คดีปรส หมวด » ทั่วไป » การเมือง » คดีปรส

ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์!!!

http://www.dsi.go.th/dsi/news_index.jsp?id=1624

*** ดีเอสไอฟันธง คดี ปรส.ผิดจริง คนขายชาติตัวจริง ประชาธิปปัตย์!!! ***

นายไกรสร บารมีอวยชัย รักษาการอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เป็นประธานประชุมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับอัยการสำนักคดีพิเศษ และที่ปรึกษาจากกระทรวงการคลัง

สรุปสำนวนคดีการขายทรัพย์สินขององค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) ใช้เวลาประชุมนานประมาณ 2 ชั่วโมง ร่วมกันแถลงว่า

ในการสอบสวนมุ่งถึงการปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

จากการนำทรัพย์สินของ 56 สถาบันการเงินที่ถูกปิดกิจการ มูลค่า 851,000 ล้านบาท ไปประมูลขายเพียง 190,000 ล้านบาท และการดำเนินการของ ปรส. ขัดต่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่มุ่งแก้ไข ระบบสถาบันการเงินด้วยการฟื้นฟูฐานะของบริษัทที่ถูกระงับการดำเนินการ

แต่ขั้นตอนดำเนินการของ ปรส. กลับไม่แยกหนี้ดี หนี้เสีย เพื่อแยกหนี้ดีไปให้กับธนาคารรัตนสิน จำกัด (มหาชน) นำไปบริหาร ทำให้เกิดความเสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้ต่างชาติเข้ามากอบโกยผลประโยชน์โดยมิชอบ

รายงานระบุว่า คดี ปรส. มีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 5 คดี

ประกอบด้วย

คดีที่ 1 กรณี บริษัท เลห์แมนบราเดอร์ โฮลดิ้ง อิงค์ ผู้ชนะการประมูลซื้อสินทรัพย์ประเภทสินเชื่อที่อยู่อาศัยจาก ปรส. แล้วโอนสิทธิให้กับกองทุนรวมโกลบอลไทยพร็อพเพอร์ตี้ เมื่อวันที่ 13 ส.ค.2541 ยอดคงค้างทางบัญชี 24,616.95 ล้านบาท แต่ประมูลขายไปเพียง 11,520 ล้านบาท

คดีที่ 2 กรณีบริษัท โกลด์แมน แซคส์ เอเชีย ไฟแนนซ์ จำกัด ผู้ชนะการประมูลซื้อสินทรัพย์จาก ปรส. แล้วโอนสิทธิให้กับกองทุนรวมบางกอกแคปปิตอล ยอดคงค้างทางบัญชี 115,890.96 ล้านบาท แต่ประมูลขายไปเพียง 22,454.87 ล้านบาท

คดีที่ 3 - 4 กรณี บริษัท เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ผู้ชนะการประมูลซื้อสินทรัพย์ จาก ปรส. แล้วโอนสิทธิให้กับ กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1 - 3 ยอดคงค้างทางบัญชี 64,303.34 ล้านบาท แต่ประมูลขายไปเพียง 23,176.38 ล้านบาท

คดีที่ 5 กรณี บริษัท วีคอนกลอมเมอเรท จำกัด ผู้ชนะการประมูลซื้อสินทรัพย์ จาก ปรส. แล้วโอนสิทธิให้กับกองทุนรวมวีแคปปิตอล ยอดคงค้างทาง บัญชี2,376.73 ล้านบาท แต่ประมูลขายไปเพียง 3,189.90 ล้านบาท

ในคดีที่ 1 มีการสอบปากคำพยานบุคคล ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ รวม 106 ปาก แยกประเด็นการสอบสวนออกเป็นประเด็นข้อกฎหมายและประเด็นข้อเท็จจริง เพื่อให้ได้หลักฐานถึงวัตถุประสงค์ในการปฏิรูปสถาบันการเงิน และกรณีผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงการจงใจหลีกเลี่ยงภาษี

หลายกรณี ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทั้งสิ้น 10 ประเด็น

ประกอบด้วย

1. ปรส. ยินยอมให้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ ปรส. เข้าประมูลซื้อทรัพย์สินจาก ปรส. โดยมิชอบ

2. คณะกรรมการ ปรส.บางคนมีส่วนเกี่ยวข้อง ปกปิดข้อเท็จจริง กระทำการโดยไม่โปร่งใส

3. ข้อกำหนดของ ปรส. ที่ให้ผู้ชนะการประมูลโอนสิทธิได้ขัดต่อกฎหมาย

4. การโอนสิทธิ ของผู้ชนะการประมูลไม่ชอบ ขัดต่อ พ.ร.ก.ปรส.

5. ข้อกำหนดการขายทรัพย์สินของคณะกรรมการ ปรส. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

6. คณะกรรมการ ปรส. และกลุ่มนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ ปรส. ฝ่าฝืนข้อสนเทศการขายทรัพย์สิน

7. กองทุนรวมที่รับโอนสิทธิจากผู้ชนะการประมูลซื้อทรัพย์สินจาก ปรส. ยังไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

8. มีการทำสัญญาไม่ชอบด้วยกฎหมาย

9. สิทธิของนิติบุคคลที่ชนะการประมูลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามข้อกำหนดการขายทรัพย์สินของปรส. และ

10. ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรส.บางคนขาดคุณสมบัติ เนื่องจากดำรงตำแหน่งทับซ้อนกับสถาบันการเงินอีกแห่ง

การขายทรัพย์สินของสถาบันการเงินทั้ง 56 แห่ง ในกลุ่มสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย มีการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นความผิดทางอาญา

หลังจากนี้ กรรมการ ปรส. ที่รู้เห็นเกี่ยวข้องโดยตรงในการขายและนิติบุคคลที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่กระทำผิดอาญาจำนวนไม่ต่ำกว่า 5 ราย จะถูกดำเนินคดี

ฐานเป็นผู้สนับสนุนให้เจ้าพนักงานและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และร่วมกันกระทำโดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบายเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ในคดีภาษีอากรต้องระวางโทษจำคุก 3 เดือน ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 -200,000 บาท ถ้าคดีนี้ฟ้องได้ ก็มีโอกาสที่ประเทศจะได้เงินกลับคืนมา สำหรับคดีนี้เกี่ยวพันกับบริษัทใหญ่หลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขายสินทรัพย์ของ ปรส. ที่ผ่านมา เคยตั้งนายยุวรัตน์ กมลเวชช เป็นกรรมการตรวจสอบ และได้ตั้งประเด็นในการตรวจสอบตรงกับการสอบสวนของดีเอสไอ การสอบสวนพบพยานหลักฐานว่ามีการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหาก ดีเอสไอ สั่งฟ้องคดีที่ 1 เรียบร้อย ก็จะเป็นบรรทัดฐานข้อกฎหมายที่จะมาใช้ฟ้องกรณีบริษัทอื่น ๆ ต่อไป

ซึ่งเรื่องนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นในสมัย นาย ชวน หลีกภัยเป็น นายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปปัตย์ที่มีส่วนรู้เห็น คงไม่อาจเล่นบทปัดความรับผิดชอบที่ตัวเองถนัดได้ ถึงเวลาเวรกรรมตามทัน เพราะเป็นการขายชาติอย่างมหาศาล ขายให้ต่างชาติโดยไม่เปิดโอกาสให้เจ้าของซื้อคืน ในราคาเพียง 20 เปอร์เซนต์ และให้ต่างชาติขายคืนในราคาที่สูงกว่า ถึง 60 -70 เปอร์เซนต์ ถึงเวลาคนขายชาติตัวจริงต้องชดใช้กรรมแล้ว!!!

แต่ทว่า ในยุคทหารครองเมืองแบบนี้ อาจเป็นเพียงเกมส์ต่อรองทางการเมืองเท่านั้นขนาดสื่อมวลชนยังไม่มีการตีข่าวใหญ่เหมือนตอนรัฐบาลทักษิณถูกกล่าวหาเลย ทั้งที่เรื่องนี้เป็นการขายชาติครั้ง มโหฬาร หากเป็นแบบนั้นเราคนไทยคงต้องกู้ชาติกันจริงๆ แล้ว!!!

 

Advertisement
รูป oi
โดย: oi
ตั้งเมื่อ: 8 ก.ย. 08
เปิดดู: 7,892 ครั้ง
กระทู้นี้ปิดไม่ให้แสดงความคิดเห็น
ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 24 : คดีปรส
avatar

ว่าแต่เขา อีเหนาเป็นเองซะยิ่งกว่าเป็นอีก ดีแต่ว่าๆๆ โจมดีคนอื่น ไม่ได้มองตัวเองเลย ขายชาติของแท้ นี่มันมากกว่าทักษิณกี่10เท่าเนี้ย

โดย: KHUNYING เขียนเมื่อ 9 ก.ย. 08 IP IP: 125.25.117.XXX
ความคิดเห็นที่ 23 : คดีปรส
avatar

นี่แหละขายชาติตัวจริง DSI ส่งเรื่องให้ปชป.ตั้งนานแล้วแต่เรื่องกลับหายเงียบไม่รู้โดนดองไว้ที่ไหน อายุความก็กำลังจะหมดลง ประโคมข่าวม๊อบกลบคดี ปรส. ประเทศไทยมี 2 มาตรฐาน ถ้าเป็นรัฐบาลทักษิณต้องรีบพิพากษาให้สิ้นสุดไวๆ แต่กับพรรคแมงสาบทำอะไรก้ไม่ผิด ขายชาติตัวจริงอยู่ที่นี่รัฐฯ สูญเป็นแสนล้านบาท ลิ่วล้อกบฎ,แมงสาบ หาข้อแก้ตัวหน่อยเร็ว

โดย: UK Zone เขียนเมื่อ 9 ก.ย. 08 IP IP: 61.91.249.XXX
ความคิดเห็นที่ 22 : คดีปรส
avatar

ไม่เคยคิดชอบ ปชป.เลย...พวกหน้าไหว้หลังหลอก พยายามทำตัวสุภาพบุรุษตลอด..แต่ขอโทษ คนส่วนใหญ่ไม่ได้โง่นะ(โดยเฉพาะคนที่ไม่เลือก ปชป.)

โดย: กูรู เขียนเมื่อ 9 ก.ย. 08 IP IP: 222.123.128.XXX
ความคิดเห็นที่ 21 : คดีปรส
avatar

เป็นไงล่ะครับ ประชาธิปัตย์ เที่ยวแต่กล่าวหาคนอื่นว่าคอรัปชั่นเชิงนโยบาย โดนเองซะบ้าง เก่งนักเรื่องเอาดีใส่ตัว เอาชั่วให้คนอื่นน่ะ

โดย: เขียนเมื่อ 9 ก.ย. 08 IP IP: 123.20.144.147, 203.162.3.XXX
ความคิดเห็นที่ 20 : คดีปรส
avatar

คดี ปรส เปรียบเหมือนกับเป็น มีด ที่ย้อนกลับมา แทง พรรคประชาธิปัตย์ อย่างแท้จริง เพราะหลังจากที่เกิดคดีนี้ขึ้น พรรคประชาธิปัตย์ ก็ไม่ได้กลับมาเป็น รัฐบาล อีกเลย

โดย: ไม่ชอบ ประชาธิปัตย์ และ พลังประชาชน เขียนเมื่อ 9 ก.ย. 08 IP IP: 118.172.242.XXX
ความคิดเห็นที่ 19 : คดีปรส
avatar

คห.18 ใครจะโดนหางเลขไม่รู้แต่คนผิดก็คือคนผิด จะมาแยกว่าทักษิณผิดโดน แต่พอมีคนร่วมเป็น ปชป ไม่โดน ผิดก็ว่าไปตามผิด ไม่ได้หลับหูหลับตาเกลียดแบบพวกที่ทำบ้านเมืองวุ่นวาย

โดย: ปราบกบฏ เขียนเมื่อ 9 ก.ย. 08 IP IP: 172.16.11.61, 203.152.29.XXX
ความคิดเห็นที่ 18 : คดีปรส
avatar

บ.แคปปิตอล นี้ของ สิงโปร่วมทุก กับ shin 60% หรือป่าวแล้วตอนนั้น shin ยังไม่ได้ขายสงสัยคุณพ่อจะโดนหางเลขด้วยหรือป่าว

โดย: อยากรู้ เขียนเมื่อ 9 ก.ย. 08 IP IP: 58.9.122.XXX
ความคิดเห็นที่ 17 : คดีปรส
avatar

ทำไม พันธมิตร ไม่ ประท้วงเรื่องนี้ บ้างวะ ลำเอียงวะ
ไอพวกพันธมิตร แน่จิงก็ไล่แม่งให้หมด เลยดิวา
หรือว่า พรรคนี้ มัน ให้ตังค์พวกม็อบวะ
โธ่ ไอ ฟาย อย่ามาสร้างภาพว่ากุนี้รักชาติหน่อยเถอะวะ

โดย: เลวได้ใจ เขียนเมื่อ 9 ก.ย. 08 IP IP: 124.121.158.XXX
ความคิดเห็นที่ 16 : คดีปรส
avatar

แก้ไขด้วยครับ ประมูลไปมากกว่า ยอดค้าง อ่านแล้ว งง
คดีที่ 5 กรณี บริษัท วีคอนกลอมเมอเรท จำกัด ผู้ชนะการประมูลซื้อสินทรัพย์ จาก ปรส. แล้วโอนสิทธิให้กับกองทุนรวมวีแคปปิตอล ยอดคงค้างทาง บัญชี2,376.73 ล้านบาท แต่ประมูลขายไปเพียง 3,189.90 ล้านบาท
ปชป ก็ต้องติดคุกผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวของ ทรท ทักษิณหนีคดีก็ต้องเอากลับมาดำเนินคดีเหมือนกัน ได้เป็นการล้างบาง นักการเมืองชั่วให้หมดไป

โดย: ตามนั้นแหละ เขียนเมื่อ 9 ก.ย. 08 IP IP: 58.9.246.XXX
ความคิดเห็นที่ 15 : คดีปรส
avatar

พวกเราไลผิดคนเอาใหม่ เอ้า ชวววววววววววน ออกไป!!!!

โดย: ptm เขียนเมื่อ 8 ก.ย. 08 IP IP: 118.173.145.XXX
ความคิดเห็นที่ 14 : คดีปรส
avatar

ชิมไปบ่นไป โทษมันหนักแสนสาหัสให้อภัยไม่ได้ โทษฐานบังอาจไปทำกับข้าวให้เขาดูทั่วโลก มันขายชาติชัดๆขนาดนี้ มิควรลดอย่อนผ่อนโทษใดๆให้ทั้งสิ้นื ต้องประหาร
ยึดทำเนียบ ยึดสถานที่ราชการ ตั้งทฤษฏีทางการเมืองใหม่ มันเป็นเพียงแค่อารยะขัดขืนเรื่อง จิ๊บจ๊อย น่าเห็นใจ ควรยกโทษให้พ้น

โดย: ดอก เขียนเมื่อ 8 ก.ย. 08 IP IP: 222.123.56.XXX
ความคิดเห็นที่ 13 : คดีปรส
avatar

ปรส สปก ป ปช = พรรคประชาธิปปัตย์ ต้องมีตัว ป เกี่ยวข้องตลอดแปลก แต่จริง ..... ว่ะ

โดย: งงงง เขียนเมื่อ 8 ก.ย. 08 IP IP: 58.9.200.XXX
ความคิดเห็นที่ 12 : คดีปรส
avatar

สมน้ำหน้า พรรคประชาวิบัติ

โดย: พันธมวยหัวคิด เขียนเมื่อ 8 ก.ย. 08 IP IP: 125.25.79.XXX
ความคิดเห็นที่ 11 : คดีปรส
avatar

10 รับไม่ได้หรือไง 55555

โดย: คาวี เขียนเมื่อ 8 ก.ย. 08 IP IP: 125.26.50.XXX
ความคิดเห็นที่ 10 : คดีปรส
avatar

8คห.9 เอาให้ญาติๆ คุณอ่านดีกว่ามั้ง ปัญญาอ่อน

โดย: mam เขียนเมื่อ 8 ก.ย. 08 IP IP: 222.123.238.XXX
ความคิดเห็นที่ 9 : คดีปรส
avatar

ขอโทษ น่ะ ที่ ต้อง ดัก ทุก คน แต่ ว่า มัน มี ความ จำ เปง >>เคยมีเด็กถูกฆ่าตายที่ห้องน้ำของภารโรง >>แต่ไม่สามารถหาต้นเหตุของคดีนี้ได้ >>จึงได้ปล่อยร่างไร้วิญญาณของเด็กน้อยทิ้งไว้ ณ ที่แห่งเดิม >>ไม่มีการทำพิธีอะไรทั้งสิ้น วิญญาณของเด็กจึงล่องลอยวนเวียนอยู่ที่รร. >>เป็นเวลาหลาย 10 ปี >>จนวันหนึ่งได้มีกลุ่มนร.หญิงเข้าไปในห้องน้ำนั้นเพื่อหวังจะแกล้งภารโรง >>จึงได้พบกับวิญญาณของเด็กน้อย กำลังไต่ไปตามเพดาน พร้อมแสยะยิ้มให้ >>พวกเทอกลัวมากรีบวิ่งออกจากห้องน้ำ >>แต่เพื่อนคนหนึ่งพลันไปเหยียบแอ่งน้ำที่พื่นเข้า >>จึงได้ล้มและไปสะดุดขาของเพื่อนอีกคนหนึ่งเข้า >>เพื่อนคนนั้นได้จับแขนของอีกคนไว้จึงล้มกันมาเป็นทอดๆและหัวฟาดพื้นตายหมด >>วิญญาณของพวกเขาจึงวนเวียน ณ ที่แห่งนั้นตลอดไป >>จงส่งต่อไปอีก 20 กระทู้ ภายใน 7 ชม. >>ต่อแรกเราก็ไม่เชื่อหรอกแต่เพื่อนเราประสบอุบัติเหตุไปแล้ว 5คนตั้งแต่เราอ่าน โทดอีกกี่ครั้งล่ะค่ะโทดจิงๆ (ท่าคุณอ่านไปแล้วกี่ตัวก็ตาม ไม่ส่งตามขอให้มีอันเป็นไป สาธุ ..........................

โดย: pattttt เขียนเมื่อ 8 ก.ย. 08 IP IP: 114.128.34.XXX
ความคิดเห็นที่ 8 : คดีปรส
avatar

พธม
อย่าถ่วงเวลาสิ
เหอๆ ที่มันทำๆอยู่ทุกๆวันนี้ก็เพื่อดิ้นจากคดีนี่หละ
สองฝั่งต่างมีจุดหมาย

รัฐบาล อยากให้ปชปโดนเรื่อง ปรส
พธม เลยต้องเอาออกสถานเดียว
ไม่งั้นปชป จบกัน

สะใจหวะ แต่มันจะทันเวลามั้ยเนี้ย

โดย: เบื่อ เขียนเมื่อ 8 ก.ย. 08 IP IP: 125.27.122.XXX
ความคิดเห็นที่ 7 : คดีปรส
avatar

จัดการตามกระบวนของกฎหมายซะ

โดย: xyz เขียนเมื่อ 8 ก.ย. 08 IP IP: 125.25.38.XXX
ความคิดเห็นที่ 6 : คดีปรส
avatar

ไงล่ะ พันธมิตร แน่จริง ก็เอาสิกู้ชาติน่ะ ช่วยกันหน่อย
เอาให้คุณชวน ลี้ภัย หรือ หลีกภัย เอาให้พรรคประชาธิปัตย์
มันล่มจม เหมือนกะที่พวกท่านกระทำกับพรรคอื่นๆเค้า
ถ้าปากเก่งจิงๆ ก็เอาเรื่อง ปรส.ไปเล่นอีกสิ จะได้พันธมิตรเพิ่ม
อีกบานเลย เงินจะไหลมาเทมา เอ้า ไหนๆก็กู้ชาติแล้วนี่

โดย: เสียงประชาชน เขียนเมื่อ 8 ก.ย. 08 IP IP: 222.123.22.XXX
ความคิดเห็นที่ 5 : คดีปรส
avatar

อย่าให้คนชั่วลอยนวล

โดย: dd เขียนเมื่อ 8 ก.ย. 08 IP IP: 58.9.190.XXX
ความคิดเห็นที่ 4 : คดีปรส
avatar

เข้าเวป
http://www.ryt9.com

หรือสำนักข่าว IQ อินโฟเควสท์

โดย: lbibri เขียนเมื่อ 8 ก.ย. 08 IP IP: 124.120.87.XXX
ความคิดเห็นที่ 3 : คดีปรส
avatar

เราต้องแสดงพลังประชาชนขับไล่พรรคประชาธิปัตย์เพราะไม่ยอมทำตามหน้าที่ซักฟอกรัฐบาลแล้วเราก็เชิญพันธมารมาทำหน้ทีแทนดีกว่าไหม

โดย: คนรักกฎหมาย เขียนเมื่อ 8 ก.ย. 08 IP IP: 125.25.130.XXX
ความคิดเห็นที่ 2 : คดีปรส
avatar

ต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริงคือ

พรรคประชาธิปัตกระสันอยากเป็นรัฐบาล

เลยใช้บริการของระบอบพันธะมิด

ระบอบพันทะมิด70/30คือ

30=ส.ส.เลือกตั้ง ของพรรคประชาธิปัต

70=ส.ส.สอบตก ของพรรคประชาธิปัต

แล้วแกนนำพันธะมิดก็รอรับส่วนแบ่งตามสัดส่วนหน้าที่

โดย: kak เขียนเมื่อ 8 ก.ย. 08 IP IP: 118.172.173.XXX
ความคิดเห็นที่ 1 : คดีปรส
avatar

มาร์ค ยายพรรคเถอะ ถ้าอยากเป็นนายก คนอีสาน-เหนือรอสนับสนุน อยู่ คนกรุงอย่าไปสนใจ เพียงแค่ตอนนี้นายอยู่ผิดที่เอง เด้อ

โดย: ปชป เขียนเมื่อ 8 ก.ย. 08 IP IP: 58.9.135.XXX