วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..! หมวด » ทั่วไป » การเมือง » วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!

มีหลายคนชอบว่า รัฐบาลชวนแก้วิกฤตเศรษฐกิจไม่ได้
       และทักษิณ ชินวัตรชอบอวดอ้างอยู่เสมอๆ ว่า เป็นผู้กอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนั้น
       
       เพื่อมิให้คนไทยหลงผิด ลองมาดูซิว่า “ความจริง” นั้นเป็นอย่างไร

       
        ภาพที่ 1 อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทยรายไตรมาส

       ที่มา : ยุทธภูมิ จารุเศร์นี (2553), “แผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2”, บทความวิชาการ, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
       
       ภาพบางภาพบอกเรื่องราวได้สมบูรณ์มากกว่าคำพูดมากนัก ภาพที่ 1 ที่แสดงถึงอัตราการเจริญเติบโตของประเทศไทยในรายไตรมาสในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) จนถึงปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) ข้างต้นนี้ก็เช่นเดียวกัน
       
       หากพิจารณาถึง จุดหักเหที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ จะพบว่ามี จุดหักเหที่สำคัญอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเจริญเติบโตจากจุดต่ำสุดในราวๆ ไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) ดังจะเห็นได้จากกราฟแท่งที่แสดงอัตราการเจริญเติบโตที่กลับหัวลงที่แสดงการติดลบมากที่สุด (-13.9) เมื่อผ่านพ้นเวลาจากจุดนั้นเป็นต้นมา เศรษฐกิจไทยก็เริ่มที่จะขยายตัวติดลบน้อยลงไปเรื่อยๆ จนเริ่มขยายตัวเป็นบวกได้ในไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) เป็นต้นมา จนติดลบอีกครั้งหนึ่งในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008)
       
       วิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ. 2540 จึงอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวของ 3 นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลของเขาคือ (1) พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 25 พ.ย. 39 หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปที่พรรคความหวังใหม่ที่ได้ ส.ส.มากกว่าพรรคประชาธิปัตย์เพียง 1 ที่นั่ง ในขณะนั้นเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และลาออกเมื่อ 8 พ.ย. 40 (2) ชวน หลีกภัยเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2540 และพ้นจากตำแหน่งด้วยการเลือกตั้งใหม่เมื่อครบวาระเมื่อไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
       
       และ (3) ทักษิณ ชินวัตร หัวหน้าพรรคไทยรักไทยที่ได้เสียงข้างมากจากการเลือกตั้งเมื่อปลายปี พ.ศ. 2543 และพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะถูกรัฐประหารไปเมื่อ 19 ก.ย. 49 ภายหลังจากการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่สองได้ไม่นาน ซึ่งตรงกับไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006)
       
       จากข้อเท็จจริงข้างต้นจึงกล่าวได้ว่า ชวน หลีกภัยและรัฐบาลของเขาเข้ามารับตำแหน่งในช่วงที่เศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะที่ย่ำแย่ เพราะเศรษฐกิจเริ่มที่จะถดถอยติดลบมากขึ้นเรื่อยๆ จากการบริหารงานด้านเศรษฐกิจที่ผิดพลาดของรัฐบาลพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ แต่ก็สามารถทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวกลับมาเป็นบวกได้ในที่สุดก่อนจะครบวาระในการดำรงตำแหน่ง ก่อนที่ทักษิณและรัฐบาลและนโยบายทักษิโณมิกส์ของเขาจะเข้ามาบริหารเศรษฐกิจของประเทศ
       
       การอวดอ้างหรือโอ้อวดตัวของทักษิณ ชินวัตร ว่าเป็นดั่ง “อัศวินขี่ม้าขาว” ผู้พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ. 2540 จึงไม่ได้ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงดังที่ปรากฏในภายหลังอย่างเช่นในภาพที่ 1 แสดงไว้แต่อย่างใด
       
       รูปแบบการขยายตัวของประเทศไทยที่มีจุดหักเหจากลบมาเป็นบวกหรือจากน้อยไปหามากมิใช่เกิดเฉพาะในช่วงเวลาที่กล่าวยกมาข้างต้น
หากแต่ในช่วงระหว่างพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่าง 3 มี.ค. 23 ถึง 4 ส.ค. 31 ที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับต่ำเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4 - 5 ต่อปีมาเป็นร้อยละ 11- 13 ต่อปีตลอดช่วงระยะเวลาประมาณ 3 ปีของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณที่รับช่วงต่อมาในระหว่าง 4 ส.ค. 31 ถึง 23 ก.พ. 34 ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่อาจยกขึ้นมาเทียบเคียงได้
       
       ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าทั้ง รัฐบาลของพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณและทักษิณ ชินวัตรต่างก็ได้รับ “ส้มหล่น” จากรัฐบาลก่อนหน้าที่แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจนทำให้ได้รับผลพวงของความสำเร็จในเวลาต่อมาเหมือนกัน เพราะเป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลใดที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งจะสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้โชติช่วงชัชวาลได้ชั่วข้ามคืนดุจดังใช้เวทมนตร์โดยไม่มีเค้าลางของการฟื้นตัวมาก่อน รัฐบาลชวนมีสัญญาณของการฟื้นตัวที่ใช้เวลาประมาณ 2-4 ไตรมาสในการฟื้นเศรษฐกิจจากร้อยละ -13.9 ต่อปีมาเป็นร้อยละ 3.4 ต่อปี เช่นเดียวกับในช่วงรอยต่อระหว่างปลายรัฐบาลพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์มาเป็นรัฐบาลพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.5 ต่อปีในปี พ.ศ. 2529 มาเป็นร้อยละ 9.5 ต่อปีในปี พ.ศ. 2530 ก่อนที่จะมีอัตราการขยายตัวสูงสุดเป็นเลข 2 หลักติดต่อกัน 3 ปีต่อมาในช่วงรัฐบาลชาติชาย ชุณหะวัณ
       
       หากจะวัดการฟื้นตัวจากการนำเศรษฐกิจไทยกลับเข้าสู่ระดับเดิมก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ. 2540 ตัวเลขรายได้ประชาชาติที่วัดโดย GDP ณ ราคาคงที่เมื่อปี พ.ศ. 2539 ก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอยู่ที่ระดับ 3.09 ล้านล้านบาท ผลงานของรัฐบาลชวนที่ใช้เวลาประมาณ 3 ปีนำ GDP กลับเข้าสู่ระดับ 3.01 ล้านล้านบาทที่ใกล้เคียงกับเมื่อก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจได้อีกครั้งในปี พ.ศ. 2543 และแม้รัฐบาลทักษิณด้วยทักษิโณมิกส์ก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากนักในปีแรกที่เข้ารับหน้าที่ โดยระดับGDP เมื่อสิ้นปีแรกที่ทักษิณเข้าสู่อำนาจคือปี พ.ศ. 2544 อยู่ในระดับ 3.07 ล้านล้านบาทซึ่งไม่แตกต่างจากปีสุดท้ายของรัฐบาลชวนอย่างนัยสำคัญแต่อย่างใด
       

       หนทางของความสำเร็จแม้จะเต็มไปด้วยขวากหนาม มิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือ ผลลัพธ์ของความสำเร็จมักจะไม่ปรากฏให้เห็นได้ในเวลาที่ต้องการมากที่สุด บางครั้งก็ต้องใช้เวลากว่าชีวิตหาไม่ไปแล้ว เฉกเช่นเดียวกับจิตรกรนามอุโฆษ วินเซนต์ แวนโก๊ะ ที่ไม่เคยขายภาพได้เงินแม้แต่แดงเดียวตลอดชั่วชีวิตของเขา แต่ภาพของเขากลับมีคนชื่นชมและเป็นที่ต้องการก็เมื่อเขาได้จากโลกนี้ไปแล้ว โชคชะตามักจะเล่นตลกกับชีวิตคนอยู่เสมอ
       

       อาจมีหลายความเห็นในปัจจัยที่ทำให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของทั้งรัฐบาลพล.อ.เปรมและรัฐบาลชวน แต่ส่วนผสมสำคัญที่หลายคนอาจมองข้ามไปก็คือ “คน” ที่กุมบังเหียนเศรษฐกิจ เพราะนโยบายคิดเองไม่ได้และดำเนินไปเองก็ไม่ได้เช่นกัน ดังนั้น “คน” จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือตรงกันข้ามก็ได้
       
       ความเหมือนในรัฐบาลทั้ง 2 ก็คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายกรัฐมนตรีที่เป็นส่วนผสมที่ลงตัว แม้ว่าทั้งพล.อ.เปรมหรือ นายชวน จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่มีภูมิหลังและพื้นฐานความรู้ด้านเศรษฐกิจแม้แต่น้อย เฉกเช่นเดียวกับพล.อ.ชวลิตและรัฐบาลของเขา แต่รัฐบาลทั้ง 2 ก็สามารถเผชิญหน้าและรับมือแก้ไขกับปัญหาเศรษฐกิจที่รุนแรงในขณะนั้นได้เป็นอย่างดีในขณะที่พล.อ.ชวลิตล้มเหลว
       
       พล.อ.เปรม มีนายสมหมาย ฮุนตระกูล
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นขุนพลคู่กายด้านเศรษฐกิจ แม้จะไม่ได้เข้ามารับตำแหน่งในรัฐบาลตั้งแต่ต้น แต่ก็อยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังติดต่อกันมากกว่า 6 ปี ในขณะที่นายชวนก็มีนายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยไม่มีการสับเปลี่ยนหรือโยกย้ายแต่อย่างใดเป็นเวลาติดต่อกันประมาณ 3 ปี ทำให้มีความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบาย แต่ที่สำคัญก็คือทั้งนายสมหมายหรือนายธารินทร์ต่างก็มีความปรารถนาดีต่อสังคมไทย ไม่ปรากฏว่ามีชื่อเสียงในด้านความไม่ซื่อสัตย์หรือไม่สุจริตแต่อย่างใด นอกเหนือไปจากความรู้ความสามารถที่ต่างคนก็มีอยู่อย่างพร้อมมูล
       
       หากเปรียบเทียบกับ “คน” ในรัฐบาลทักษิณจะพบว่า ระบอบทักษิณได้ลดความสำคัญของรัฐมนตรี ทำให้รัฐมนตรีของทักษิณมีการสับเปลี่ยนไปมาอยู่ตลอดเวลา ในวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยแรก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีการเปลี่ยนจากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์มาเป็นนายสุชาติ เชาว์วิศิษฐและกลับไปเป็นนายสมคิดเช่นเดิม
       
       ขณะที่ในสมัยที่สองเริ่มที่นายสมคิดและไปจบที่นายทนง พิทยะ หากคิดเฉลี่ยเวลาทำงานอาจจะได้ประมาณคนละปีเศษเท่านั้น เช่นเดียวกับรัฐบาลพล.อ.ชวลิตที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึง 3 คนในช่วงอายุรัฐบาลที่มีระยะเวลาประมาณ 1 ปี จากนายอำนวย วีรวรรณ (29 พ.ย. 39 – 21 มิ.ย. 40) มาเป็นนายทนง พิทยะ (21 มิ.ย. 40 – 24 ต.ค. 40) และจบลงที่คณะรัฐมนตรี 2 สัปดาห์ที่มีนายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ (24 ต.ค. 40 - 6 พ.ย. 40) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่อาจมีอายุในการดำรงตำแหน่งที่สั้นที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์
       
       ข้อเท็จจริงข้างต้นแสดงให้เห็นถึงระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ไม่เอื้ออำนวยให้มีการทำงานได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพแต่อย่างใด มิหนำซ้ำการเปลี่ยนตัวบุคคลที่มาดำรงตำแหน่งก็กระทำในลักษณะที่สับไปสับมาและกลับมาลงเอยกับคนเดิมในที่สุด ดังเช่นในกรณีของนายสมคิดในรัฐบาลทักษิณสมัยแรก ดังนั้นหากจะอวดอ้างผลงานว่าสามารถทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้จริง ใครละที่สมควรได้รับการยกย่อง?
       

       แต่หากจะบันทึกไว้เพื่อเป็นหลักฐาน กระทรวงหลักอื่น เช่น กระทรวงศึกษาธิการก็มีสภาพไม่แตกต่างไปจากกระทรวงการคลังสักเท่าไร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลทักษิณสมัยแรกก็มีจำนวนรัฐมนตรีว่าการจำนวนมากถึง 5 คนใน 4 ปี (ไม่นับ รมช.) เริ่มจากนายเกษม วัฒนชัย ทักษิณ ชินวัตร สุวิทย์ คุณกิตติ ปองพล อดิเรกสาร และจบลงที่อดิศัย โพธารามิก จนทำให้ยากที่จะมีใครสามารถนึกหน้ารัฐมนตรีว่ามีใครบ้างที่หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนเข้ามาทำงานบ้าง เผื่อว่าจะได้ยกย่องสรรเสริญคุณงามความดีได้ถูก
       
       ข้อสงสัยในเรื่องการซื้อขายตำแหน่งก็ดี การไร้ความสามารถของรัฐมนตรีก็ดี จึงล้วนแล้วแต่มีเหตุให้ชวนสงสัยได้ทั้งสิ้น
       
       เรื่องที่น่าแปลกที่ควรบันทึกไว้ก็คือ รัฐมนตรีอย่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการกำกับดูแลธุรกิจที่ทักษิณเคยทำมาก่อนและยังแอบทำอยู่ ไม่ว่าจะเป็นบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือการสื่อสารโดยดาวเทียม กลับไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี สามารถอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการได้ตั้งแต่มีการก่อตั้งกระทรวงนี้มาจนหมดวาระในรัฐบาลทักษิณสมัยแรกนับว่าเป็นหมอที่มีความรู้ด้านนี้จริงๆ
       

       (ตอนหน้า ต้นตอของวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540)

 

โดย ชวินทร์ ลีนะบรรจง,สุวินัย ภรณวลัย30 มิถุนายน 2553

Advertisement
รูป Numcheo
โดย: Numcheo
ตั้งเมื่อ: 30 มิ.ย. 10
เปิดดู: 18,061 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!

ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 39 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

ขอให้คนไทยรัก และสามัคคีกันเพื่อบ้านเมืองของเรา

โดย: คนไทย เขียนเมื่อ 3 ก.ค. 10 IP IP: 114.128.208.XXX
ความคิดเห็นที่ 38 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

เงินกู้วิกฤติ..ส่วนหนึ่งเป็นเงิน และทองคำที่พี่น้องคนไทยช่วยกันบริจาคให้กับหลวงตาบัวนะขอรับ...ไม่ใช่เงินของคุณทักษิณนะขอรับ อย่าขี้ตู่ อย่าขี้จุ๊นะแม้วนะ เดี๋ยวกลายเป็นเปรตเทวทัตไม่รู้ตัวนะจะบอกให้

โดย: บักโกก นาโถ เขียนเมื่อ 3 ก.ค. 10 IP IP: 180.183.59.XXX
ความคิดเห็นที่ 37 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

ทั้งคู่เป็นอาจารย์แต่มองที่ตัวเลขอย่างเดียวแล้วสรุป น่าสงสารมาก รายละเอียดไม่เจาะลึกในเนื้อหา การลงทุนโดยกลุ่มคนเดียว ที่มีมูลค่าสูงจะเพิ่มดัชนี แต่การลงทุนของเขาไม่ได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้ประชาชนมากมายนัก นอกจากค่าแรงรายวัน หรือเงินเดือนของพนักงานเพียงไม่กี่คน การสร้างงานในสมัยทักษิณคือการลงทุนของรากหญ้าอย่างแท้จริง ผลประโยชน์จึงตกที่ประชาชนโดยตรง แม้มูลค่าจะไม่อาจเทียบนักลงทุนรายใหญ่ได้

โดย: goldenbat เขียนเมื่อ 2 ก.ค. 10 IP IP: 202.183.129.XXX
ความคิดเห็นที่ 36 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

คนเราความคิดมันแตกต่างกันน่ะนะ

โดย: *-* เขียนเมื่อ 2 ก.ค. 10 IP IP: 118.173.248.XXX
ความคิดเห็นที่ 35 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

คห 19 จะบอกให้ไอ้นายหัวชวน นั้นได้แอบตกลงลีบในเรื่องการแปรรูปรัฐวิสหกิจโดยการบังคับการกู้เงินงวดที่ 2 ซึ่งจากงวดแรกที่กู้มานอกจากนโยบายที่ผิดพลาดจากการปิดสถาบันการเงินทั้ง 53 แห่งอย่างผิดพลาด ซึ่งการปิดครั้งนั้นทำให้ระบบเศรษฐกิจเสียหายอย่างมหาศสาล กูอยู่ไทย ไม่ใช่พวกรับจ้างขะเลียร์ไอ้เหลี่ยม หรือ ไอ้ ปชป เขียนความจริงด้วย จขกท

โดย: laotaa เขียนเมื่อ 2 ก.ค. 10 IP IP: 183.89.193.XXX
ความคิดเห็นที่ 34 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

อย่าเสียเวลาอธิบายเลยครับ คนที่เชื่อทักษิณคือคนส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นคนที่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารน้อย เลือกเสพสื่อที่คิดว่าไม่คิดต่างจากตนเอง ชอบการทำงานระยะสั้น เห็นผลทันตาเห็น เช่นการแจกเงินกองทุนหมู่บ้าน ชอบความสนุกสนาน เช่น Reality ที่อ.อาจสามารถ ชอบเพ้อฝัน เหมือนโรงน้ำแข็งแห่งความฝันที่ราชประสงค์ เหมือนสีซอให้แมวน้ำฟัง มันไม่มีทางเข้าใจหรอก

โดย: 123 เขียนเมื่อ 2 ก.ค. 10 IP IP: 58.9.116.XXX
ความคิดเห็นที่ 33 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

ขอให้พระทรงพระเจริญ มีพระวรกายที่แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

โดย: ฝกร.รพศ.4 เขียนเมื่อ 2 ก.ค. 10 IP IP: 222.123.250.XXX
ความคิดเห็นที่ 32 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

ไม่มีคนแย้งโดยเอาหลักฐานหรือข้อมูลมาเลย

เอาแต่เหวง

โดย: คนช่างคิด เขียนเมื่อ 1 ก.ค. 10 IP IP: 125.24.57.XXX
ความคิดเห็นที่ 31 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

มันเป็นภาพลวงตา เมื่อก่อนคนบริหาร เดี่ยวนี้ฟายบริหาร

โดย: ไคยทน เขียนเมื่อ 1 ก.ค. 10 IP IP: 114.128.11.XXX
ความคิดเห็นที่ 30 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

ผมว่านะ อย่าไปยุ่งกะพวกนี้เลยครับ ปล่อยมันบ้าไปคนเดียวเหอะตอนนี้ผมกะเลิกยุ่งแระเบื่อ เอาอะไรมา มันแถไปหมด ไม่ยอมรับความจริงทั้งหมด ทำแบบนี้ไปเหมือน สีซอให้...ฟังแหละครับ

โดย: K.NoBiTa_Kung เขียนเมื่อ 1 ก.ค. 10 IP IP: 124.121.233.XXX
ความคิดเห็นที่ 29 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

ยุคทักษิณเขาเข้ามาแก้ปัญหาได้หมด ทั้งๆ ที่คนไทยไม่คิดว่าจะแก้ได้ แต่ยุคมาร์ค เข้ามาสร้างปัญหาได้หมด ทั้งๆ ที่คนไทยไม่คิดว่ามันจะเกิดปัญหาได้

โดย: koko เขียนเมื่อ 1 ก.ค. 10 IP IP: 58.9.220.XXX
ความคิดเห็นที่ 28 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

ไอ เชี่ย มาร์ค มันมีปัญญา แก้ปัญหา ไหม กู้แม่ม อย่างเดียว
มีนายก เหมือนมี ห-มา ดีแต่เ:-)เหมือนกัน

โดย: มีนายก เหมือนมี ห-มา เขียนเมื่อ 1 ก.ค. 10 IP IP: 124.122.208.XXX
ความคิดเห็นที่ 27 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

กล่าวคือ ต้นตอ มาจาก บิ๊กจิ๋ว อันนี้ผมว่าไม่เชิงนะครับ อย่างแรกเลย ถ้าสมัยนั้นยังไม่ประกาศ ค่าเงินบาท ลอยตัวนะครับ ยุคหลังก้อต้องประกาศเหมือนกัน ตอนนี้มีประเทศเดียวที่ยังรั้น กำหนดค่าเงินของตัวโดยไม่สนใจใคร คือจีน ซึ่ง ตอนนี้ก็เริ่มอ่อนลงแล้วเหมือนกัน ฉะนั้นอย่าไปโทษเรื่องการลอยตัวเงินเลยนะครับ สมัย ชวน ไม่กู้ แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาบริหาญ ประเทศ ตอนนั้นเงินคงคลังน้อย แต่สมัยนั้น ชวน ดูถูกคนไทยไปหน่อย ถ้าออก พันธบัตร ให้ คนรวยในไทยซึ้อ ก้ไม่จำเป็นต้องเป็นหนี้ IMF คนไทยรวยนะครับแต่ไม่ยอมใช้เงิน ยุคทักษิน ถือว่าโชคดี ตรงมันทุกอย่างเริ่มดีขึ้น แถมเป้นมีหัวคิด โยก กระเป๋าซ้ายไป ขวา กล่าวคือรู้จัก บริหาญเงิน มันจึงไม่ใช่เรื่องอยากอะไรที่จะใช้หนี้ได้

โดย: kunkrabee เขียนเมื่อ 1 ก.ค. 10 IP IP: 125.25.88.XXX
ความคิดเห็นที่ 26 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

ความจริงวันนี้...จริงสุดๆ

ชีวิตพวกเสื้อแดง เปรียบเสมือน แมลงสาบ และ ยุง

เพราะไม่ได้มีประโยชน์กับโลกใบนี้

โดย: เหวง เขียนเมื่อ 1 ก.ค. 10 IP IP: 124.122.79.XXX
ความคิดเห็นที่ 24 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

ผมว่ามันเป็นไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจโลก ผมไม่เคยคิดว่ารัฐบาลไหนจะมีความสามารถผลักดันเศรษฐกิจไทยให้โชติช่วงชัชวาลได้ มีแต่เป็นตัวเตะถ่วงซะมากกว่า ความเข้มแข็งของประเทศเราในด้านเศรษฐกิจมีสูง โดยมีข้อเด่นสำคัญทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทุกรัฐบาลต่างหากที่แสวงหาผลประโยชน์จากความได้เปรียบของประเทศ จนพาเราตกอับเช่นทุกวันนี้ ไม่เช่นนั้นประเทศที่ไม่มีอะไรเลยอย่างสิงคโปร์ หรือแม้กระทั่งบรูไนที่ีผลิตน้ำมันได้น้อยกว่าที่เราเจาะได้ในประเทศเราซะอีก หรือกระทั่งมาเลย์เซียจะก้าวแซงไทยไปได้อย่างง่ายดาย

โดย: คนห่วยที่สุดบนประเทศที่วิเศษที่สุด เขียนเมื่อ 1 ก.ค. 10 IP IP: 125.26.57.XXX
ความคิดเห็นที่ 23 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

ทำไมจตุพร ไม่ไปขึ้นศาลตามที่ศาลนัดอ่าาา ป่วยซะงั้น นี่แหละป่วยการเมืองของจริง สู้เป็นแต่ข้างถนน

โดย: คนไท เขียนเมื่อ 1 ก.ค. 10 IP IP: 58.137.172.XXX
ความคิดเห็นที่ 22 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

ความคิดเห็นที่ 16 โดย: คนไทยเหมือนกัน เขียนเมื่อ 11:54 น. 1 ก.ค. 2010
avatar

ตอนนี้คนไทยไม่อยากฟังอะไรแล้วรู้เพียงว่าไม่เอาปชป.ก็เท่านั้นจบ
...................................

จริงเหรอ ถ้าคนไทยใจบริสุทธิ์ไม่เข้าฝ่ายใดจะบอกว่าไม่เอาม็อบนะ

และอยากให้คนไทยตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากิน เลิกโทษกันไปมาได้แล้ว

เบื่อ

โดย: AlfA เขียนเมื่อ 1 ก.ค. 10 IP IP: 58.137.40.XXX
ความคิดเห็นที่ 21 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

ระบบ ศก.โลกหรือระบบ ศก.ประเทศใหนก็เหมือนกันมีขึ้นมีลงเหมือนคลื่น หากขึ้นสูงมากก็ลงต่ำมาก หากขึ้นสูงน้อยก็ลงต่ำน้อย อยู่แบบ ศก.พอเพียงตามแนวพระราชดำริดีที่สุดใครก็มาโกงไม่ได้

โดย: แดง พังงา เขียนเมื่อ 1 ก.ค. 10 IP IP: 202.129.51.XXX
ความคิดเห็นที่ 20 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

จากกราฟปี2000ถึงปี2007 ปีกราฟรูป sine ซึ่งเป็นลักษณะของการบริหารเศรษกิจที่ดี แต่ล่มทันที่ลงกลายเป็นสีแดงทันทีทันใดในปี2009 แสดงถึงการบริหารของทีมบริหารที่แย่ เพราะไม่ได้มีผลกระทบเหมือนฟองสบู่ปี2540 เลย อันนี้มาจากคนบริหารจิงๆ ไอ้ปี2540 มันเป็นโรคเรื่อยรังสะสมมานานมันจึงเกิด หาคนบริหานใหม่ดีกว่า

โดย: ด็อกเตอร์ ศจ. เขียนเมื่อ 1 ก.ค. 10 IP IP: 58.10.170.XXX
ความคิดเห็นที่ 19 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

#18 มรึงนี่มั่วได้ใจจริงๆ

ช่วงนั้น การที่เค้าแปรรูปเพื่อให้องค์กรอยู่ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งให้มีการทำงานและการดำเนินการที่รวดเร็ว โดยมิต้องรองบหรือการตัดสินใจจากรัฐเพียงอย่างเดียว มันเลยแปรรูปเป็นรัฐวิสาหกิจ

มรึงไปอยู่เขมรมาเลยไม่รู้เรื่องอะดิ

โดย: สมเด็จวุ้นเส้น เขียนเมื่อ 1 ก.ค. 10 IP IP: 113.53.10.XXX
ความคิดเห็นที่ 18 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

จะบอกให้ไอ้มั่ว ช่วงที่เศรษฐกิจเข้ามา ไอ้เหลี่ยมโชคดี ทั่วโลกฟื้น ทำให้การจ่ายหนี้ง่ายขึ้น ส่วนยุคไอ้ชวนป๋วย มันทำให้ติดหนี้มากโดยงบมิยาซาวา ที่ใช้งบอย่างเมามันส์ แต่ไม่มีสาระ แล้วให้แปรรูปรัฐวิสหากิจ ส่วนแบบที่เอามาลง ถุยโกหกสิ้นดี ไอ้บ้าอย่ามาตอแหลเลย ช่วงนั้นมีแต่งบประมาณอย่างเดียว ไม่ใช่ไอ้ชวนเก่งหรอก เงินไม่มีปัญญา อาศัยแปรรูปอย่างเดียว และที่สำคัญ ชวนคือ ต้นเหตุของปัญหาการศึกษาไทยในปัจจุบันนนี้

โดย: laotaa เขียนเมื่อ 1 ก.ค. 10 IP IP: 183.89.155.XXX
ความคิดเห็นที่ 17 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

เสื้อแดงทั้งหลายเถียงไม่ออกเลยครับ

กร๊ากกกกกกกกกกกกกกก มีแต่แถไปเรื่อย

โดย: sebe9999 , maleong กลับใจแล้วน่ะย๊ะ เขียนเมื่อ 1 ก.ค. 10 IP IP: 125.25.234.XXX
ความคิดเห็นที่ 16 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

ตอนนี้คนไทยไม่อยากฟังอะไรแล้วรู้เพียงว่าไม่เอาปชป.ก็เท่านั้นจบ

โดย: คนไทยเหมือนกัน เขียนเมื่อ 1 ก.ค. 10 IP IP: 192.168.30.XXX
ความคิดเห็นที่ 15 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

คนที่ฉลาด คนที่มีการศึกษา(คนที่คิดยาว และคิดไกล) เขารู้ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเกิดอาการวิกฤตตั้งแต่สมัย พล.อ.เปรม เป็นนายกฯ

คนโง่จะรู้ และเห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเกิดอาการวิกฤตในสมัย พล.อ.ชวลิต เป็นนายกฯ

โดย: ผู้มองเห็น เขียนเมื่อ 1 ก.ค. 10 IP IP: 98.117.105.XXX
ความคิดเห็นที่ 14 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

มันเป็นไปไม่ได้ที่ พล.อ.ชวลิต ขึ้นมาบริหารประเทศเพียงไม่กี่เดือนจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศล้ม ก็เหมือนกับที่กล่าวไว้ในกระทู้ มันเป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลทักษิณขึ้นมาบริหารประเทศเพียง 5 เดือนจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้น

ผมได้พูดไปแล้วว่าวิกฤตเศรษฐกิจของไทยนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัย พล.อ.เปรม เป็นนายกฯ แต่มันปรากฎอาการให้คนโง่เห็นและรู้ตอนที่ พล.อ.ชวลิต เป็นนายกฯ คนที่ฉลาดเขารู้มาตั้งแต่สมัย พล.อ.เปรม เป็นนายกฯ

โดย: ผู้มองเห็น เขียนเมื่อ 1 ก.ค. 10 IP IP: 98.117.105.XXX
ความคิดเห็นที่ 13 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

ไอ้พวกอีสาน พวกมรึงนะ มันสมองหมาปัญญาควาย ความรู้ระดับรากหญ้าแบบพวกมรึงน่ะ คิดกันไม่ออกหรอ ว่าเรื่องทั้งหมด เหียทักษิณ เหียจตุพร เหียนัฐวุฒิ และคนเสื้อแดง ทั้งนั้น ทั้งเผาบ้านเมือง ยิงประชาชน หรือไครจะเถียงโทรมาได้ 084-6204763 ไอ้พวกเห็บเเดงเลียไข่ไอ้แม้ว

โดย: กอล์ฟ เขียนเมื่อ 1 ก.ค. 10 IP IP: 210.246.192.XXX
ความคิดเห็นที่ 12 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

เจ้าของกระทู้ โง่อวดฉลาด
1998 ที่เศรษฐกิจไทยฟื้นเพราะนักธุริจไทย ขายหุ้นเพื่อฟื้นฟูให้แก่ต่างชาติ และหลังจากนั้น ช่วงปี 2000 ก่อนสิ้นยุครัฐบาลชวนอัตราการขยายตัวก็ชะลอลง เพราะอยู่ในช่วงอิ่มตัว
แต่พอช่วงปี 2001-2006 ยุคทักษิณอัตราก็ขยายตัวขึ้นอีกครั้ง เปรียบเทียบกับการเอาน้ำมาเทใส่ให้ละลายได้มากขึ้น
...........ควายเหลืองครับประชาธิปัตย์ 60 ปีประเทศไทยได้อะไบ้าง พรรคการเมืองนี้ผ่านยุคเผด็จการต่างๆในประเทศไทยมาได้อย่างไร..........

โดย: ควายใส่เสื้อเหลือง เขียนเมื่อ 1 ก.ค. 10 IP IP: 202.12.97.XXX
ความคิดเห็นที่ 11 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

การที่ พล.อ.เปรม ประกาศลดค่าเงินบาทเป็นระยะ ๆ นั้น เป็นเครื่องบอกให้เราได้รู้ว่าประเทศไทยเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง มีน้อยคนมากที่รู้ มีน้อยคนมากที่มองเห็นวิกฤตขั้นรุนแรง

นักธุรกิจที่ฉลาด เมื่อ พล.อ.เปรม ประกาศลดค่าเงินบาท เขาจะรู้ทันที่ว่าประเทศไทยจะมีการประกาศลอยตัวค้าเงินบาท เขาจะรู้ทันที่ว่าประเทศไทยจะมีการปล่อยให้ค่าเงินบาทลอยตัว
เมื่อเขารู้อย่างนั้น เขาก็เริ่มสะสมเงินตราสกุลแข็งเอาไว้ เพื่อเก็งกำไร พอมีการลอยตัวค่าเงินบาท เขาก็กลายเป็นมหาเศรษฐี

ตอนที่เขาเอาเงินบาทไปแลกเงินดอลลาร์ 20 บาท ต่อ $1(แลกไว้ตอนสมัย พล.อ.เปรม เป็นนายกฯ) ตอนที่เขาเอาเงินดอลล่าร์ไปแลกเงินบาท $1:50 (เอาไปแลกตอนสมัยนายชวน หลีกภัย เป็นนายกฯครั้งที่ 2) รวยขนาดไหนครับ ?

โดย: ผู้มองเห็น เขียนเมื่อ 1 ก.ค. 10 IP IP: 98.117.105.XXX
ความคิดเห็นที่ 10 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

กระทู้ ไร้สาระ ... มาอ้างอิงอะไรกะเอกสาร ... ใช่ความรู้สึกเถอะครับ ชาวบ้าน ตอนที่มีทักษินเป็นนายก เค้ากินดีอยู่ดี .. เค้าไม่ดูเอกสาร ไม่รู้จักหุ้น ไม่รู้gdp อะไรหรอกครับ .. เค้าใช้ความรู้สึก ที่รับรู้ได้ ถึงรูปธรรมนั้นๆ ..
>> การปรองดองนั้น ..ถ้านิรโทษกรรมทุกฝ่ายตั้งแต่19กย49 ..แล้วมาเริ่มต้นใหม่ ดีก่าไหมครับ ประเทศไทย หยุดอยู่กะที่มานานแล้ว ..อย่าแบ่งแยก ว่าข้าต้องชนะ ความคิดนั้นถูก ..ผมว่า มันถึงเวลาที่จะทำให้ประเทศเรานั้น เป็นแบบอารยประเทศอื่นๆเค้า ..ผู้กุมอำนาจของประเทศ ก้อปลดปล่อยประชาชนเถอะ ให้การเมือง การบริหารประเทศ ประชาชนได้ตัดสินเองเถอะ ...

โดย: aaa เขียนเมื่อ 1 ก.ค. 10 IP IP: 125.26.209.XXX
ความคิดเห็นที่ 9 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

ปัญหาของสังคมไทย(วิกฤตเศรษฐกิจ)เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่ พล.อ.ชวลิต จงใจยุทธ จะลาจากทหารมาเป็นนักการเมือง

แต่คนไทยส่วนมากไม่มีใครรู้ พล.อ.ชวลิต เองก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยมีปัญหาเศรษฐกิจถึงขั้นวิกฤต เมื่อ พล.อ.ชวลิต ขึ้นเป็นนายกฯได้ไม่กี่เดือนเศรษฐกิจไทยก็ล้ม มันจะล้มมาตั้งนานแล้ว มันมีปัญหามานานแล้ว(ตั้งแต่สมัย พล.อ.เปรม เป็นนายกฯ) เหมือนกับคนป่วยเป็นโรคร้าย ซึ่งคนอื่นมองไม่เห็น และไม่รู้ว่าเขาป่วยเป็นโรคร้าย พอไปหาแพทย์ก็ปรากว่าเขาอยู่ได้อีกไม่เกิด 3 เดือน

โดย: ผู้มองเห็น เขียนเมื่อ 1 ก.ค. 10 IP IP: 98.117.105.XXX
ความคิดเห็นที่ 8 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

ความคิดเห็นที่ 6 โดย: ผู้มองเห็น
--------------------------------------
ช่วยเปลี่ยนจาก พล.อ.เปรม ได้มั้ย เพราะว่าความจริง พล.อ.ชวลิต ที่ทำกรุณาอย่ามั่ว เค้ารู้กันทั้งบาง

โดย: คนไท เขียนเมื่อ 1 ก.ค. 10 IP IP: 58.137.172.XXX
ความคิดเห็นที่ 7 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

ความคิดเห็นที่ 4 โดย: นย
-----------------------------------
ก็เหมือนทักกี้เมื่อก่อนแหละที่ชอบเอาตัวเลขมาอ้าง

โดย: คนไท เขียนเมื่อ 1 ก.ค. 10 IP IP: 58.137.172.XXX
ความคิดเห็นที่ 6 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

พล.อ.เปรม ประกาศลด(ลด)ค่าเงินบาทหลายครั้ง เป็นการกระทำที่ผิดพลาดเป็นอย่างมาก การประกาศลดค่าเงินบาท ทำให้นักธุรกิจที่ฉลาดเริ่มเก็บสะสมเงินสกุลแข็งเอาไว้เพื่อเก็งกำไร

การประกาศลดค่าเงินบาท ทำให้นักธุรกิจที่ฉลาดได้รู้ว่าประเทศไทยจะมีการลอยตัวค่าเงินบาทในอนาคต เมื่อนักธุรกิจเขารู้ว่าจะมีการลอยตัวค่าเงินบาท เขาก็เริ่มเก็บสะสมเงินสกุลแข็งเอาไว้ เมื่อเหตุการณ์บีบบังคับให้รัฐบาลต้องลอยตัวค่าเงินบาท คนที่เก็บสะสมเงินตราสกุลแข็งเอาไว้มาก ๆ เขาก็กลายเป็นมหาเศรษฐี

ถ้า พล.อ.เปรม (พรรคประชาธิปัตย์)ประกาศลอยตัวค่าเงินบาทตั้งแต่ตอนนั้น ประเทศจะไม่มีปัญหาอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้

เก็บเอาไว้ เพื่อสร้างภาพให้กับตัวเอง แต่มันกลับมาสร้างปัญหาให้กับสังคมไทยในทุกวันนี้

โดย: ผู้มองเห็น เขียนเมื่อ 1 ก.ค. 10 IP IP: 98.117.105.XXX
ความคิดเห็นที่ 5 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

ความคิดเห็นที่ 3 โดย: ผู้มองเห็น
-------------------------------------
เกี่ยวอะไรกับท่านเปรมวะ มั่วตลอดก่อนหน้ารัฐบาลท่านชวน เป็นรัฐบาลของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธไม่ใช่หรอ ที่ทำให้เศรฐกิจฉิบ หาย

โดย: คนไท เขียนเมื่อ 1 ก.ค. 10 IP IP: 58.137.172.XXX
ความคิดเห็นที่ 4 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

เศรษฐกิจดี ตัวเลขดรรชนีดี ของ ปชป.
มันทำให้ชาวไร่ ชาวนา คนยากจน มีกินมีใช้หรือป่าวคับ
หรือดีเฉพาะคนรวย

โดย: นย เขียนเมื่อ 1 ก.ค. 10 IP IP: 118.173.174.XXX
ความคิดเห็นที่ 3 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

นายชวน นั่นแหละเป็นตัวทำให้เกิดปัญหา เรื่องวิกฤตเศรษกิจไทยตอนนั้น มันเกิดมาจากที่รัฐบาล พล.อ.เปรม (พรรคประชาธิปัตย์)เก็บสะสมเงินไว้มากเกินความจำเป็น ประเทศไม่มีถนนจะให้รถวิ่ง รัฐบาลก็ไม่เอาเงินมาสร้าง ลูกหลานไทยไม่มีโรงเรียน ไม่มีมหาวิทยาลัยจะเรียน รัฐบาลก็ไม่เอาเงินมาสร้าง

เก็บเงินไว้สร้างภาพของตัวเองอย่างเดียว สุดท้ายประเทศก็เกิดปัญหาอย่างที่เห็น เพราะว่ามีการสะสมปัญหามาตั้งแต่สมัย พล.อ.เปรม เป็นนายกฯ

ถ้า พล.อ.เปรม ประกาศลอยตัวค่าเงินบาทตั้งแต่ในตอนนั้น ประเทศไทยจะไม่เกิดปัญหาเหมือนอย่างทุกวันนี้

โดย: ผู้มองเห็น เขียนเมื่อ 1 ก.ค. 10 IP IP: 98.117.105.XXX
ความคิดเห็นที่ 2 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

รัฐบาลท่านชวนใช้หนี้ที่เกิดจากรัฐบาลพ่อใหญ่ไปเกินกว่าครึ่งแล้ว เหลืออีกนิดเดียวก็หมด พอดีรัฐบาลทักกี้เข้ามาเป็นรัฐบาลก็เลยได้อานิสงค์นี้ไป แถมป่าวประกาศบอกว่าตัวเองเป็นคนชำระหนี้หมดโยนความผิดให้รัฐบาลประชาธิปัตย์ตลอดกาล

โดย: คนไท เขียนเมื่อ 1 ก.ค. 10 IP IP: 58.137.172.XXX
ความคิดเห็นที่ 1 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 กับ ทักษิณ ชินวัตร..!
avatar

ข้อมูลดีครับ
แต่เสื้อแดงมักเชื่อกันแต่ว่า ทักษิณรวย ทักษิณเอาเงินตัวเองมาแบ่งให้ประเทศชาติ

น่าสังเวชระดับความคิดจริงๆครับ

โดย: คนเป็นกลาง เขียนเมื่อ 1 ก.ค. 10 IP IP: 203.121.185.XXX