นภัย

โดย: oooooube เขียนเมื่อ 19 เม.ย. 10 IP IP: 10.182.255.XXX
ความคิดเห็นที่ 191 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

แค่ 185 คน เนี่ยน่ะ

โดย: GTO เขียนเมื่อ 19 เม.ย. 10 IP IP: 124.120.70.XXX
ความคิดเห็นที่ 190 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

ความคิดที่ 189 มันคนเดียวที่ฉลาด เหมือนรัฐบาลชุดปัจจุบัน เด็ะ มองคน อื่นด้าน ลบเสมอ สลายการชุมนุม ทำให้ คนตาย และ บาดเจ็บ ยังถือว่า ทำถูกต้อง เรียกนักธุรกิจมา ยังทำถูกต้อง แล้ว ประชาธิปไตย ตรงไหน มัน ก็ อีดี อามิน ของ ไทย นั่นเอง

โดย: ปะชาชน เขียนเมื่อ 19 เม.ย. 10 IP IP: 118.173.209.XXX
ความคิดเห็นที่ 189 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

คิดได้แค่นี้หรือ ผมว่าพวกนี้โง่มากไม่รู้จักแยกแยะอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นแล้ว

โดย: sa เขียนเมื่อ 19 เม.ย. 10 IP IP: 115.23.185.XXX
ความคิดเห็นที่ 188 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

โห่ๆๆๆ คห. 187 บ้าไปแล้ว ไปอยุ่ไหนมา

ประเทศไทยเคยมี ปขป. ได้แล้ว แดงไม่ยอมด้วยหรอ

เฮ้ย มีปีไหน บอกหน่อยดิ

แดงเริ่มหรอ โห กล้าพูดจริง ๆ นับถือ ๆๆ

โดย: ขำวะ เขียนเมื่อ 19 เม.ย. 10 IP IP: 118.172.183.XXX
ความคิดเห็นที่ 187 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

ยุบสภาหรือไม่ยุบสภา ก็มีค่าเท่ากันครับ ถ้ายุบแล้วเลือกใหม่แล้ว ปชปได้ ไอ้ควายแดงก็ไม่ยอมอีกอะ แถมทำให้คนอื่นลำบากอีกแล้วจะยุบสภาเพื่ออะไรครับ คิดกันดูดีดี นะครับ ความจริงวันนี้ไม่เห็นจะจริงเลยครับ พวกท่านที่ดูการเมืองก็ขอให้ฟังหูไว้หูด้วยนะครับ ทักษินคงโอนเงินให้แกนนำมาจ่ายประชาชนทุกวันแน่เลยอะ

โดย: ผู้ไม่แสดงออก เขียนเมื่อ 19 เม.ย. 10 IP IP: 202.176.141.XXX
ความคิดเห็นที่ 186 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

กลัว นักเรียนนักศึกษา โดนกล่าวหาว่าเป็น คอมมิวนิสต์
เหมือนปี 2516 อีกครั้ง..
เพราะ ปชป มันบ้าไปแล้ว..

โดย: maleong เขียนเมื่อ 18 เม.ย. 10 IP IP: 58.8.183.XXX
ความคิดเห็นที่ 185 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

แกนนำเสื้อแดงบอกว่าจะมีการสลายการชุมนุมที่ราชประสงค์ 6 โมงเช้า ที่ 19 เม.ย. นี้ ออกไปช่วยกันเยอะๆนะ เขาจะได้ไม่กล้าสลายเพื่อนเรา

โดย: ช่วยด่วน เขียนเมื่อ 18 เม.ย. 10 IP IP: 124.120.77.XXX
ความคิดเห็นที่ 184 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

มันก็เป็นวังวนไม่จบไม่สิ้นกันสักที รัฐบาลนี่ยุบ รัฐบาลใหม่มา เดวก็ออกมากันอีก ทั้งแดง เหลือง ไม่จบสิ้น ถ้ายุบ แล้วคนไทยสามัคคี ไม่มีสี ไม่แบ่งฝ่าย กลับสู่สภาพเดิมเมื่อ 10 ปีก่อน แบบนี่น่าสนับสนุน แต่ตอนนี้ดูไม่ออกเลย จะเป็นเช่นไรต่อไป

โดย: มองไม่ออกเลย เขียนเมื่อ 18 เม.ย. 10 IP IP: 192.168.1.XXX
ความคิดเห็นที่ 183 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

ทุกอย่างมันจะจบเลยนะ และกลับไปเริ่มต้นสู่การเมืองแบบเดิมๆ ใครที่คุณรู้ก็จะกลับมา สู่ระบบโกงกินเต็มรูปแบบ แปรรูปประเทศ ไปเรื่อย ...จะเอายังงั้นเหรอ เราเดินหน้ามาไกลแล้วนะตั้งแต่รัฐประหาร จะให้มันกลับไปเหมือนก่อนนั้นจริงๆใช่มั้ย

โดย: วิงวิน เขียนเมื่อ 18 เม.ย. 10 IP IP: 222.123.127.XXX
ความคิดเห็นที่ 182 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

ยุบสภาได้แล้ว ไอ้พวกรัฐบาล:-)

โดย: ยุบสภา เขียนเมื่อ 18 เม.ย. 10 IP IP: 114.128.212.XXX
ความคิดเห็นที่ 181 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

ทำไมจำนวนนักเรียนนักศึกษาถึงมีน้อยจังเลย แค่ 185 คนเองเหรอ น้อยมากๆเมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียนนักศึกษาไทยทั้งหมด เอ หรือแค่อยากดังนะ ถึงออกมาน่ะ (ขออภัยด้วยที่มองในมุมนี้ แต่มันก็มีความเป็นไปได้อยู่มากนะ อาจเพราะจำนวนคนน้อยมากไปมั๊ง) การยุบสภาไม่ได้ทำให้ปัญหาการเมืองที่เป็นอยู่ และมีอยู่ในขณะนี้หมดไป แม้จะแก้ปัญหาบางเรื่องได้ แต่ก็จะมีปัญหาอื่นอีกมากเข้ามารุมเร้าประเทศหลังจากมีการยุบสภา

โดย: unerring เขียนเมื่อ 18 เม.ย. 10 IP IP: 124.122.2.XXX
ความคิดเห็นที่ 180 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

“อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” นายกรัฐมนตรี งดจัดรายการ “เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์” ในวันนี้ โดยนายกรัฐมนตรี ยังคงพักผ่อนกับครอบครัวที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Wow..Good leader!..Feel like nothing happen…good luck Thailand!

โดย: c เขียนเมื่อ 18 เม.ย. 10 IP IP: 174.91.174.XXX
ความคิดเห็นที่ 179 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

แค่นักศึกษา ป.โท 185 คน ถ้าบอกว่านักศึกษา ป.โททั่วประเทศค่อยหน้าสนใจหน่อย

โดย: ปลาน้อย เขียนเมื่อ 18 เม.ย. 10 IP IP: 123.65.2.XXX
ความคิดเห็นที่ 178 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

เพราะพวกคุนจะทนให้ทรราชมายิงประชาชนได้หรอถ้าเป็นสมัยก่อนนักศึกษามีจรรนยาบรรนมากวาเนียเดียวนี้เอาแต่แต่งตัวเทียวให้ไอ้อาจารย์ทีอาสัยมหาลัยพวกคุนมาออกความคิดให้ยิงกันสนับสนุนทรราชเสื้อเหลืองเปลียนชมพูจนชาบ้านเข้าจะใส่เสื้อไรไม่ได้แล้วกลัวโดนตีนเพราะไอ้นักวิชาการ300คนจอมปลอมเนีย

โดย: นักศึกษาออกมาดีแล้ว เขียนเมื่อ 18 เม.ย. 10 IP IP: 124.121.245.XXX
ความคิดเห็นที่ 177 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

สงสารตัวเอง

โดย: NRBC เขียนเมื่อ 18 เม.ย. 10 IP IP: 172.20.9.XXX
ความคิดเห็นที่ 176 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

185คนรวมตัวกันได้ยังไง อยู่กันคนละที่ละทางกันขนาดนั้น มีการพูดคุยและพิจารณาระหว่างยุบกับไม่ยุบ ยุติชุมนุมกับชุมนุมต่อ และชนชั้นกลางกลุ่มไหนสร้างความแตกแยกแตกแยกยังไง คนชั้นล่างคนชั้นบนไม่ได้มาสร้างความแตกแยกมั่งหรือ ความเห็นก็รับฟังอยู่แต่อยากให้มีตัวแทนออกแถลงการณ์มีนักข่าวทุกสื่อสัมภาษณ์อย่างเป็นเรื่องเป็ราว ทำได้มั๊ย อีกหน่อยก็มี 185 เด็กอนุบาลขอให้ยุบสภามั่งหรอก

โดย: e-oak เขียนเมื่อ 18 เม.ย. 10 IP IP: 110.49.44.XXX
ความคิดเห็นที่ 175 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

พี่น้องนักศึกษาที่เคารพครับ ถ้ายุบได้นายกเค้ายุบไปตั้งนานแล้ว อย่าอ่านแต่ในตำราต้องอ่านเกมม์นอกตำราด้วยครับ ลองทฤษฏี Ice berg วิเคราะห์ซิครับ ท่านจะพบทางสว่าง

โดย: politice เขียนเมื่อ 18 เม.ย. 10 IP IP: 124.122.226.XXX
ความคิดเห็นที่ 174 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

กบฏในประเทศไทย เกิดขึ้นทั้งหมด 13 ครั้ง
1.กบฏ ร.ศ.130(พ.ศ. 2454)
2. กบฏบวรเดช(11ต.ค 2476)
3.กบฏนายสิบ(3 ส.ค 2478)
4.กบฏพระยาทรงสุรเดช(29 ม.ค 2482)
5.กบฏเสนาธิการ (1 ตุ.ค 2491)
6.กบฏแบ่งแยกดินแดน (28 ก.พ 2491)
7.กบฏวังหลวง (26 ก.พ 2492)
8.กบฏแมนฮัตตัน (29 มิ.ย 2494)
9.กบฏสันติภาพ (8 พ.ย 2497)
10.กบฏ พ.ศ.2507(1 ธ.ค 2507)
11.กบฏ 26 มีนาคม 2520 (26 มี.ค 2520)
12.กบฏยังเติร์ก หรือ กบฏเมษาฮาวาย (1-3 เม.ย 2524)
13.กบฏ 9 กันยา (9 ก.ย 2528)
14.กบฏทักษิณ หรือกบฏกลุ่มเสื้อแดง(13 มี.ค – เม.ย. 2553) เพื่อล้มล้างสถาบันพระมหา:-) โดย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร พลเอกชวลิตร ยงใจยุทธ พลตรีขัตติยะ สวัสดิผล นายจตุพร พรหมพันธ์ นายแพทย์เหวง โตจิรากาญน์ นายวีระ มุกสิกพงศ์ นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง นายจักรภพ เพ็ญแข นายณัฐวุฒิ ไสเกื้อ และแกนนำอื่น ๆ พร้อมทั้งชาวรากหญ้าเสื้อแดง

โดย: kong เขียนเมื่อ 18 เม.ย. 10 IP IP: 110.49.146.XXX
ความคิดเห็นที่ 173 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

คนที่ฉลาด และ ต้องการประชาธิปไตย ต้องการให้ยุบสภา แต่ตอนนี้คงไม่ได้เพราะผู้นำประเทศบ้าไปแล้ว บ้าอำนาจที่ไม่เคยได้แต่ปล้นเค้ามา.และไม่รู้วัฒนธรรมคนไทย เพราะไม่เคยอยู่ในประเทศไทย แต่ไปโตในเมืองนอก.สงสารประเทศไทยที่มีนายกฯ เป็นคนบ้าอำนาจ สั่งฆ่าประชาชน คนไทยเป็นคนไม่ยอมใครอยู่แล้ว ต้องตายอีกกีศพ สุดท้ายอภิสิทธฺก็ตอนหนีไปอยู่ต่างประเทศ และโตในต่างประเทศฯต่อไปจนตาย ( นี้คือเรื่องจริงจะเกิดต่อไป )

โดย: นักศึกษา เขียนเมื่อ 18 เม.ย. 10 IP IP: 114.128.133.XXX
ความคิดเห็นที่ 172 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

เรามาโหวตกันเถอะ ว่าใครควรจะเป็น นายก
เลือกตั้งใหม่ ไง สี อะไร รักใคร สนับสนุนใคร ก้อเลือกกันไป
...
ยกเว้นว่า กลัว...จะไมได้กลับมาอีก เลยไม่ยอมยุบ

โดย: One shoot เขียนเมื่อ 18 เม.ย. 10 IP IP: 202.176.176.XXX
ความคิดเห็นที่ 171 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

ทำไมคนต่างจังหวัด 74 จังหวัด จะต้องคิดเหมือนคนกรุงเทพ ในเมือสภาพแวดล้อม อาชีพ ปัญหา ชีวิตความเป็นอยู่ และการได้รับการดูแลสวัสดิการ ไม่เหมือนกัน ถ้านักการเมือง ทำ พูด คิด ก็เพือคนกรุงเทพหมด นักการเมือง ก็ไม่ต้องไปหาเสียงต่างจังหวัด หาเสียงที่กรุงเทพก็พอ เพราะประชาชนเขาก็ไม่อยากจะเลือกตั้งเหมือนกัน มันเป็นภาระเปล่าๆ เลือกไปก็งั้นๆ ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้น ไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไร มาเรียกร้องความเป็นธรรมก็ถูกยิง ถูกตั้งข้อหาผู้ก่อการร้าย ถูกตั้งข้อหาว่าไม่รักสถาบัน สารพัดจะทำ

โดย: kuy เขียนเมื่อ 18 เม.ย. 10 IP IP: 58.9.223.XXX
ความคิดเห็นที่ 170 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

ถ้าอยากได้ประชาธิไตยที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง แล้วจะมีไปทำไม ต้องมีคนตายอีกเท่าไหร่ คนต้องเกลียด ต้องทะเลาะกันอีกเท่าไหร่ ต้องเกิดสงครามอีกกี่ครั้ง แล้วขอร้องว่าอย่าไปว่าทหารเลย เชื่อว่าทหารถ้าคิดจะทำร้ายหรือต้องการฆ่าผู้ชุมนุมจริงๆ ต้องมีคนตายมากกว่านี้ และคิดว่า ทหารคงไม่ฆ่าพวกเดียวกันเองถึงแม้จะมีการชิงอำนาจกันภายใน แต่ประเทศต้องมาก่อน ลองคิดดูว่า แม่ทัพตาย 1 เจ็บสาหัส 4 มัรคืออะไร

โดย: SUGAR เขียนเมื่อ 18 เม.ย. 10 IP IP: 124.122.31.XXX
ความคิดเห็นที่ 169 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

ออกไปซะไอมาร์คหนีออกนอกประเทศไปไอสัด

โดย: กกเ เขียนเมื่อ 18 เม.ย. 10 IP IP: 110.164.244.XXX
ความคิดเห็นที่ 168 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

ถ้ายุบสภา เสื้อเหลือง ออกมาต้าน ต้องทำสงครามกับเสื้อแดง แถมกลุ่มเสื้อหลากสีอีก กลายเป็นสงครามกลางเมือง ประชาชนต้องทะเลาะกันเอง แล้วยังมีกลุ่มกองกำลังไม่ทราบฝ่ายมาป่วนอีก สุดท้ายก็ไม่พ้นรัฐประหาร ขอให้ทหารครองประเทศ อยู่ภายใต้ระบอบของทหาร อันมีพระมหา:-)เป็นประมุข เศรษฐกิจพังช่างมัน ประเทศไทยเจ๊งช่างมัน ขอให้ความมั่นคงของชาติยังอยู่คู่พระมหา:-) ปิดประเทศไปเลย แล้วอยู่อย่างพอเพียงตามคำสอนของพ่อ

โดย: SUGAR เขียนเมื่อ 18 เม.ย. 10 IP IP: 124.122.31.XXX
ความคิดเห็นที่ 167 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

กบฏในประเทศไทย เกิดขึ้นทั้งหมด 13 ครั้ง
1.กบฏ ร.ศ.130(พ.ศ. 2454)
2. กบฏบวรเดช(11ต.ค 2476)
3.กบฏนายสิบ(3 ส.ค 2478)
4.กบฏพระยาทรงสุรเดช(29 ม.ค 2482)
5.กบฏเสนาธิการ (1 ตุ.ค 2491)
6.กบฏแบ่งแยกดินแดน (28 ก.พ 2491)
7.กบฏวังหลวง (26 ก.พ 2492)
8.กบฏแมนฮัตตัน (29 มิ.ย 2494)
9.กบฏสันติภาพ (8 พ.ย 2497)
10.กบฏ พ.ศ.2507(1 ธ.ค 2507)
11.กบฏ 26 มีนาคม 2520 (26 มี.ค 2520)
12.กบฏยังเติร์ก หรือ กบฏเมษาฮาวาย (1-3 เม.ย 2524)
13.กบฏ 9 กันยา (9 ก.ย 2528)
14.กบฏทักษิณ หรือกบฏกลุ่มเสื้อแดง(13 มี.ค – เม.ย. 2553) เพื่อล้มล้างสถาบันพระมหา:-) โดย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร พลเอกชวลิตร ยงใจยุทธ พลตรีขัตติยะ สวัสดิผล นายจตุพร พรหมพันธ์ นายแพทย์เหวง โตจิรากาญน์ นายวีระ มุกสิกพงศ์ นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง นายจักรภพ เพ็ญแข นายณัฐวุฒิ ไสเกื้อ และแกนนำอื่น ๆ พร้อมทั้งชาวรากหญ้าเสื้อแดง

โดย: kong เขียนเมื่อ 18 เม.ย. 10 IP IP: 110.49.146.XXX
ความคิดเห็นที่ 166 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

ไอ้ควายเหลือง กล้าๆๆๆๆออกมาชนกับเสื้อแดง ดูเดะจะเป้นไง พ่อมรึง แม่จะช่วยอีกหรือป่าวไม่รู้ รู้แต่ว่าเสื้อแดงสู้ตายโว้ย ขนาดทหารยังกลัว แล้ว มรึงเป้นใคร อย่างเก่งก็ กฎบ ผู้ก่อการร้าย แ ด ก เยอะๆๆๆๆน้ำโกเต็ก แ ด กจนบ้า ถุยๆๆๆ

โดย: t เขียนเมื่อ 18 เม.ย. 10 IP IP: 125.25.47.XXX
ความคิดเห็นที่ 165 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

เวรแท้ 185 คน เยอะจัด
ตอนค้านมหาลัยออกนอกระบบไม่เห็นชื่อแม่งสักกะคน

อีกอย่าเจ็บใจกับ สนนท เหลือเกิน
สักวันพวกเราจะไปพัง สนนท สนับสนุนจังน้าเหลี่ยมนิ
ได้ตั๋งเยอะ เนะ

โดย: ลูกอำมาตย์ เขียนเมื่อ 18 เม.ย. 10 IP IP: 10.0.5.XXX
ความคิดเห็นที่ 164 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

เห็นด้วยจ้ะ ยุบเถอะนะคนดี อย่าดื้อกับป๋า ห้นก้นมา
ป่าจะตีเบาๆ..อะเอิ๊ก อะเอิ๊ก อะเอิ๊ก

โดย: ไพร่อหังการ์ เขียนเมื่อ 18 เม.ย. 10 IP IP: 117.47.13.XXX
ความคิดเห็นที่ 163 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

ได้กี่บาทวะ ไอ้พวกนี้ อยู่เฉยๆต่อไปเหอะ..ดีแล้ว

โดย: รัฐบาล(เทียม) เขียนเมื่อ 18 เม.ย. 10 IP IP: 117.47.84.XXX
ความคิดเห็นที่ 162 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

ถุย จดหมายดปิดผนึกนึกว่าอะไร ไม่มีพูดถึงว่าแกนนำนรกป่วนกรุง ต้องรับผิดชอบไงบ้างไม่มีพูดถึง ก่อนหน้ามั่วเมายากันยุงหรืออย่างไง เปิดเจรจาแล้วมานก็ไม่เอา จะยุบทันที และแค่ 185 คนมานจะไปบังคับให้คนอื่นทามตามหรือ

โดย: --__--''''''' เขียนเมื่อ 18 เม.ย. 10 IP IP: 61.90.116.XXX
ความคิดเห็นที่ 161 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

ประชาธิปไตยของเรื้อนแดง....คืออะไร....ครับ? เรื้อนแดงช่วยตอบหน่อย

คือ.......การที่ได้เลือกตั้งมา...จะซื้อเสียงหรือไม่...ก็แล้วแต่....ใช่มั้ย?
คือ.......การที่ได้เป็นส.ส.แล้ว.....จะโกงยังไงก็ได้...............ใช่มั้ย?
คือ.......การที่ได้จัดตั้งรัฐบาลแล้ว.....ก็ต้องปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและครอบครัวก่อน..ใช่มั้ย?
คือ.......การที่พอต้องเป็นฝ่ายค้านแล้ว......กูต้องเผาบ้านเมืองเพื่อล้างแค้น....ใช่มั้ย?
คือ.......การที่ร่วมกับต่างชาติ......มารุกราน....เยาะเย้ย.....แล้วเขมือบดินแดนใช่มั้ย?
คือ.......การที่ต้องโกหกยังไงก็ได้....ให้คนหลงเชื่อ...แล้วฆ่ากันตาย..ทั้งที่เป็นคนไทยเหมือนกัน.....ใช่มั้ย?
คือ.......การที่ทำให้......ศุนย์รวมจิตใจทุกคนในชาติ.....สถาบันที่คนไทยทั้งตัวและหัวใจ(ขอเน้นว่าทั้งหัวใจ ไม่ใช่แค่ตัวอย่างเดียว) เทิดทูนที่สุดในชีวิต .... ต้องมัวหมอง.......ใช่มั้ย?
คือ.......การที่ส.ส.ผู้ทรงเกียรติ....ยอมทิ้งเก้าอี้ในสภา.....ไปยืนบนเวทีข้างถนน...ใช่มั้ย?
โปรดตอบผมหน่อย....พวกขี้เรื้อนแดง...ผมรอคำตอบพวกคุณอยู่

โดย: ความจริงวันนี้ เขียนเมื่อ 18 เม.ย. 10 IP IP: 117.47.214.XXX
ความคิดเห็นที่ 160 : 185 นักเรียนนักศึกษาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา-จัดเลือกตั้งใหม่
avatar

185 คน มันคงจะดูน้อย แต่จะบอกให้ว่าประชาชนเสียงเดียวก็มีค่า รัฐบาลอยู่ไปก็ยิ่งทำอะไรยืดเยื้อ เค้าแค่ขอให้ยุบสภาก็จะกลับบ้านกัน ไม่ทำให้สักที เพราะรู้ส่าชาตินี้ทั้งชาติ ลงไปแล้วก็จะไม่ได้กลับมานั่งบนแท่นนี้อีก

โดย: 555 เขียนเมื่อ 18 เม.ย. 10 IP IP: 124.122.10.XXX