ร่วมประกวดเรียงความและกลอนสุภาพ ในหัวข้อ ?แม่ของแผ่นดิน? ชิงทุนการศึกษา 3,600,000 บาท หมวด » ร้องทุกข์ ประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์ » ร่วมประกวดเรียงความและกลอนสุภาพ ในหัวข้อ ?แม่ของแผ่นดิน? ชิงทุนการศึกษา 3,600,000 บาท

มูลนิธิไทยคม ขอเชิญชวนเยาวชนและคนไทยทั่วประเทศร่วมประกวดเรียงความและกลอนสุภาพเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในหัวข้อ แม่ของแผ่นดิน ชิงทุนการศึกษา 3,600,000 บาท                

                            ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถที่ทรงมีพระเมตตาต่อปวงพสกนิกรชาวไทย  นับตั้งแต่ทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ สถาปนาเฉลิมพระยศเป็นสมเด็จพระราชินี  เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ 2493 จนถึง ณ  ปีปัจจุบันล่วงแล้ว 58 ปี  ตลอดระยะเวลาอันยาวนานนี้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์และความร่มเย็นเป็นสุขของราษฎร  ครอบคลุมแทบทุกบริบทชีวิตของประชาชนทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม  การศึกษา  การแพทย์และสาธารณสุข  การต่างประเทศ  การเกษตร  การอนุรักษ์ป่า  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ  ซึ่งน้ำพระทัยและพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์ต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา                   

                            เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 76 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช  2551 นี้  พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร ประธานกรรมการมูลนิธิไทยคม และ ครอบครัว  ขอเชิญชวนเยาวชนและปวงชนชาวไทยร่วมเฉลิมพระเกียรติผ่านการประกวดเรียงความและกลอนสุภาพในหัวข้อ แม่ของแผ่นดิน ชิงทุนการศึกษามูลค่า 3,600,000 บาท                         

                         1. เรียงความเฉลิมพระเกียรติ
               เรียงความ  ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4             

             2. กลอนสุภาพเฉลิมพระเกียรติ (กลอนแปด)
            กลอนสุภาพ (กลอนแปด) 2 บท เขียนลงบนไปรษณียบัตร
                ประเภทการแข่งขันแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 
               

                1) ระดับมัธยมศึกษา (หรือเทียบเท่า)

                 2) ระดับอุดมศึกษา (หรือเทียบเท่า)               

                  3) บุคคลทั่วไป           

             เปิดรับผลงานตั้งแต่  16 มิถุนายน 30 มิถุนายน 2551                  

ทุนการศึกษาแต่ละประเภท / ระดับ      

                                                                ชนะเลิศ      1 ทุน  ทุนละ   100,000 บาท

                                                                รองชนะเลิศ 5 ทุน ทุนละ     50,000 บาท                      

                                                                ชมเชย       50 ทุน ทุนละ      5,000 บาท             

                                                รวมทั้งสิ้น 336 ทุนการศึกษา มูลค่ารวม 3,600,000 บาท 

                         เพื่อให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงความคิดสร้างสรรค์ในเรียงความและคุณค่าอันงดงามในบทกวี ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย มูลนิธิไทยคมจึงจะรวบรวมผลงานทั้งหมดมาแสดงในงานประกาศผล และ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในเดือนสิงหาคม  รวมทั้งนำผลงานที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภทตีพิมพ์เป็นหนังสือ เพื่อมอบให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ                  

                        ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ ww.thaicomfoundation.org หรือ โทร.02-668-1719-23 ต่อ 6316-9 และส่งผลงานหรือไปรษณียบัตรมาที่ มูลนิธิไทยคม 237/8 ถนนราชวิถี แขวงจิตรลดา เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2551

Advertisement
รูป Tu~
โดย: Tu~
ตั้งเมื่อ: 24 มิ.ย. 08
เปิดดู: 16,074 ครั้ง
กระทู้นี้ปิดไม่ให้แสดงความคิดเห็น
ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 12 : ร่วมประกวดเรียงความและกลอนสุภาพ ในหัวข้อ ?แม่ของแผ่นดิน? ชิงทุนการศึกษา 3,600,000 บาท
avatar

ไม่ มี

โดย: บอส เขียนเมื่อ 7 ส.ค. 08 IP IP: 192.168.1.24, 124.122.220.XXX
ความคิดเห็นที่ 11 : ร่วมประกวดเรียงความและกลอนสุภาพ ในหัวข้อ ?แม่ของแผ่นดิน? ชิงทุนการศึกษา 3,600,000 บาท
avatar

สสา

โดย: เขียนเมื่อ 12 ก.ค. 08 IP IP: 210.203.179.XXX
ความคิดเห็นที่ 10 : ร่วมประกวดเรียงความและกลอนสุภาพ ในหัวข้อ ?แม่ของแผ่นดิน? ชิงทุนการศึกษา 3,600,000 บาท
avatar

โดย: กิบ เขียนเมื่อ 7 ก.ค. 08 IP IP: 125.26.110.XXX

ความคิดเห็นที่ 9 : ร่วมประกวดเรียงความและกลอนสุภาพ ในหัวข้อ ?แม่ของแผ่นดิน? ชิงทุนการศึกษา 3,600,000 บาท
avatar

โดย: กิบ เขียนเมื่อ 7 ก.ค. 08 IP IP: 125.26.110.XXX
ความคิดเห็นที่ 8 : ร่วมประกวดเรียงความและกลอนสุภาพ ในหัวข้อ ?แม่ของแผ่นดิน? ชิงทุนการศึกษา 3,600,000 บาท
avatar

หนูจะลองเขียนเรียงความดูค่ะ ถึงไม่ชนะก็ไม่เป็นไร เพราะที่เขียน เขียนเพื่อสำนึกพระมหากรุณาธิคูณเป็นล้นพ้นค่ะ

โดย: นู๋ ฟาง เขียนเมื่อ 7 ก.ค. 08 IP IP: 192.168.1.233, 202.143.157.XXX
ความคิดเห็นที่ 7 : ร่วมประกวดเรียงความและกลอนสุภาพ ในหัวข้อ ?แม่ของแผ่นดิน? ชิงทุนการศึกษา 3,600,000 บาท
avatar

สมัคแต่งกลอนที่ไหน

และตรงไหน

ตอบกลับด้วยนะค่ะ

โดย: เด็กดี เขียนเมื่อ 3 ก.ค. 08 IP IP: 118.174.150.XXX
ความคิดเห็นที่ 6 : ร่วมประกวดเรียงความและกลอนสุภาพ ในหัวข้อ ?แม่ของแผ่นดิน? ชิงทุนการศึกษา 3,600,000 บาท
avatar

สมัครแต่งกลอนที่ไหน

โดย: -*- เจนนี่ เขียนเมื่อ 3 ก.ค. 08 IP IP: 118.174.150.XXX
ความคิดเห็นที่ 5 : ร่วมประกวดเรียงความและกลอนสุภาพ ในหัวข้อ ?แม่ของแผ่นดิน? ชิงทุนการศึกษา 3,600,000 บาท
avatar

หนูจะลองเขียนเรียงความดูค่ะ ถึงไม่ชนะก็ไม่เป็นไร เพราะที่เขียน เขียนเพื่อสำนึกพระมหากรุณาธิคูณเป็นล้นพ้นค่ะ

โดย: *-* เขียนเมื่อ 1 ก.ค. 08 IP IP: 222.123.168.XXX
ความคิดเห็นที่ 4 : ร่วมประกวดเรียงความและกลอนสุภาพ ในหัวข้อ ?แม่ของแผ่นดิน? ชิงทุนการศึกษา 3,600,000 บาท
avatar

เขียนวันที่ 29 พรุ่งนี้ 30 EMS เลยค่ะ

สู้ๆ ไม่ได้หวังจะได้รางวัล

แต่อยากถวายงานผ่านภาษา

ในฐานะที่เป็นเยาวชนไทย ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เป็นล้นพ้นค่ะ

โดย: นน้องนก เขียนเมื่อ 30 มิ.ย. 08 IP IP: 192.168.100.223, 58.147.36.XXX

ความคิดเห็นที่ 3 : ร่วมประกวดเรียงความและกลอนสุภาพ ในหัวข้อ ?แม่ของแผ่นดิน? ชิงทุนการศึกษา 3,600,000 บาท
avatar

TT-TT
ส่งไม่ทันอ่ะ

โดย: 7777 เขียนเมื่อ 28 มิ.ย. 08 IP IP: 118.174.103.XXX
ความคิดเห็นที่ 2 : ร่วมประกวดเรียงความและกลอนสุภาพ ในหัวข้อ ?แม่ของแผ่นดิน? ชิงทุนการศึกษา 3,600,000 บาท
avatar

โดย: ยนนา เขียนเมื่อ 26 มิ.ย. 08 IP IP: 125.26.38.XXX
ความคิดเห็นที่ 1 : ร่วมประกวดเรียงความและกลอนสุภาพ ในหัวข้อ ?แม่ของแผ่นดิน? ชิงทุนการศึกษา 3,600,000 บาท
avatar

โดย: ตรรย เขียนเมื่อ 26 มิ.ย. 08 IP IP: 125.26.182.XXX