การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน หมวด » ทั่วไป » เรื่องเด่นประเด็นดัง » การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน

การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน ?เปลว สีเงิน? เป็นนามปากกาของ ?โรจน์ งามแม้น? ประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทยเจอร์นัลกรุ๊ป จำกัด เกิดในปี พ.ศ. 2487 เป็นชาวจังหวัดสมุทรสงคราม จบชั้นมัธยมที่โรงเรียนวัดโพธิ์ เขาเคยทำงาน ตำแหน่ง นักการเฝ้าโรงพิมพ์ ?ประชาธิปไตย? (ของ สนธิ ลิ้มทองกุล) ฝึกฝนจนได้เป็นนักข่าวอาชญากรรม หนังสือพิมพ์ ?เกียรติศักดิ์? พ.ศ. 2514 ไต่เต้าจนเป็นหัวหน้าข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ ?บ้านเมือง? ได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าข่าวภูมิภาค มาเริ่มเขียนคอลัมน์ข่าวอาชญากรรมใช้นามปากกา ?นายจิบ? เริ่มใช้นามปากกา ?เปลว สีเงิน? เมื่อเขียนคอลัมน์ ?เตะผ่าหมาก? ในหนังสือพิมพ์ ?เดลินิวส์? ก่อนลาออกไปรับตำแหน่งหัวหน้าข่าวหน้าหนึ่ง หนังสือพิมพ์ ?ไทยรัฐ? และเขียนบทความวิเคราะห์ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในคอลัมน์ ?สะบัดปากกา ตีแสกหน้า? ระหว่างปี 2523 -2534 ต่อมาได้ลาออก มาร่วมก่อตั้งหนังสือพิมพ์ ?สยามโพสต์? โดยรับตำแหน่งหัวหน้ากองบรรณาธิการ และเขียนคอลัมน์ ?ระหว่างบรรทัด? ในหนังสือพิมพ์สยามโพสต์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาไทยในเครือ ?บางกอกโพสต์? เมื่อสยามโพสต์ยุบไป โรจน์ จึงก่อตั้ง ?หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์? ขึ้นในเดือนมิถุนายน 2539 ช่วงที่ทำหนังสือพิมพ์สยามโพสต์ ใช้รูปแบบการด่าพรรคการเมืองเป็นหลัก โดยด่าด้านเดียวไม่ให้ความเป็นธรรมต่อพรรคการเมือง ช่วงนั้น พรรคชาติไทยมีเค้าว่าจะได้รับการเลือกตั้งเข้ามามากที่สุด สยามโพสต์ จะด่าบรรหาร และชาติไทย ทุกซอกมุม เหมือนพันธมิตร ด่าทักษิณทุกวันนี้ ทั้งๆที่ยังไม่มีการเลือกตั้ง แต่ไม่เคยแตะ ปชป มีแต่ชมอย่างเดียว ผู้อ่านสยามโพสต์ จำนวนมาก ได้ยกเลิกการเป็นสมาชิก เพราะทนการปั้นข่าวกล่าวหาแบบเลวๆไม่ใหว ในที่สุดสยามโพสต์ ก็เจ๊ง หายสาบสูญไป แต่สันดานเดิมของเปลว ยังคงอยู่ที่ไทโพส ละแฟนคอลัมน์คนปลายซอย เข้าร่วมงานเพื่อแสดงความยินดีกับเจ้าของรางวัลนักเขียนอมตะคนที่สอง ณ มูลนิธิอมตะ อาคารกรมดิษฐ์ อย่างคับคั่ง นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรมและสื่อสิ่งพิมพ์ มูลนิธิอมตะ กล่าวว่า โครงการรางวัล ""นักเขียนอมตะ"" เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2547 โดยนายประภัสสร เสวิกุล อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้นำเสนอแนวคิดต่อมูลนิธิฯ ด้วยหวังให้รางวัลนักเขียนอมตะนี้ เป็นรางวัลที่สนับสนุนเชิดชูเกียรติ และเป็นกำลังใจแก่นักเขียน ผู้มุ่งมั่น เสียสละตนเอง เพื่อทำงาน สร้างสรรค์งานเขียนจรรโลงสังคมอย่างต่อเนื่องและยึดมั่นในอุดมการณ์ ซึ่งนายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิฯ เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว จึงกำหนดนโยบายและอนุมัติเงินทุนต่อเนื่องระยะยาวสำหรับโครงการนี้เป็นเวลา 10 ปี ด้วยจำนวนเงินทุน 30 ล้านบาท โดยในปี 2547 นายศักดิชัย บำรุงพงศ์ หรือ เสนีย์ เสาวพงศ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัล ""นักเขียนอมตะ"" เป็นคนแรก ต่อมาในปี 2548 มูลนิธิฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณารางวัล ตามแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับปีแรก โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต และคณะกรรมการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุธ โสภวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ และนายภิญโญ ไตรสุริยธรรมา กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ผลการตัดสินคณะกรรมการลงมติให้ นายโรจ งามแม้น หรือที่รู้จักกันในนามปากกา ""เปลว สีเงิน"" เป็น ""นักเขียนอมตะ"" ปี 2548 รางวัลนักเขียนอมตะ ประกอบด้วยเงินสด 1 ล้านบาท พร้อมเหรียญทองคำแกะสลักรูปนางอินทร์ ต้นตระกูลกรมดิษฐ์ มูลค่า 6 หมื่นบาท และใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อมอบให้เป็นเกียรติยศแก่นักเขียนอมตะ ผู้ทรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของนักเขียนไทย ที่สร้างผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ให้แง่คิดดีงาม และเป็นแบบอย่างต่ออนุชนรุ่นหลัง นายอานันท์ ปันยารชุน กล่าวภายหลังการมอบรางวัลว่า เป็นแฟนประจำคอลัมน์ ""คนปลายซอย"" ของเปลว สีเงิน ข้อเขียนเข้าใจง่าย เสนอประเด็นต่างๆ อย่างถูกต้อง เป็นนักวิพากษ์และวิจารณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งในแง่บวกและลบ เมื่อได้อ่านแล้วมั่นใจในข้อมูลข้อเท็จจริง ผลงานในคอลัมน์เปรียบเหมือนกระจกที่ใสสะอาดสะท้อนสภาพสังคม สะท้อนความเป็นจริง ความดีงาม ความบกพร่องของคนไทยและสังคมไทย ""ในฐานะนักหนังสือพิมพ์ไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เปลว สีเงิน ใช้ชีวิตพออยู่พอกิน พอเพียงและพอใจ ถ้ามีฝันก็เป็นฝันเพื่อวิชาชีพ มีความทะเยอทะยานในอุดมคติ อยากให้สิ่งดีงามเกิดขึ้นในวิชาชีพ สิ่งเหล่านี้มีคุณค่ามากกว่าบทความที่ขีดเขียน"" นายอานันท์กล่าว อดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า สิ่งที่เปลว สีเงิน ฝากไว้กับสังคมส่วนรวม ก็คือผู้ที่อยู่ในวิชาชีพสื่อสารมวลชนจะต้องจดจำบุคคลผู้นี้ ซึ่งเป็นบุรุษตัวอย่าง เป็นแบบฉบับที่ดีงาม ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ ที่สำคัญอุทิศตนให้วิชาชีพ ทำเพื่อสังคมส่วนรวม ยืนหยัดในหลักการอย่างกล้าหาญ พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม และไม่โหยหาตำแหน่งหรือเกียรติยศใดๆ ด้านนายโรจ งามแม้น กล่าวว่า นับเป็นเกียรติยศสูงสุดบนเส้นทางนักเขียนที่ทำงานมาตลอด 40 ปี ความรู้สึกที่ได้รับรางวัลเหนือกว่าคำว่าภูมิใจ เพราะเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บทความที่เขียนทุกเรื่องนำเสนอทุกแง่มุมของสังคม ไม่เฉพาะเรื่องการเมือง งานเขียนเป็นความคิด ต้องสัมผัสด้วยใจ แล้วถอดรหัสความคิดด้วยจิตวิญญาณของผู้อ่านแต่ละคน ""หลักการของผมมีแต่ความตั้งใจ ความบริสุทธิ์ใจ ผิดก็ผิดด้วยซื่อ ถึงถูกก็ไม่ได้ถูกเพราะเล่ห์เหลี่ยม ทุกวันนี้ยังสนุกกับการเขียนบทความ ชีวิตไม่รู้จักกับคำว่าตัน สมองโปร่งมีเรื่องที่เขียนไปได้ตลอด จะมุ่งมั่นทำงานในวิชาชีพนี้ต่อไป ไม่เกรงกลัวกับปัญหาการคุกคามสื่อ"" เปลว สีเงิน กล่าว." ""อานันท์"" ชื่นชม ""เปลว สีเงิน"" เจ้าของรางวัล ""นักเขียนอมตะ"" คนที่สอง เปรียบเป็นกระจกใสสะอาดสะท้อนความจริงของสังคม ชี้อยู่แบบพอเพียง ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ ต้องจดจำเป็นบุรุษตัวอย่าง ""ป๋าเปลว"" ปลื้มเป็นเกียรติยศสูงสุด จะมุ่งมั่นในหน้าที่ไม่เกรงกลัวการคุกคามสื่อ มูลนิธิอมตะจัดพิธีมอบรางวัล ""นักเขียนอมตะ"" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2548 เมื่อค่ำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ โดยมีนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิอมตะ นายโรจ งามแม้น หรือ ""เปลว สีเงิน"" เจ้าของคอลัมน์ ""คนปลายซอย"" หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ที่ได้รับรางวัลนักเขียนอมตะคนที่สอง ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และแฟนคอลัมน์คนปลายซอย เข้าร่วมงานเพื่อแสดงความยินดีกับเจ้าของรางวัลนักเขียนอมตะคนที่สอง ณ มูลนิธิอมตะ อาคารกรมดิษฐ์ อย่างคับคั่ง
Advertisement
ตั้งเมื่อ: 14 ก.ค. 08
เปิดดู: 16,070 ครั้ง
กระทู้นี้ปิดไม่ให้แสดงความคิดเห็น
ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 54 : การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน
avatar

...ดิฉันชอบการเขียนของคุณเปลวมากๆเลยล่ะ ไม่ต้องกลัวหน้าอินทร์หน้าพรหมที่ไหน ไม่ใช่สื่อรับจ้าง แต่ใช้จิตใจแห่งคุณธรรมเขียนด้วยสำนึกของคนเป็นสื่อ ตรงข้ามกับสื่อสมัยนี้หลายสำนักไม่ต่างจากโสเภณีรับจ้าง หากินกับฐานันดรของตน น่าอายมาก...
คุณเปลว คุณแน่มาก ขอชื่นชมค่ะ

โดย: ดวงจำปา เขียนเมื่อ 2 ธ.ค. 08 IP IP: 124.120.80.XXX
ความคิดเห็นที่ 53 : การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน
avatar

ขอชื่นชมคุณเปลว ขอให้กำลังใจที่ท่านยืนหยัดในจรรยายบรรณและความถูกต้องตลอดไป ผู้สื่อข่าวคนอื่นที่ขายจรรยายบรรณและคุณค่าของตน ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง

โดย: inspiration เขียนเมื่อ 28 พ.ย. 08 IP IP: 125.25.26.XXX
ความคิดเห็นที่ 52 : การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน
avatar

ขอชื่นชมเปลว สีเงิน ที่เป็นกระจกสะท้อนความเป็นจริงในสังคมไทยโดยไม่เกรงกรัวต่อนักการเมืองและคนเลวในสังคม
ครับ

โดย: Khun Torn เขียนเมื่อ 26 พ.ย. 08 IP IP: 58.9.194.XXX
ความคิดเห็นที่ 51 : การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน
avatar

หาคนดีอย่างเปลว สีเงินได้่
ยาก

โดย: เด็ดดี เขียนเมื่อ 26 พ.ย. 08 IP IP: 61.7.188.XXX
ความคิดเห็นที่ 50 : การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน
avatar

ความจริงก็คือความจริง อย่ากลัวการคุกคามสื่อ ผมเด็กนิติศาสตร์แม่ฟ้าหลวงคนนี้เคารพในกฏหมาย และจะมุ่งมั่นเพื่อบอกความจริงแก่คนในเวป

โดย: เด็กนิติศาสตร์แม่ฟ้าหลวง เขียนเมื่อ 1 พ.ย. 08 IP IP: 202.28.47.XXX
ความคิดเห็นที่ 49 : การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน
avatar

ความคิดเห็นที่ 38
มันก็แดกกันทุกคนแหละ
อยูที่ว่ามันทำอะไร
ไปลองอ่านพระมหาชนก ดู แล้ว จะรู้

โดย: สู้ๆๆ เขียนเมื่อ 9 ต.ค. 08 IP IP: 125.25.141.XXX
ความคิดเห็นที่ 48 : การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน
avatar

ขอบคุณคุณเปลว สีเงิน ที่สะท้อนการเมืองในปัจจุบัน ขอบคุณที่กล้าต่อสู้อยู่ในวงล้อมของสื่อหรือคอลัมนิสน์เลว ๆ ที่สยบอยู่ใต้กระโปรงของผู้บรหารประเทศ ที่แม้แต่จิตวิญญาณคนเหล่านั้นก็ขายไปจนหมดสิ้นแล้ว วัน ๆ เอาแต่รับใบสั่งมาใส่ร้ายประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการบริหารประเทศของพวกทรราชขายชาติ ขอบคุณ ขอบคุณจริง ๆ

โดย: kak เขียนเมื่อ 9 ต.ค. 08 IP IP: 125.26.140.XXX
ความคิดเห็นที่ 47 : การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน
avatar

ก็เปลวสีเงิน เขาสะท้อนความจริงของพรรคการเมืองและนักการเมืองชาติชั่วบางราย ของจริงมันชั่ว กระจกสะท้อนมันย่อมเห็นออกมาว่าชั่ว ความเป็นกลางไม่ได้หมายความว่า เล่นงานทั้ง 2 ข้างเท่าๆ กัน ไม่ใช่นะ แต่อย่าบิดเบือนความจริงเท่านั้น

โดย: เปย เขียนเมื่อ 9 ก.ย. 08 IP IP: 124.120.120.XXX
ความคิดเห็นที่ 46 : การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน
avatar

ชื่นชอบคุณเปลวสีเงินมากคับ...เป็นกำลังใจให้นะคับ
อย่าไปกลัวพวกทรราช คับ

โดย: ต้น อุบล เขียนเมื่อ 30 ส.ค. 08 IP IP: 125.25.196.XXX
ความคิดเห็นที่ 45 : การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน
avatar

เปลว สีเงิน ยอด ๆๆๆ

โดย: prs เขียนเมื่อ 23 ก.ค. 08 IP IP: 202.29.56.XXX
ความคิดเห็นที่ 44 : การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน
avatar

นักหนังสือพิมพ์ควรเป็นกลางอย่างแท้จริง
ควรให้ข้อคิดในแนวทางสมานฉันท์
ไม่ควรเสี้ยมให้คนไทยกัดกันเอง

โดย: 007 เขียนเมื่อ 22 ก.ค. 08 IP IP: 125.26.129.XXX
ความคิดเห็นที่ 43 : การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน
avatar

ไม่เคยนิยมข้อเขียนของนายโรจน์ งามแม้น หรือเปลว สีเงิน แม้แต่นัดเลย คอลัมนิสต์คนๆนี้ ไม่เหมาะสมกับคำว่าฐานันดรที่ 4 แม้แต่น้อย

โดย: เคยเรียนนิเทศศาสตร์เหมือนกัน เขียนเมื่อ 22 ก.ค. 08 IP IP: 222.123.155.XXX
ความคิดเห็นที่ 42 : การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน
avatar

ใช่เห็นด้วย เกลียดไอ้หน้าเหลี่ยม ไอ้หมัก เมื่อไหร่มันจะตายวะ

โดย: 555 เขียนเมื่อ 21 ก.ค. 08 IP IP: 117.47.239.XXX
ความคิดเห็นที่ 41 : การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน
avatar

ทะเลาะกันทำไม คนไทยด้วยกันทั้งนั้น สื่อเขาก็ทำหน้าที่ของเขา เราอ่านแล้วก็มาวิเคราะห์เอง พวกเราไม่ได้โง่นิ ใช่มั้ย
แต่ว่าตรูเกลียดพวกไอ้เหลี่ยมหว่ะ ไอ้พวกขายชาติ

โดย: คนไท เขียนเมื่อ 21 ก.ค. 08 IP IP: 58.137.154.XXX
ความคิดเห็นที่ 40 : การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน
avatar

ตอนนี้เขมรมันจะเอาพื้นที่ทับซ้อนอีกแล้วคับพี่น้อง

โดย: รัฐบาลอ่อนแอ เขียนเมื่อ 20 ก.ค. 08 IP IP: 58.9.82.XXX
ความคิดเห็นที่ 39 : การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน
avatar

ตอนนี้เขมรมันจะเอาพื้นที่ทับซ้อนอีกแล้วคับพี่น้อง

โดย: รัฐบาลอ่อนแอ เขียนเมื่อ 20 ก.ค. 08 IP IP: 58.9.82.XXX
ความคิดเห็นที่ 38 : การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน
avatar

"ปชป ใสสะอาดดุจผ้าขาว
บริหารงานเก่งเป็นล้ำเลิศ" ตรงไหน แล้วเรื่อง สปก ล่ะ เกิดทันหรือเปล่าจ้ะน้อง

โดย: ketojan เขียนเมื่อ 19 ก.ค. 08 IP IP: 121.217.5.XXX
ความคิดเห็นที่ 37 : การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน
avatar


อย่ามาแหยมกะ ปชป สุดประเสริฐของป๋มนะเว้ย
ห้ามแตะนะพี่น้อง ของสูงจิง
ห้ามมาว่าสื่อด้วยนะเว้ย
สื่อเค้าพูดจิง
คนเป็น"สื่อจะโกหกเป็นได้ไง"
ไม่เชื่อลองให้ ปชป เป็นรัฐบาลดูดิค๊าบ
แล้วจะเห็นระดับเทพเค้าบริหารประเทศ
ปชป ใสสะอาดดุจผ้าขาว
บริหารงานเก่งเป็นล้ำเลิศ
ดัชนีความดีเต็มสเกล
ไม่ใช่แค่ดีกว่า แต่ดีจนหาความไม่ดีแทรกอยู่ไม่เจอ

ปล.ป๋มอายุยี่บสาม เกิดมาจะทันรู้เรื่องสมัย ปชป เป็นรัฐบาลไม๊

โดย: คนเลียกะโปก ปชป เขียนเมื่อ 19 ก.ค. 08 IP IP: 116.58.231.XXX
ความคิดเห็นที่ 35 : การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน
avatar

คนรักทักษิณไปแสดงพลังกัน http://thaksinlovelove.hi5.com

โดย: อ้วน เขียนเมื่อ 18 ก.ค. 08 IP IP: 58.8.125.XXX
ความคิดเห็นที่ 34 : การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน
avatar

จขกท.มันเขียนอะไรของมันวะ อ่านแล้วปวดกะบาล

โดย: งง เขียนเมื่อ 17 ก.ค. 08 IP IP: 203.113.17.XXX
ความคิดเห็นที่ 33 : การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน
avatar

น้าหมัก แกคอยจาหาเรื่องทะเลาะกะนักข่าวตลอด ต่อให้พาดหัวข่าวว่า "ไร้ยางไม่อาย" แกก็จะด่าอยู่เอง เพราะเป็นไปโดยอัตโนมัติ

มีวิธีที่จะให้น้าหมักแกเลิกทะเลาะกะนักข่าว คือ ต้องคัดนักข่าวอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป แล้วก็จะคุยกะน้าแกรู้เรื่องฟ

รัฐมนตรี ก็ต้องัด 65 ปีขึ้นไป ก็จะคุยภาษาเดียวกัน

รธน. ก็ต้องแก้ ให้คนอายุ 65 ปี ขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ
เลือกตั้ง

แล้วก็กั้นรั้วทำเนียบให้สูง ๆ ให้ น้าหมัก และเพื่อนอยู่ในนั้น

แกจาตั้งชื่ออาไรก็แล้วแต่น้าหมักแก แต่ไม่ต้องให้แกออกมา

แล้วเอาป้ายโรงชรา ไปติดที่น่ารั้ว พอคนผ่านไป มา เลยไปถึงโรงชรา ก็จะเห็น น้าหมัก มอง ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

โดย: แก้แล้วไม่มีอะไรดีเยย เขียนเมื่อ 17 ก.ค. 08 IP IP: 202.91.18.XXX
ความคิดเห็นที่ 32 : การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน
avatar

สรุปแล้ว จขกท.คงต้องกลับไปกินหญ้าอีกหลายปี กว่าจะบรรลุขั้นที่ 1

โดย: หุหุ เขียนเมื่อ 17 ก.ค. 08 IP IP: 58.8.63.XXX
ความคิดเห็นที่ 31 : การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน
avatar

ไทยโพลส์ ดีที่สุด เป็นกลางเเต่พวกรักชาติไม่ชอบรักเเบบโง่ๆนะ

โดย: ไทยโพลส์ เขียนเมื่อ 17 ก.ค. 08 IP IP: 117.47.56.XXX
ความคิดเห็นที่ 30 : การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน
avatar

ก็ทำไมได้อ่า

เค้าไม่ได้ออกสื่อทางทีวีด่าคนว่าหอกหัก หรือไอ้ หรือเสพเมถุน

ก็นั้นหละที่เค้าเเย่ ถ้าเค้าออกมาแล้วกลัวจัง รัฐบาลจะตายเอาเสียเลย

มีเอาภาษีไปเเจกเค้า 6 เดือนแล้วพวกเราจะเสียทำไมเมื่อภาษีไม่ได้ตกมาถึงเรา

โดย: moomai เขียนเมื่อ 16 ก.ค. 08 IP IP: 124.120.165.XXX
ความคิดเห็นที่ 29 : การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน
avatar

คราวหน้า ถ้าจะให้ข้อเขียนแพร่หลาย กรุณาจัดคอลัมถ์ ทำหน้าตาให้น่าดู อ่านง่ายกว่านี้ จะน่าสนใจยิ่งขึ้น

เฮ้อ....อ่านแล้วปวดตา เสียอารมณ์ เสียดายความคิดเห็น

โดย: oakmans เขียนเมื่อ 16 ก.ค. 08 IP IP: 202.176.93.XXX
ความคิดเห็นที่ 28 : การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน
avatar

การเป็นสื่อมวลชล หมายถึงอะไร? ศักดิ์ศรีความเป็นมืออาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ข้อเท็จจริงของข้อมูล ผลกระทบต่อสังคม และอื่นๆ คนที่มีการศึกษาน่าจะเข้าใจ การมีอัตตาสูงเกินไป การมุ่งทางธุรกิจ ตลาด เกินไป ไปไม่รอด คนเสพสื่อมีหลากหลายแต่ในที่สุดก็เลือกได้ ok ?

โดย: นิเทศ cu เขียนเมื่อ 16 ก.ค. 08 IP IP: 172.19.104.138, 119.42.65.XXX
ความคิดเห็นที่ 27 : การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน
avatar

ขอให้หยุดการขุดน้ำมันและแก๊สจากบ่อภายในประเทศ
เพื่อเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เพื่อเก็บไว้ให้ลูกหลานในอนาคตได้ใช้
เพราะว่าคนไทยปัจจุบันซื้อน้ำมันตามราคาตลาดโลก
ดังนั้นควรนำเข้า 100% ไม่ใช่เอาของส่วนรวมมาขายเอากำไรคนเดียว

โดย: 8 เขียนเมื่อ 16 ก.ค. 08 IP IP: 203.144.130.XXX
ความคิดเห็นที่ 26 : การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน
avatar

สื่อโคตรเลว...

โดย: ๆๆ เขียนเมื่อ 16 ก.ค. 08 IP IP: 58.8.133.XXX
ความคิดเห็นที่ 24 : การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน
avatar

ช่วยจัดหน้า จัดรูปประโยคหน่อยได้ไหมครับ อ่านไม่รู้เรื่อง ปวดตา ปวดหัว

โดย: เนินขาม เขียนเมื่อ 15 ก.ค. 08 IP IP: 167.247.219.XXX
ความคิดเห็นที่ 23 : การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน
avatar

ใยหว่า

โดย: Nonpvp001 เขียนเมื่อ 15 ก.ค. 08 IP IP: 118.174.30.XXX
ความคิดเห็นที่ 22 : การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน
avatar

อ่านแล้วงง....ผมนี่โง่จริงๆๆ อ่านแล้วไม่เข้าใจเลย (เหมือนความเห็นที่ 1 )

โดย: ไรว่ะ เขียนเมื่อ 15 ก.ค. 08 IP IP: 10.104.136.36, 61.19.220.XXX
ความคิดเห็นที่ 21 : การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน
avatar

อย่างสมัคร ไม่ไร้ยางอายก็ไม่รุ้จะเรียกว่าอะไรแล้ว..เคยกราบตีนทหาร เป้นรัฐมนตรีในสมัยที่เผด็จการครองเมือง และอีกหลายๆเรื่องที่สำรอกออกมาล้วนแล้ว แต่เป้นสิ่งที่น่าอัปยศอดสูแก่ชีวิต

โดย: ชอบอาเปลว สีเงิน เขียนเมื่อ 15 ก.ค. 08 IP IP: 210.86.128.XXX
ความคิดเห็นที่ 20 : การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน
avatar

มันก็ไร้ยางอายเหมือนกันนั่นแหละ สือเองก็ไช่จะเชื่อถือได้เลวได้ใจไม่แตกต่าง

โดย: พอๆกัน เขียนเมื่อ 15 ก.ค. 08 IP IP: 58.8.160.XXX
ความคิดเห็นที่ 19 : การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน
avatar

แอดมินเอ็มไทยช่วยจัดหน้าให้มันดีๆหน่อยได้มั้ย ติดกันเป็นพรืดอ่านแล้วจะอ้วก

โดย: aaaaaaa เขียนเมื่อ 15 ก.ค. 08 IP IP: 58.136.25.XXX
ความคิดเห็นที่ 18 : การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน
avatar

สื่อดีมีน้อย เพราะข่าวคือเงิน ถ้าไม่มีข่าวก็ไม่มีเงิน

โดย: เหม็นเบื่อ เขียนเมื่อ 15 ก.ค. 08 IP IP: 124.121.127.XXX
ความคิดเห็นที่ 16 : การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน
avatar

ขี้เกียจก่อนว่ะ ตาลาย ช่วยสรุปความให้หน่อยดิ

โดย: ufo เขียนเมื่อ 15 ก.ค. 08 IP IP: 125.25.115.XXX
ความคิดเห็นที่ 15 : การพาดหัวแบบไร้ยางอายไทยโพส โดยเปลว สีเงิน
avatar

คห. 14 อย่าลงชื่อว่าเป็นคนอีสานเลย เด๋วเค้าจะคิดว่าคนอีสานโง่ๆๆๆๆ กันหมด เสียชื่อคนอีสานหมด ไม่ได้เห็นว่า ปชป. ดีเลิศเลอ แต่เห็นว่าเลวน้อยกว่าไอ้พรรคที่กำลังบริหารประเทศปัจจุบัน เยอะมากกกกกกกก

โดย: ไม่ใช่คนอีสาน เขียนเมื่อ 15 ก.ค. 08 IP IP: 203.155.9.XXX