ปัญหาการบุกรุกทำลายป่า หมวด » ทั่วไป » เรื่องเด่นประเด็นดัง » ปัญหาการบุกรุกทำลายป่า

ดร.โสภณ พรโชคชัย
31 สิงหาคม 2551

“สืบ นาคะเสถียร” <1> ยอมปลิดชีพตัวเองเพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงปัญหาการบุกรุกทำลายป่าเมื่อ 18 ปีที่แล้ว นับเป็นวีรกรรมที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง แต่ถึงวันนี้ ผมหวั่นเกรงว่าความตายของคุณสืบอาจกลายเป็นความสูญเปล่าหรือไม่ ในโอกาสครบรอบวันตายของคุณสืบ ผมจึงขอร่วมสนับสนุนการรักษาป่าไม้และร่วมต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งจะสร้างความวิบัติต่อประเทศชาติ
.
ที่ถามว่าคุณสืบตายเปล่าหรือไม่ก็เพราะ ตามข้อมูลปี 2533 ประเทศไทยมีป่าไม้อยู่ทั้งสิ้น 87,488,536 ไร่ หรือคิดเป็น 27.3% ของพื้นที่ประเทศไทย แต่หลังจากที่คุณสืบตายไป 9 ปี คือ ณ ปี 2542 ป่าไม้เหลืออยู่เพียง 80,610,219 ไร่ หรือคิดเป็น 25.1% ของพื้นที่ประเทศไทย พื้นที่ป่าไม้หายไปถึง 6,878,317 ไร่ หรือเท่ากับ 7 เท่าของขนาดของกรุงเทพมหานคร
.
ถ้าหากเจาะลึกไปเฉพาะจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ส่วนหนึ่งของป่าห้วยขาแข้งจะพบว่า ในปี 2533 ที่คุณสืบเสียชีวิตนั้น ยังมีพื้นที่ป่าไม้อยู่ 1,686,863 ไร่ แต่พอถึงปี 2542 หรือ 9 ปีหลังจากนั้น พื้นที่ป่าหายไปเหลือ 1,610,219 ไร่ หรือหายไป 76,644 ไร่ หรือเท่ากับประมาณ 213 เท่าของขนาดสวนลุมพินี <2> กรุงเทพมหานคร หรือเท่ากับการสูญเสียพื้นที่ป่าประมาณขนาด 24 เท่าของสวนลุมพินีในแต่ละปีในจังหวัดอุทัยธานีที่คุณสืบเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องป่า
.
พื้นที่ป่าไม้นับแต่หลังปี 2543 กลับมีขนาดเพิ่มขึ้น ซึ่งคงเป็นเพราะการนับรวมพื้นที่บางส่วนของ “พื้นที่นอกการเกษตร” เดิมให้ถือเป็นป่า จึงทำให้ป่าในปี 2548 กลับมีพื้นที่เพิ่มเป็น 32.7% จาก 25.1% ในปี 2542 อย่างไรก็ตามหากเอาอัตราการลดของพื้นที่ป่าแต่เดิม โดยพิจารณาจากอัตราการลดล่าสุด 4 ปีสุดท้าย (ปี 2539-2542) ของข้อมูลชุดเดิม อาจประมาณการได้ว่าพื้นที่ป่าไม้ในขณะนี้น่าจะลดลงเหลือเพียง 24% ของพื้นที่ประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่าพื้นที่ป่าไม้ของไทยลดลงไปถึง 578,121 ไร่ต่อปี
.
หากคิดบนฐานเดียวกันนี้ พื้นที่ป่าในจังหวัดอุทัยธานี น่าจะเหลือเพียง 1,589,355 ไร่ หรือ 37.8% ของพื้นที่ทั้งจังหวัด หรืออาจกล่าวได้ว่า พื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดนี้ลดลงในช่วงปี 2533-2551 ถึง 97,508 ไร่ หรือเท่ากับหนึ่งในสิบของขนาดของกรุงเทพมหานคร
.
จากตัวเลขข้างต้นนี้ จึงทำให้อดคิดไม่ได้ว่าเราสูญเสียคุณสืบไปเปล่า ๆ หรือไม่ ทำไมป่าจึงยังถูกทำลายอยู่แทบทุกวันไม่ขาดสาย
สิ่งที่ควรทบทวนอีกประการหนึ่งก็คือ กิจกรรมที่เราคิดว่าเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณสืบนั้น เป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่ เช่น การปลูกป่า ที่ผ่านมามีคณะบุคคลมากมายปลูกป่ากันยกใหญ่ แต่แล้วได้ผลเพียงใด เป็นเพียงการทำตามแฟชั่นหรือไม่
.
ท่านทราบหรือไม่ การปลูกป่าในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมานั้น รัฐบาลลงทุนไปปีละ 500 - 600 ล้านบาท แต่สามารถปลูกป่าทดแทนเพิ่มได้เพียง 10,000 ไร่ต่อปี ขณะที่สัดส่วนการหายไปของพื้นที่ป่ามีนับแสนไร่ต่อปี <3> และเชื่อว่า ป่าที่ปลูกอย่างเป็นแฟชั่นนั้น อาจปลูกไม่รอดอีกไม่รู้จำนวนเท่าไหร่ ดังนั้นการปลูกป่าจึงอาจไม่ใช่แนวทางที่จะสืบทอดเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ของคุณสืบ
.
ในการแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทำลายป่านั้น รัฐบาลควรเน้นการปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าด้วยมาตรการทางกฎหมายเป็นสำคัญ ไม่ใช่การให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการปลูกป่า หากฉุกคิดกันสักนิด การส่งเสริมการปลูกป่าอาจเท่ากับเป็นการบิดเบือนประเด็น ทำให้สังคมส่วนรวมไม่มีโอกาสตระหนักถึงความจริงที่ทรัพยากรของประเทศถูกทำลายลงไปทุกวันเพราะหลงนึกว่าป่าสามารถปลูกเสริมแทนพอกัน
.
หากจะมีองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO (Non-governmental Organization) เพื่อช่วยประเทศชาติ ก็ควรเป็น NGO ที่เน้นบทบาทการ “รายงาน-เปิดโปงการบุกรุกทำลายป่า” มากกว่าการปลูกป่า ในการนี้คงไม่ใช่การส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานของ NGO ไปแลกชีวิตกับอาชญากร แต่หากไม่กล้าลงพื้นที่ไปตรวจสอบจริง ๆ ทาง NGO ก็อาจร่วมกันระดมทุนบริจาคเพื่อจ้าง “มืออาชีพ” ไปสำรวจแล้วทางผู้ปฏิบัติงาน NGO ในสำนักงานค่อยมาเขียนรายงานเปิดโปงต่อสังคม เชื่อว่าการทำเช่นนี้คงช่วยปรามการบุกรุกป่าได้ชะงัดทีเดียว
.
เราควรเข้าใจให้ชัดเจนว่า การปลูกป่านั้น แม้ผู้ปลูกจะมีเจตนาที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ แต่ความดีที่บังเกิดนั้น ไม่ใช่ได้กับประเทศชาติเพราะเป็นการกระทำที่บิดเบือนและไม่มีประสิทธิผล ความดีนั้นบังเกิดกับคนทำดีเอาหน้ามากกว่ากับป่าไม้ของชาติ
ป่าของไทยเราถูกทำลายไปมากมาย คุณสืบ นาคะเสถียร ยอมตายเพื่อพิทักษ์ป่า นับเป็นการสละชีพเพื่อชาติโดยแท้ แต่ต่อให้ตายอีกนับสิบ “สืบ” ป่าก็ยังคงร่อยหรอลงทุกวัน หากเราไม่ใช้มาตรการทางกฎหมายจัดการกับอาชญากรผู้ตัดไม้ทำลายป่า
.
[img]http://www.mypicx.com/uploadimg/666730098_08312008_1.jpg[/img]
================================
โปรดดูตารางการสูญเสียเนื้อที่ป่าไม้ในประเทศไทย พ.ศ.2529-2551
ที่: http://s528.photobucket.com/albums/dd322/pornchokchai/?action=view¤t=forest.jpg
หรือ http://www.mypicx.com/uploadimg/666730098_08312008_1.jpg
================================
.
.
อ้างอิง
<1> คุณสืบ นาคะเสถียร เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่พยายามปกป้องป่าอย่างเข้มแข็ง แต่ก็ไม่อาจหยุดยั้งการบุกรุกของกลุ่มผู้แสวงหาผลประโยชน์ได้ จนในที่สุดตัดสินใจปลิดชีพตัวเองเพื่อกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงปัญหานี้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2533 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://th.wikipedia.org/wiki/สืบ_นาคะเสถียร หรือที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร http://www.seub.or.th/index/seub/seub_16.html
.
<2> โปรดดู http://th.wikipedia.org/wiki/สวนลุมพินี
.
<3> ข่าว “ทส.ปลูกป่าเหลวสูญงบปีละ 500 ล้านแต่ป่าหายปีละแสนไร่” กรุงเทพธุรกิจ 28 มีนาคม 2550 http://www.bangkokbiznews.com/2007/03/28/WW55_5507_news.php?newsid=61602
.
.
* ดร.โสภณ พรโชคชัย เป็นประธานกรรมการ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (www.thaiappraisal.org) นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการหอการค้าสาขาจรรยาบรรณ สาขาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ปรึกษาหอการค้าไทยสาขาอสังหาริมทรัพย์ และกรรมการสภาที่ปรึกษาของ Appraisal Foundation ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินในสหรัฐอเมริกาที่แต่งตั้งขึ้นโดยสภาคองเกรส Email: sopon@thaiappraisal.org
Advertisement
ตั้งเมื่อ: 31 ส.ค. 08
เปิดดู: 13,779 ครั้ง
กระทู้นี้ปิดไม่ให้แสดงความคิดเห็น
ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 7 : ปัญหาการบุกรุกทำลายป่า
avatar

ที่อำเภอ คลองลาน เดี๋ยว นี้ ยังมีการตัดไม้กันมาก ลักไปขาย ครับ พวกป่าไม้ เก่าๆ ตัวดี ครับ

ส่วนหัวหน้า มันก็อม เงินลูกน้องเป็นครึ่งปี เลย ครับ พนักงาน ร้อยกว่า คนอย่าหวังเลย ว่า เงินเดื่อน จะออก และ รับ ตรง เดือน สองสามเดือน รับ ที และม่เคยได้ ครบ เลย ครับ หัวหน้าเป็น คนที่อื่น ซี ก็สูง แต่ อมเงินลูกน้องประจำ

หัวนห้า คนนี้อยู่ประจำที่เขต อุทยานแห่งชาติ แม่วงค์ ครับ เขต คลองลาน วันๆทำงานไรไม่รู้ นานๆ จะเห็นหัวที แต่อมเงินเดือน เจ้าหน้าที่ ป่าไม้ประจำ

โดย: pppppppp เขียนเมื่อ 13 ก.ย. 08 IP IP: 118.172.73.XXX
ความคิดเห็นที่ 6 : ปัญหาการบุกรุกทำลายป่า
avatar

ที่ คลองลาน ใกล้ๆ บ้านใกล้ๆสำนักงานป่าไม้ที่น้ำตกคลองลานมีการตัดไม้กันมากมาย คือ พวกป่าไม้กันเอง กับกระเหรี่ยงใกล้น้ำตก ตัดไม้ทิ้งไว้บนดอย รอ จังหวะ ขนกลับมา มีมากมาย จริงๆ ครับ สัตว์ป่าก็มียิงกันตลอด ทุกวัน ย้ำว่ามีทุกวันครับ

โดย: ppp เขียนเมื่อ 5 ก.ย. 08 IP IP: 118.172.65.XXX
ความคิดเห็นที่ 5 : ปัญหาการบุกรุกทำลายป่า
avatar

***ตราบใดท้องถิ่นหรือชุมชนไม่มีอำนาจในการจัดการเรื่องที่ดินตราบนั้นราษฎรจะยึดครองที่ดินทุกส่วนของประเทศ ขณะนี้ป่าในภาคอีสานมีเจ้าของหมดแล้ว ให้อำนาจชุมชนเขาจัดการโดยด่วนว่าตรงไหนควรจะเป็นที่ดินสำหรับสาธารณะ ที่ตรงไหนควรเป็นของชาวบ้าน เขารู้กันดี ดีไม่ดีชาวบ้านเขาขายที่ดินให้บริษัทต่างชาติกันหมดจะทำอย่างไร
***พูดเรื่องเมื่อ 35 ปีก่อน ผมทราบว่าทางการ (ป่าไม้)ให้ตัดต้นไม้ขายได้ผมคนหนึ่งขายต้นยางนา 50 ต้น ต้นละ 250 บาท ดีใจมาก บางคนขายทั้งหมด 200-300 ต้น เอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์ เพราะลำต้นใหญ่มากเลื่อยมือชาวบ้านตัดแปรรูปไม่ได้ ต้นไม้ที่ภาคอีสานหมดป่าเมื่อ พ.ศ.2511-2521ป่าไม้ภาคอีสานหมด ทราบแต่เพียงว่าเขาส่งออกนอก
***ราชการ นักการเมือง ผู้มีอำนาจ ผู้รับผิดชอบป่าพากันมีความสุขที่เกิดจากการขายป่า ขายชาติ จนป่าหมด แล้วมาออกกฎหมายห้ามตัดไม้ทำลายป่า โดยเฉพาะ"ต้นยาง" มีประโยชน์อะไร

***ผมมีที่ดิน 30 ไร่ ผมปลูกต้นตะกูทั้งหมด งามมากเลย

โดย: toooooooom เขียนเมื่อ 4 ก.ย. 08 IP IP: 118.175.220.XXX
ความคิดเห็นที่ 4 : ปัญหาการบุกรุกทำลายป่า
avatar

เอาหน้าเฉพาะปลูกแต่ไม่ดูแลก็ไม่มีประโยชน์

โดย: ku เขียนเมื่อ 4 ก.ย. 08 IP IP: 117.47.236.XXX
ความคิดเห็นที่ 3 : ปัญหาการบุกรุกทำลายป่า
avatar

ผมก็ปลูกป่านะ แต่ปลูกไม่ทันคนตัดสักที เราปลูกตั้งสี่ห้าปีกว่าจะโต พวกโค่นไปทำฟืนโม้ดดดด บาดดดดซบจริงๆเล้ย

โดย: เฮ้อ เขียนเมื่อ 1 ก.ย. 08 IP IP: 58.9.223.XXX
ความคิดเห็นที่ 2 : ปัญหาการบุกรุกทำลายป่า
avatar

ป่าของไทยเราถูกทำลายไปมากมาย คุณสืบ นาคะเสถียร ยอมตายเพื่อพิทักษ์ป่า นับเป็นการสละชีพเพื่อชาติโดยแท้ แต่ต่อให้ตายอีกนับสิบ “สืบ” ป่าก็ยังคงร่อยหรอลงทุกวัน หากเราไม่ใช้มาตรการทางกฎหมายจัดการกับอาชญากรผู้ตัดไม้ทำลายป่า

โดย: d เขียนเมื่อ 1 ก.ย. 08 IP IP: 58.8.34.XXX
ความคิดเห็นที่ 1 : ปัญหาการบุกรุกทำลายป่า
avatar

-ปี2543 พื้นที่ป่าที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งอาจมาจาก วิธีการสำรวจเนื้อที่ป่าที่ทันสมัยขึ้น ทำให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน อาจไมได้มาจากพื้นที่ป่าที่ปลูกหรือฟื้นฟูเพิ่ม
-ป่าที่โดนรุกบางที่ ไม่ได้ปลูก แค่ปล่อยทิ้งไว้ไม่ให้ใครเข้าไปกวน มันก็กลับสภาพมาเป็นป่าได้ แต่ต้องใช้เวลา
-การปลูกป่าอาจไม่ใช่การเพิ่มพื้นที่ป่าเสมอไป เพราะปลูกแล้วอาจตาย หากไม่ได้ดูแล พื้นที่กลายเป็นดงหญ้าคา หรือโดนรุกเหมือนเดิม เดี๋ยวนี้ที่ปลูกป่ากันโครมๆแล้วเราได้เข้าไปดูแลอีกรึป่าว สวนผลไม้ สวนยาง ยังต้องดูแลกันเลย แล้วสวนป่าปลูกดันปลูกแล้วทิ้งตามเทวดาจะประทาน
-ปัจจัยที่ทำให้ป่าไม้ลดลงมันมีเยอะ ต้องลองลงไปในพื้นที่จริงแล้วจะรู้ว่ามันแก้ยาก มัวมานั่งเถียงกันในห้องแอร์ว่าใครผิดมันก็เท่านั้น

โดย: จริงหมัยครับ เขียนเมื่อ 1 ก.ย. 08 IP IP: 202.129.41.XXX