ไตวายเฉียบพลัน -=Byหมอแมว=- หมวด » ชีวิต ความรัก สุขภาพ » สุขภาพ » ไตวายเฉียบพลัน -=Byหมอแมว=-

  

 

เมื่อหลายวันก่อนผมอยู่เวรห้องฉุกเฉิน ก็มีคนพาผู้ป่วยสูงอายุมาที่โรงพยาบาลด้วยเรื่องเรียกไม่รู้สึกตัว หลังจากตรวจร่างกายทั่วไปในเบื้องต้นก็พบว่าผู้ป่วยรู้สกตัวเพียงเล็กน้อย ง่วงๆหลับๆตลอดเวลา เวลาจับไปที่มือและเท้ารู้สึกว่าเย็นๆแต่ตามซอกคอตัวร้อนจี๋เมื่อถามประวัติจากญาติไม่ได้อะไรเพิ่มเติมก็เลยลองจับวัดไข้วัดความดัน ก็เจอว่าความดันโลหิตต่ำมีไข้สูง และพบว่าปัสสาวะมีเม็ดเลือดขาวจำนวนมาก เมื่อตรวจทุกอย่างเสร็จสรรพ ผมก็บอกกับญาติว่าผู้ป่วยมีอาการของการติดเชื้อในกระแสเลือดและน่าจะเป็นการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะ หลังจากนั้นเมื่อผู้ป่วยนอนในโรงพยาบาล ก็ตรวจพบว่ามีปัสสาวะออกน้อย ร่วมกับตรวจพบลักษณะของน้ำเกินอยู่ในร่างกาย(มีน้ำท่วมปอด) ...

วันรุ่งขึ้นผลเลือดที่ออกมาก็ชี้ให้เห็นว่าไตของผู้ป่วยทำงานได้น้อยลง ..... หรือที่เรียกกันว่า "ไตวาย" ผมจึงได้พูดคุยกับญาติถึงโรคที่ผู้ป่วยกำลังเผชิญอยู่และความรุนแรงของโรคในขณะนั้น 

ไต เป็นอวัยวะที่อยู่ตรงระดับบั้นเอวทั้งสองข้าง หน้าที่ก็อย่างที่เรารู้ๆกันก็คือ

 • - ทำหน้าที่ขับถ่ายน้ำออกจากร่างกาย
 • - ขับถ่ายสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการออกจากร่างกาย
 • - ปรับระดับของสมดุลของสารต่างๆในร่างกาย ซึ่งหากมีมีมากหรือน้อยไปจะส่งผลต่อการทำงานของร่างกาย นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ปลีกย่อยอีกหลายอย่างที่อาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนในช่วงที่เกิดอาการแบบเฉียบพลัน 

ซึ่งหน้าที่ต่างๆของไตเหล่านี้จะอธิบายถึงอาการที่จะตามมาเมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะไตวายเฉยบพลันขึ้นมา

 เฉียบพลันกับเรือรัง ต่างกันที่ตรงไหน

ส่วนมากคนทั่วไปจะมองเรื่องไตวายว่าเป็นไตวาย โดยที่ไม่ได้แยกว่าเป็นไตวายแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง ซึ่งถือเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพราะว่าทั้งสองส่วนนี้มีความแตกต่างกันทั้งจากสาเหตุและการรักษาไตวายเรื้อรัง มักเกิดจากโรคที่มีผลต่อเส้นเลือดเป็นเวลานานๆ เช่นเบาหวาน ความดันสูง ไขมันในเลือดสูงหรือโรคเรื้อรังที่ส่งผลต่อไตอย่างช้าๆ มีผลทีละน้อยจนกระทั่งไตค่อยๆเสียหาย กว่าจะเกิดได้ต้องกินเวลานานเป็นปีๆ ดังนั้นร่างกายจะเกิดอาการได้ก็ต้องเกิดช้าๆ กว่าจะมีอาการก็มักจะมีภาวะไตวายไปมากแล้วไตวายเฉียบพลัน มักเกิดกับโรคที่ส่งผลต่ออวัยวะที่เกี่ยวข้องกับไตโดยตรง การเกิดเหตุมักเป็นเหตุที่เกิดอย่างเฉียบพลันและรุนแรง ทันทีทันใด ดังนั้นร่างกายจะปรับตัวได้ไม่ทัน อาการจะเป็นอย่างเฉียบพลันรุนแรงไตวายเรื้อรัง เวลาเป็นแล้วมักจะหาย จะมีแตคงที่หรือถดถอยไตวายเฉียบพลัน โดยมากมักเป็นอยู่ระยะหนึ่ง เมื่อแก้ปัญหาได้ก็มักจะหายเกือบเป็นปกติเหมือนไม่เคยเกิดอะไรมาก่อนดังนั้นความรุนแรงน่ากลัวจึงต่างกันไปครับ 

สาเหตุ

สาเหตุที่ก่อให้เกิดไตวายเฉียบพลันได้เป็นสิ่งที่เกิดแบบรุนแรงเฉียบพลัน

1. เลือดไม่ไปเลี้ยงไต ที่เจอได้บ่อยที่สุดก็คือ ความดันโลหิตต่ำมาก ...

ซึ่งในทางการแพทย์จะเรียกว่าช็อค (คนละแบบกับช็อคในละครหลังข่าว)เมื่อความดันต่ำมากจากเหตุใดๆก็ตาม ไตจะหยุดทำงานชั่วคราวเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงสมอง ถ้าเป็นเพียงชั่วคราวจะไม่เป็นอะไร แต่หากภาวะนั้นไม่ได้รับการแก้ไข ไตที่หยุดทำงานไปจะเกิดการหยุดทำงานนานกว่าปกติแม้ว่าร่างกายจะมีความดันเป็นปกติแล้วก็ตาม ......

ผู้ป่วยที่จะเป็นแบบนี้ได้ที่พบบ่อยคือ ผู้ที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด เสียเลือดมาก แพ้อาหารแพ้ยาอย่างรุนแรง ท้องเสียและขาดน้ำเป็นเวลานานฯลฯ 

2. เกิดความผิดปกติที่ตัวไตโดยตรง ที่เจอได้บ่อยๆคือร่างกายได้รับสารพิษหรือสารเคมีที่มีผลต่อไตเข้าไป , และในกรณีที่มีการติดเชื้อที่ไตอย่างรุนแรง ทำให้ไตผิดปกติโดยตรง  

3. การขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติ มีการอุดตันที่ปลายทางออก เช่นมีนิ่วไปอุดท่อปัสสาวะ มีต่อมลูกหมากโตจนปัสสาวะไม่ออกแบบเฉียบพลัน 

เวลาเป็นแล้วจะรู้ได้อย่างไร

คำตอบห้วนๆคือเจาะเลือดครับ เพราะว่าการเจาะเลือดเพื่อดูค่าการทำงานของไตและดูระดับสารที่คั่งเป็นตัวที่จะบอกได้ชัดเจนที่สุด โดยทั้งนี้ผลเลือดที่ออกมาจำเป็นจะต้องประกอบไปกับประวัติที่แพทย์ซักได้ร่วมกับการตรวจร่างกายที่ตรวจพบ ... 

คนที่สมควรได้รับการเจาะตรวจค่าการทำงานของไตในเรื่องนี้ได้แก่

 • - คนที่มีภาวะช็อคหรือความดันต่ำ
 • - คนที่จำเป็นต้องได้รับยาหรือสารที่มีความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อไต
 • - คนที่มีโรคทางเดินปัสสาวะที่เห็นชัดว่าเสี่ยงที่จะเกิดไตวาย
 • - คนที่ตรวจพบ หรือซักประวัติแล้วสงสัยว่าจะมีภาวะน้ำเกินในร่างกายหากตรวจแล้วพบว่ามีหรือไม่มีภาวะไตวายก็ตาม

แพทย์ก็จะพิจารณาตามประวัติอาการและการตรวจร่างกายว่าจะทำการตรวจซ้ำอีกหรือไม่ เพราะว่าบ่อยครั้งการตรวจในชั้นแรกอาจจะปกติและต่อมาไปพบว่าผิดปกติในภายหลังก็ได้ 

อาการที่จะเกิดขึ้น

อาการของไตหยุดทำงานเฉียบพลันนี้จะเป็นไปตามหน้าที่การทำงานของมัน นั่นคือ เมื่อเสียการทำงานของไตไป ในร่างกายก็จะเกิดการคั่งค้างของสารต่างๆและน้ำขึ้น จะส่งผลทำให้เกิดการบวมที่อวัยวะที่อยู่ต่ำๆ เกิดอาการนอนราบไม่ได้ มีอาการเหนื่อยเพลียจริงๆแล้วอาการพวกนี้คนทั่วไปอาจจะไม่จำเป็นต้องทราบก็ได้ครับ เพราะว่าอาการพวกนี้เวลาเป็นจะเป็นมากมายและรวดเร็วเสียจนไม่ต้องสังเกตอาการอะไรก็ต้องรีบไปโรงพยาบาล ...

(เอาเป็นว่าหากเกิดอาการขึ้นมา ไปให้แพทย์ตรวจเลยจะดีกว่าเพราะว่าตัวบวมเหนื่อยเพลียนอนราบไม่ได้ ก็ไม่ได้มีแต่ไตวาย)นอกจากนี้สาเหตุของไตวายบางตัวก็จะมีอาการรุนแรงจนต้องรีบไปโรงพยาบาลก่อนที่จะมีอาการของไตวาย (เช่นเสียเลือดมาก ไข้สูงจนช็อค)ดังนั้นข้ามๆอาการไปเลยก็ได้ 

การดูแลรักษา

การดูแลรักษาไตวายเฉียบพลันที่ทำกัน ก็คือยึดหลักง่ายๆว่า ไตไม่ทำงาน ทำให้น้ำและของเสียคั่งในร่างกายจนเกิดอาการผิดปกติ ดังนั้นการรักษาก็คือ จำกัดน้ำที่จะเข้าร่างกายให้เท่ากับที่น้ำที่เสียออกไปและลดของเสียที่จะเกิดในร่างกายให้น้อยที่สุด ฟังเผินๆดูง่ายแต่จริงๆยากนะครับ เพราะว่าของเสียที่เกิดขึ้นในร่างกายมีมากมายเป็นหลายร้อยชนิด นอกจากนี้สาเหตุของโรคที่ไปทำให้เกิดไตวายบางตัวก็ต้องใช้ยาในการรักษา (ยาที่ใช้รักษาบางตัวก็มีผลต่อไต)

ดังนั้นสิ่งที่จะเกิดตามมาในการรักษาก็คือ

 • - จำกัดน้ำดื่ม และทำการตวงปัสสาวะทุกครั้งที่ถ่ายออกมมา
 • - เจาะเลือดตรวจหาการคั่งค้างของสารและตรวจการทำงานของไต ...บางทีอาจจะเจาะวันละครั้งหรือมากกว่านั้น
 • - รักษาสาเหตุ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามผู้ป่วยแต่ละรายการรักษาในส่วนปลีกย่อยจะต่างกันไปในไตวายเฉียบพลันของผู้ป่วยแต่ละราย เช่นในบางรายเราอาจจะเห็นว่าให้น้ำเกลือเร็วช้าไม่เท่ากัน บางรายไม่ได้ให้น้ำเกลือด้วยซ้ำ ... ยาที่ใช้อาจจะไม่เหมือนกัน ...  สิ่งที่จะผู้ป่วยและญาติจะช่วยได้พอสมควรคือการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการดูแลร่างกายในช่วงที่ยังไม่หายดีครับ
 • - ต้องตวงปัสสาวะ ต้องควบคุมการกินน้ำและอาหารตามที่สั่งเท่านั้น
  อาหารที่จะกินได้ในช่วงนี้ควรจะใช้อาหารของโรงพยาบาลโดยงดการกินของเยี่ยมทั้งหลายจนกว่าแพทย์จะอนุญาต 
 • - หลีกเลี่ยงการรักษาด้วยการรักษาแบบความเชื่อ
  (เช่นบางรายปรับน้ำเกลือเอง ไม่ยอมให้พยาบาลปรับ , บางรายเอาสมุนไพรมาต้มกินเองในรพ.) นอกจากว่าแพทย์จะอนุญาตในกลุ่มไตวายเฉียบพลันนี้เมื่อรักษาหายแล้วมักจะไม่มีอะไรตามมาครับ โดยมากมักจะหายไปเป็นปกติ ไม่ได้ต้องการการรักษาแบบยาวนานดังเช่นไตวายเรื้อรัง

สำหรับผู้ป่วยในเรื่อง หลังจากรักษาการติดเชื้อได้ก็ได้ให้กลับบ้านไปและนัดมาตรวจการทำงานของไตเป็นระยะ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการติดตามผลอยู่ครับ

Advertisement
รูป หมอแมว
โดย: หมอแมว
ตั้งเมื่อ: 2 ส.ค. 08
เปิดดู: 49,128 ครั้ง
กระทู้นี้ปิดไม่ให้แสดงความคิดเห็น
ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 54 : ไตวายเฉียบพลัน -=Byหมอแมว=-
avatar

อยากทราบว่าอาหารสำหรับผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันกับไตวายเรื้อรังต้องควบคุมแตกต่างกันมากแค่ไหนค่ะ emoticon

โดย: Ta_poundsa เขียนเมื่อ 18 ธ.ค. 08 IP IP: 115.67.233.XXX
ความคิดเห็นที่ 53 : ไตวายเฉียบพลัน -=Byหมอแมว=-
avatar

ดีใจด้วยได้เรียนจนได้ อิอิ

โดย: a เขียนเมื่อ 21 ส.ค. 08 IP IP: 203.172.46.XXX
ความคิดเห็นที่ 51 : ไตวายเฉียบพลัน -=Byหมอแมว=-
avatar

ดิฉันเคยเป็นโรคไตวายเฉียบพลันเมื่อ ตอนอายุได้ 11 ขวบ(ตอนนี้ 34)นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเดือนกว่า ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร จำได้ว่าตอนนั้น พ่อกะแม่เป็นกังวลมากเพราะคิดว่าไม่มีทางรักษา แต่คุณหมอบอกว่า หายแล้ว ...ขอบคุณคุณหมอมากค่ะที่ให้ความรู้เรื่องโรคนี้ค่ะ

โดย: fon เขียนเมื่อ 12 ส.ค. 08 IP IP: 58.106.174.XXX
ความคิดเห็นที่ 50 : ไตวายเฉียบพลัน -=Byหมอแมว=-
avatar

หมอแมวค่ะ ในเมื่อเราทราบกันดีอยู่แล้วว่า ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีโอกาสเป็นไตวายเรื้อรังตามมา เราจะทำยังไง หรือมีวิธีการอะไรที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ป่วย โรคดังกล่าวเป็นโรคไตวายเรื้อรังได้ค่ะ

โดย: nuttakarn1972 เขียนเมื่อ 12 ส.ค. 08 IP IP: 118.172.166.XXX
ความคิดเห็นที่ 47 : ไตวายเฉียบพลัน -=Byหมอแมว=-
avatar

คุณหมอครับช่วยตอบคำถามผมหน่อยครับ
คือผมเป็นโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีครับ
ผมอยากทราบว่ามันรักษาหายหรือเปล่าครับ
เพราะผมไปหาหมอที่โรงบาลหลายๆที่บอกไม่เหมือนกัน
บางคนว่าหายบางคนว่าไม่หายอ่านจากหนังสือก็เหมือนกันครับ

โดย: eak เขียนเมื่อ 12 ส.ค. 08 IP IP: 125.25.205.XXX
ความคิดเห็นที่ 46 : ไตวายเฉียบพลัน -=Byหมอแมว=-
avatar

ขอบคุณคุณหมอแมวมากค่ะ ที่ตอบคำถามให้ความเห็นที่35ขอถามเพิ่มอีกหนึ่งข้อค่ะ
ข้อควรระวังนอกจากการดูแลเส้นเลือดและอาหาร
ส่วนเรื่องโรคแทรกซ้อนต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้างคะ
คือเวลาคุณแม่ไปโรงพยาบาลและเจอคนป่วยแล้วจะมาเล่าให้ฟังแต่ไม่เคลียร์ว่าแทรกซ้อนอะไรได้บ้าง
ขอบคุณมากค่ะ

โดย: soon เขียนเมื่อ 11 ส.ค. 08 IP IP: 124.157.226.XXX
ความคิดเห็นที่ 44 : ไตวายเฉียบพลัน -=Byหมอแมว=-
avatar

เป็นข้อมูลที่ดี ขอบคุณมาก

โดย: สังคม เขียนเมื่อ 11 ส.ค. 08 IP IP: 203.158.218.223, 203.158.221.XXX
ความคิดเห็นที่ 43 : ไตวายเฉียบพลัน -=Byหมอแมว=-
avatar

ครับขอบคุณครับ

โดย: วันหลังจะบอก เขียนเมื่อ 11 ส.ค. 08 IP IP: 203.147.62.XXX
ความคิดเห็นที่ 42 : ไตวายเฉียบพลัน -=Byหมอแมว=-
avatar


ความคิดเห็นที่ 35 : การเปลี่ยนไตกับล้างไต มีข้อแตกต่างกันครับ ที่คุณsoon บอกว่ามารดาฟอกเลือด ก็คือการที่ต้องอยู่ที่เครื่องสัปดาห์ละสองครั้ง ต้องทำการดูแลเส้นเลือด เสียเวลาในการเดินทาง จะเดินทางไปเที่ยวหรือไปไหมไกลไม่ได้ .... ดังนั้นระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมจะไม่ดีที่สุด ในขณะที่การปลูกถ่ายไต จะได้เปรียบตรงข้อดังกล่าว แต่ข้อเสียหลักๆที่มีคือต้องกินยากดภูมิคุ้มกันไปตลอดชีวิตและมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้มากกว่าปกติ การจะเปลี่ยนหรือไม่จึงต้องคุยกับแพทย์ผู้รักษาให้ถ้วนถี่ครับ
ความคิดเห็นที่ 36 : โรคในกลุ่มไตอักเสบ การรักษาในกลุ่มนี้มีรายละเอียดปลีกย่อยมากครับ ชนิดของโรคไตอักเสบก็มีหลากหลายชนิด ดังนั้นคงให้ความเห็นได้ยากครับ
ความเห็นที่ 9 - 29 -36 : เนื่องจากปัญหาในเรื่องข้อมูลที่ไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถให้ความเห็นได้ครับ

ผมส่งบทความฉบับใหม่แล้วครับ ในหัวข้อเรื่องปวดข้อมือ

โดย: หมอแมว เขียนเมื่อ 10 ส.ค. 08 IP IP: 118.172.157.XXX
ความคิดเห็นที่ 41 : ไตวายเฉียบพลัน -=Byหมอแมว=-
avatar


ความคิดเห็นที่ 18 : CRF กับ CKD จริงๆผมว่าเหมือนกันนะครับ
ความคิดเห็นที่ 23 : ก้อนไขมันที่ไต .... ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนครับ -_-' อาจจะต้องดูว่าตอนที่ไปตรวจนั้นตรวจด้วยอะไร ตรวจด้วยอาการอะไร จึงจะพอบอกได้ว่าหมายความว่าอย่างไรครับ .... แต่ถ้าทางนั้นบอกว่าไม่มีอันตราย-ประกอบกับมันไม่ได้อยู่ในกลุ่มโรค ก็เชื่อว่ากินอาหารได้ปกติครับ
ความคิดเห็นที่ 28 : ตามที่เรียนๆมา การกินเค็มกว่าปกติบ้าง ไม่ได้ทำให้เป็นโรคไตครับ / และแม้ว่าโรคของไตบางอย่างจะมีอาการปวดท้องหรือปวดหลัง แต่การปวดหลังส่วนใหญ่ในคนเรามักจะเกิดจากสาเหตุอื่นครับ (สรุปคือถ้าปวดหลัง ให้คิดถึงโรคไตไว้อย่างท้ายๆเลยครับ)
ความคิดเห็นที่ 31 : กรดไหลย้อน อ่านได้ที่ http://webboard.mthai.com/7/2007-02-21/303878.html ครับ .... เคยเขียนไว้แล้ว
ความคิดเห็นที่ 35 : การเปลี่ยนไตกับล้างไต มีข้อแตกต่างกันครับ ที่คุณsoon บอกว่ามารดาฟอกเลือด ก็คือการที่ต้องอยู่ที่เครื่องสัปดาห์ละสองครั้ง ต้องทำการดูแลเส้นเลือด เสียเวลาในการเดินทาง จะเดินทางไปเที่ยวหรือไปไหมไกลไม่ได้ .... ดังนั้นระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมจะไม่ดีที่สุ

โดย: หมอแมว เขียนเมื่อ 10 ส.ค. 08 IP IP: 118.172.157.XXX
ความคิดเห็นที่ 40 : ไตวายเฉียบพลัน -=Byหมอแมว=-
avatar

thak u

โดย: oon001 เขียนเมื่อ 10 ส.ค. 08 IP IP: 58.147.54.XXX
ความคิดเห็นที่ 39 : ไตวายเฉียบพลัน -=Byหมอแมว=-
avatar

ขอบคุณคับ คุณหมอแมว

..และก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยงิ

โดย: ม้าห่อ เขียนเมื่อ 10 ส.ค. 08 IP IP: 124.121.184.XXX
ความคิดเห็นที่ 37 : ไตวายเฉียบพลัน -=Byหมอแมว=-
avatar

เราเข้าเค้าแฮะ ชิบหายละ

โดย: K เขียนเมื่อ 9 ส.ค. 08 IP IP: 58.9.171.XXX
ความคิดเห็นที่ 36 : ไตวายเฉียบพลัน -=Byหมอแมว=-
avatar

อยากทราบรายระเอียดเกี่ยวกับ ไตอักเสบเรื้อรัง น่ะครับโดยเฉพาะว่ารักษาหายรึเปล่า ทำไมหมอ(ประกันสังคม รพ.เวชธานี)บอกรักษาไม่หาย ตอนนี้เม็ดเลือดขาว +3 หมอไม่ได้ให้ยามากินเลย หมอบอกว่าต้องให้+4ก่อนค่อยตัดเนื้อไตไปเข้าห้องLABแล้วค่อยรักษา แล้วที่ไหนรักษาดีๆบ้างครับ...ขอบคุณมาก

โดย: zupa_1919@hotmail.com เขียนเมื่อ 9 ส.ค. 08 IP IP: 202.91.19.XXX
ความคิดเห็นที่ 35 : ไตวายเฉียบพลัน -=Byหมอแมว=-
avatar

ตอนนี้คุณแม่เป็นไตวายเรื้อรังต้องฟอกเลือดอาทิตย์ละ2 ครั้ง
แต่คุณหมอที่รักษาถามแม่ว่าอยากเปลี่ยนไตมั้ย ความจริงแล้วการเปลี่ยนไตกับการฟอกเลือดไปอย่างนี้อย่างไหนดีกว่ากันคะ ตอนนี้คุณแม่อายุ 53ปี
ขอบคุณมากค่ะ

โดย: soon เขียนเมื่อ 9 ส.ค. 08 IP IP: 124.157.227.XXX
ความคิดเห็นที่ 33 : ไตวายเฉียบพลัน -=Byหมอแมว=-
avatar

โดย: ABC เขียนเมื่อ 8 ส.ค. 08 IP IP: 222.123.142.XXX
ความคิดเห็นที่ 31 : ไตวายเฉียบพลัน -=Byหมอแมว=-
avatar

ขอโรค ที่เกี่ยวกับกรดไหลย้อนกลับหน่อยจิคะ แบบว่าเป็นบ่อย มันอึดอัดแน่นหน้าอก หน้าใจไม่ออก จะเป็นลม มีวิธีแก้ไหมอะนอกจากทานยา

โดย: muay เขียนเมื่อ 8 ส.ค. 08 IP IP: 124.120.178.XXX
ความคิดเห็นที่ 30 : ไตวายเฉียบพลัน -=Byหมอแมว=-
avatar

คราวหน้าผมขอเป็นเรื่อง หมอนลองกระดุกทับเส้นประสาท นะครับ เพราะ อยากรู้ ว่าเป็นแล้วมีโอกาศ หา่ยไหมครบ แล้ววิธีรักษาตัวต้องทำยังไงครับ
อยากรู้ มาก ครับ

โดย: วันหลังจะบอก เขียนเมื่อ 8 ส.ค. 08 IP IP: 203.147.62.XXX
ความคิดเห็นที่ 29 : ไตวายเฉียบพลัน -=Byหมอแมว=-
avatar

น้องผม เป็นโรคเลือดจาง ครับ ตอนนั้นเป็น หนัก (เมื่อ4 ปีที่แล้ว )ตอนแรกก็เป็นใข้เข้า โรงบาล และก็นอน พัก ปรากฎว่า เช้าวันต่อมา มาดู น้อง
พยาบาล บอก ว่าเมื่อคืนน้องผม มีอาการช๊อก..
พอมาดูตอนเช้า เป็น คนละคนเลย พูดไม่รู้เรื่องจะลุกออกไปจากเตียงอย่างเดียว จนเค้าต้องจับมัดไว้ที่เตียง ครับ แล้ว วัน ต่อมาก็ เข้า ICU เลย ระหว่างนั้นก็มีการ พาน้องผม ไปล้างไต อยู่เรื่อยๆ แต่น้องผม ก็ยังไม่รู้สึกตัวอยู่ดี ผ่านไป เกือบเดือน (26 วัน) ที่นอนอยู่ ในห้อง ICU แล้ว น้องผม ก็จากไป ครับ โดย ที่ไม่มีใครเข้าใจ ว่า น้องผม เนี่ยะ อาการ ที่ทำให้ เสียชิวิตมันคือ โรคเลือดจาง หรือ ช๊อก..แล้วไตวาย กันแน่ แล้ว ถ้าไตวาย ทำไมมันไม่ หายกลับ มาอย่างที่หมอบอก .. ครับ มีแต่หนักลงๆ หรือว่าตอนที่ช๊อก..ไม่มีใครมาดูน้องผม ทำให้่เป็นเวลา นาน กว่า จะมีใครมาเจอ สาเหตุพวก นี้เกี่ยวไหม ครับ..

โดย: วันหลังจะบอก เขียนเมื่อ 8 ส.ค. 08 IP IP: 203.147.62.XXX
ความคิดเห็นที่ 28 : ไตวายเฉียบพลัน -=Byหมอแมว=-
avatar

ขอบคุณคุณหมอที่ให้ความรู้ค่ะ
อยากรู้อีกนิดหนึ่งว่า จะป้องกันไม่ให้เป็นโรคไต ไตวาย หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับไตอย่างไร
จริงหรือไม่ที่ กินเค็ม มากๆ ทำให้เป็นโรคไต
หรือ คนที่มีอาการปวดหลังบ่อยๆ คืออาการเริ่มต้นของโรคไต
ขอรบกวนคุณหมอ ตอบให้กระจ่างด้วยน่ะค่ะ
ขอบพระดุณเป็นอย่างสูงค่ะ

โดย: ไทย เขียนเมื่อ 8 ส.ค. 08 IP IP: 24.83.86.XXX
ความคิดเห็นที่ 27 : ไตวายเฉียบพลัน -=Byหมอแมว=-
avatar

ขอบคุณสำหรับสาระดีๆที่นำมาฝากกันคับ สมัยนี้ กว่าจะรู้ตัวก็อาการแย่แล้ว ยังงัยๆ ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคับ กันไว้ดีกว่าแก้

โดย: ขอบคุณคับ เขียนเมื่อ 7 ส.ค. 08 IP IP: 125.25.127.XXX
ความคิดเห็นที่ 26 : ไตวายเฉียบพลัน -=Byหมอแมว=-
avatar

ขอบคุณมากๆ ครับ สำหรับสาระดีๆ แบบนี้
ตอนนี้ พ่อผม นอนรักษาตัว ที่ รพ. มาสิบกว่าวันแล้ว ด้วยโรค ไตวาย มีอาการอย่างที่ หมอกล่าวมาทุกประการ
ขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้ในเรื่องนี้ ได้กระจ่างมากๆๆ
ขอให้บุญกุศลที่หมอ ได้ทำในครั้งนี้ จงส่งผลให้หมอประสบแต่โชคดี ตลอดไปครับ

โดย: เด็กโคราช เขียนเมื่อ 7 ส.ค. 08 IP IP: 203.172.109.XXX
ความคิดเห็นที่ 25 : ไตวายเฉียบพลัน -=Byหมอแมว=-
avatar

อ่านตรงขีดเส้นใต้ที่่3 ไตวายเรื้อรัง เวลาเป็นแล้วจะหาย ชื่งน่าจะไม่ถูกต้อง เพราะตกคำว่า "ไม่" คือเป็นแล้วไม่หาย ต้องมีการฟอกไตโดยเครื่องมือทางการแพทย์

โดย: ผ่านมาอ่าน เขียนเมื่อ 7 ส.ค. 08 IP IP: 58.9.66.XXX
ความคิดเห็นที่ 24 : ไตวายเฉียบพลัน -=Byหมอแมว=-
avatar

มีคุณย่าที่บ้าน เป็นโรคไต (เอ็กซเรย์ มีก้อนนิ่วยังกะพวงองุ่นอยู่ไตทั้ง 2 ข้าง) จากการเจาะเลือดหมอบอกว่าเป็นระยะที่ 4 แล้ว อันตรายมากต้องระวังเรื่องอาหารการกิน
แต่จนปัญญาจริง ๆ เพราะย่าชอบเคี้ยวหมาก อยู่ในขั้นจัดเลยล่อ ติดงอมแงม ไม่รู้จะทำยังงัยเพราะไปหาหมอเขาก็บอกว่าไม่มีที่ไหนบัญญัติไว้ว่าไม่ให้เคี้ยวหมาก แต่เราคิดว่าตัวการสำคัญยิ่ง คือ ปูน หมากพลู (เป็นยางและฝาด)มันจะเกาะตัวกันอย่างเหนียวแน่นเมื่อเข้าสู่ร่างกาย ยิ่งไตทำงานน้อยลงการสกัดกั้นหรือกำจัดก็แย่อยู่แล้ว ยิ่งทำให้มันสะสมมากขึ้น

โดย: จนปัญญา เขียนเมื่อ 7 ส.ค. 08 IP IP: 58.181.235.XXX
ความคิดเห็นที่ 23 : ไตวายเฉียบพลัน -=Byหมอแมว=-
avatar

เรียนถาม คุณหมอ
อายุ 45 ตรวจร่างกายหมอบอกว่ามีก้อนไขมันที่ไต แต่ไม่อันตราย แล้วทำไงต่อดี ต้องงดอาหารบางอย่างหรือเปล่าค่ะ

โดย: ญ45 เขียนเมื่อ 7 ส.ค. 08 IP IP: 58.8.186.XXX
ความคิดเห็นที่ 22 : ไตวายเฉียบพลัน -=Byหมอแมว=-
avatar

ขอบคุณครับ

โดย: GuideZaa เขียนเมื่อ 7 ส.ค. 08 IP IP: 117.47.6.XXX
ความคิดเห็นที่ 21 : ไตวายเฉียบพลัน -=Byหมอแมว=-
avatar

ขอบคุณครับ

โดย: milo เขียนเมื่อ 7 ส.ค. 08 IP IP: 203.144.232.XXX
ความคิดเห็นที่ 18 : ไตวายเฉียบพลัน -=Byหมอแมว=-
avatar

หมอแมวค่ะ chronic renal failure กับ chronic kidney disease เหมือนกันรึป่าวค่ะ เพราะเห็นบางทีเค้าใช้ termเดียวกันไปเลยอ่ะคะ

โดย: นศพ เขียนเมื่อ 6 ส.ค. 08 IP IP: 172.17.8.5, 61.19.199.XXX
ความคิดเห็นที่ 17 : ไตวายเฉียบพลัน -=Byหมอแมว=-
avatar

จะอนุญาตในกลุ่มไตวายเฉียบพลันนี้เมื่อรักษาหายแล้วมักจะไม่มีอะไรตามมาครับ โดยมากมักจะหายไปเป็นปกติ ไม่ได้ต้องการการรักษาแบบยาวนานดังเช่นไตวายเรื้อรัง
ประโยคหลัง อ่านแล้วงงว่ะ

โดย: พล เขียนเมื่อ 6 ส.ค. 08 IP IP: 202.91.18.XXX
ความคิดเห็นที่ 15 : ไตวายเฉียบพลัน -=Byหมอแมว=-
avatar

ขอบคุณครับหมอแมว

ปล.เคยเป็นแล้ว Y^Y ทรมานครับ

โดย: L[o]N[e]L[y] เขียนเมื่อ 6 ส.ค. 08 IP IP: 125.25.207.XXX