โพธิรักษ์ - สันติอโศก ... หมวด » ทั่วไป » การเมือง » โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สันติอโศก เป็นสำนักนักบวช ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 65/1 ซอยนวมินทร์ 46 ถนนนวมินทร์ แขวงบึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.


ประวัติสันติอโศก ก่อตั้งโดย พระโพธิรักษ์ (นายรัก รักพงษ์) อดีตเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวและกำกับเวทีของสถานีโทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรหม (ช่อง 9 ในปัจจุบัน) ซึ่งเคยบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา บวชครั้งแรกในคณะธรรมยุติ โดยมีพระราชวรคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 แต่ได้ลาสิกขาออกไป ภายหลังได้บวชใหม่เป็นพระสังกัดคณะมหานิกาย มีพระครูสถิตวุฒิคุณเป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2516 สังกัดวัดหนองกระทุ่ม จังหวัดนครปฐม ได้นามว่า โพธิรักษ์

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2518 พระโพธิรักษ์ได้ประกาศตั้ง พุทธสถานสันติอโศก ในบริเวณหมู่บ้านใกล้วัดหนองกระทุ่ม ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม มีกลุ่มคนที่ศรัทธาเข้าร่วมประมาณ 60 คน และได้ประกาศแยกตัวออกจากคณะสงฆ์ไทย ประกาศไม่อยู่ภายใต้กฏระเบียบและการปกครองของมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ โดยอ้างว่ายึดเอาพระธรรมวินัย เป็นหลักปกครองพวกกลุ่มตนเอง

สันติอโศกมี 9 เครือข่ายอโศก ได้แก่ ปฐมอโศก, ศีรษะอโศก ,ราชธานีอโศก, อโศกแห่งภูผ่าฟ้าน้ำ และ ทักษิณอโศก มีศูนย์รวมที่สันติอโศกพุทธสถาน เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ (ก่อตั้งเมื่อ 7 ส.ค. 2519)


คำสอนสันติอโศกมีคำสอนที่นอกเหนือไปจากพระไตรปิฎกมากมาย โดยโพธิรักษ์อ้างว่า คำสอนเหล่านี้ ตนเองไม่เคยเรียน แต่รู้ได้ด้วยญาณวิเศษ เช่น สอนว่า พระอรหันต์ แม้นิพพานแล้ว ก็ยังมาเกิดอีกได้ เพื่อช่วยเหลือคนอื่น นอกจากนั้นมีการแปลภาษาบาลีผิดความหมาย เช่น แปลคำว่า ตัณหา ว่า ตัณ คือ ทางตัน และ หา คือ ยังไม่เจอ จึงรวมแปลว่า ตัณหา แปลว่า ทางตัน จึงหาไม่เจอ


พิธีกรรมพระโพธิรักษ์ มีพิธีกรรมนอกกฏระเบียบของมหาเถรสมาคม เช่น การตั้งตนเองเป็นพระอุปัชฌาย์ ทั้งๆที่พรรษาไม่ถึง 10 บวชให้กับคนที่ศรัทธาในลัทธิของตน โดยใช้วิธีการเรียกคนที่ต้องการจะบวชเข้ามา แล้วก็บอกว่า "เธอเป็นสมณะ" ซึ่งปฏิบัติเหมือนกับการที่พระพุทธเจ้าทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา หลังจากที่มีจำนวนนักบวชมากขึ้น จึงมีการออกกฏใหม่ว่า จะตัดสินว่าให้คนๆนี้บวชหรือไม่ โดยการลงคะแนนเสียงของคณะสมณะ ซึ่งไม่ใช่วิธีการบวชที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย

กลุ่มนักบวชสันติอโศก ใช้ชื่อเรียกตัวเองว่า สมณะ เช่น สมณะเพาะพุทธ (นายจันทร์) สมณะกระบี่บุญ สมณะฟ้าดิน นักบวชจะห่มจีวรลักษณะเดียวกับพระสงฆ์นิกายเถรวาททั่วไป แต่จีวรจะเป็นสีน้ำตาลเข้ม นักบวชทุกคนเป็นมังสวิรัติ ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ และตำหนิผู้ที่ทานเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์ที่ฉันเนื้อสัตว์ ว่าเป็นผู้โหดร้าย ซึ่งผิดไปจากแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้า ไปเข้าข่ายลัทธิเทวทัต ที่อวดอ้างว่าไม่กินเนื้อสัตว์ เป็นสิ่งดีกว่าพวกกินเนื้อสัตว์ ประพฤติเคร่งครัดกว่าพวกกินเนื้อสัตว์

โพธิรักษ์มีการอวดอุตริมนุสสธรรม คือการอวดอ้างคุณวิเศษ การบรรลุธรรม ของตนเอง ในหลายๆครั้ง ต่างกรรม ต่างวาระ เช่น อวดอ้างว่าตนเป็นพระสารีบุตร สาวกของพระพุทธเจ้า กลับชาติมาเกิด แล้วยังเป็นผู้ที่เง๊กเซียนฮ่องเต้ส่งมาเกิดเพื่อช่วยมวลมนุษย์ อวดอ้างว่าตนเป็นทั้งพระอรหันต์ และพระโพธิสัตว์ ในเวลาเดียวกัน และอวดอ้างว่าตนได้บรรลุธรรมในขณะปัสสาวะ ซึ่งผู้ที่บรรลุธรรมจริงๆนั้น ย่อมไม่ป่าวประกาศบอกต่อใครๆเช่นนี้ โพธิรักษ์จึงไม่อยู่ในฐานะของเพศสมณะ และได้ถือว่าปาราชิกไปแล้ว


คดีความในวันที่ 10 มิถุนายน 2532 ที่ประชุมมหาเถรสมาคม มีมติเอกฉันท์ ขอให้สมเด็จพระสังฆราช ในฐานะประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ทรงลงพระนามในพระบัญชาให้สึกพระโพธิรักษ์ จากสมณเพศภายใน 7 วัน แต่ พระโพธิรักษ์ ไม่ยอมเปล่งวาจาสึก ตำรวจนำกำลังไปควบคุมตัวไปที่ สน.ดุสิต ก็ไม่เปล่งวาจาสึก จึงทำได้แค่ให้เปลี่ยนชุด เป็นสีขาว และโดนฟ้องอีก 78 คดี สมณะและสิกขามาตุถูกฟ้องแต่งกายเลียนแบบพระการต่อสู้คดีดำเนินไป โดยมีคณะทนายอาสามาช่วย 53 คน แต่ได้รับแต่งตั้งให้ว่าความเพียง 10 คน มี ทองใบ ทองเปาด์ รางวัลแมกไซไซ เป็นหัวหน้าคณะ และ ประดับ มนูรัษฎา, สงบ สุริยินทร์, สัมผัส พึ่งประดิษฐ์, ชำนาญ พิเชษฐพันธ์ และ ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ (ส.ส. พรรคพลังธรรม) ศาลแขวงพระนครเหนือ มีคำพิพากษาเมื่อ 29 ธ.ค. 2538 หลังสืบพยานนานถึง 6 ปีเต็ม ให้จำเลยทั้งหมดมีความผิดตามโจทก์ฟ้อง จำคุกโพธิรักษ์ รวม 66 เดือนโทษจำรอลงอาญา 2 ปี คนอื่นๆ ก็เช่นกัน 3 เดือนรอลงอาญา ทั้งหมดยืนอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษา เมื่อ 19 มี.ค. 2540 ยืนตามชั้นต้น โพธิรักษ์ ไม่ยื่นฎีกา ส่วนคนอื่นๆ ยื่นฎีกา ศาลฎีกาพิพากษา 15 มิ.ย. 2541 ให้ยืนตามศาลอุทธรณ์ ตัดสินให้พระโพธิรักษ์แพ้คดี มีคำสั่งรอลงอาญา 2 ปีพร้อมคุมประพฤติ


การเมืองสันติอโศก มีบทบาททางการเมืองแบบเต็มรูป เช่น การก่อตั้งพรรคพลังธรรม โดยมีพลตรีจำลอง ศรีเมือง เป็นหัวหน้าพรรค กระทั่งชนะเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. และเป็น ส.ส.

นักบวชสันติอโศกสามารถไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้โดยใช้บัตรประชาชน ซึ่งในรัฐธรรมนูญระบุไว้ว่า พระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช ไม่สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ แต่การที่นักบวชสันติอโศกไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ จึงเป็นการประกาศสถานะของตนเองอย่างชัดเจนว่า ไม่ใช่นักบวช และไม่ใช่พระสงฆ์แต่ประการใด

ในปี 2535 สันติอโศกได้เข้าร่วมในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ เพื่อล้มล้างรัฐบาลของ พล.อ. สุจินดา คราประยูร และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา สันติอโศก ได้เข้าร่วมในการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เพื่อล้มล้างรัฐบาลของ พันตำรวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร และรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช
ดึงข้อมูลจาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A8%E0%B8%81

 

 จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สมณะโพธิรักษ์ ผู้ก่อตั้งพุทธสถาน สันติอโศก

สมณะโพธิรักษ์ เดิมชื่อ นายมงคล รักพงษ์ เกิดที่ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2477 บิดาเสียชีวิตตั้งแต่ยังเล็ก ได้ย้ายตามมารดามาประกอบอาชีพค้าขายที่ จ.อุบลราชธานี เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมปลายในกรุงเทพฯ ก็ได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเพาะช่าง แผนกวิจิตรศิลป์ และเปลี่ยน ชื่อเป็น รัก รักพงษ์ เมื่อเรียนจบได้เข้าทำงาน ที่ บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด (พ.ศ. 2501) โดยเป็นผู้จัดรายการเด็ก, รายการการศึกษา และเป็นครูพิเศษสอนศิลปะตามโรงเรียน เมื่อมารดาถึงแก่กรรมก็ได้รับภาระเลี้ยงดูน้องๆ ทั้ง 6 คน

รัก รักพงษ์ มีความสามารถในการเขียนเรื่องสั้น สารคดี บทกวี บทเพลง เพลงประกอบภาพยนตร์ เรื่องโทน เช่น เพลงฟ้าต่ำแผ่นดินสูง เพลงชื่นรัก เพลงกระต่ายเพ้อ นอกจากนี้ยังสนใจเรื่องไสยศาสตร์ และพุทธศาสนา ต่อมาได้อุปสมบทที่ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในคณะ ธรรมยุติกนิกาย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 ได้รับฉายาว่า "พระโพธิรักขิโต" มี พระราชวรคุณ เป็นอุปัชฌาย์ และเข้ารับการสวดญัตติฯ เป็นพระของคณะมหานิกาย อีกคณะหนึ่ง โดยมิได้สึกจาก คณะธรรมยุติ ที่วัดหนองกระทุ่ม จ.นครปฐม โดยมีพระครูสถิตวุฒิคุณ เป็นอุปัชฌาย์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2516 ทำให้ พระอุปัชฌาย์ ทางฝ่ายธรรมยุตไม่พอใจ ท่านจึงคืนใบสุทธิให้ฝ่ายธรรมยุตไป เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2516 คงถือแต่ใบสุทธิฝ่ายมหานิกายเพียงอย่างเดียว ต่อมาจึงสมณะโพธิรักษ์ ประกาศลาออกจาก มหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2518

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2532 ที่ประชุมมหาเถรสมาคม มีมติเอกฉันท์ ขอให้สมเด็จพระสังฆราช ในฐานะประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ทรงลงพระนามในพระบัญชาให้สึกพระโพธิรักษ์ จากสมณเพศภายใน 7 วัน แต่ พระโพธิรักษ์ ไม่ยอมเปล่งวาจาสึก ตำรวจนำกำลังไปควบคุมตัวไปที่ สน.ดุสิต ก็ไม่เปล่งวาจาสึก จึงทำได้แค่ให้เปลี่ยนชุด เป็นสีขาว และโดนฟ้องอีก 78 คดี สมณะและสิกขามาตุถูกฟ้องแต่งกายเลียนแบบพระการต่อสู้คดีดำเนินไป โดยมีคณะทนายอาสามาช่วย 53 คน แต่ได้รับแต่งตั้งให้ว่าความเพียง 10 คน มี ทองใบ ทองเปาด์ รางวัลแมกไซไซ เป็นหัวหน้าคณะ และ ประดับ มนูรัษฎา, สงบ สุริยินทร์, สัมผัส พึ่งประดิษฐ์, ชำนาญ พิเชษฐพันธ์ และ ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ (ส.ส. พรรคพลังธรรม) ศาลแขวงพระนครเหนือ มีคำพิพากษาเมื่อ 29 ธ.ค. 2538 หลังสืบพยานนานถึง 6 ปีเต็ม ให้จำเลยทั้งหมดมีความผิดตามโจทก์ฟ้อง จำคุกโพธิรักษ์ รวม 66 เดือนโทษจำรอลงอาญา 2 ปี คนอื่นๆ ก็เช่นกัน 3 เดือนรอลงอาญา ทั้งหมดยืนอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษา เมื่อ 19 มี.ค. 2540 ยืนตามชั้นต้น โพธิรักษ์ ไม่ยื่นฎีกา ส่วนคนอื่นๆ ยื่นฎีกา ศาลฎีกาพิพากษา 15 มิ.ย. 2541 ให้ยืนตามศาลอุทธรณ์ ตัดสินให้พระโพธิรักษ์แพ้คดี มีคำสั่งรอลงอาญา 2 ปีพร้อมคุมประพฤติ

สมณะโพธิรักษ์ เป็นผู้นำในการก่อตั้งพรรคพลังธรรม โดยมีพลตรีจำลอง ศรีเมือง เป็นหัวหน้าพรรค ต่อมาในปี 2535 สันติอโศกได้เข้าร่วมในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ เพื่อล้มล้างรัฐบาลของ พล.อ. สุจินดา คราประยูร และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา สันติอโศก ได้เข้าร่วมในการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เพื่อล้มล้างรัฐบาลของ พันตำรวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร และรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวชที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C

Advertisement
รูป sebe9999
โดย: sebe9999
ตั้งเมื่อ: 18 ส.ค. 08
เปิดดู: 8,534 ครั้ง
กระทู้นี้ปิดไม่ให้แสดงความคิดเห็น
ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 39 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

หลวงพ่อท่านหนึ่งท่านเคยเล่าไว้ก่อนท่านมรณะภาพว่า เมื่อโพธิรักษ์เกิดขึ้นพวกเราจะเป็นพระปลอมกันหมด คนไทยนับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่บรรพบุรุษ ประมุขผู้ก่อตั้งประเทศไทย คือพระมหา:-) ล้วนนับถือพระพุทธศาสนา จะเห็นได้จากการนำเอาทศพิราชธรรมมาใช้ในการปกครอง ประเทศสยาม เมืองไทยจึงได้สงบร่มเย็นผาสุก ให้พวกเราลูกหลานผู้ที่เจริญด้วยเทคโนโลยีเข้ามาเขียนคำหยาบคายด่ากันไปมาน่าอ๊าย น่าอาย ขายนหน้าบรรพบุรุษ ที่สละเลือดเนื้อเพื่อให้ลูกหลานแบบนี้ได้อาศัยแผ่นดินเกิด อย่าเถียงกัน หรือด่ากันเลย นับถือพระ หรือสมณะ ก็ไม่ต่างกันหรอก ขอแค่ให้เข้าใจในหลักคำสอนของพระ หรือสมณะ เอาคำว่าพระภิกษุมาแปล หรือ คำว่าสมณะมาแปล ก็ดีทั้งนั้น แต่คนที่เป็นสาวกนี่ช่างดูกระไร เฮ้อ เป็นแบบนี้เมื่อไรเมืองไทถึงจะเจริญ ถ้านั่งคุยกันเห็นหน้าเห็นตัว คงมีการตายเกิดขึ้นแน่ๆ ทำตัวเองให้ดีก็พอ รักษากาย วาจา และใจให้ดี อย่าเอาไปใช้ทำลาย ทำร้ายผู้อื่นเลย

โดย: ผ่านมาเจ๊อะ เขียนเมื่อ 2 มี.ค. 09 IP IP: 118.175.188.XXX
ความคิดเห็นที่ 38 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

ทักษิน หัวหน้าม็อบควายเสื้อแดง

โดย: kojiros เขียนเมื่อ 26 ก.พ. 09 IP IP: 117.47.150.XXX
ความคิดเห็นที่ 37 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

ไอ้ควาย ความคิดเห็น 36

โดย: kojiros เขียนเมื่อ 26 ก.พ. 09 IP IP: 117.47.150.XXX
ความคิดเห็นที่ 36 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

ไอ้พวกโง่ไม่มีสมองไปนับถืออะไรกาน

โดย: ชายกลาง55555+++ เขียนเมื่อ 4 ก.พ. 09 IP IP: 10.0.0.162, 118.175.82.XXX
ความคิดเห็นที่ 35 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

พระดี ๆ อย่างสันติอโศก หาไม่มีอีกแล้ว ศรัทธา จริง ๆ สาธุ
นอกนั้น พระปลอม ๆ ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไร นั่งเป็นกลางไปเถอะ หลับหูหลับตา.. เอาแต่ประโยชน์ตัวเอง .. สังคมจะล่มสลาย จะตายอยู่แล้ว ยังยุบหนอ พองหนอ อยู่อีกเหรอ..สร้างวัด สร้างโบสถ์ ..หันมาสร้างจิตสำนึกและคุณธรรมให้แก่ประชาชน ศาสนิกชนบ้างเถอะ ...

โดย: จ๊ะเอ๋ เขียนเมื่อ 12 ก.ย. 08 IP IP: 118.175.171.XXX
ความคิดเห็นที่ 34 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

ศรัทธา นับถือสมณะโพธิรักษ์ และสมณะของสันติอโศกทุกรูป นี่คือเมืองพุทธที่แท้จริง ที่เคยเห็นในประเทศไทย
ในชาตินี้จะต้องหาโอกาสเข้าไปศึกษาแน่นอนค่ะ.....
...พวกโง่ ๆ พวกนั้น .... ปล่อยมันไป...
ด่าพระแท้ ๆๆ บาป ขี้กลากกินหัวตายห่า.......

โดย: นิดเดียว เขียนเมื่อ 12 ก.ย. 08 IP IP: 118.175.171.XXX
ความคิดเห็นที่ 33 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

พวกมันเป็นพวกอลัชชี พวกประกอบกรรมชั่ว ไม่อาย นอกจารีต พวกประพฤติละเมิดพระพุทธบัญญัติ อย่าไปเรียกว่าพระ พากมารศาสนา ตายไปลงนรกหมดพวกนี้..

โดย: รักธรรม เขียนเมื่อ 19 ส.ค. 08 IP IP: 58.8.146.XXX
ความคิดเห็นที่ 32 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

คุณความคิดเห็นที่ 30 คุณ 99 มันไม่ใช่เรื่องความแปลก..แต่มันร้ายแรงกว่าจะใช้คำว่าแปลกน่ะ เพราะมันเป็นเรื่องผิดพระธรรมวินัยของคณะสงฆ์เขา
และผิดตามกฏหมายไทยไม่งั้นไม่พิพากษาจำคุกหรอกคุณ มันมีแค่นี้จริงๆสำหรับเรื่องสันติอโศกหรือพระโพธิรักษ์นี้ ไอ้เรื่องลัทธิใดจะสอนในคนเป็นคนดีหรือคนชั่วอย่างที่คุณ 99 ว่ามานั้นมันอยู่ที่คนในลัทธินั้นๆมากกว่า ใครตั้งลัทธิความเชื่อใหม่ๆขึ้นมา เราว่าถ้าไม่ไปทำลายหรือเจตนาหยิบประเด็นของอีกลัทธินึงมาเบี่ยงเบน
ให้คนอื่นๆในสังคมนี้หลงผิดหรือที่เรียกว่าเบียดเบียนลัทธิของศาสดาองค์อื่นๆ เราก็เห็นด้วยกับคุณนะว่าย่อมมีและเกิดขึ้นได้ ไอ้เรื่องรายการความจริงวันนี้ เอาเรื่องนี้มาโจมตีพธม. เขาคงมีเหตุผล เพราะคนในบ้านเมืองนี้ส่วนมากต่างก็นับถือพุทธทั้งนั้น เมื่อเห็นมีคนบางกลุ่มที่กล่าวมา..เข้ามาร่วมวงกับฝ่ายตรงข้ามของตน ก็หยิบเอามาโจมตีกันเป็นธรรมดาเพราะนั่นคือจุดอ่อนของคุณๆพธม. เขาน่ะ แต่ถ้าเป็นเรื่องถูกต้องจะกลัวอะไรกับการต้องตกเป็นขี้ปากของคนในสังคม..
คุณว่าจริงไหม..เพราะความจริงก็คือความจริง…

โดย: มันไม่ใช่เรื่องความแปลก..แต่มันร้ายแรงกว่าจะใช้คำว่าแปลกน่ะ เขียนเมื่อ 19 ส.ค. 08 IP IP: 118.173.244.XXX
ความคิดเห็นที่ 31 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

คุณความคิดเห็นที่ 26, 27 คุณ IP: 119.42.64.XXX ไม่น่าเชื่อว่าคุณเป็นชาวพุทธ เสียดายคุณไม่มีโอกาสอ่านคห. ที่ 21 ซึ่งมีเนื้อความต่อเนื่องกันกับ 22, 23, 24 คุณเลยไม่ถึงบางอ้อเสียที ไอ้อาการปากอมขี้มือไหว้พระนี่มันน่าจะเป็นคุณมากกว่ากระมัง เพราะมองดูอาการแล้วคุณจิตตกต่ำได้ขนาดนี้ น่าจะทำการที่คุณว่ามาได้ง่ายกว่าเรามาก แถมเขียนหนังสือยังเขียนผิดๆถูกๆดูน่าเอ็นดูจริงๆ ทำไงได้นะ สภาพจิตใจมันตกต่ำจนยากจะดึงขึ้นจากเหวลึกได้เสียแล้วนี่ เอ้อ!! เราชักสงสัยว่า..คุณคงชักว่าวให้ตนเองบ่อยซินะ เลยคิดว่าคนอื่นๆคงทำกิริยาเหมือนๆคุณ หาเมียมาช่วยชักสิเพื่อจะมีอาการดีขึ้น..เหอๆๆๆ..
จะได้ไม่พร่ำเพ้อแต่เรื่องต่ำๆมากนักนะ..เอ็นดูน่ะ.

โดย: คุยเรื่องความถูกต้องของคนนักถือศาสนาพุทธที่อยู่ในภาวะจิตตกมาก..ลำบากจริงๆ..แต่ก็ยังนึกเอ็นดูน่ะ.. เขียนเมื่อ 19 ส.ค. 08 IP IP: 118.173.244.XXX
ความคิดเห็นที่ 30 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

คุณ 22 23 24 ดิฉัน นับถือพุทธศาสนา

คำตอบ = จะลัทธิอะไรก็ตาม ถ้าสอนให้คนเป็นคนดี ก็ OK ไม่แปลก แต่ถ้าจะลัทธิอะไรก็ตามที่สอนให้คนทำชั่ว นี่สิ น่าจะต่อต้านเต็มที่ อันนี้สนับสนุน

เมื่อคืนเปิดเจอ รายการความจริงวันนี้ พิธีกร นำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นโจมตี รู้สึกว่ารายการนี้เล่นทุกวิถีทาง..

ขอบคุณ..

โดย: 99 เขียนเมื่อ 19 ส.ค. 08 IP IP: 192.168.103.104, 210.246.145.XXX
ความคิดเห็นที่ 29 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

ตัณหา = ทางตัน หาไม่เจอเนี่ยนะ

แม่งสมองส่วนไหนคิดวะเนี่ย

โดย: 888 เขียนเมื่อ 19 ส.ค. 08 IP IP: 58.64.81.XXX
ความคิดเห็นที่ 28 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

ลัทธิค้านคำสอนพุทธเจ้า เป้นลัทธิทวทัตดัดแปลง

โดย: dd เขียนเมื่อ 19 ส.ค. 08 IP IP: 58.9.191.XXX
ความคิดเห็นที่ 27 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

#24 กูเป็นพุทธแล้วไง คิดอย่างมิงก็ไม่ต่างจากมือไว้พระปากอมขี้ ไอ้สัส ปากท่องอาขยาน แต่มือชักว่าว

โดย: asf เขียนเมื่อ 19 ส.ค. 08 IP IP: 119.42.64.XXX
ความคิดเห็นที่ 26 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

#22 ไปชักว่าวดีกว่าไอ้สัสเอ้ย

โดย: er เขียนเมื่อ 19 ส.ค. 08 IP IP: 119.42.64.XXX
ความคิดเห็นที่ 25 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

มารศาสนาชัวว์

โดย: 99999 เขียนเมื่อ 19 ส.ค. 08 IP IP: 117.47.164.XXX
ความคิดเห็นที่ 24 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

ฟังท่านสอน ถ้าเห็นคล้อยตามก็เข้าไปเป็นสาวก และเรียกตนเองว่ากลุ่ม “โพธิ์รัก” อย่างนี้เป็นต้น มันดีแบบ “สุจริต” น่ะคุณ 99 มันเลบดูเพี้ยนๆ แต่ที่สำคัญมันทำให้ผู้คนในสังคมสับสนและอาจเข้าใจผิดในคำสอน
ของพระพุทธศาสนาซึ่งคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยนับถืออยู่ หรือคุณ asdf กะคุณ 99 ไม่ได้นับถือพุทธ ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็คงต้องขอโทษไว้ ณ ที่นี้ด้วยแล้วกัน..หวังว่าคุณสองคนคงเข้าใจพุทธศาสนาของเรามากขึ้นนะ..

โดย: ควรตั้งสติพิจารณาอ่านข้อความในกระทู้ให้เข้าใจเจตนา..ก่อนพิพากษาใครๆ..(4) เขียนเมื่อ 19 ส.ค. 08 IP IP: 118.173.244.XXX
ความคิดเห็นที่ 23 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

จริงๆ… อีกคนก็คุณ 99 คุณบอกว่าพระโพธิ์รักษ์สอนให้เป็นคนดีน่ะ ซึ่งมันอาจถูกแต่ถูกบางส่วนนะ เพราะในกรณีที่ จขกท. เขาต้องการสื่อคือว่า สันติอโศกนั้นเป็นสถาบันที่แอบอ้างหรืออิงแอบเอาพระพุทธศาสนาไปหากินหรือไปกล่าวอ้าง
ในทางผิดๆเพี้ยนๆแต่บอกว่าตนตรัสรู้ด้วยญาณของตนเอง ซึ่งเท่ากับตั้งใจทำลายพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นน่ะ การนุ่งผ้าแต่งกายเลียนแบบหรือเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองซึ่งไม่ใช่กิจของ “สมณะ” พึงกระทำ ยกเว้นพระโพธิรักษ์ผลิตคำเรียกกลุ่มตัวเองใหม่ เช่นเรียกว่า “โพธิ์รัก” แล้วเวลาสั่งสอนที่อย่าอิงคำสอนของพระพุทธศาสนา อย่างนี้จะใช้ได้อยู่ คุณ 99 หรือคุณ asdf หรือเราไป

โดย: ควรตั้งสติพิจารณาอ่านข้อความในกระทู้ให้เข้าใจเจตนา..ก่อนพิพากษาใครๆ..(3) เขียนเมื่อ 19 ส.ค. 08 IP IP: 118.173.244.XXX
ความคิดเห็นที่ 22 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

พยาบาทต่อพระองค์ท่านสูงถึงขั้นต้องการให้ตายหมายเอาชีวิตกันเลยทีเดียว คุณ asdf ต้องกลับไปอ่านพระไตรปิฏกแบบว่า..อย่าอ่านข้ามๆนะจะได้เข้าใจตามจริง คุณ asdf กราบไหว้คนได้ไม่ว่าคนๆนั้นจะเป็นใคร..นับว่าใจคุณ asdf ก็คงอ่อนโยนและรู้จักผ่อนปรนเป็นระดับนึง ดังนั้น เราขอบังอาจแนะนำให้คุณจงใช้ประโยชน์จากจิตที่ดีระดับนึงของคุณนี้ให้เกิดประโยชน์ พิจารณาเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นด้วยใจเป็นกลางตามที่มันเป็น
ว่าทำไมพระสังฆราชถึงต้องให้พระโพธิรักษ์สึก ทำไมศาลฏีกาซึ่งเป็นศาลสูงสุดของประเทศไทยเรานี้ถึงพิพากษาให้ต้องโทษเช่นนั้น ทำใจคุณให้เย็นมีสติระลึกได้ก่อนนะ เราเห็นใจคุณ เวลาใครมาว่ากล่าวหา พูดในทางเสียหายแก่สถาบันหรือคนที่เรานับถือ ถ้าเราไม่มีสติก็จะด่าคำหยาบๆคายๆอย่างที่คุณทำแบบนี้ทุกคนแหละ เราว่าท่านผู้ชมคนอื่นๆก็คงเห็นด้วยกับเรา อย่าไปตีความเลยเถิดว่า จขกท. เชียร์คุณทักษิณเลย..มันคนละประเด็นกัน ใจคุณสับสนมากนะ เราเป็นห่วงง่ะ..เห็นเป็นคนที่เข้ามาตอบในกระทู้เหมือนๆกันกับเราก็เท่านั้นนะ ไม่ได้คิดเป็นอื่น

โดย: ควรตั้งสติพิจารณาอ่านข้อความในกระทู้ให้เข้าใจเจตนา..ก่อนพิพากษาใครๆ..(2) เขียนเมื่อ 19 ส.ค. 08 IP IP: 118.173.244.XXX
ความคิดเห็นที่ 20 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

คนเถื่อน+ศาสนาเถื่อน

โดย: ฆวยไหมคร๊าบบบบ เขียนเมื่อ 19 ส.ค. 08 IP IP: 58.10.234.XXX
ความคิดเห็นที่ 19 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

ก็บอกแล้ว ควา-ยก็คือควา-ย กินหญ้าที่มัฆวานตากแดดตากฝนต่อไปเหอะ

โดย: อืมๆ เขียนเมื่อ 19 ส.ค. 08 IP IP: 124.120.81.XXX
ความคิดเห็นที่ 18 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

ก็บอกแล้ว ไอ้พวกแก๊งค์พาลทะมิด เป้าหมายพวกมันคือ รับจ้างประท้วง ล้มสถาบันเบื้องสูง ทำลายศาสนาพุทธ ดูถูกประชาชน

โดย: พันธมวยหัวคิด เขียนเมื่อ 19 ส.ค. 08 IP IP: 58.8.136.XXX
ความคิดเห็นที่ 17 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

พวกโง่ฆัฆวารมันเชื่อได้อย่างไร มันไม่ใช้พระ ก็มันจะตั้งศาสนาใหม่ไง พวกเราก็ดูซิ ดีใจจังที่มีคนรู้เรื่องนี้เหมือนเรานึกว่าลืมเรื่องนายรักษ์พงษ์ กันเสียแล้วมันเลวจริงๆพอๆๆกับ ทีมงานของพวกมันเลย มีบักใส,บักลอง, บักไชยวัฒน์และอื่นๆอีกมากบนถนน ฆัฆวาร ขนาดศาลสั่งไม่ยังไม่ฟังเลย มารชัดๆๆ นรกมีจริงว๊ะ

โดย: ตนสุรินทร์ เขียนเมื่อ 19 ส.ค. 08 IP IP: 125.26.117.XXX
ความคิดเห็นที่ 16 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

หิวเงินเหรอ ดูโมโหกันจัง เก่งจริงนะแต่ละคน

คำพูดดู กุ๊ย ๆ ว่ะ น่าสมเพส

โดย: 99 เขียนเมื่อ 19 ส.ค. 08 IP IP: 192.168.103.104, 210.246.145.XXX
ความคิดเห็นที่ 15 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

นานาสังวาสขอท่านไปนิพพานโดยร็วพลัน

โดย: เถน เขียนเมื่อ 19 ส.ค. 08 IP IP: 58.9.31.XXX
ความคิดเห็นที่ 14 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

บักรัก บักรอง บักธิ คือกุ๊ยคลองถม สมควรถูกรุมกระทืบอย่างยิ่งอย่าให้กรูเจอนะไอซัด

โดย: ... เขียนเมื่อ 19 ส.ค. 08 IP IP: 202.176.106.XXX
ความคิดเห็นที่ 13 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

ไอ้โพธิรักษ์จังไร อยู่ไกล้เมื่อไหร่จะเหยียบกระบาลมัน

โดย: อยุธยา เขียนเมื่อ 19 ส.ค. 08 IP IP: 116.68.151.XXX
ความคิดเห็นที่ 12 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

เดี๋ยวกูจะยิงไอ้5ตัว(สเนียด)ที่มัฆวารประเทศจะได้สงบซะที

โดย: 007 เขียนเมื่อ 19 ส.ค. 08 IP IP: 203.158.215.XXX
ความคิดเห็นที่ 11 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

มึงบรรลุอรหันต์.....มึงก็ไม่ต้องกินข้าวสิไอ้เอี้ย...(แดกขี้ไป)

โดย: 007 เขียนเมื่อ 19 ส.ค. 08 IP IP: 203.158.215.XXX
ความคิดเห็นที่ 10 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

มารชัดๆๆๆ..........มึงไม่ขึ้นกับศาสนามึงไม่ต้องไปบินฑบาตรดิ....โธ่ควายชิงหมาเกิด.....ไอ้สัดนรก

โดย: 007 เขียนเมื่อ 19 ส.ค. 08 IP IP: 203.158.215.XXX
ความคิดเห็นที่ 9 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

ผมแยกเรื่องนี้ออกเป็นสองเรื่องครับ
1. เรื่องสอนให้คนเป็นคนดี ถือว่าเป็นเรื่องน่าชมเชย
2. เรื่องแอบอ้างพระพุทธศาสนา อันนี้น่าตำหนิ

การเป็นคนดี สอนให้คนอื่นเป็นคนดีนั้น สามารถทำได้ครับ
จะมีความเชื่อใหม่ คิดว่าตนเองบรรลุแล้ว และมีศิษย์ ที่สืบเนื่องความคิด นั่นก็ทำได้เช่นกัน ถ้าทำให้สังคมดีขึ้น สมควรยกย่องด้วยซ้ำ และการประกาศเล่นการเมือง หรือบอกว่าตนเองรับคำสั่งมาจากเง๊กเซียนฮ่องเต้ ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรครับ

แต่การเอาสิ่งที่ตัวเองคิดขึ้นมา ไปเหมาเอาเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำสอนจากศาสนาอื่น และอาศัยประโยชน์จากพื้นความเชื่อของศาสนาอื่น อ้างว่าเป็นของตน ถือเป็นการหลอกลวงประชาชนครับ รับบาตร ให้คนกราบไหว้ โดยอาศัยเกาะภาพของพระ เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง

ผมสนับสนุนให้ สันติอโศก ประกาศเป็นศาสนาใหม่ และมีวิธีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง โดยไม่ต้องมาอิงให้คล้ายศาสนาพุทธ
ทุกวันนี้ สาวกก็แทบจะมีเครื่องแบบของตัวเองอยู่แล้ว คือใส่เสื้อม่อฮ่อม ตัดผมสั้นเกรียน
ถ้าจะให้เหมาะสมกว่านี้ ผู้ประกาศตนเป็นผู้สืบทอดศาสนาสันติอโศก ก็ควรประกาศศาสนาของตนเอง เลิกโ

โดย: คนธรรมดา เขียนเมื่อ 19 ส.ค. 08 IP IP: 10.1.1.108, 203.155.165.XXX
ความคิดเห็นที่ 8 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

เอาคำประกาศปลอมมาเผยแพร่ต้อวการอะไรว่ะ อย่างน้อยเขาก็ดีกว่าธรรมกายล่ะว่ะ วันๆสอนแต่ทำบุญ
เขาเป็นนักบวชที่ทำตามพระไตรปิฎก ถ้าทำตามได้จริงก็น่ากราบทั้งนั้นไม่ต้องมีสหาเถรสมาคมหรอก เพราะสมาคมนี้เพิ่งตั้งสมัย พลเอก ปอ เพื่อมาควบคุมสง สมัยพุทธกาลก็ไม่มีนี่หว่า ไม่ว่าพระหัวล้าน แม้แต่ ฤษี ชี ไพร หากทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ก็ล้วนเป็นบุคคลน่าสรรเริญ
แต่เจ้าของกระทู้ตั้งกระทู้เชียไอ้เหิ้ยเหลี่ยมไปถงไหนใครไม่เห็นด้วยกับไอ้ห่าเหลี่ยมตั้งกระด่าเม่งเลย สัดนรกจริงนะมิงไอ้ห่าจิก ขอให้พ่อแม่มิงตายโหงตายห่า

โดย: asdf เขียนเมื่อ 19 ส.ค. 08 IP IP: 119.42.64.XXX
ความคิดเห็นที่ 7 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

สอนให้เป็นคนดี ก็ไม่น่าเป็นไร

โดย: 99 เขียนเมื่อ 19 ส.ค. 08 IP IP: 192.168.103.104, 210.246.145.XXX
ความคิดเห็นที่ 6 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

ไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นพระ แต่ไปบิณฑบาตร มันหมายความว่าอย่างไร ปลอมปนพระสัทธรรม โทษหนักกว่าสิ่งใด สมัยพระกัสปพระพุทธเจ้า ยังมีพระกปละผู้ปลอมปนพระสัทธรรม ลงอเวจีหนึ่งพุทธันดรแล้วมาเกิดเป็นปลาปากเน่า แม้แต่สาวกของเขาทั้งห้าร้อย ก็ยังหมกไหม้อยู่ในอเวจีไม่มีเวลาพักแม้แต่วินาทีเดียว ความรู้ทำให้คนเป็นบ้า แต่ปัญญาทำให้คนฉลาด แพะแม้ร้องว่ามันเป็นแกะยังไง มันก็เป็นแพะวันยังค่ำ คนไม่ใช่พระ ต่อให้ร้องว่าเป็นพระ ยังไงมันก็ไม่ใช่พระอยู่ดี
บางคนอาจบอกว่า มหานิกาย กับธรรมยุตเหลวแหลก ถ้าเช่นนั้นหลวงปู่มั่น หลวงพ่อพุทธทาส หลวงพ่อโอภาสี หลวงปู่แหวน อาจารย์เสาร์ สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ ตลอดจนพระอริยะสงฆ์ในอดีตและปัจจุบันก็คงจะเหลวแหลกด้วยล่ะสิ จะด่าว่าอะไร ควรใช้ปัญญา เพราะท่านจะกระโจนเข้าอเวจีโดยไม่รู้ตัว.....

โดย: มหา เขียนเมื่อ 19 ส.ค. 08 IP IP: 58.9.188.XXX
ความคิดเห็นที่ 5 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

สอนให้เป็นคนดี ก็ไม่น่าเป็นไร

โดย: 99 เขียนเมื่อ 19 ส.ค. 08 IP IP: 192.168.103.104, 210.246.145.XXX
ความคิดเห็นที่ 4 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

ที่แต่งกายเลียนแบบสงฆ์ เรียกตัวเองว่าอาตมา บิณฑบาต ตอนเช้า คำสอนก็บิดเบือน แต่ว่าจำลองศรัทธากราบไหว้ สนธิยกย่องโพธิรักษ์ แต่ว่าสนธิกลับพาสาวกโห่ฮา พระพยอม มันหมายความว่าอย่างไรหรือ ลองเอาไปนึกดูเถอะสาวกทั้งหลายของไอ้เจ๊กกบฎ

โดย: อย่างนี้เรียกนอกรีด เขียนเมื่อ 19 ส.ค. 08 IP IP: 61.7.179.XXX
ความคิดเห็นที่ 3 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

ก็แค่คนโกนผม รู้ๆกันอยู่ว่ามันไม่ใช่พระ..!

โดย: aa เขียนเมื่อ 19 ส.ค. 08 IP IP: 124.121.73.XXX
ความคิดเห็นที่ 2 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

ความจริงว่าไปแล้วดูตามสภาพความเป็นจริงก็น่าเห็นใจโพธิรักษ์ บวชในธรรมยุติก็เห็นความเหลวแหลกของพระธรรมยุติ มาบวชในมหานิกายก็เห็นความเหลวแหลกของพระมหานิกาย ก็เลยแยกตัวออกจากมหาเถรสมาคมซะเลย ก็เลยโดนเล่นงานซะ..ส่วนการเข้าไปเล่นกับพวกการเมืองก็เพื่อหาอำนาจจากการเมืองมาปกป้องตัวเอง..อย่างว่าแหละนะคนเราถ้าชั่วเหมือนคนอื่นไม่ได้ก็เข้ากับคนอื่นไม่ได้อย่างนี้แหละ...

โดย: เป็นกลาง เขียนเมื่อ 19 ส.ค. 08 IP IP: 125.27.210.XXX
ความคิดเห็นที่ 1 : โพธิรักษ์ - สันติอโศก ...
avatar

ลัทธิใหม่.....ไม่แปลก ปัจจุบันเกิดขึ้นทั่วโลก

โดย: tk เขียนเมื่อ 19 ส.ค. 08 IP IP: 222.123.203.XXX