ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์ หมวด » ทั่วไป » การเมือง » ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์

*** ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์!!! ***

นายไกรสร บารมีอวยชัย รักษาการอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เป็นประธานประชุมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับอัยการสำนักคดีพิเศษ และที่ปรึกษาจากกระทรวงการคลัง

สรุปสำนวนคดีการขายทรัพย์สินขององค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) ใช้เวลาประชุมนานประมาณ 2 ชั่วโมง ร่วมกันแถลงว่า

ในการสอบสวนมุ่งถึงการปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

จากการนำทรัพย์สินของ 56 สถาบันการเงินที่ถูกปิดกิจการ มูลค่า 851,000 ล้านบาท ไปประมูลขายเพียง 190,000 ล้านบาท และการดำเนินการของ ปรส. ขัดต่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่มุ่งแก้ไข ระบบสถาบันการเงินด้วยการฟื้นฟูฐานะของบริษัทที่ถูกระงับการดำเนินการ

แต่ขั้นตอนดำเนินการของ ปรส. กลับไม่แยกหนี้ดี หนี้เสีย เพื่อแยกหนี้ดีไปให้กับธนาคารรัตนสิน จำกัด (มหาชน) นำไปบริหาร ทำให้เกิดความเสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้ต่างชาติเข้ามากอบโกยผลประโยชน์โดยมิชอบ

รายงานระบุว่า คดี ปรส. มีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 5 คดี

ประกอบด้วย

คดีที่ 1 กรณี บริษัท เลห์แมนบราเดอร์ โฮลดิ้ง อิงค์ ผู้ชนะการประมูลซื้อสินทรัพย์ประเภทสินเชื่อที่อยู่อาศัยจาก ปรส. แล้วโอนสิทธิให้กับกองทุนรวมโกลบอลไทยพร็อพเพอร์ตี้ เมื่อวันที่ 13 ส.ค.2541 ยอดคงค้างทางบัญชี 24,616.95 ล้านบาท แต่ประมูลขายไปเพียง 11,520 ล้านบาท

คดีที่ 2 กรณีบริษัท โกลด์แมน แซคส์ เอเชีย ไฟแนนซ์ จำกัด ผู้ชนะการประมูลซื้อสินทรัพย์จาก ปรส. แล้วโอนสิทธิให้กับกองทุนรวมบางกอกแคปปิตอล ยอดคงค้างทางบัญชี 115,890.96 ล้านบาท แต่ประมูลขายไปเพียง 22,454.87 ล้านบาท

คดีที่ 3 - 4 กรณี บริษัท เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ผู้ชนะการประมูลซื้อสินทรัพย์ จาก ปรส. แล้วโอนสิทธิให้กับ กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1 - 3 ยอดคงค้างทางบัญชี 64,303.34 ล้านบาท แต่ประมูลขายไปเพียง 23,176.38 ล้านบาท

คดีที่ 5 กรณี บริษัท วีคอนกลอมเมอเรท จำกัด ผู้ชนะการประมูลซื้อสินทรัพย์ จาก ปรส. แล้วโอนสิทธิให้กับกองทุนรวมวีแคปปิตอล ยอดคงค้างทาง บัญชี2,376.73 ล้านบาท แต่ประมูลขายไปเพียง 3,189.90 ล้านบาท

ในคดีที่ 1 มีการสอบปากคำพยานบุคคล ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ รวม 106 ปาก แยกประเด็นการสอบสวนออกเป็นประเด็นข้อกฎหมายและประเด็นข้อเท็จจริง เพื่อให้ได้หลักฐานถึงวัตถุประสงค์ในการปฏิรูปสถาบันการเงิน และกรณีผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงการจงใจหลีกเลี่ยงภาษี

หลายกรณี ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทั้งสิ้น 10 ประเด็น

ประกอบด้วย

1. ปรส. ยินยอมให้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ ปรส. เข้าประมูลซื้อทรัพย์สินจาก ปรส. โดยมิชอบ

2. คณะกรรมการ ปรส.บางคนมีส่วนเกี่ยวข้อง ปกปิดข้อเท็จจริง กระทำการโดยไม่โปร่งใส

3. ข้อกำหนดของ ปรส. ที่ให้ผู้ชนะการประมูลโอนสิทธิได้ขัดต่อกฎหมาย

4. การโอนสิทธิ ของผู้ชนะการประมูลไม่ชอบ ขัดต่อ พ.ร.ก.ปรส.

5. ข้อกำหนดการขายทรัพย์สินของคณะกรรมการ ปรส. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

6. คณะกรรมการ ปรส. และกลุ่มนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ ปรส. ฝ่าฝืนข้อสนเทศการขายทรัพย์สิน

7. กองทุนรวมที่รับโอนสิทธิจากผู้ชนะการประมูลซื้อทรัพย์สินจาก ปรส. ยังไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

8. มีการทำสัญญาไม่ชอบด้วยกฎหมาย

9. สิทธิของนิติบุคคลที่ชนะการประมูลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามข้อกำหนดการขายทรัพย์สินของปรส. และ

10. ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรส.บางคนขาดคุณสมบัติ เนื่องจากดำรงตำแหน่งทับซ้อนกับสถาบันการเงินอีกแห่ง

การขายทรัพย์สินของสถาบันการเงินทั้ง 56 แห่ง ในกลุ่มสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย มีการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นความผิดทางอาญา

หลังจากนี้ กรรมการ ปรส. ที่รู้เห็นเกี่ยวข้องโดยตรงในการขายและนิติบุคคลที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่กระทำผิดอาญาจำนวนไม่ต่ำกว่า 5 ราย จะถูกดำเนินคดี

ฐานเป็นผู้สนับสนุนให้เจ้าพนักงานและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และร่วมกันกระทำโดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบายเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ในคดีภาษีอากรต้องระวางโทษจำคุก 3 เดือน ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 -200,000 บาท ถ้าคดีนี้ฟ้องได้ ก็มีโอกาสที่ประเทศจะได้เงินกลับคืนมา สำหรับคดีนี้เกี่ยวพันกับบริษัทใหญ่หลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขายสินทรัพย์ของ ปรส. ที่ผ่านมา เคยตั้งนายยุวรัตน์ กมลเวชช เป็นกรรมการตรวจสอบ และได้ตั้งประเด็นในการตรวจสอบตรงกับการสอบสวนของดีเอสไอ การสอบสวนพบพยานหลักฐานว่ามีการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหาก ดีเอสไอ สั่งฟ้องคดีที่ 1 เรียบร้อย ก็จะเป็นบรรทัดฐานข้อกฎหมายที่จะมาใช้ฟ้องกรณีบริษัทอื่น ๆ ต่อไป

ซึ่งเรื่องนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นในสมัย นาย ชวน หลีกภัยเป็น นายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปปัตย์ที่มีส่วนรู้เห็น คงไม่อาจเล่นบทปัดความรับผิดชอบที่ตัวเองถนัดได้ ถึงเวลาเวรกรรมตามทัน เพราะเป็นการขายชาติอย่างมหาศาล ขายให้ต่างชาติโดยไม่เปิดโอกาสให้เจ้าของซื้อคืน ในราคาเพียง 20 เปอร์เซนต์ และให้ต่างชาติขายคืนในราคาที่สูงกว่า ถึง 60 -70 เปอร์เซนต์ ถึงเวลาคนขายชาติตัวจริงต้องชดใช้กรรมแล้ว!!!

แต่ทว่า ในยุคทหารครองเมืองแบบนี้ อาจเป็นเพียงเกมส์ต่อรองทางการเมืองเท่านั้นขนาดสื่อมวลชนยังไม่มีการตีข่าวใหญ่เหมือนตอนรัฐบาลทักษิณถูกกล่าวหาเลย ทั้งที่เรื่องนี้เป็นการขายชาติครั้ง มโหฬาร หากเป็นแบบนั้นเราคนไทยคงต้องกู้ชาติกันจริงๆ แล้ว!!!
Advertisement
รูป คนจริงทำจริง
โดย: คนจริงทำจริง
ตั้งเมื่อ: 4 ก.ย. 08
แท็ก:
เปิดดู: 27,002 ครั้ง
กระทู้นี้ปิดไม่ให้แสดงความคิดเห็น
ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 44 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

เข้า google พิมพ์ ปรส.,บชป,พันธมิตรจะเห็นได้ว่ามีหลายกระทู้ เวบที่เขาเอาเรื่องนี้มาดูใช้วิจารณญานได้เลยค่ะ

โดย: lbbir เขียนเมื่อ 5 ก.ย. 08 IP IP: 124.120.45.XXX
ความคิดเห็นที่ 43 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

คดีปรส.ดำเนินมา 11 ปีกว่าแล้วใกล้หมดอายุเดือนนี้แล้ว
ทำไงเราจะให้นักศึกษาที่เขาไม่รู้จักคดีนี้เข้าไปดูเวบซึ่งทีเรื่องมากมายที่เกี่ยวกับปรส.และเป็นเรื่องจริงแต่กำลังตกขอบเพราะพันธมิตรและปชปต้องการเบี่ยงเบนความสนใจใครมีลูกหลานนักศึกษาโปรดเอาไปเรียกร้องอีกข้อนะคะดูด้วยตัวเองอย่าหลงเชื่อใครก็จะรู้เองค่ะ

โดย: Lbibiri เขียนเมื่อ 5 ก.ย. 08 IP IP: 124.120.45.XXX
ความคิดเห็นที่ 42 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

-แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเมือยอยู่ภายใต้อำนาจของคนไม่ปกติ

โดย: คนจน เขียนเมื่อ 5 ก.ย. 08 IP IP: 118.173.244.XXX
ความคิดเห็นที่ 41 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

ก็อปปี้แล้วส่งmail เหมือนที่พวกลิ้มชอบทำไปเลยครับ กระจายข่าวมากๆ ช่วยๆกันให้คนทั่วไปได้รู้ข้อมูลอีกด้าน ว่าคนที่จ้องจับผิดคนอื่นเขามีเบื้องหลังยังไงมา แล้วให้ประชาชนทุกคนช่วยกันคิดเอาเอง

โดย: ดูอยู่ เขียนเมื่อ 5 ก.ย. 08 IP IP: 58.181.223.XXX
ความคิดเห็นที่ 40 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

**ใกล้จะหมดอายุความหรือเปล่า เกรงจะไม่ทันเกมส์
วานผู้รู้ช่วยเช็คอีกที...ถึงแม้จะหมด ก็ขอให้มีการแฉข้อเท็จจริง....หรือช่วยกัน ติดประกาศรายชื่อผู้ที่ทำร้ายประเทศชาติ

โดย: ตาใส สีข้าง เขียนเมื่อ 5 ก.ย. 08 IP IP: unknown, 125.25.252.XXX
ความคิดเห็นที่ 39 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

แล้วเราจะทำไง ก็กินกันหมดเห็นกันอยู่
กินไม่คายอไรดี ดี เลยคับ
แต่ผมเชียร์ประชาธิปไตย ไม่ฝักไฝ่พรรคครับ

โดย: อ่านเจอ เขียนเมื่อ 5 ก.ย. 08 IP IP: 124.120.35.XXX
ความคิดเห็นที่ 38 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

ผมว่ากรณีคดีปรส มีน้ำหนักความจริงเรื่องมือที่มองไม่เห็น ที่หนุนอยู่หลังพวกกบฏมากที่สุด ทั้งราชนิกูล นักวิชาการ สือ และเงินทุนที่ใช้เลี้ยงกบฏ พวกนี้ต้นทุนทางสังคมสูงจึงมีเพาวเว่อร์ที่จะทำได้ แล้วถ้ามีการร้องขอในกลุ่มสังคมระดับเดียวกันให้ออกมาแสดงจุดยืนเดียวกันไม่ยาก เท่ากับเป็นการรับรองความผิดให้เป็นถูกทำให้คนที่ลังเล เลยเลือกข้างผิดไปเชียร์กบฏ ทำร้ายประเทศไม่ใช้ปัญญาไตร่ตรองผิดถูก

โดย: ปลง เขียนเมื่อ 5 ก.ย. 08 IP IP: 125.26.7.XXX
ความคิดเห็นที่ 37 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

พรรคนั้มันพรรคคนหล่อเยอะมีตุ๊ดหงอกคุ้มครองทำอะไรไม่ค่อยผิดหรอกตอนนี้คนใต้คุมกฎหมายเกือบทั้งนั้น หรอยจังฮู้

โดย: นน เขียนเมื่อ 4 ก.ย. 08 IP IP: 117.47.58.XXX
ความคิดเห็นที่ 36 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

ไล่กบฎพันธมิตร ปิด ASTV
ไล่กบฎพันธมิตร ปิด ASTV
ไล่กบฎพันธมิตร ปิด ASTV

โดย: ไล่กบฎพันธมิตร ปิด ASTV เขียนเมื่อ 4 ก.ย. 08 IP IP: 118.173.239.XXX
ความคิดเห็นที่ 35 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

คับคล้ายคับคาว่าชวนไปกู้ IMF ทำให้ประชาชนคนไทยเป็นหนี้ เหตุผลนี้มั้ง ปชป.ตอบคำถามไม่ได้ เลยไม่ได้เป็นรัฐบาล

โดย: ทองดี เขียนเมื่อ 4 ก.ย. 08 IP IP: 117.47.44.XXX
ความคิดเห็นที่ 34 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

คำสั่งลับสุดยอดจาก ตุ๊ดหงอก
"ไม่ว่าพรรคตุ๊ดเด็กจะทำผิดอะไร ก็ให้ตัดสินว่าไม่ผิด"
เพราะผีเน่าเข้าใจโลงศพฉันใด ตุ๊ดหงอกก็เข้าใจในพรรคตุ๊ดเด็กฉันนั้น

โดย: -9- เขียนเมื่อ 4 ก.ย. 08 IP IP: 125.25.26.XXX
ความคิดเห็นที่ 33 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

ช่วยขยายกระทู้นี้ด้วยเพราะก่อนที่จะเป็นคดีเล็กเพราะโดนพันธมิตรและประชาธิปัตย์กลบเกลื่อน
แล้วจะเข้าใจค่ะว่าทำไมมีการจองล้างผลาญกัน

โดย: ศิริพร เขียนเมื่อ 4 ก.ย. 08 IP IP: 124.121.240.XXX
ความคิดเห็นที่ 32 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

ปรส.เกิดในสมัยที่ ดร.ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี

โดย: คนดูอยู่ เขียนเมื่อ 4 ก.ย. 08 IP IP: 125.27.218.XXX
ความคิดเห็นที่ 31 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

เวรกรรมมีจริง กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นต้องตอบสนอง
รวมทั้งพวกพันธมิตรด้วย ขอให้ฟ้ายิ่งกว่ามีตากับคนพวกนี้ด้วยเถอะ ประเทศจะได้เจริญกว่านี้

โดย: ฟ้ามีตา เขียนเมื่อ 4 ก.ย. 08 IP IP: 117.47.56.XXX
ความคิดเห็นที่ 30 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

ขอองค์พระสยามเทวาธิราชองค์ศักดิ์สิทธิ์ขอจงช่วยให้เมืองไทยสงบโดยเร็ว และให้ผู้ที่คิดร้ายต่อแผ่นดินไทย พวกทุรตจริต ปรส.ทุกคนทั้งโคตรมันจงพินาศไปโดยเร็วพลัน

โดย: ธรรมะชนะอธรรม เขียนเมื่อ 4 ก.ย. 08 IP IP: 58.8.136.XXX
ความคิดเห็นที่ 29 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

จำอจ.ดุสิตที่จัดรายการกับคุณสมัครได้ไหมรายการโดนปิดไปเพราะอะไรก้เรื่อง ปรส.ข้อมูลดีๆไปขอหนังสือที่แกรวบรวมเขียนไว้หรือหาอ่านได้ค่ะเรื่องจริงค่ะ หรือก็พิมพ์หาใน google น่าจะมีค่ะ

โดย: lbibri เขียนเมื่อ 4 ก.ย. 08 IP IP: 124.121.240.XXX
ความคิดเห็นที่ 28 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

พวกเราต้องขยายกระทู้ไปทุกเวบค่ะจะได้อ่านกันหน่อยเพราะเขาปิดกันพวกเราก็ต้องช่วยเปิดข่าวจริงไม่ต้องกลัว
บอกแล้วไงกรรมใครก่อก็รับกันไปค่ะแต่ชาติและประชาชนต้องไปได้ไม่อยู่ใต้อำนาจมืดของใครหรือจะมาปล้นประชาธิปไตยของคนในชาติไม่ได้ตราบใดเรามีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นและค่ะอยู่ภายใต้พื้นฐานรัฐธรรมนูญค่ะ

โดย: Lbibri เขียนเมื่อ 4 ก.ย. 08 IP IP: 124.121.240.XXX
ความคิดเห็นที่ 27 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

พรรคการเมืองของพวกอำมาตย์ทำอะไรก็ไม่ผิด ป้ายขี้ให้ทักษินคนเดียวนี้แหละผลของจากการปกครองที่ล้าหลัง

โดย: bigboy เขียนเมื่อ 4 ก.ย. 08 IP IP: 118.172.231.XXX
ความคิดเห็นที่ 26 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

ดีครับ บอกข้อมูลมาเรื่อยๆ

โดย: sebe9999 เขียนเมื่อ 4 ก.ย. 08 IP IP: 58.9.227.XXX
ความคิดเห็นที่ 25 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

รอดูผลงานดีเอสไอต่อไป คงไม่หยุดแค่นี้ ความจริงบางอย่างตีแผ่ออกมา ระวังคนบางกลุ่มจะรับไม่ได้

โดย: อืม เขียนเมื่อ 4 ก.ย. 08 IP IP: 124.120.136.XXX
ความคิดเห็นที่ 24 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

คดีปรช.ทำให้ประเทศไทยต้องเสียหายถึง 200,000 บาท และกำลังจะขาดอายุความหากอัยการส่งฟ้องไม่ทัน

โดย: 007 เขียนเมื่อ 4 ก.ย. 08 IP IP: 222.123.36.XXX
ความคิดเห็นที่ 23 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

ยังจำได้เลย ตอนนั้นเรียนอยู่ ป.6 คนไทยทุกคนต้องติดหนี้ต่างชาติคนล่ะ 45000

ปชป นำโดยนาย ธานิน ไรนี่แหละ ประกาศให้เอาค่าเงินบาท ไทยเราผูกติดกับเงิน ดอลล่า จนต่างชาติโจม รับไม่ได้ ปชป เลย ชิงยุบสภา ให้บิ๊กจิ๋ว มาคุม ตอนนั้นก็คุมไม่ไหวแล้ว บิ๊กจิ๋ว ลาออก ปชป เข้ามาต่อ ค่าเงินบาทจาก 25 บาท/ดอลล่า เป็น 45/ดอลล่า คอนนั้นคนไทย ฆ่าตัวตายไปเท่าไร เดือดร้อนกันขนาดไหน ชนชั้นกลาง กลายเป็นคนจน
ประเทศไม่เหลืออะไร นอกจากกู้หนี้ กู้หนี้ และกู้หนี้ ขายทุกอย่างให้ สิงคโปร์ ก็ยุค ชวน ทัง้นั้น
ตอนนี้ คดี ก็ไปไม่ถึงไหน เพราะ มันเล่น พวก คนอื่นโกง แต่มีผลงาน สร้างสื่อ สกปรก เรื่อง สนามบิน สุวรรณภูมิ ทั้งๆที่ ตัวเองมีโอกาสสร้างเสร็จ แต่ไม่สร้าง ปล่อยให้คนอื่นสร้างเสร็จก็ หาสื้อเลวๆมา โจมตีเขา
จะบอกไรให้ สนามบินสุวรรณภูมิสร้างมา 45 กว่าปี ปชป เป็นรัฐบาลกี่สมัย ทำไมไม่สร้างให้เสร็จ พอเขาสร้างเสร็จ ก็หาเรื่องเขา แล้วที พวก ปชป โกงล่ะ

โดย: gg เขียนเมื่อ 4 ก.ย. 08 IP IP: 124.121.29.XXX
ความคิดเห็นที่ 22 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

เคยเอามาออกรายการความจริงวันนี้อยู่ แต่เวลามันไม่ค่อยเยอะอยากให้ทีมงานความจริงวันนี้ เอามาเคาะสนิมใหม่หน่อยจะได้มั๊ย

โดย: แนะนำ เขียนเมื่อ 4 ก.ย. 08 IP IP: 61.7.178.XXX
ความคิดเห็นที่ 21 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

มาร์คเอ๋ย อย่าลืมบอกไอธิ ไอลอง ไปกู้ชาติด้วยนะ ผลงานของลูกพี่นายไงหล่ะ

โดย: ผ่านมา เขียนเมื่อ 4 ก.ย. 08 IP IP: 58.8.209.XXX
ความคิดเห็นที่ 20 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

มีอยู่คนนึงที่ค่อนข้างเด่นมากๆในตอนนั้น แต่ตอนนี้หายเงียบไปเลย พอพูดถึง ปรส.ทีไรหน้าที่ขาวอยู่แล้ว ยิ่งซีดเข้าไปใหญ่ เออ...นึกออกแล้ว นายธาอะไร รินท์ๆ นามสกุลอะไรมินทร์ๆ เป็นนินจาหายเงียบไปเลย

โดย: นายวีระ เขียนเมื่อ 4 ก.ย. 08 IP IP: 125.25.104.XXX
ความคิดเห็นที่ 19 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

ปัญหาคือ ปปช มันดองคดีนี้มาปีกว่าแล้วอีก2 อาทิตย์จะหมดอายุความแล้ว...

โดย: ลามู เขียนเมื่อ 4 ก.ย. 08 IP IP: 203.156.89.XXX
ความคิดเห็นที่ 18 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

อวดเก่งดีนัก ใส่ร้ายคนอื่นเป้นเรื่องถนัดเขา ดีแต่แจ้งข้อหาคนอื่นเพื่อกลบเกลื่อนความชั่วตัวเอง สมน้ำหน้า

โดย: นัทธา เขียนเมื่อ 4 ก.ย. 08 IP IP: 118.172.51.XXX
ความคิดเห็นที่ 17 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

เวรกรรมตามทันแล้วจ้า ด่าเก่งกันดีนัก สมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆยี้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

โดย: แมงมุม เขียนเมื่อ 4 ก.ย. 08 IP IP: 118.172.51.XXX
ความคิดเห็นที่ 16 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

ปปช.เมินหน้าไม่มอง

โดย: กิ๋วๆ เขียนเมื่อ 4 ก.ย. 08 IP IP: 58.9.37.XXX
ความคิดเห็นที่ 15 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

เทสโก้โลตัส คาร์ฟู บิ๊กซี ฯ ที่เข้ามาได้ ก็ฝีมือ คุณชวน
ทั้งนั้น ถามพี่น้องชาวตรังซิครับ

โดย: รู้นานแล้ว..แต่ทำไรได้ เขียนเมื่อ 4 ก.ย. 08 IP IP: 125.24.238.XXX
ความคิดเห็นที่ 14 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

มาร็คงานเข้าแล้วมึง ไม่ได้รู้เรื่อง พวกรุ่นพี่มันทำเรื่องไว้ เลยซวยรับกรรมไป

โดย: 1234 เขียนเมื่อ 4 ก.ย. 08 IP IP: 125.27.204.XXX
ความคิดเห็นที่ 13 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

กู้ชาติเมื่อไหร่บอกด้วย จะไปร่วม

โดย: บังเอิญ ผ่านมา เขียนเมื่อ 4 ก.ย. 08 IP IP: 125.25.15.XXX
ความคิดเห็นที่ 12 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

ยิ่งกว่าทักษิณอีก สงสัย จำลอง สนธิ พวกแกนนำ โดนด้วยมั้ง

โดย: ออดอ เขียนเมื่อ 4 ก.ย. 08 IP IP: 118.172.90.XXX
ความคิดเห็นที่ 11 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

มีนักการเมืองคนไหนมันไม่โกง มีนักการเมืองคนไหนที่มันมาเล่นการเมืองแล้วมันจน ต่างฝ่ายต่างก็มีเงาของฝ่ายตัวเองนั่นแหละ

โดย: โอ้เย่ ... การเมืองไทย เขียนเมื่อ 4 ก.ย. 08 IP IP: 10.101.150.41, 202.12.97.XXX
ความคิดเห็นที่ 10 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

เพิ่งรู้เร๊อะ
พรรคแมลงสาบแบ่งกันแดร่กได้ทุกอย่าง
ตั้งแต่เรื่องการเมืองยันเรื่องในมุ้ง แบ่งๆกันแดร่กไปแถมแลกผัวแลกเมียกันแดร่กอีก

โดย: อดีตปชป. เขียนเมื่อ 4 ก.ย. 08 IP IP: 171.21.80.XXX
ความคิดเห็นที่ 9 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

ปัญหาเดิมไม่จบ ขุดคุ้ยปัญหามาเพิ่มใส่หัวรัฐอีกแย้ว

ดีๆมีอะไรก็มาบอกกานอีก

โดย: ... เขียนเมื่อ 4 ก.ย. 08 IP IP: 203.148.162.XXX
ความคิดเห็นที่ 8 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

งานเข้าแล้ว ปชป. โกง มาตั้งนานเพิงจะจับได้

โดย: dddd เขียนเมื่อ 4 ก.ย. 08 IP IP: 58.9.198.XXX
ความคิดเห็นที่ 7 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

ถ้าผิดตามนี้ก็จับเลย ขึ้นศาลกันไป หรือกลัวหัวหด ก็จะได้รู้ว่านักการเมือง เป็นยังไง หรือจะหนีคดี เหมือนคนอื่นๆ ที่หนีกันไปแล้ว...ก็แค่ยอมรับความจริง..เท่านั้นเอง.ผิดถูกก็ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรม

โดย: ทำดีได้ดีมีที่ไหน.ทำชั่วได้ดีมีถมไป เขียนเมื่อ 4 ก.ย. 08 IP IP: 192.168.77.7, 203.147.21.XXX
ความคิดเห็นที่ 6 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

ทำใมต้องมาสอบกันอีกหล่ะนายชวนก็สอบมาแล้วแล้วก็ได้คนทำความผิดแล้วแต่เอาไปเก็บเป็นเอกสารชั้นความลับแค่ไปเอาออกมาก็รู้แล้วไม่เห็นต้องสอบใหม่เลยถามนายชวนก็รู้แล้วแล้วก็จะได้หาตัวคนที่ล้มบนฟูกสักทีรู้สึกว่าก่อนที่ทักษิณจะโดนรัฐประหารเคยบอกว่าจะจัดการกับคนที่ล้มบนฟูกนะไม่นานก็โดนกระแสขับไล่ยังไงเอาจริงด้วยนะ

โดย: redder13 เขียนเมื่อ 4 ก.ย. 08 IP IP: 125.24.181.XXX
ความคิดเห็นที่ 5 : ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์
avatar

ขอบคุณ "คนจริงทำจริง" จขกท.

"สนธิ" ออกมากล่าวหาคนอื่น เพื่อ ปกป้องความผิดของตัวเอง

ประชาธิปัตย์ก็เช่นกัน...

โดย: เหอๆ เขียนเมื่อ 4 ก.ย. 08 IP IP: 125.27.0.XXX