พระนางเรือล่ม หมวด » เก็บตก inbox » เก็บตกจาก inbox » พระนางเรือล่ม

 

วันนี้จะมาเล่าเรื่องพระนางเรือล่มให้ฟัง

.....พระนางเรือล่มหรือสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ทรงเป็นพระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาเปี่ยม

ทรงมีพระเชษฐาพระขนิษฐาพระอนุชา 5 พระองค์ดังนี้

พระเชษฐาสองพระองค์

1  พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย (พระองค์นี้ได้รับพระนามตามบทบาทของเจ้าจอมมารดา)

2  พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ)

พระขนิษฐาสองพระองค์

3  พระองค์เจ้าสว่างวัฒนา (สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า)

4  พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี (สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ)

พระอนุชาหนึ่่งพระองค์

5  พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์)

(องค์ที่ 3  เป็นสมเด็จย่าในหลวงของเรา  องค์ที่  4  เป็นพระราชมารดาใน ร.6-ร.7)

 

 .....พระนางเรือล่มประสูติเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๐๓ พระอิสริยยศเมื่อแรกประสูตินั้นคือ

พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา(เจ้าจอมมารดาเปี่ยม) เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๑

พระองค์ได้เฉลิมพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์

โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

และสถาปนาเป็นพระนางเธอพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ในปี พ.ศ. ๒๔๒๑

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เสด็จทิวงคต

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๒๓ เนื่องจากอุบัติเหตุเรือล่ม ที่ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี ในระหว่างทางเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระราชวังบางปะอิน พร้อมกับ

พระราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงกรรณาภรณ์เพชรรัตน์ พระชนมายุ ๑ พรรษา ๙ เดือน

๒๐ วัน และเจ้าฟ้าในพระครรภ์ ๕ เดือน

ท่าน้ำวัดกู้ ปากเกร็ด ใกล้ๆสถานที่เกิดเหตุการณ์

.....สาเหตุที่ทำให้สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เสด็จทิวงคต

เนื่องจากเรือของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวงแล่นแซง

และนายท้ายเรือของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เมาเหล้าทำให้เรือล่ม

โดยส่วนพระองค์แล้วพระองค์ทรงว่ายน้ำเป็น ทว่าทรงห่วงพระราชธิดา

จึงสิ้นพระชนม์ไปพร้อมกันรวมทั้งพระพี่เลี้ยงที่ว่ายน้ำไม่ได้อีกคนหนึ่ง

ในขณะนั้นบริเวณที่เกิดเหตุมีพวกมอญกำลังขุดทรายอยู่ แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วย

เพราะกฎมณเฑียรบาลได้ห้ามให้ผู้ใดแตะต้องพระวรกายของพระมเหสี มิฉะนั้นจะถูกประหารทั้งตระกูล

และในปีนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯสถาปนาพระนางเป็น

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา

พระขนิษฐภคินี  นอกจากนั้นพระองค์ยังทรงได้สร้างอนุสาวรีย์พระนางเรือล่ม

ที่พระราชวังบางปะอิน  ที่วังสราญรมย์และน้ำตกพริ้ว จ.จันทบรีที่พระนางเรือล่มเคยเสด็จด้วย

ศาลพระนางเรือล่มที่วัดกู้

พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

งานถวายพระเพลิงที่สนามหลวง

 

 สุนันทานุสาวรีย์  เจดีย์เก็บพระอัฐิที่สุสานหลวงวัดราชบพิธ

 

 รูปปั้นท่านที่น้ำตกพริ้ว จันทบุรี

 

 

เจดีย์ที่ระลึกที่น้ำตกพริ้ว

 

ปิรามิดที่ระลึกที่น้ำตกพริ้ว

 

อนุสาวรีย์ของท่านที่วังสราญรมย์  มีจารึกอักษรแสดงความอาลัยจากร.5 ด้วย

 

อนุสาวรีย์ที่วังบางปะอิน

 

Advertisement
รูป pestle
โดย: pestle
ตั้งเมื่อ: 11 พ.ย. 10
แท็ก:
เปิดดู: 5,363 ครั้ง
กระทู้นี้ปิดไม่ให้แสดงความคิดเห็น
ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 9 : พระนางเรือล่ม
avatar

ขอบคุณครับ

โดย: HappyC เขียนเมื่อ 12 พ.ย. 10 IP IP: 58.9.84.XXX
ความคิดเห็นที่ 8 : พระนางเรือล่ม
avatar

ข้อความที่หายไป

ต่อมาก็เป็นย่า King ของเรา

(คือลูกคนโตของย่า King ของเรา)ทิวงคต

โดย: เจ้าชาย เขียนเมื่อ 12 พ.ย. 10 IP IP: 125.25.47.XXX
ความคิดเห็นที่ 7 : พระนางเรือล่ม
avatar

พระนางเรือล่มองค์พี่ได้ตำแหน่งก่อนองค์น้อง

ต่อมาก็เป็น:-)ย่า:-)ของเรา

พอมกุฏราชกุมารองค์แรกของประเทศไทย

(คือลูกคนโต:-)ย่าของ:-))ทิวงคต

ตำแหน่งก็ตกมาที่องค์ที่สาม(แม่ ร.6-ร.7)จ่ะ

คือได้ตำแหน่งคนละเวลา จากพี่มาหาน้อง

แต่องค์สามใหญ่สุดเพราะได้ว่าราชการแทน

ตอนร.5 ประพาสยุโรป(เลยมีคำว่านาถต่อท้าย)

เข้าใจนะ จุ๊บๆ

V
V

โดย: เจ้าชาย เขียนเมื่อ 12 พ.ย. 10 IP IP: 125.25.47.XXX
ความคิดเห็นที่ 6 : พระนางเรือล่ม
avatar

เนื่องจากเรือของ:-)พระศรีพัชรินทราบรม:-)นาถ พระพันปีหลวงแล่นแซง

และนายท้ายเรือของ:-):-)สุนันทากุมารีรัตน์เมาเหล้าทำให้เรือล่ม

----------------

อยากรู้ว่า พระศรีพัรินทาบรม:-)นาถ กับ พระนางเรือล่ม ใครเป็นพระมเหสีจริง ๆ (แบบตำแหน่งใหญ่. เล็ก กว่ากันอ่ะค่ะ)

แบบอ่านไปอ่านมา แล้วงงกับตำแหน่งและยศต่าง ๆ อ่ะค่ะ

โดย: its not easy เขียนเมื่อ 12 พ.ย. 10 IP IP: 38.126.212.XXX
ความคิดเห็นที่ 5 : พระนางเรือล่ม
avatar

เสริมตรงที่ว่าพระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย

มีพระนามตามบทบาทของพระมารดา

คือเจ้าจอมมารดาเปี่ยมท่านเล่นละครอิเหนา

เป็นตัวอุณากรรณ(นางบุษบาปลอมเป็นชาย)

โดย: Miss Ingrown Toenail 2010 เขียนเมื่อ 11 พ.ย. 10 IP IP: 125.25.50.XXX
ความคิดเห็นที่ 3 : พระนางเรือล่ม
avatar

ชอบเรื่องแบบนี้จัง วันหลังเอามาลลอีกนะ

โดย: ร่าเริง เขียนเมื่อ 11 พ.ย. 10 IP IP: 61.19.98.XXX
ความคิดเห็นที่ 2 : พระนางเรือล่ม
avatar

........น่าเสียดายครับ...คุณจขกท. มาเล่าเรื่องนี้ช้าไปวันเดียว
วันพุธ(เมื่อวาน)เป็นวันครบรอบประสูติของสม เ ด็จ พระ นาง เจ้าสุนันทากุ มารี รัตน์ ฯ ครบรอบ 150 ปี เป็นวันลูกพระนาง รวมใจ คืนสู่วัง ณ อาคารใหม่สวนอัมพร
รายได้สมทบทุนจัดตั้งกองทุนสม เด็ จพระ นาง เจ้าสุนันทากุ มา รี รัตน์เพื่อสนับสนุนการศึกษา
ชาวสวนสุนันทาลูกพระนางทุกคนคงสนุกสนานและรื้อฟื้นความหลังกันเบิกบานใจ...

โดย: ลุงป.6 เขียนเมื่อ 11 พ.ย. 10 IP IP: 118.174.121.XXX
ความคิดเห็นที่ 1 : พระนางเรือล่ม
avatar

ได้ความรู้ดีจิง ๆ อาจเป็นเรื่องที่คนไทยหลาย ๆ คนหลงลืมกันไปแล้วก็ได้ .. ขอบคุณข้อมูลจ้า ..

โดย: ผ่านมาบ่อยๆ เขียนเมื่อ 11 พ.ย. 10 IP IP: 180.180.144.XXX