รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 จากวิกิพีเดีย หมวด » ทั่วไป » การเมือง » รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 จากวิกิพีเดีย

   รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรีเว็บย่อ: th.wikipedia.org/wiki/2006 Thai coup

       

        รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 เป็นการก่อรัฐประหารในประเทศไทย ซึ่งเกิดขึ้นในคืนวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 นำโดย คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งมีพลเอก สนธิ บุญยรัตกลินเป็นหัวหน้าคณะ โดยโค่นล้มรักษาการนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งนับเป็นการก่อรัฐประหารเป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปี รัฐประหารครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนต่อมา หลังจากที่การเลือกตั้งเดือนเมษายนถูกตัดสินให้เป็นโมฆะ นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ดำเนินมายาวนานนับตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2548 คณะรัฐประหารได้ยกเลิกการเลือกตั้งในเดือนตุลาคม ยกเลิกรัฐธรรมนูญ สั่งยุบสภา สั่งห้ามการประท้วงและกิจกรรมทางการเมือง ยับยั้งและเซ็นเซอร์สื่อ ประกาศใช้กฎอัยการศึก และจับกุมสมาชิกคณะรัฐมนตรีหลายคน

พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ได้แถลงเมื่อวันที่ 21 กันยายน ถึงสาเหตุในการยึดอำนาจและให้คำมั่นว่าจะฟื้นฟูรัฐบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตยภายในหนึ่งปี อย่างไรก็ตาม คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประกาศว่า หลังจากการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยแล้ว คณะปฏิรูปการปกครองจะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งยังไม่มีการอธิบายถึงบทบาทที่มีต่อการเมืองไทยในอนาคตภายหลังรัฐประหาร คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้จัดตั้งรัฐบาลชั่วคราว โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ต่อมาวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2550 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึก ใน 41 จังหวัด แต่ยังคงไว้ 35 จังหวัด

รัฐประหารดังกล่าวไม่มีการเสียเลือดเนื้อและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ ปฏิกิริยาตอบรับจากนานาชาติมีตั้งแต่การวิพากษ์วิจารณ์ในหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย การแสดงความความเป็นกลาง เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ไปจนถึงการแสดงความผิดหวังอย่างสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือว่าประเทศไทยเป็นพันธมิตรนอกนาโต และกล่าวว่า การก่อรัฐประหารนั้น "ไม่มีเหตุผลที่ยอมรับได้"

ชนวนเหตุพลเอก สนธิ บุญรัตกลิน เปิดเผยว่าได้ใช้เวลาประมาณ 7 เดือนในการเตรียมการก่อรัฐประหาร ซึ่งหมายความว่าเริ่มวางแผนในราวเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549[4][5][6] ซึ่งเป็นห้วงเวลาเดียวกับที่มีการเปิดตัวพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งเดิมทีแล้ว พลเอก สนธิ บุญยรัตกลินเคยรับประกันว่าจะไม่มีการยึดอำนาจของฝ่ายทหาร เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549ในเดือนกรกฎาคม แม่ทัพภาคที่ 3 พลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร ได้ให้สัมภาษณ์ว่าการเมืองไทยอยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐาน และความเป็นผู้นำที่อ่อนแอ เขายังกล่าวอีกว่าประเทศไทยมีระบอบประชาธิปไตยที่ไม่ถูกต้อง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม นักเคลื่อนไหวประชาธิปไตย ทวีวุฒิ จุลวัจนะ ได้โพสต์จดหมายเปิดผนึกบนเว็บบอร์ดการเมืองที่เป็นที่นิยมที่สุดในประเทศไทย โดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทางทหาร กล่าวว่า กองทัพและสนธิ ลิ้มทองกุลกำลังสมคบคิดในการวางแผนล้มล้างรัฐบาลทักษิณ และคืนอำนาจให้กับประชาชน หลังจากการปฏิรูปประเทศแล้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม นายทหารกองทัพบกระดับกลางกว่าร้อยนาย ซึ่งถูกมองว่าเป็นผู้สนับสนุนของ พ.ต.ท. ทักษิณ ถูกบรรจุใหม่โดยกองบัญชาการทหารสูงสุด ทำให้มีข่าวลือว่ากองทัพแบ่งแยกออกเป็นฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่ต่อต้านนายกรัฐมนตรี

ต่อมา ในเดือนสิงหาคม มีรายงานเคลื่อนไหวของรถถังใกล้กับกรุงเทพมหานคร แต่ฝ่ายทหารกล่าวว่าเป็นการฝึกซ้อมตามกำหนดการ เมื่อต้นเดือนกันยายน ตำรวจไทยได้จับกุมนายทหารกองทัพบกจำนวน 5 นาย ซึ่งมีตำแหน่งในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน หลังจากที่สามารถตรวจพบว่าหนึ่งในคณะนายทหารมีระเบิดซุกซ่อนอยู่ในรถ ซึ่งมีเป้าหมายมุ่งหน้าไปยังที่พักของนายกรัฐมนตรีตามข้อกล่าวหา ซึ่งสามในห้าของผู้ที่ถูกจับกุมถูกปล่อยตัวหลังจากการก่อรัฐประหาร

พฤศจิกายน 2549 สองเดือนหลังจากรัฐประหาร คมช. ได้ออก "สมุดปกขาว" ชี้แจงสาเหตุของการก่อรัฐประหารยึดอำนาจโดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ การทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้อำนาจในทางมิชอบ การละเมิดจริยธรรมคุณธรรมของผู้นำประเทศ การแทรกแซงระบบการตรวจสอบทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ ข้อผิดพลาดเชิงนโยบายที่นำไปสู่การละเมิดสิทธิเสรีภาพและการบ่อนทำลายความสามัคคีของคนในชาติอย่างไรก็ตาม บทวิเคราะห์จากหลายฝ่ายชี้ให้เห็นว่ายังมีสาเหตุอีกบางประการนอกเหนือจากเหตุผลของ คมช. ที่นำมาสู่รัฐประหาร เช่น ความขัดแย้งทางอำนาจที่เห็นได้จากการโยกย้ายนายทหารประจำปี รวมไปถึงความขัดแย้งระหว่าง พ.ต.ท.ทักษิณ กับประธานองคมนตรีเช้าวันที่ 19 กันยายน มีคำสั่งจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เรียกผู้นำทุกเหล่าทัพเข้าประชุมร่วมกับคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล แต่ไม่มีผู้นำเหล่าทัพคนใดเข้าร่วม ยกเว้น พล.ต.อ. โกวิท วัฒนะ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทำให้ช่วงบ่ายมีกระแสข่าวลือการปฏิวัติรัฐประหารแพร่สะพัดไปทั่วทำเนียบรัฐบาลและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีข่าวลือว่ารัฐมนตรีและนักการเมืองร่วมรัฐบาลหลายคนได้หลบหนีออกนอกประเทศแล้ว ช่วงพลบค่ำมีข่าวว่ากำลังทหารหน่วยรบพิเศษจาก จ.ลพบุรี เคลื่อนกำลังเข้ากรุงเทพฯเวลา 18.00 น. นายสมชาย มีเสน ผู้จัดรายการวิทยุ F.M. 92.25 MHz นัดผู้ฟังรายการจำนวนหนึ่งเข้าพบ พล.อ.สนธิ ที่หน้ากองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) เพื่อขอให้ทหารให้ความคุ้มครองกลุ่มผู้ชุมนุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่จะชุมนุมขับไล่ พ.ต.ท.ทักษิณ วันพรุ่งนี้

ประมาณ 21.00 น. กำลังทหารจากพลร่มป่าหวาย หน่วยสงครามพิเศษลพบุรี เข้ามาประจำการที่กองบัญชาการกองทัพบก

เวลา 22.00 น. ขบวนรถถังเคลื่อนเข้าคุมเชิงที่สะพานมัฆวานรังสรรค์และ ถ.ราชดำเนินไม่กี่นาทีต่อมา ทหารจำนวนมากออกมาตรึงกำลังตามถนนต่าง ๆ ตั้งแต่แยกเกียกกาย ผ่านมาถึง ถ.ราชสีมา บริเวณสวนรื่นฤดี สี่แยกราชตฤณมัยสมาคม (สนามม้านางเลิ้ง) โดยมีทหารแต่งกายลายพรางเต็มยศเป็นผู้ควบคุมกำลังเวลา 22.54 น. โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยออกอากาศทางสถานีทุกช่อง ขึ้นคำประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมขออภัยในความไม่สะดวก และเปิดเพลง "ความฝันอันสูงสุด" ประกอบ ด้านสถานีโทรทัศน์ซีเอ็นเอ็นและบีบีซีเผยแพร่ข่าวรถถังและกำลังทหารควบคุมสถานการณ์ภายในกรุงเทพมหานคร หลังจากนั้น พล.ต.ประพาศ ศกุนตนาค อดีตโฆษก ททบ.5 ได้อ่านแถลงการณ์คณะปฏิรูปการปกครองฯ ที่แสดงไว้ในหน้าจอก่อนหน้านี้ซ้ำถึงสองครั้งเกือบเที่ยงคืน ผู้บัญชาทหารทุกเหล่าทัพเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิตปฏิกิริยาของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายคณะรัฐประหาร

ฝ่ายรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

เวลา 22.15 น. วันที่ 19 กันยายน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ออกแถลงการณ์สถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านดาวเทียม จากประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี แต่เมื่ออ่านแถลงการณ์ได้ 3 ฉบับ ก็มีกำลังทหารพร้อมอาวุธกลุ่มหนึ่งบุกเข้าไปยังสถานีฯ พร้อมออกคำสั่งให้หยุดการแพร่ภาพโดยทันที เป็นผลให้เจ้าหน้าที่สถานีฯ ต้องตัดสัญญาณการแถลงข่าวลงทันที[18]จากนั้น พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้ปรับกำหนดการที่จะขึ้นแถลงต่อสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ แต่แล้วก็ยกเลิกการขึ้นแถลง จากนั้นจึงขึ้นเครื่องบินเที่ยวพิเศษ เดินทางออกจากนิวยอร์ก ไปกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 20 กันยายน ตามเวลาในประเทศไทย

มีข่าวว่าอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กำลังเดินทางไปสมทบกันที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อหารือในการตั้งครม.พลัดถิ่น โดยจะขอให้สหประชาชาติให้การรับรอง

ในที่ประชุมแกนนำ คปค. เมื่อวันที่ 23 กันยายน ในที่ประชุมได้กล่าวถึงการติดต่อจาก พ.ต.ท.ทักษิณ จากประเทศอังกฤษ เข้ามายังคณะปฏิรูปการปกครองฯ ด้วยว่า พ.ต.ท.ทักษิณได้ให้การยืนยันทางโทรศัพท์กับพลเอกสนธิ โดยระบุว่าพร้อมจะยุติการเคลื่อนไหวทางการเมืองในทุกกรณี และได้แจ้งให้รัฐมนตรีและสมาชิกพรรคไทยรักไทยทุกคนรับทราบ พร้อมจะปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองฯ ทุกประการ และจะพักผ่อนกับครอบครัวในต่างประเทศ จนกว่าจะมีการตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ จึงจะเดินทางกลับประเทศไทย

ฝ่ายคณะรัฐประหาร

พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผบ.ทบ.ในฐานะหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กล่าวชี้แจงต่อคณะทูตานุทูตจำนวน 43 ประเทศ ที่หอประชุมกิตติขจร ถึงการประกาศยึดอำนาจจากรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่า การประกาศยึดอำนาจเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการปกครองประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือจากประชาชน และสังคมเป็นอย่างดี โดยคาดว่าจากนี้ไปอีก 2 สัปดาห์จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ และสรรหานายกรัฐมนตรีขึ้นมารักษาการแทน และจัดตั้งสภานิติบัญญัติ เพื่อนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พล.อ.สนธิ กล่าวว่า จะยึดมั่นในหลักกฎบัตรสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ เพื่อผลประโยชน์ของชาติ พร้อมทั้งรักษาไว้ซึ่งสิทธิและจะปฏิบัติตามพันธกรณีในสนธิสัญญาหรือข้อตกลงที่ทำไว้กับนานาประเทศ ภายใต้หลักเกณฑ์แห่งความเสมอภาคโดยเคร่งครัด และจะส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีที่มีอยู่ สำหรับชาวต่างประเทศ คณะทูตานุทูต กงสุล สถานเอกอัครราชทูต และองค์การระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยจะได้รับการคุ้มครอง

จากนั้น พล.อ.สนธิ เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนทั้งไทย และต่างประเทศ ซักถาม โดยยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิน 2 สัปดาห์ และใช้เวลาไม่เกิน 1 ปีในการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ในราวต้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 และกำลังอยู่ระหว่างการสรรหาผู้ที่เหมาะสมจะมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการ ซึ่งจะมาจากคนกลางที่รักประชาธิปไตย และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

สำหรับการดำเนินการกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีนั้น จะเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม ตามที่ก่อนหน้านี้มีผู้ฟ้องร้องดำเนินคดีไว้ แต่ไม่มีแนวคิดที่จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินเหมือนที่เกิดขึ้นในยุค รสช. และยังไม่มีแนวคิดยึดหุ้นชินคอร์ป (SHIN) คืนจากกลุ่มเทมาเส็ก และจะประกาศยกเลิกคณะปฏิรูปการปกครองฯ ทันทีเมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติ

สำหรับพลเรือนที่มีข่าวว่าได้รับการทาบทามให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาล ได้แก่ นายอักขราทร จุฬารัตน, นายศุภชัย พานิชภักดิ์, หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล, นายสุเมธ ตันติเวชกุล, พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์, นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ, นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์, นายเกริกไกร จีระแพทย์, นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ, พลเอกปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์

ทันทีภายหลังการรัฐประหาร คณะรัฐประหารได้แต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอนบุคคลจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งใน กองบัญชาการคณะปฏิรูปการปกครอง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมถึงข้าราชการและทหารตำรวจระดับสูงที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลทักษิณและมีการเรียกให้อดีตรัฐมนตรีของรัฐบาลทักษิณเข้ารายงานตัว ปฏิกิริยาของประชาชนในประเทศไทยฝ่ายสนับสนุน
  • ประชาชนจำนวนหนึ่งออกมาให้กำลังใจทหารที่จุดต่าง ๆ โดยเฉพาะบริเวณกองบัญชาการกองทัพบก ภายหลังการยึดอำนาจของคณะปฏิรูปฯ โดยแสดงความชื่นชมเหล่าทหาร ด้วยการมอบดอกไม้ ส่งยิ้ม ถ่ายรูปด้วย แม้กระทั่งมีการพ่นสีข้อความว่า "พล.อ.สนธิ วีรบุรุษชาวไทย" และ"กองทัพเพื่อประชาชน" บนตัวถังรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ 7 เป็นต้น นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนหนึ่ง ในบริเวณถนนราชดำเนิน ให้สัมภาษณ์ว่าไม่ตื่นตะหนก และร่วมถ่ายรูปกับทหารและรถถัง (ซึ่งประดับด้วยดอกไม้ที่ประชาชนมอบให้) เป็นที่ระลึก หรือ มอบน้ำ อาหาร ให้แก่ทหารด้วย
  • ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวชื่นชมว่า "จากที่ดูภาพในซีเอ็นเอ็น เป็นการยึดอำนาจที่เรียบร้อยที่สุด ไม่มีเสียเลือดเสียเนื้อ เราก็รู้สึกสบายใจว่ามันคงไม่กระทบความเชื่อมั่น เพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ประชาชนยอมรับ ขณะที่ต่างชาติก็รู้สึก ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อการลงทุน"
  • สวนดุสิตโพล ได้สอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 2,019 คน ในวันที่ 20 ก.ย. 49 พบว่าประชาชน 83.98% จากกลุ่มสำรวจ เห็นด้วยกับรัฐประหารในครั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าจะการเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ส่วนประชาชนที่ไม่เห็นด้วย มีความเห็นว่าภาพลักษณ์ของประเทศอาจตกต่ำลง ผลสำรวจแตกต่างจากโพลสำรวจการเลือกตั้งเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งมีผู้สนับสนุนพรรคไทยรักไทยถึง 49%
  • กลุ่มนักธุรกิจทั่วประเทศแสดงความคิดเห็นโดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปฏิรูปการปกครองครั้งนี้ โดยเชื่อว่าเศรษฐกิจกระทบบ้างแต่ชั่วคราว และจะสยบความวุ่นวายของประเทศ นักธุรกิจในกลุ่มนี้ เช่น นายสุรศักดิ์ วงศ์มังกร อดีตประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม, นายทวิสันต์ โลณารักษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา, นายนิพนธ์ สุวรรณนาวา ที่ปรึกษาหอการค้า จ.ประจวบคีรีขันธ์, นายรุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ, นายบุญธรรม ทิพย์ประสงค์ รองประธานหอการค้า จ.เชียงราย, นายประทีป พงษ์วิทยภานุ ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี, นายชุมพร เตละวัฒนะวรรณา ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคใต้, นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคใต้, นายอาทิตย์ ลิ้มอุดมพร ประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร, นายประยูร สงค์ประเสริฐ นายกสมาคมชาวสวนกาแฟไทย เป็นต้น
  • นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ประธานชมรมแพทย์ชนบท เห็นด้วยต่อการยึดอำนาจของคณะปฏิรูปฯ เนื่องจากประเทศมีปัญหาจากผู้นำที่ไม่ชอบธรรม และบริหารด้วยระบอบเผด็จการประชาธิปไตย จึงควรหยุดระบอบเผด็จการนั้น เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศน้อยที่สุด การปฏิรูปฯครั้งนี้เป็นการดีที่ไม่เสียเลือดเนื้อ
  • นายสมภพ บุนนาค แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จังหวัดขอนแก่น กล่าวเห็นชอบกับ คปค.ว่า "การยึดอำนาจของ คปค.ครั้งนี้ แม้จะขัดกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็เห็นชอบ เพราะเป็นการปลดล็อกปมปัญหาของชาติ เพื่อสะสางอุปสรรคสังคมการเมืองให้สามารถเดินต่อไปได้อย่างมั่นคง การต่อสู้ของภาคประชาชนที่ผ่านมาเพื่อล้มระบอบทักษิณ ไม่สามารถผ่าทางตันได้ จำเป็นที่ทหารต้องเข้ามาจัดการหาทางออกให้ อย่างไรก็ตาม ภาคประชาชนต้องติดตามต่อว่า ภายหลัง เข้ามาแก้ปัญหาของ คปค.ครั้งนี้จะคืนอำนาจให้ประชาชนได้เร็ว ตามที่หัวหน้าคณะฯได้ประกาศไว้หรือไม่" และแสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า อาจมีกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับการทำรัฐประหารของ คปค.ว่า "กลุ่มบุคคลกลุ่มนี้ไม่เข้าใจระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง ประชาธิปไตยไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ว่าประชาชนใช้สิทธิหย่อนบัตรเลือกตั้งแล้วก็จบ มีบริบทแวดล้อมหลายประการที่ประกอบเป็นระบอบประชาธิปไตย"
ฝ่ายคัดค้านวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2549 ในช่วงเที่ยงวัน ร.ต.ฉลาด วรฉัตร และ นายทวี ไกรคุปต์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทำการประท้วงการรัฐประหารที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย บริเวณถนนราชดำเนิน นายทวีกางป้ายขนาดใหญ่สองป้ายระบุว่า "กระผม นายทวี ไกรคุปต์ ขออดข้าวประท้วงผู้ที่ล้มล้างประชาธิปไตย ทำให้บ้านเมืองถอยหลังและแตกแยก" พร้อมทั้งทำการแจกจ่ายจดหมายเปิดผนึกของตนให้กับบรรดาสื่อมวลชนด้วย ในเวลาต่อมาได้มีเจ้าหน้าที่ทหารเชิญตัว ร.ต.ฉลาด ขึ้นรถมิตซูบิชิ ที่มีรถบัสทหารติดตามระบุ ร.๑ พัน๑ รอ. ไปที่หน่วยบังคับบัญชา จากนั้น 3 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ทหารจำนวน 7 นาย ได้ล็อกตัวนายทวีขึ้นรถตู้สีขาวและขับออกไปทันที โดยระหว่างขึ้นรถนายทวีมีอาการขัดขืน จากนั้นทหารบางส่วนได้เข้าเก็บป้ายประท้วงออกจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยศูนย์ข่าวสารกิจกรรมนักศึกษาประณามรัฐบาลเผด็จการทหารว่าเป็น การ "ฉีก" รัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมกันการร่างมากที่สุด การปิดหูปิดตาประชาชนด้วยการควบคุมสื่ออย่างเบ็ดเสร็จ, รวมไปถึงการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนและได้เรียกร้องประชาชนร่วมกันใส่ชุดดำหรือปลอกแขนดำเพื่อไว้อาลัยประชาธิปไตยกลุ่มนักศึกษาล้อการเมืองธรรมศาสตร์ ได้ขึ้นป้ายคัตเอาต์ขนาดใหญ่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คัดค้านการรัฐประหาร

กลุ่มองค์กรที่เรียกตัวเองว่า "เครือข่าย 19 กันยา ต้านรัฐประหาร" มีการชุมนุมและกล่าวแถลงการณ์ที่หน้าศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2549 เวลา 18.00 น. ซึ่งศูนย์ข่าวสารกิจกรรมนักศึกษาได้เข้าร่วมการชุมนุมด้วยและกล่าวว่าพวกเขาจะยื่นแถลงการณ์ต่อ

ตั้งเมื่อ: 19 ก.ย. 10
แท็ก:
เปิดดู: 5,148 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 จากวิกิพีเดีย

ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 26 : รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 จากวิกิพีเดีย
avatar

คนไทยเราต้องสามัคคีกัน บ้านเมืองถึงจะอยู่รอด มีสถาบัน 3 สถาบันหลักเป็นที่รวมใจ

โดย: อารม เขียนเมื่อ 22 ก.ย. 10 IP IP: 180.183.124.XXX
ความคิดเห็นที่ 25 : รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 จากวิกิพีเดีย
avatar

“คนอื่นเขาจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยแบบพอมีพอกิน มีความสงบและตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางที่จะทำให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้”

โดย: คนสยาม เขียนเมื่อ 21 ก.ย. 10 IP IP: 180.183.124.XXX
ความคิดเห็นที่ 24 : รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 จากวิกิพีเดีย
avatar

ที่มาของการรัฐประหาร
ทุจริตเชิงนโยบาย ตรวจสอบนายกไม่ได้ เพราะใครขายพรรคไปดูเอง เปลี่ยนกฎหมายขายหุ้นไปดูเอง คิดเอาเองและการทุจริตโดยไม่กลัวกฎหมาย ระบบตรวจสอบนิ่งเฉย รวยมากมีความมั่นใจมาก โลภมาก และคนสองกลุ่มจะฆ่าเพราะสีเสื้อสมควรแล้วที่ยึดอำนาจก่อน ถ้ายึดหลังการปะทะทั้งสองสีตายมากกว่า 91 ศพแน่นอนต่างประเทศเขาตายมากกว่านี้ การรัฐประหารเราไม่มีใครตาย ถ้านักการเมืองไม่โกงกินไม่มีรัฐประหารแน่นอนแต่บ้านเรามันโกงกินตั้งแต่สัมปทาน ยัน นมเลียงเด็ก กฎหมายทำอะไรไม่ได้ คนไทยก็เห็นกันอยู่

โดย: คนไทย เขียนเมื่อ 20 ก.ย. 10 IP IP: 58.11.76.XXX
ความคิดเห็นที่ 23 : รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 จากวิกิพีเดีย
avatar

เราคนไทยอย่าทะเลาะกันเลยครับ

โดย: จิรายุ เขียนเมื่อ 20 ก.ย. 10 IP IP: 222.123.86.XXX
ความคิดเห็นที่ 22 : รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 จากวิกิพีเดีย
avatar

อยากให้นิสืตนักศึกษาตื่นตัวทางด้านการเมืองดังเช่นอดีต..เพื่อยึดมั่นในแนวทาง ปชต.และรังเกียจปฏิวัติ..นั่นจะเป็นจุดรวมของสังคม เพราะอย่างไรก็ตามผมคิดว่าความคิดของพวกเขาย่อมเป็นความคิดอันบริสุทธิ์กว่าทุกฝ่ายแน่นอนเพราะไม่มีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้อง

โดย: ตาสา เขียนเมื่อ 20 ก.ย. 10 IP IP: 115.87.110.XXX
ความคิดเห็นที่ 21 : รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 จากวิกิพีเดีย
avatar

burgerqeen wants Ho Chi Mark ! burgerqeen gets it!

โดย: i`m GOD jing jing ka เขียนเมื่อ 20 ก.ย. 10 IP IP: 173.11.100.XXX
ความคิดเห็นที่ 19 : รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 จากวิกิพีเดีย
avatar

แล้วตอนนี้เป็นไง

เจริญขึ้น หรือ ต่ำ ลงกว่าเดิม

ไอ้พวกลิงสมองควาย ชอบนักปฏิวัติ

โดย: ลุงไฟ เขียนเมื่อ 19 ก.ย. 10 IP IP: 182.52.193.XXX
ความคิดเห็นที่ 18 : รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 จากวิกิพีเดีย
avatar

เหมือนโกหกคำโต ที่ว่า
"มีการจาบจ้วง มีการล้มล้างสถาบัน !?" แล้วใครหรือ ? ที่จัดงาน พ ร ะ ร า ช พิ ธี บ ร ม ร า ช า ภิ เ ษ ก ที่มี ก ษั ต ริ ย์ ทั่วโลกมาถวาย พ ร ะ พ ร ถึงเมืองไทย" สิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงออกซึ่งการจาบจ้วง หรือ เป็นการล้มล้างตรงไหน ?

แล้วคณะบุคคลใด ? ที่ผูกขาดและอ้างความจงรักภักดี แต่ ปิดทาง เ ส ด็ จ พ ร ะ ร า ช ดำเนิน / เอาโกเต๊กใช้แล้วไปกระทำสิ่งที่ไม่มีคนไทยคนไหนคิดที่จะทำ !?! เค้าเหล่านั้น จงรักภักดีจริงหรือ ? หรือเพียงเพื่อ "แอบอ้าง" เพื่อที่จะทำลาย !?!

เหมือนโกหกคำโต ที่ว่า
"มีชายชุดดำเป็นกองกำลังไม่ทราบฝ่าย"

แต่ สามารถฝ่าวงล้อมของทหารนับ 10,000 คน ที่ล้อมอยู่ อยู่ในฝูงประชาชนแล้วยิงทหาร สุดท้าย เห็นมีแต่คนตายที่นุ่งกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ มือเปล่า แต่ กลายเป็นโดนยัดเยียดเป็น ผู้ก่อการร้าย

เหมือนโกหกคำโต ที่ว่า
"เศรษฐกิจดี, การท่องเที่ยวดี, ประชาชนเริ่มกินดีอยู่ดี, มีกฏเหล็ก 9 ข้อป้องกันการโกง ? ฯลฯ "

และสุดท้ายไม่ลอกนโยบายประชานิยม แต่ เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการ ใครเข้มแข็ง ? แล้วโครตประชานิยมแทน

โดย: เหรียญที่มองไม่เห็น เขียนเมื่อ 19 ก.ย. 10 IP IP: 125.24.92.XXX
ความคิดเห็นที่ 17 : รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 จากวิกิพีเดีย
avatar

เหมือนโกหกคำโต ที่ว่า
"ผมไม่นึกไม่ฝัน ว่า เรามีรัฐที่ได้ทำร้ายประชาชนถึงขั้นเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส"

"เป็นคนหรือเปล่า กระทำกับบุคคลถึงขั้นเสียชีวิต แล้วยังยัดเยียดปรักปรำใส่ร้ายเขาอีกว่าเขาพกพาอาวุธ"

"พันธมิตร ทำถูกทำผิด รัฐบาลไม่มีสิทธิ์ทำผิด ไม่มีสิทธิ์ทำร้ายประชาชน อันนี้ คือ จุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์"

"ผมสนใจว่า ต้องมีคนรับผิดชอบต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นกับประชาชนครับ"

นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ - 9 ตุลาคม 2551

เหมือนโกหกคำโต ที่ว่า
"รัฐยังเลิก พรก.ฉุกเฉินไม่ได้ เพราะยังมีความรุนแรง ? รุนแรงจากใคร ? ใครได้ประโยชน์จากการคง พรก. ?

ทั้งๆที่ เสื้อแดง อยากให้เลิก พรก. แล้วเสื้อแดงจะวางระเบิดป่วนเพื่อให้รัฐคง พรก. ควบคุมเสื้อแดง อย่างนั้นหรือ!!"

เหมือนโกหกคำโตล่าสุด ที่ว่า
"มีชายชุดดำพร้อมอาวุธแอบพักคอนโดตรงข้ามบ้านอภิสิทธิ์"

ทำไมถึงรู้ ? ทำไมรู้แล้วไม่จับ ? ทั้งๆที่มีอำนาจจาก พรก.ฉุกเฉิน สามารถเข้าบ้านไหน ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็ได้ รู้ถึงแล้วทำไมไม่จับ !?!

โดย: เหรียญที่มองไม่เห็น เขียนเมื่อ 19 ก.ย. 10 IP IP: 125.24.92.XXX
ความคิดเห็นที่ 16 : รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 จากวิกิพีเดีย
avatar

ว่าไงครับ ...

คณะพันธมิตรดี ที่ชูธง ต่อต้านคอร์รัปชั่น รักประเทศ ไม่ออกตัวทำเพื่อประเทศหรือครับ ?

คณะคนดี(จอมปลอม)ประเทศไทย ที่รักชาติ ไม่ออกตัวทำเพื่อประเทศหรือครับ ?

คณะสิทธิมนุษยชนดี ที่รักชาติ ไม่ออกตัวทำเพื่อประเทศหรือครับ ?

คณะปัญญาชนดี ที่รักชาติ ไม่ออกตัวทำเพื่อประเทศหรือครับ ?

คณะนักวิชาการดี สื่อมวลชนดี ที่รักชาติ ไม่ออกตัวทำเพื่อประเทศหรือครับ ?

คณะตอแหลแลนด์ หรือ พวกดัดจริตชน ที่เห็นการโกง แต่รักชาติ ไม่ออกตัวทำเพื่อประเทศหรือครับ ?

โดย: เหรียญที่มองไม่เห็น เขียนเมื่อ 19 ก.ย. 10 IP IP: 125.24.92.XXX
ความคิดเห็นที่ 15 : รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 จากวิกิพีเดีย
avatar

พวกมันล้ม ปชต. พวกเมิง ยังทนได้ ตรูไม่รู้จะบิกไงและ ตัวใครตัวมันละกันสาด

โดย: เขียนเมื่อ 19 ก.ย. 10 IP IP: 58.11.49.XXX
ความคิดเห็นที่ 14 : รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 จากวิกิพีเดีย
avatar

ยิ่งความเจริญกระจายออกมากเท่าไหร่ ปฏิวัติยิ่งลำบากมากขึ้นเท่านั้น

โดย: za เขียนเมื่อ 19 ก.ย. 10 IP IP: 118.172.97.XXX
ความคิดเห็นที่ 13 : รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 จากวิกิพีเดีย
avatar

การถอดร่าง

1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น

2.จุดธูปไว้หัวนอน3ดอก

3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี

4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก

5.กลั้นหายใจ10วินาที

6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ

7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป

8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย

9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน

ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนและนั่นก้อหมายถึงชีวิตของคุณเองนั้นแห
ละได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ

คำเตือน
ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็นไปมีเรื่องของการถอดวิญญาณเพื
่อออกจากร่างและคุณจะไปได้ทุกที่ๆต้องการ

โดย: just a joke เขียนเมื่อ 19 ก.ย. 10 IP IP: 117.47.80.XXX
ความคิดเห็นที่ 12 : รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 จากวิกิพีเดีย
avatar

ขอให้กรรมเวรที่พวกมรึงทำกับประเทศไำทย คนไทยส่วนใหญ่ จนทำให้คนไทยแตกแยกกัน ประเทศไทยถอยหลัง

ขอให้พวกมรึงทุกๆตัว อ้ายทหารจัญไร อ้ายสนธิ และทุกๆตัว ขอให้พวกมรึงได้รับกรรมอย่างสาสม ขอให้พวกมรึงจงเจอแต่ความฉิบหาย ครอบครัวแตกแยก ไปไหนก็มีแต่คนรังเกียจ ชีวิตเจอแต่ความทุกข์ ตกยากลำบาก ตายไปให้ตกนรกหมกใหม้

ขากกกกกกกกกกกถุยยยยยยยยยยยย

ยึดอำนาจคนอื่นมาเพื่อโกง เพื่อช่วยพรรคพวกตัวเอง และเขียนกฏหมายห่วยๆ เพื่อช่วยตัวเองและกำจัดคนอื่น อ้ายพวก:-) อ้ายสัด อ้ายเฮี้ย

ขอให้กรรมเวรจงตามทันพวกมรึงทุกๆตัว ถุยยย

โดย: อภิสัด 100 ศพ เขียนเมื่อ 19 ก.ย. 10 IP IP: 113.53.200.XXX
ความคิดเห็นที่ 11 : รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 จากวิกิพีเดีย
avatar

ขอบคูณครับสำหรับที่มาที่ไปของเรื่อง อย่างน้อยทำให้รู้ว่าพันธมิตรชุมนุม ได้รับการคุ้มครองจากทหาร แต่เสื้อแดงชุมนุม โดนทหารยิงตายเกลื่อน แต่ที่เกลียดมากที่สุดก็คือ รัฐประหาร เพื่อ ประชาธิปไตยนี่ล่ะ มันคนละขั้วแต่มั่วเอามาอยู่ด้วยกันได้ ขอชมจากใจ ว่าเก่งจริงๆ

โดย: AngleboY เขียนเมื่อ 19 ก.ย. 10 IP IP: 221.189.24.XXX
ความคิดเห็นที่ 10 : รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 จากวิกิพีเดีย
avatar

ยึดมาคอรัปชั่นเสียเอง..:-)

โดย: โอเลี้ยง เขียนเมื่อ 19 ก.ย. 10 IP IP: 125.27.81.XXX
ความคิดเห็นที่ 9 : รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 จากวิกิพีเดีย
avatar

ทักษิณคอรัปชั่นอย่างลุแก่อำนาจ จึงมีคนที่รู้เท่าทันไม่ยอมจนนำไปสู่การยึดอำนาจ

โดย: แนวนอน เขียนเมื่อ 19 ก.ย. 10 IP IP: 180.180.139.XXX
ความคิดเห็นที่ 8 : รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 จากวิกิพีเดีย
avatar

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่านครับ
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรีเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นกลางไม่มีการปรุงแต่งเอนเอียงฝ่ายใดทั้งสิ้น ทุกอย่างล้วนเกิดจากการรวมรวมข้อมูล
***ส่วนจะมองมุมใดก็อยู่ที่จุดยืนของแต่ล่ะท่านครับ***
***4 ปีผ่านไป ท่านคงรู้สึกได้บ้างว่าบ้านเมืองเราเปลี่ยนไปในทิศทางใด***

โดย: บราๆๆ เขียนเมื่อ 19 ก.ย. 10 IP IP: 125.27.182.XXX
ความคิดเห็นที่ 7 : รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 จากวิกิพีเดีย
avatar

มีเหตุการรัฐหระหาร (ไม่ใช่ปฎิวิัติ) เมื่อ 19 ก.ย. 49 นั้น ถือเป็นโชคดีของประเทศ ที่ได้มีโอกาสกำจัดนักการ(โกง)เมืองตัวฉกาจออกไปจากอำนาจได้ ไม่เช่นนั้นประเทศนี้คงต้องถูก ไอ้นักการ(โกง)เมืองฉลาดด้านร้ายยึดครองประเทศนี้ไม่อีกยาวนานไม่อาจกำหนดได้ ทุกอย่างก็คงอยู่
ู่กับความต้องการของไอ้จอมโกงคนนี้ ว่ามันจะทำอะไรกับประเทศนี้ เพราะว่าอยู่ใต้อาณัติของมันไปเรียบร้อยแล้วแน่นอน

ต้องขอบคุณความกล้าตัดสินใจของคณะรัฐประหารในวันนั้น (พลเอก สนธิ บุญฯ) แต่ขอประณามคณะรัฐประหารที่ไม่กล้าปกครองประเทศ ไปปล่อยให้ประทเศถูกปกครองโดยนายกรัฐมนตรี สุรยุทธิ์ ที่ไม่ทำอะไรเลย ไร้ความสามารถอย่างไม่รู้จะกล่าวหาอย่างไร ก็ถือเป็นความโชคร้ายอย่างมหันต์ของชาติเลย เศร้าจริง ๆ

โดย: คนบางกอก เขียนเมื่อ 19 ก.ย. 10 IP IP: 125.24.118.XXX
ความคิดเห็นที่ 6 : รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 จากวิกิพีเดีย
avatar

ใครไปเรียกไอ้จิ้งจก...น่าหยอก มาอ่านหน่อยดิ๊
กระทู้ข้างล่างนี้แม่'งทำเป็นรู้ดี นำเสนอ

โดย: คนปลูกข้าว เขียนเมื่อ 19 ก.ย. 10 IP IP: 125.26.94.XXX
ความคิดเห็นที่ 5 : รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 จากวิกิพีเดีย
avatar

ขอบคุณ เกือบลืมไปแล้วว่าเรื่องเป็นมาอย่างไร
สรุปแล้ว ตอนนี้พวกโจรโพกผ้าเหลืองมันยังครองเมืองอยู่
อนาถ...........

โดย: โอเลี้ยง เขียนเมื่อ 19 ก.ย. 10 IP IP: 125.27.81.XXX
ความคิดเห็นที่ 4 : รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 จากวิกิพีเดีย
avatar

ไม่อ่านเยอะเกิน

ไม่อ่านเยอะเกิน

ไม่อ่านเยอะเกิน

ไม่อ่านเยอะเกิน

ไม่อ่านเยอะเกิน

ไม่อ่านเยอะเกิน

โดย: .... เขียนเมื่อ 19 ก.ย. 10 IP IP: 180.183.6.XXX
ความคิดเห็นที่ 3 : รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 จากวิกิพีเดีย
avatar

ประเทศไทยแม่งตลกนะปฏิวัติแล้วกลายเป็นคนถูกตลอด

โดย: ...... เขียนเมื่อ 19 ก.ย. 10 IP IP: 115.87.73.XXX
ความคิดเห็นที่ 2 : รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 จากวิกิพีเดีย
avatar

อ่านมาถึงตอนไอ สรยุทธ จุฬานน แล้วมันไม่ได้ปฏิวัติเพื่อประเทศเลย 5555555 คนไทยลืมง่ายจังวะ ดีๆๆเอามาเตือนว่าไม่มีคนยอมรับว่าการรัฐประหารครั้งนั้นมันก็เป็นโมฆะเหมือนกันในสายตาประชาชน

โดย: ห้องเดียวที่เกรตไม่ดี เขียนเมื่อ 19 ก.ย. 10 IP IP: 61.90.85.XXX
ความคิดเห็นที่ 1 : รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 จากวิกิพีเดีย
avatar

***ขออภัยครับที่ข้อความขาดหาย***
***ตามอ่านฉบับเต็มได้ตามลิงค์เลยครับ***

โดย: บราๆๆ เขียนเมื่อ 19 ก.ย. 10 IP IP: 125.27.182.XXX