ต้นตระกูล ณ : ที่มาของตระกูล ณ ต่างๆ ในเมืองไทย หมวด » ทั่วไป » เรื่องเด่นประเด็นดัง » ต้นตระกูล ณ : ที่มาของตระกูล ณ ต่างๆ ในเมืองไทย

ต้นสกุล ณ : นามสกุลพระราชทาน


สกุล ณ ที่ได้รับพระราชทาน สกุล สืบเชื้อสาย พระราชทาน ความสัมพันธ์

ณ กาฬสินธุ์ พระไชยสุนทร (หมาสุ่ย) เจ้าเมืองกาฬสินธุ์ พระยาไชยสุนทร (เก) กรมการพิเศษเมืองกาฬสินธุ์ มณฑลร้อยเอ็ด

ณ จัมปาศักดิ์ เจ้ายุติธรรมธร (คำสุก) เจ้านครจัมปาศักดิ์ เจ้าศักดิ์ประสิทธิ์ (เจ้าเบงคำ) และเจ้าศักดิ์ประเสริฐ์ (เจ้าอุย) ซึ่งได้ขอเข้ามารับราชการในเมืองไทย โดยไม่ยอมอยู่ในบังคับของฝรั่งเศส

ณ เชียงใหม่ พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๑ และเจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ ๓ เจ้าแก้วนวรัฐ (แก้ว) เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๙ องค์สุดท้าย

ณ ตะกั่วทุ่ง พระยาโลหะภูมิพิสัย ผู้สำเร็จราชการเมืองตะกั่วทุ่ง อำมาตย์โท หลวงราชภักดี (หร่าย) ยกรบัตรมณฑลปัตตานี

ณ ถลาง พระยาถลาง (ฤกษ์) พระยาสุนทราทรธุรกิจ (หมี) กระทรวงมหาดไทย และพระอาณาจักรบริบาล (อ้น) กระทรวงมหาดไทย และพระพิไสยสุนทรการ (แปลง) ฃ้าหลวงตรวจการกรมสรรพากรนอก

ณ นคร สมเด็จพระเจ้าบรมราชาธิบดีศรีธรรมราชาโศกราช องค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรศรีวิไชย นายพลโท พระยาวรเดชศักดาวุธ (แย้ม) ปลัดทูลฉลองกระทรวงกระลาโหม

ณ น่าน พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช (สุริย) พระเจ้าผู้ครองนครน่าน พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช

ณ ป้อมเพชร พระยาเพชร์ชฎ บรรดาศักดิ์เดิม พระสมุทบุรานุรักษ์ (ฃำ) ผู้ว่าราชการเมืองสมุทปราการ เดิมตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ ป้อมเพชร์ กรุงศรีอยุธยา พระยาเพชร์ชฎ

ณ พัทลุง พระยาพัทลุง (ขุน) บรรดาศักดิ์เดิม พระยาแก้วเการพพิไชย ผู้สำเร็จราชการเมืองพัทลุง สมัยกรุงธนบุรี รองอำมาตย์เอก หลวงวิบูลย์บุรขันฑ์ (นพ) กรมการพิเศษเมืองพัทลุง

ณ พิศณุโลก หม่อมคัทริน พระชายาในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ ภายหลังในรัชกาลที่ ๗ พระราชทานนามสกุลเป็น จักรพงศ์ หม่อมคัทริน

ณ มโนรม ผู้ว่าราชการเมืองมโนรม หลวงวินิจสารา (ดวง) นายเวรกรมบัญชาการ กระทรวงนครบาล

ณ มหาไชย พระยานรนารถภักดี ถิ่นฐานเดิมอยู่ที่ตำบลมหาไชย พระยาเทพทวาราวดี (สาย) อธิบดีกรมมหาดเล็ก สมัยรัชกาลที่ ๖

ณ ราชสีมา เจ้าพระยากำแหงสงคราม (ทองอิน) ผู้สำเร็จราชการเมืองนครราชสีมา

ณ ร้อยเอ็จ เพี้ยพระนคร (คำ) เจ้าเมืองร้อยเอ็จ พระยาขัตติยวงษา เอกาธิกะสตานันต์ (เหลา) ผู้สำเร็จราชการเมืองร้อยเอ็ด

ณ ระนอง พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี ชื่อเดิม ซู้เจียง แซ่คอ (คอซู้เจียง) ผู้สำเร็จราชการเมืองระนอง อำมาตย์เอก พระยารัตนเศรษฐี (ยู่หงี) ผู้สำเร็จราชการเมืองระนอง

ณ ลำปาง พระเจ้าคำโสม พระเจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ ๔ พลตรี เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต (บุญทวงษ์) เจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ ๑๓

ณ ลำพูน เจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ ๑ และเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๓ พลตรี เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ (น้อยจักรคำ) เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ ๑๐ องค์สุดท้าย

ณ วิเชียร ผู้ว่าราชการเมืองวิเชียรบุรี พระยาประเสริฐสงคราม (ใจ) จางวางกำกับราชการอำเภอวิเชียร จังหวัดเพ็ชรบูรณ์

ณ สงขลา เจ้าพระยาสงขลา (หลวงสุวรรณคีรีสมบัติ) ชื่อเดิม เหยี่ยง แซ่เหงา เจ้าเมืองสงขลา สมัยกรุงธนบุรี พระยาพฤกษาภิรมย์ (ฑิตย์) เจ้ากรมสวนหลวง

ณ หนองคาย พระประทุมเทวา เจ้าเมืองหนองคาย พระอนุชาติวุฒาธิคุณ (แพ) นายอำเภอเมืองเพ็ญ เมืองอุดรธานี

ณ อุบล พระประทุมวงษา (คำผง) เจ้าเมืองอุบลคนแรก พระอุบลประชารักษ์ (เสือ) กรมการพิเศษจังหวัดอุบลราชธานี

สกุล ณ ที่มีการต่อท้ายนามสกุล สกุล สืบเชื้อสาย พระราชทาน ความสัมพันธ์

พรหมสาขา ณ กลนคร เจ้านครสกลนคร พระยาประจันตประเทศธานี (โง่นคำ)

ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม เจ้าเมืองมหาสารคาม
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต พระภูเก็ตโลหเกษตรรักษ์

สุนทรกุล ณ ชลบุรี กรมขุนสุนทรภูเบศร์ พระนามเดิมว่า เรือง หรือ จีนเรือง ชาวเมืองชลบุรี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงโปรดเกล้าฯสถาปนาขึ้นเป็น เจ้า หม่อมหลวงจาบ


สกุล ณ ที่มีการต่อท้ายนามสกุลที่แยกออกจาก สกุล ณ เดิม
สกุล สกุลใหม่ พระราชทาน

ณ นคร โกมารกุล ณ นคร
ณ ถลาง ประทีป ณ ถลาง
ณ พัทลุง สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
ณ ราชสีมา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา
Advertisement
รูป Tambralinga
โดย: Tambralinga
ตั้งเมื่อ: 11 ก.พ. 08
แท็ก:
เปิดดู: 23,370 ครั้ง
กระทู้นี้ปิดไม่ให้แสดงความคิดเห็น
ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 30 : ต้นตระกูล ณ : ที่มาของตระกูล ณ ต่างๆ ในเมืองไทย
avatar

ต้องการทราบนามสกุลมานิกุล

โดย: อดิศักดิ์ เขียนเมื่อ 17 ก.พ. 09 IP IP: 118.172.142.XXX
ความคิดเห็นที่ 29 : ต้นตระกูล ณ : ที่มาของตระกูล ณ ต่างๆ ในเมืองไทย
avatar
ส ว ยได้ใน 3 0 วัน ส ุ ด ยอ ด!
o พี่สาว ผ ม ล ดน้ำ ห น ักได้ 12 กก.ใน 1 เดือน
o เดือ นแ รกล ด ได ้ 5 กก. เดือนที่ส องล ดได้ 8 กก.
o เดือ นที่ส ามล ดได้ 12 ก ก.
o ปัจจุ บัน ผ ิว สว ยเ ป็ นส ีช มพู หน้ าใสไร้ฝ้า สุ ขภ าพดี ม ีรา ยได ้เ สริ ม 200,000-320,000 ท ุก เดือน
อย ากเ ป็น เหมือน พี่ผม คลิ๊กที่น ี่ด่วน
w w w . o w o w 4 u . c o m / w i n s s
โดย: Tambralinga เขียนเมื่อ 11 ก.พ. 08 IP IP: .XXX
ความคิดเห็นที่ 28 : ต้นตระกูล ณ : ที่มาของตระกูล ณ ต่างๆ ในเมืองไทย
avatar
ขออภัยคับ

***** อันนี้เฉพาะ นามสกุลพระราชทาน ประเภท ราชสกุล ครับ*****

ราชสกุล คับ คือ สกุลของเชื้อสายที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นเชื้อสายของกษัตริ.ย์แคว้นต่างๆ ในอดีต เจ้าผู้ครองนคร เจ้าเมือง เป็นต้น

ส่วน ราชนิกุล เป็นเชื้อสายที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ปัจจุบัน เช่น ณ อยุธยา และสายสัมพันธ์

หะหะ
โดย: sailomsaengdaed เขียนเมื่อ 11 ก.พ. 08 IP IP: .XXX
ความคิดเห็นที่ 27 : ต้นตระกูล ณ : ที่มาของตระกูล ณ ต่างๆ ในเมืองไทย
avatar
ขอแก้ตัวก่อนนะครับ
ผมไม่ได้กล่าวว่า นามสกุลดังกล่าวเป็นชาวเขา แต่เป็นคนในชุมชนเดิมที่มีอยู่ก่อนการตั้งพระราชบัญญัตินามสกุลครับ เพียงแต่เปรียบเทียบให้เห็นเฉยๆ ว่านามสกุลนี้มีที่มาอย่างไร
แล้วเวปไซต์อำเภอที่ให้มาก็ถูกต้องนะครับ ก็คือ ชื่อแต่เดิมคือ "แช่พราน" (แต่ในเวปไซต์บอกแค่ว่า "พราน" เฉยๆ) ดังมีปรากฏในศิลาจารึกหลายหลัก ซึ่งจริงๆ แล้วก็มีเมืองอื่นๆ อยู่ในบริเวณอำเภอพานในปัจจุบันด้วย คือ เมืองออย เป็นต้น
แล้วก็เห็นเป็นแน่ชัดว่า "นายจันทราโจร" (เขียนตามการเขียนนะครับ ส่วนคำอ่าน ก็ต้องอ่านว่า "จันต๋าโจน") ได้มาตั้งเมือง เห็นชัดๆ แล้วว่า ไม่ใช่เจ้า ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเจ้ากาวิละเลย จะเป็นเจ้ากะเค้าได้อย่างไร เลยมิอาจใช้ "ณ" เป็นนามสกุลได้ เพราะเจ้าในที่นี้ ต้องเป็นเชื้อสายได้ปกครองหลายๆ แคว้น หลายๆ เมือง ไม่ใช่เมืองเดียว ต้องแยกกันนะครับ
อ่านหลายๆ ความคิดเห็นข้างล่างก็เห็นอะไรเพิ่มมากขึ้น รู้มากขึ้นเหมือนกันครับ ขอบใจที่เพิ่มพูนความรู้ให้นะครับ
ส่วนแต่เดิมที่ว่า "บ้านเก่า" มาจากบ้าน "เก๊า" นี่ไม่ถูกครั
โดย: กระต๊อบน้อย เขียนเมื่อ 11 ก.พ. 08 IP IP: .XXX
ความคิดเห็นที่ 26 : ต้นตระกูล ณ : ที่มาของตระกูล ณ ต่างๆ ในเมืองไทย
avatar
ข้อความ : สายสกุลเชื้อเมืองพาน ตามที่ผมได้ยินผู้ใหญ่ในตระกูลเล่าต่อๆ กันมานะครับ ต้นตระกุ,เชื้อเมืองพานคงไม่ใช่เจ้าแม่คำแดงที่กล่าวมาข้างต้น แต่ต้นตระกูลจริงๆ ท่านคือพญาหาร แม่ทัพเอกแห่งนครหริภุญชัย ท่านมาทำศึกกับพม่าที่เชียงราย และรบชนะ ขณะยกทัพกลับลำพูนได้ยั้งทัพที่อ.พานขณะนั้น ต่อมาได้ปูนบำเหน็ดเป็นพระยาชัยชนะสงคราม และได้มาตั้งเมืองอยู่ที่ท่านยั้งทัพนั่งเอง และมีชื่อเมืองว่าเมืองผ่าน ต่อมาภายหลังจึงเปลี่ยนมาเป็นเมืองพาน พญาหารท่านมีภรรยาหลายคนก็เหมือนเจ้าเมืองโบราณทั่วไป ลูกที่เกิดจากแม่เจ้าแต่ละคนดก็จะสืบสายสกุลแยกออกไปมากมาย เช่นเชื้อเมืองพานที่มีมากที่สุด พรหมใจ และอีกมากมาย ในปัจจุบันลูกหลายที่สืบสายสกุลมาจากพระยาชัยชนะสงครามนั้นมีอยู่มากมาย จนไม่รู้จักกันไปแล้ว แต่มีอยู่สายสกุลเดียวที่ยังมีการรวมญาตกันอยู่ นั่นคือสายสกุลพรหมใจ ซึ่งในสายสกุลนี้ก็แตกเป็นนามสกุลน้อยใหญ่อีกหลายสกุล แต่ก็มีการรวมกลุ่มกันทุกสายเพื่อให้ลูกหลายได้รู้จักกัน ว่ามีความเป็นมาอย่างไร และทุกวันที่ 13 เมษายน ก็จะมีการรวมญาติเพื่อพบปะ และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ สัญลักษณืสำคัญของสายตระกูลนี้ที่ยังหลง
โดย: อ้ออ้อ เขียนเมื่อ 11 ก.พ. 08 IP IP: .XXX
ความคิดเห็นที่ 25 : ต้นตระกูล ณ : ที่มาของตระกูล ณ ต่างๆ ในเมืองไทย
avatar
ความคิดที่ถามว่าทำไมไม่มี ณ อยุธยา กลับไปอ่านที่ คห ที่ ๗ นะครับ

แล้วพวกที่ล้อว่า แล้ว ณ จ๊ะ ณ ฯลฯ ที่เป็นการล้อเล่น กรุณาอย่าล้อนะครับ ไม่ดีครับ จริงๆ แล้ว เราไม่ใช้การเขียนแบบนั้นนะครับ ถึงแม้จะพูดอย่างเดียวกัน แต่เวลาเขียนเราใช้ "นะ" ไม่ใช้ "ณ" แล้วความหมายก็คนละความหมายกันเลยนะครับ

ส่วนที่ไม่มี "ณ เชียงราย" ตาม คห ที่ ๑๓ ก็เพราะว่า สมัยพระราชทานนามสกุลแก่เจ้าตามหัวเมืองต่างๆ จังหวัดเชียงราย ไม่มีเจ้านายปกครองครับ เป็นแค่ขุนนางที่เป็นเจ้าเมืองเชียงราย จึงมีเฉพาะ "ณ ลำพูน" "ณ ลำปาง" "ณ เชียงใหม่" ส่วน "ณ น่าน" เป็นเจ้าคนละสายกับเจ้ากาวิละ และ "ณ แพร่" นั้น หลบหนีไปหลวงพระบาง จึงไม่ได้รับพระราชทานนามสกุลขึ้นต้นด้วย "ณ" เหมือนเจ้าอื่นๆ ในภาคเหนือ (และตระกูลเจ้าเมืองแพร่ ก็เป็นเจ้าคนละสายกับทางเชียงใหม่ด้วย) แต่เนื่องจากว่าสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ตอนตั้งเมืองเชียงแสน ได้มีการกวาดต้อนราษฏรจากลำปางและเชียงใหม่มาตั้งบ้านแปงเมืองที่เชียงแสน จึงถือว่ากลุ่มคนนั้น (อาจจะ) มีเชื่อสายเกี่ยวดองกับห
โดย: อ้ออ้อ เขียนเมื่อ 11 ก.พ. 08 IP IP: .XXX
ความคิดเห็นที่ 24 : ต้นตระกูล ณ : ที่มาของตระกูล ณ ต่างๆ ในเมืองไทย
avatar
คห. ๒๘
อ่าน http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C เพิ่มเติมนะครับ

(เนื่องจาก จุลจักร จักรพงษ์ ใช้นามราชสกุลตามมารดา จึงไม่ใช้คำลงท้าย "ณ อยุธยา")

โดย: 5328 เขียนเมื่อ 11 ก.พ. 08 IP IP: .XXX
ความคิดเห็นที่ 23 : ต้นตระกูล ณ : ที่มาของตระกูล ณ ต่างๆ ในเมืองไทย
avatar
ณ แซ่ตั้ง

ณ แซ่ลิ้ม

อันนี้จิ๋นซีพระราชทานอ่ะ อ่ะล้อเล่งงงงง
โดย: MADUN เขียนเมื่อ 11 ก.พ. 08 IP IP: .XXX
ความคิดเห็นที่ 22 : ต้นตระกูล ณ : ที่มาของตระกูล ณ ต่างๆ ในเมืองไทย
avatar
ณ จ้ะ
โดย: Rui เขียนเมื่อ 11 ก.พ. 08 IP IP: .XXX
ความคิดเห็นที่ 21 : ต้นตระกูล ณ : ที่มาของตระกูล ณ ต่างๆ ในเมืองไทย
avatar
ณ จ๊ะจะบอกให้
โดย: Rui เขียนเมื่อ 11 ก.พ. 08 IP IP: .XXX
ความคิดเห็นที่ 20 : ต้นตระกูล ณ : ที่มาของตระกูล ณ ต่างๆ ในเมืองไทย
avatar
ณ ที่นั่น
ณ ที่นี่
ณ บัดนี้

นะค๊า
โดย: Rui เขียนเมื่อ 11 ก.พ. 08 IP IP: .XXX
ความคิดเห็นที่ 19 : ต้นตระกูล ณ : ที่มาของตระกูล ณ ต่างๆ ในเมืองไทย
avatar
ณ นคร

* สมเด็จพระเจ้าบรมราชาธิบดีศรีธรรมราชาโศกราช องค์ปฐมบรมกษัตริ.ย์แห่งราชอาณาจักรศรีวิไชย *

เชื้อสายมาจากกษัตริ.ย์โบราณ พระอิสริยายศและฐานนันดรสูงลิ่วเลยนะคับ ...เพิ่งรู้เหมือนกาน หะหะ
โดย: The Moonman เขียนเมื่อ 11 ก.พ. 08 IP IP: .XXX
ความคิดเห็นที่ 18 : ต้นตระกูล ณ : ที่มาของตระกูล ณ ต่างๆ ในเมืองไทย
avatar
ณ นครพนม ก็มีค่ะ

ก็ดีค่ะ มีสาระดี

จะได้หายสงสัย

ขอบคุณนะคะ
โดย: dddd เขียนเมื่อ 12 ก.พ. 08 IP IP: .XXX
ความคิดเห็นที่ 17 : ต้นตระกูล ณ : ที่มาของตระกูล ณ ต่างๆ ในเมืองไทย
avatar
ณ ราชบุรี ก็มี
โดย: kookkai19 เขียนเมื่อ 12 ก.พ. 08 IP IP: .XXX
ความคิดเห็นที่ 16 : ต้นตระกูล ณ : ที่มาของตระกูล ณ ต่างๆ ในเมืองไทย
avatar
ณ ราชสีมา นอกจาก อินทรกำแหง ยังมี มหาณรงค์ อีกด้วยนะครับ
โดย: molinda เขียนเมื่อ 12 ก.พ. 08 IP IP: .XXX
ความคิดเห็นที่ 15 : ต้นตระกูล ณ : ที่มาของตระกูล ณ ต่างๆ ในเมืองไทย
avatar
ณ อยุธยา นี่เป็นราชนิกูล นะครับ
โดย: x เขียนเมื่อ 12 ก.พ. 08 IP IP: .XXX
ความคิดเห็นที่ 14 : ต้นตระกูล ณ : ที่มาของตระกูล ณ ต่างๆ ในเมืองไทย
avatar
ณ อุบล แก้ใหม่เป็นพระอุบลเดชประชารักษ์ นะครับ ตกไปหนึ่ง.....
โดย: yu เขียนเมื่อ 12 ก.พ. 08 IP IP: .XXX
ความคิดเห็นที่ 13 : ต้นตระกูล ณ : ที่มาของตระกูล ณ ต่างๆ ในเมืองไทย
avatar
ถึงคุณ Rui ความเห็นที่ 15 แรงไปไหม ที่ว่า**เป็นเพียงการยกให้ใช้นามสกุลทั้งหมู่บ้านเฉยๆ เพื่อให้มีนามสกุลใช้ แต่คนทั่วไปก็เข้าใจผิดว่าเป็นเชื้อเจ้า จริงๆ ไม่ใช่เลย ปัจจุบัน การยกหมู่บ้านใช้นามสกุลเหมือนกันก็ยังมีปรากฏให้เห็นอยู่อย่างชัดแจ้ง ตามชุมชนชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ได้สัญชาติไทยแล้ว ** นามสกุลเชื้อเจ็ดตน และนามสกุลเชื้อเมืองพาน เราไม่ใช้เจ้าผู้สูงศักดิ์ แต่เราก็เป็น เจ้าหัวเมือง ชนนอก เชื้อเจ็ดตน คือ ตระกูล ของเจ้าเมืองเชียงแสน และ เชื้อเมืองพาน สืบเชื้อสายมาจาก หลวงพงษ์ พูลสวัสดิ์ หากแต่ เจ้าเมือง เชียงราย คนก่อนไม่มีเรื่องไปทะเลาะกันเราก็คงได้ใช้ ณ เชียงราย แต่ เชื้อเจ็ดตน และเชื้อเมืองพานเราก็สืบเชื้อสายมาจาก เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ สมัยก่อน เชียงรายขี้นกับเชียงใหม่ นะครับ อ่านในนี้ได้http://www.muangphan.go.th/history.php
โดย: จากความเห็นที่ 13 เขียนเมื่อ 12 ก.พ. 08 IP IP: .XXX
ความคิดเห็นที่ 12 : ต้นตระกูล ณ : ที่มาของตระกูล ณ ต่างๆ ในเมืองไทย
avatar
ทำไม ฮิวโก้ ไม่มี ณ อยุธยา ทั้งๆที่ "จักรพงษ์"
หรือเขาลืมเขียน แต่เห็นหลายที่แล้วอ่ะ
โดย: ชั้นเองย่ะ เขียนเมื่อ 12 ก.พ. 08 IP IP: .XXX
ความคิดเห็นที่ 11 : ต้นตระกูล ณ : ที่มาของตระกูล ณ ต่างๆ ในเมืองไทย
avatar
ทำไมเชียงรายไม่มี ณ เชียงราย แล้วพวกที่เริ่มต้น สกุล เชื้อ ล่ะ มาจากไหน หามาให้หน่อยว่าจะรู้จริงป่ะ
โดย: ณ วันหนึ่ง เขียนเมื่อ 12 ก.พ. 08 IP IP: .XXX
ความคิดเห็นที่ 10 : ต้นตระกูล ณ : ที่มาของตระกูล ณ ต่างๆ ในเมืองไทย
avatar
นี่ ชั้นก็อยู่อีสานนะ ความคิดเห็นที่19กะ20 อ่ะ
คุณอยู่ประเทศไทย เป้นคนไทยในตอนนี้
คุณก็ควรจะรักประเทศไทย

รักคอมมิวนิวส์มากน่ะ
พวกเมิงก็กลับไปอยู่นู่นไป๊

ชิ
โดย: ณ ที่นี้ เขียนเมื่อ 12 ก.พ. 08 IP IP: .XXX
ความคิดเห็นที่ 9 : ต้นตระกูล ณ : ที่มาของตระกูล ณ ต่างๆ ในเมืองไทย
avatar
น่าจะเอามาให้หมดครับ
โดย: นิพนนธ์ เขียนเมื่อ 13 ก.พ. 08 IP IP: .XXX
ความคิดเห็นที่ 8 : ต้นตระกูล ณ : ที่มาของตระกูล ณ ต่างๆ ในเมืองไทย
avatar
ลืมถาม ขำป่ะ
โดย: บีน่า เขียนเมื่อ 13 ก.พ. 08 IP IP: .XXX
ความคิดเห็นที่ 7 : ต้นตระกูล ณ : ที่มาของตระกูล ณ ต่างๆ ในเมืองไทย
avatar
อย่าลืม นะ....จะบอกให้
โดย: พเหดเด เขียนเมื่อ 13 ก.พ. 08 IP IP: .XXX
ความคิดเห็นที่ 6 : ต้นตระกูล ณ : ที่มาของตระกูล ณ ต่างๆ ในเมืองไทย
avatar
เชื้อเจ็ดตนและเชื้อเมืองพานเราไม่ใช่ ชาวเขา ที่ถูกยก นามสกุลให้มาใช้นะครับ แรงไปนะครับ ศึกษามาดียังก่อนจะมา ว่าแบบนี้แม้ว่า ศักดินา ในสมัยนั่น เราไม่ใช้ สืบเชื้อสายเจ้าเมืองโดยตรง หากแต่เป็นเจ้าหัวเมืองชั้นนอก เท่านั่นเอง แม้กระทั่ง สายทางแม่คุณทักษิณ สกุล ระมิง วงศ์ ท่านก็สืบเชื้อสายมาจาก ทางกาวิละ เจ้าผู้ครอง เมืองเชียงใหม่ องค์หนึ่งเหมือนกัน **แต่ปัจจุบัน นามสกุลเชื้อเมืองพานมีมากเหลือเกินเกิดแต่สมัยก่อน ได้มีการพระราชทาน มาที่หัวเมือง เมืองพาน ทั้งหมด เลยมีเยอะนับแต่นั่นมา โปรดเข้าใจเราไม่ใช้ชาวเขา ที่เพิ่งได้ สัญชาติไทย นามสกุลของเรามีมาตั้งนาน ก่อนจะมีเมืองเชียงรายในปัจจุบันด้วยซ้ำ
โดย: อิอิ เขียนเมื่อ 13 ก.พ. 08 IP IP: .XXX
ความคิดเห็นที่ 5 : ต้นตระกูล ณ : ที่มาของตระกูล ณ ต่างๆ ในเมืองไทย
avatar
แล้ว
ณ ยะ
ณ ฮ่ะ
มาจากไหนค่ะ ตัวเอง
โดย: เชื้อเมืองพาน เขียนเมื่อ 14 ก.พ. 08 IP IP: .XXX
ความคิดเห็นที่ 4 : ต้นตระกูล ณ : ที่มาของตระกูล ณ ต่างๆ ในเมืองไทย
avatar
ไม่มี ณ ประเทศไทย เนาะ

อิอิ.......................
โดย: เชื้อเมืองพาน เขียนเมื่อ 14 ก.พ. 08 IP IP: .XXX
ความคิดเห็นที่ 3 : ต้นตระกูล ณ : ที่มาของตระกูล ณ ต่างๆ ในเมืองไทย
avatar
ไม่มี ณ อยุธยา เหรอ
โดย: เตอร์ เขียนเมื่อ 15 ก.พ. 08 IP IP: .XXX
ความคิดเห็นที่ 2 : ต้นตระกูล ณ : ที่มาของตระกูล ณ ต่างๆ ในเมืองไทย
avatar
ไม่เจอ ชุมสาย ณ อยุธยาแฮะ หรือว่า มองไม่เห็นเองหว่า
โดย: เหอๆ เขียนเมื่อ 18 ก.พ. 08 IP IP: .XXX
ความคิดเห็นที่ 1 : ต้นตระกูล ณ : ที่มาของตระกูล ณ ต่างๆ ในเมืองไทย
avatar
ไม่เจอ ณ จังงัง
โดย: แฮะแฮะ เขียนเมื่อ 18 มี.ค. 08 IP IP: .XXX