ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย หมวด » ทั่วไป » การเมือง » ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย

      

         ต้นกำเนิดของประชาธิปไตยพบว่า ในสมัย​​โบราณที่มีอำนาจในการออกเสียงลงคะแนน มีความแตกต่างกันระหว่างประเทศประชาธิปไตยที่เก่าแก่และทันสมัย ข้อดีและข้อเสียของระบอบประชาธิปไตย ในข้อดีและข้อเสียของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จากงานนิพนธ์ของกรีกคำว่า 'kratein'ซึ่งหมายถึง'กฎ' ดังนั้นประชาธิปไตยถูกกำหนดให้เป็นระบบการเมืองที่ผู้คนสามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งสำหรับรัฐบาลในการที่พวกเขาต้องการที่จะผู้ปกครอง ประชาธิปไตยถูกพบครั้งแรกในกรีกโบราณเกือบสามพันกว่าปีที่ผ่านมา ในตอนแรกมีเพียงกลุ่มเล็ก ๆ ของคนมีอำนาจในระบอบประชาธิปไตย, การเลือกผู้แทนซึ่งมีฐานะที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศ, ประชาธิปไตยเป็นการให้โอกาสแสดงความคิดเห็นทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในปัจจุบันประเทศเป็นประชาธิปไตยมีสิทธิที่จะแสดงความคิดของพวกเขาปฏิบัติและมีสิทธินับถือศาสนาของพวกเขาและเลือกงานของตัวเอง ประเทศประชาธิปไตยมีการพิสูจน์ที่ประสบความสำเร็จตลอดปี ประชาธิปไตยมีข้อดีหลายประการ ประชาธิปไตยจะช่วยให้เรามีอิสระในการทำสิ่งที่เราต้องการจะทำตราบใดที่เราไม่ได้รุกล้ำสิทธิคนอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นเราสามารถพูดหรือคิดว่าสิ่งที่เราต้องการพดู หรือมีเสรีภาพในการย้ายถิ่นฐานไปในที่สถานที่ใด ๆ รวมทั้งการ คิดและการแสดงออกและเสรีภาพในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ และการนับถือศาสนาที่มีความแตกต่างกันโดยไม่รังเกียจเดียดฉันท์ แม้ขณะนี้บางประเทศเช่นซาอุดีอาระเบียไม่ได้มีสิทธิเหล่านั้นเช่นเสรีภาพใน การพูดเสรีภาพในการสั่งสอนและการปฏิบัติศาสนาของเราเองในที่สาธารณะยกเว้นการมีอิสระในการย้ายถิ่นฐานได้อย่างอิสระในประเทศ ในระบอบประชาธิปไตยของบุคคลอื่น ๆ สามารถชี้ข้อผิดพลาดพรรคในเซสชั่น การทำงานในการตัดสินใจเป็นของรัฐบาลที่จะมีการตัดสินใจทุกอย่างของประเทศ ประชาธิปไตยยังเคารพในความคิดมุมมองอื่น ๆ ของการแสดงออกและศาสนา มีเสมอการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรมจัดขึ้นในระบอบประชาธิปไตยซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเลือกคนที่คุณต้องการเป็นตัวแทนของคุณ ประชาธิปไตยนอกจากนี้ยังให้สิทธิตามกฎหมายเท่าเทียมกัน มันไม่ได้เป็นการแบ่งแยกตามเพศ สีหรือศาสนา ชนกลุ่มน้อยได้รับการยอมรับ ไม่ว่าคุณจะเป็นสีดำหรือสีขาวหรือสีใด ๆ หรือเป็นคริสเตียนหรือพุทธศาสนาหรือเพศชายหรือหญิง คุณก็สามารถเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ได้โดยง่ายในขณะที่รัฐบาลเผด็จการจะปิดกั้นสื่อทั้งหลายทำให้สังคมได้รับรู้ความจริงทำให้เป็นหนทางระบายความรู้สึกนึกคิดคนในสังคม นอกจากนี้ยังทำให้ง่ายขึ้นสำหรับคนที่จะรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐบาล สื่อมีความสำคัญมากและที่สำคัญเพื่อประชาธิปไตย ถ้าสื่อที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วคนที่ไม่ทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐบาล ดังนั้นวิธีการนี้ยังเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทำไมสื่อไม่ควรมีการครอบงำ ซึ่งแตกต่างจากรัฐบาลเผด็จการที่ปิดกั้นและไม่สามารถทนรับฟังความเห็นแตกต่างได้ แต่ก็ควรระมัดระวังในการละเมิดสิทธิในการแสดงออกเท่านั้น ประชาธิปไตยยังมีข้อเสียไม่กี่อย่างเช่นส่วนใหญ่ของพวกเขา ในขณะที่มันต้องใช้เวลาในการสร้างรัฐบาลที่จะได้รับการเลือกตั้งเสร็จแล้วซึ่งต้องใช้เวลาในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังใช้เวลานานในการออกกฎหมาย การเคลื่อนไหวไม่ได้เร็วขึ้นคือในการตัดสินใจสิ่งที่ ตัดสินใจไม่ดีในการเลือกไม้บรรทัดนำประเทศไปในทิศทางที่แตกต่างกัน และสื่ออาจมีผลกระทบในทางลบต่อสังคม รัฐบาลได้มีการจัดเรียงออกเรื่องจริงจากสิ่งที่สื่อหรือกดดัน มันจะสร้างข่าวลือและข่าวลือมักจะทำให้ยิ่งแย่ลง ทำให้เป็นช่องทางนำไปสู่การทุจริต ซึ่งหมายความว่าสังคมที่บังคับสื่อทำให้ประชาชนไม่เข้าถึงความจริง และนำไปสู่การทุจริตของรัฐบาลได้ ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ดีโดยรวม ในประเทศประชาธิปไตยคนที่มีอำนาจมากกว่ารัฐบาลที่แตกต่างจากรัฐบาลเผด็จการ ประเทศประชาธิปไตยได้พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จมากกว่าเผด็จการซึ่งมาจากผู้นำผู้ปกครอง สรุปความแตกต่างประชาธิปไตยกับเผด็จการ 1. ประชาธิปไตยมีอิสระเสรีภาพในการแสดงออกทั้งการพูด,คิด,เขียน แต่เผด็จการผู้นำจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่มีความเชื่อมั่นในมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 2. ประชาธิปไตยให้โอกาสสูงสุดในชีวิตมนุษย์ คือโตได้เต็มที่โดยไม่มีกำแพงชนชั้นมาเกี่ยวข้อง แต่เผด็จการมักให้โอกาสคนบางกลุ่มมีชีวิตที่อยู่เหนือมนุษย์โดยทั่วไป และคอยสร้างกำแพงขวางกั้นสังคมประชาธิปไตย 3. ประชาธิปไตยทำให้คนธรรมดายิ่งใหญ่ได้ แต่เผด็จการสร้างความยิ่งใหญ่กับตนเอง โดยไม่ให้ความสำคัญกับประชาชน 4. ประชาธิปไตยยอมรับความคิดแตกต่าง แต่เผด็จการมักจำกัดกรอบความคิด มองผู้คิดต่างเป็นศัตรู ทั้ง ๆที่มนุษย์เราเกิดมาก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้ว 5. ประชาธิปไตยทำให้คนเรามีการค้าเสรี ไม่มีการผูกขาดการค้า หรือผูกขาดอำนาจ แต่เผด็จการมักผูกขาดการค้า, และอำนาจเพื่อกลุ่มของตนเอง 6. ประชาธิปไตยเป็นวัฒนธรรมที่ยอมรับความหลากหลายเชื้อชาติ,ศาสนา,ผิวพรรณ และยอมรับศักดิ์ศรีของมนุษย์ในความเท่าเทียมกัน รวมทั้งการมีภราดรภาพแห่งความรักต่อเพื่อนมนุษย์ในสังคมโลก ในขณะที่เผด็จการให้ความรักกับตัวเองมากกว่า และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม นี่เป็นเีพียงตัวอย่างของประชาธิปไตยที่ให้คุณประโยชน์แก่คนในชาติ ซึ่งมีคุณประโยชน์มากกว่าเผด็จการ การใช้ความเป็นเผด็จการนั้นผู้ปกครองใช้ต่อเมื่อคราวจำเป็นเท่านั้น และคงไม่อนุญาติให้ใช้ซ้ำซาก หรือเนิ่นนานซึ่งขัดกับธรรมชาติความเป็นไปของมนุษย์ ประชาธิปไตยเปรียบเสมือนรถไฟขบวนรถธรรมดามีความปลอดภัยมั่นคงต่อประชาชนและประเทศชาติ แต่เผด็จการเปรียบเสมือนรถไฟขบวนรถด่วนเมื่อไม่ปลอดภัยก็จะไม่มีความมั่นคงกับประชาชน และประเทศชาติ จะมีความมั่นคงกํบผู้แสวงหาอำนาจทางการเมืองเท่านั้น แต่ไม่มั่นคงต่อประชาชนในชาติ เว้นแต่เป็นเผด็จการที่ทำเพื่อส่วนรวมเท่านั้น แต่ถึงอย่างไรก็ดีประเทศที่เจริญส่วนใหญ่ก็มักกลับกลายเป็นประเทศประชาธิปไตยทั้งนั้น

Advertisement
รูป boonpengsaepua999
โดย: boonpengsaepua999
ตั้งเมื่อ: 14 ส.ค. 11
เปิดดู: 6,819 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย

ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 29 : ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย
avatar

ทุกความคิด ทุกการแสดงความเห็นล้วนมีัความสำคัุญยิ่งต่อการพัฒนาทุกเรื่อง หากโลกเราไร้ซึ่งการแสดงความคิดเห็น ไม่มีการโต้แย้งใดๆ ก็คงเต็มไปด้วยระบบเผด็จการทางความคิดแน่นอน

โดย: wataru8733 เขียนเมื่อ 17 ส.ค. 11 IP IP: 101.108.9.XXX
ความคิดเห็นที่ 28 : ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย
avatar

ความคิดเห็นที่ 11 โดย: GGRROO
"ประชาธิปไตยจะช่วยให้เรามีอิสระในการทำสิ่งที่เราต้องการจะทำตราบใดที่เราไม่ได้รุกล้ำสิทธิคนอื่น ๆ.."

----------------------------------
ผมเป็นคนหนึ่งที่คิดเหมือนกับคุณ อ้างเรียกร้องประชาธิปไตย แต่มาปิดสี่แยกราชประสงค์ ควายแดงก็มาร่วมกันสลอน มันรู้จักคำว่าประชาธิปไยตรงไหน

โดย: macafe เขียนเมื่อ 16 ส.ค. 11 IP IP: 110.171.166.XXX
ความคิดเห็นที่ 27 : ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย
avatar

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ อยากได้ประชาธิปไตย จนตัวสั่น แต่ประชาชนประเทศนี้ ยังขาดองค์ความรู้กับคำว่าประชาธิปไตย อยากได้อำนาจ อยากมีอำนาจ คุณรากหญ้า ได้อำนาจแล้วจะเอาไปทำอะไรครับ เอาแค่เรื่องง่ายๆ ก่อนอยากได้ประชาธิปไตยเต็มใบ ดูเรื่องที่มาของการก้าวขึ้นสู่อำนาจก่อนว่าถูกต้องหรือไม่ ซื้อพรรค ซื้อสส.หว่านเงิน ซื้อเสียง กำหนดนโยบายว่าจะให้เท่านั้นเท่านี้ เมื่อขึ้นสู่อำนาจ คอร์รับชั่นอย่างมโฬร รับประทานกันตั้งแต่อบต.ยันรัฐบาล แทบทุกหน่วยงานรัฐ แทรกแซงองค์กรตรวจสอบ มาเป็นพวกให้หมด ถ้ายังเป็นแบบนี้ ประชาธิปไตย ไปก็ไร้ประโยชน์ ขณะนี้เป็นหรือเปล่าครับปชต.

โดย: กู ล่ะ เบื่อ... เขียนเมื่อ 16 ส.ค. 11 IP IP: 125.27.60.XXX
ความคิดเห็นที่ 26 : ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย
avatar

สรุปได้ว่า ประชาธิไตยไม่ได้ก่อปัญหา คนที่ใช้มันคือตัวปัญหา

โดย: มณี7 เขียนเมื่อ 16 ส.ค. 11 IP IP: 223.206.73.XXX
ความคิดเห็นที่ 24 : ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย
avatar

ประชาธิไตยในฝันมักคิดว่า
...มนุษย์ทุกคนมีเกียร์ติมีศักดิ์ศรีมีคุณค่าเท่าเทียมกันทุกคน ไม่ว่าจะยากจนที่สุดหรือรวยที่สุด มีสิทธิเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์...
...คิดว่าคนทุกคนมีความสามารถมีภูมิปัญญามีสิ่งที่พิเศษในตัวเองทุกคนแตกต่างกันไป เพียงแค่ขาดโอกาศเท่านั้น
...คิดว่าไม่มีแนวคิดใดถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สุด การเปิดกว้างเท่านั้นที่จะแสดงพลังความคิดที่ดีที่สุดออกมาใด้
...สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการพยายามเข้าถึงประชาชนตอบสนองประชาชนและเพื่อชีวิตประชาชน ประชาชนจึงเป็นหัวใจหลักของประชาธิปไตย
...พรรคการเมืองใดเข้าใจถึงหลักการเหล่านี้ใด้ย่อมเข้าไปอยู่ในหัวใจของประชาชนตลอดไป...

โดย: tabroot เขียนเมื่อ 16 ส.ค. 11 IP IP: 86.99.146.XXX
ความคิดเห็นที่ 23 : ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย
avatar

GGRROO
คนแพ้ก็โวยวายแบบนี้ ไม่เป็นไรเข้าใจ ว่าไม่เคยชนะ รู้จักมั้ยคำว่าชนะเลือกตั้ง หรือพจนานุกรมหน้านี้ขาดพอดี ขำพวกขี้แพ้ กระจอก :em28:

โดย: ebikung เขียนเมื่อ 15 ส.ค. 11 IP IP: 101.109.21.XXX
ความคิดเห็นที่ 22 : ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย
avatar

ความคิดเห็นที่ 21 โดย: tabroot

:em01: :em01: :em01:

--/--

:em31: ได้ทื.. ขอเสริมนะครับ..

ง่า.. "เผด็จการ คิดว่า คนโง่ปกครองง่าย"

แต่.. "รัฐประชาธิปไตย คิดว่า จะส่งเสริมอย่างไรให้พลเมืองของเขาฉลาด และเท่าทัน เพื่อความเจริญของชาติบ้านเมือง"

ความมั่นคงของชาติ ที่เป็นอารยะ ประชาธิปไตย คือนัยยะของความมั่นคงสูงสุดต่อสิทธิ เสรีภาพ อำนาจอธิปไตยของประชาชน

แต่ความมั่นคงของรัฐเผด็จการ คือการใช้ทหาร ปืน รถถัง กฏหมาย ค้ำบัลลังก์ผู้นำเผด็จการ กดหัวไม่ให้ประชาชนเงยหน้า เข้มแข็ง ต่อต้านการปกครองของตน

:em08: :em</div>
				<div class= โดย: ไพร่อุปทาน เขียนเมื่อ 15 ส.ค. 11 IP IP: 110.171.30.XXX

ความคิดเห็นที่ 21 : ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย
avatar

..เผด็จการมักคิดว่า..
..คนไม่สิทธิมีศักดิ์ศรีไม่เท่ากันโดยอ้างถึงความรู้ความฉลาด ศีลธรรมจริยธรรม ทั้งที่ตัวเองก็อาจจะไม่มีสิ่งเหล่านั้นแต่คิดเสมอว่าคนอื่นไม่มี...
...เผด็จการมักมองประชาชนในทางลบว่าไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีความรู้ มักชอบที่จะกดมากกว่าจะผลักดัน
...เผด็จการ กลัวการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากตัวเองจึงเลือกที่จะปิดกั้นควบคุมการสื่อสารทุกอย่าง คิดว่าประชาชนรู้แคบเท่าใดยิ่งดี ต้องการให้มองแค่สิ่งที่เผด็จการเลือกให้แล้วเท่านั้น...
...เผด็จการมักไม่สนใจความเป็นอยู่ความเดือดร้อนความต้องการของประชาชนแต่สนใจการควบคุมประชาชน โดยอ้างมันว่าเพื่อความมั่นคงของรัฐ
....เผด็จการพร้อมเสมอที่จะลงโทษประชาชนที่คิดและทำนอกเหนือจากที่ตนต้องการด้วยความรุณแรงเด็ดขาดที่สุด โดยคิดว่าการเสียประชาชนจำนวนหนึ่งเพื่อกำหราบประชาชนส่วนใหญ่เป็นวิธีที่ง่ายและดีที่สุด...
....สุดท้าย เผด็จการมันคิดแทนประชาชนเสมอว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้แต่ไม่เคยเข้าใจประชาชนเลยสักนิด...

โดย: tabroot เขียนเมื่อ 15 ส.ค. 11 IP IP: 86.99.146.XXX
ความคิดเห็นที่ 20 : ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย
avatar

((( GGRROO )))

:em25:

อืมมม์.. อย่าเอาแต่เล่นทั้งวัน..
เข้าบอร์ดมาแล้ว ก็หัดหาความรู้ เปิดโลกทัศน์ตัวเองมั่ง

ไม่ใช่เข้ามาได้ สายตาก็กวาดหาแต่ "ล็อกอิน" ขาประจำเพื่อสำเร็จความใคร่ซ้ำซากอยู่แบบนี้เน้อ..

วันนี้ลากไก่ชาวบ้านเค้าลงไปเขมือบในน้ำได้กี่ตัวแล้วหล่ะ?

เฮร้อ..กระทู้ดี ๆ ข้อมูลดี ๆ ไม่มีปัญญาหาอย่างนี้
ไหน ๆ ก็เข้ามาแล้ว เล่นพอหอมปากหอมคอ
ก็อ่านแล้วเอาเก็บไปคิดมั่ง

เข้าใจป่ะ.. เด๋วโดน.. เด๋วโดน.. เด๋วก่อน..
เล่นกับใครไม่เล่น มาเล่นกับ "โก๋ ปากน้ำ" ลูกเพ่ "เปรี้ยว ปากซอย" เด๋วจัดหนัก.. เด๋วก่อน.. เด๋วก่อน..

:em27:

โดย: ไพร่อุปทาน เขียนเมื่อ 15 ส.ค. 11 IP IP: 110.171.30.XXX
ความคิดเห็นที่ 19 : ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย
avatar

ไอโง่ดักดานความคิดเห็นที่ 17 โดย: ไพร่อุปทาน
เพราะเขา ********************************ให้ความสำคัญกับ
ประชาชนที่เดือดร้อนจากการกระทำเชี่ยของพวกควายแดง
******************************************ไงเล่า
เขาถึงต้องส่งให้พวกมรึงไปลงนรกเพื่อความสงบสุขของประชาชนที่แท้จริง55555555555555
:em19: :em19: :em19: :em19:

โดย: GGRROO เขียนเมื่อ 15 ส.ค. 11 IP IP: 101.108.164.XXX
ความคิดเห็นที่ 18 : ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย
avatar

ไอโง่ดักดานความคิดเห็นที่ 17 โดย: ไพร่อุปทาน
ก่อนจะเรียกหาประชาธิไตย
ควรจะให้ควายแดงรากหญ้าไร้การศึกษามัน
อ่านหนังสือออกก่อน ว่า
*****************************
ประชาธิปไตย
มันต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย และ ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น
*****************************
ไม่ใช่แหกปากตามแกนนำไปวันๆ แล้วออกมาทำระยรำ
รวมฝูงควาย
ปิดถนน ปิดโรงบาล ก่อความวุ่นวาย
สร้างความสกปรก ทั้งกองขยะ ส้วมเต็มโสโครก ข่มขู่คนอื่น
เทเลือดควายเลอะเทอะแพร่เชื้อโรค ค้นทรัพย์สิน ลักขโมยของ
เผารถเมล์ เผาcenter one เผาศาลากลาง เผาช่อง3
เผายางรถยนต์จนไหม้ลามไปโดนบ้านเรือนประชาชน
เผายางรถยนต์จนไหม้ลามไปโดน ตึกโลตัส การไฟฟ้า
ปล้นseven งัดตู้atm
----------------------

.
ถ้าควายแดงมันเข้าใจ ก้คงไม่โง่ออกมาแดรกกระสุนแทนหญ้า
แล้วลงไปชดใช้กรรมในนรกร่อกว้อย
ควายแดงโง่ทั้งหลายเอ้ย5555555555
:em19: โดย: GGRROO เขียนเมื่อ 15 ส.ค. 11 IP IP: 101.108.164.XXX

ความคิดเห็นที่ 17 : ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย
avatar

:::

3. ประชาธิปไตยทำให้คนธรรมดายิ่งใหญ่ได้ แต่เผด็จการสร้างความยิ่งใหญ่กับตนเอง โดยไม่ให้ความสำคัญกับประชาชน

::::

4. ประชาธิปไตยยอมรับความคิดแตกต่าง แต่เผด็จการมักจำกัดกรอบความคิด มองผู้คิดต่างเป็นศัตรู ทั้ง ๆที่มนุษย์เราเกิดมาก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้ว

:::::

5. ประชาธิปไตยทำให้คนเรามีการค้าเสรี ไม่มีการผูกขาดการค้า หรือผูกขาดอำนาจ แต่เผด็จการมักผูกขาดการค้า, และอำนาจเพื่อกลุ่มของตนเอง

::::::

6. ประชาธิปไตยเป็นวัฒนธรรมที่ยอมรับความหลากหลายเชื้อชาติ,ศาสนา,ผิวพรรณ และยอมรับศักดิ์ศรีของมนุษย์ในความเท่าเทียมกัน รวมทั้งการมีภราดรภาพแห่งความรักต่อเพื่อนมนุษย์ในสังคมโลก ในขณะที่เผด็จการให้ความรักกับตัวเองมากกว่า และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม

--/--

:em25: โปรดไตร่ตรองกันให้ดี

"คุณก็มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์เช่นกัน โปรดเคารพในตนเองเสียแต่วันนี้"

:em08:<

โดย: ไพร่อุปทาน เขียนเมื่อ 15 ส.ค. 11 IP IP: 110.171.30.XXX
ความคิดเห็นที่ 16 : ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย
avatar

:em25: อืมมม์..เนื่องจากเนื้อหาในกระทู้อ่านยากมาก ผมจึงขออนุญาต ยกหัวข้อสำคัญ "สรุปความแตกต่างประชาธิปไตยกับเผด็จการ" เพื่อ ((เน้นย้ำ)) อีกครั้ง

:::

((( สรุปความแตกต่างประชาธิปไตยกับเผด็จการ )))

:

1. ประชาธิปไตยมีอิสระเสรีภาพในการแสดงออกทั้งการพูด,คิด,เขียน แต่เผด็จการผู้นำจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่มีความเชื่อมั่นในมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

::

2. ประชาธิปไตยให้โอกาสสูงสุดในชีวิตมนุษย์ คือโตได้เต็มที่โดยไม่มีกำแพงชนชั้นมาเกี่ยวข้อง แต่เผด็จการมักให้โอกาสคนบางกลุ่มมีชีวิตที่อยู่เหนือมนุษย์โดยทั่วไป และคอยสร้างกำแพงขวางกั้นสังคมประชาธิปไตย

(ต่อ)

โดย: ไพร่อุปทาน เขียนเมื่อ 15 ส.ค. 11 IP IP: 110.171.30.XXX
ความคิดเห็นที่ 15 : ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย
avatar

:em25: อืมมมม์.. ขอบคุณ "คุณ boonpengsaepua999" จขกท. ที่ได้นำข้อมูลดี ๆ มาให้เราได้ทบทวนตัวเองกัน.. "ว่าที่ผ่านมา เราอยู่กันมาได้แบบไหน? รู้สึกตัวอะไรกันบ้างหรือไม่?"

ถือเป็นเนื้อหาที่พรรณาไว้ได้ดี และมีบทสรุปที่ ((ชัดเจน)) ทำให้เรารู้สึกเปรียบเทียบได้ว่า "รัฐไทย" มีความเป็นประชาธิปไตยจริงหรือไม่? แล้วมีแค่ไหน? เหตุใดชนชั้นปกครองถึงพยายามจำกัดสิทธิเสรีภาพ และพยายาม "ตัดตอนทุกครั้ง" ที่รู้สึกว่า "ประชาธิปไตยจะมีพัฒนาการมากจนเกินไป"

ทำไมเขาถึงไม่อยากให้ "คนไทยหลุดพ้น" และก้าวไปสู่ความเป็นเสรีชน?

ทำไมอำนาจเผด็จการแฝงรัฐไทยถึงกลัวประชาชนจะค้นพบความจริงว่า "เราปกครองกันเองได้" เราต้องการอิสรภาพเพื่อก้าวไปสู่ "พลเมืองของรัฐ" ที่ไม่ดูถูกศักดิ์ศรีตนเอง และทุกคนก็เท่าเทียมในความเป็นเจ้าของประเทศร่วมกัน

:::

((( พวกเราหรือ ที่ว่าไม่พร้อม.. หรือว่าเขาเองต่างหาก ที่ไม่พร้อม? )))

:::

???

โดย: ไพร่อุปทาน เขียนเมื่อ 15 ส.ค. 11 IP IP: 110.171.30.XXX
ความคิดเห็นที่ 14 : ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย
avatar

คห. 11 แล้ว รัฐบาล และทหาร ที่มาจากการปฎิวัติ สั่งฆ่าประชาชน ที่มาเรียกร้องให้ ยุบสภา ล่าออก คืนความยุติธรรม คืนประชาธิปไตย มันคือประชาธิปไตยหรือ

โดย: kokocun เขียนเมื่อ 15 ส.ค. 11 IP IP: 58.9.71.XXX
ความคิดเห็นที่ 13 : ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย
avatar

ระบอปไหน ๆ ก็ดี ถ้าผู้ปกครอง ปกครองโดยความเป็นธรรม มีธัมมาธิปไตย มีทศพิธราชธรรม

โดย: kokocun เขียนเมื่อ 15 ส.ค. 11 IP IP: 58.9.234.XXX
ความคิดเห็นที่ 12 : ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย
avatar

สังคมไทย คือ สังคมแห่งความดีงาม

โดย: earp เขียนเมื่อ 15 ส.ค. 11 IP IP: 118.172.237.XXX
ความคิดเห็นที่ 11 : ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย
avatar

"ประชาธิปไตยจะช่วยให้เรามีอิสระในการทำสิ่งที่เราต้องการจะทำตราบใดที่เราไม่ได้รุกล้ำสิทธิคนอื่น ๆ.."
----
ถ้าพวกควายแดง มันเข้าใจประโยคนี้ คงไม่ต้องแดรกกระสุนแทนหญ้าแล้วลงนรกไปสำนึกผิดร่อก555555555555555
:em19: :em19: :em19: :em19:

โดย: GGRROO เขียนเมื่อ 15 ส.ค. 11 IP IP: 101.108.164.XXX
ความคิดเห็นที่ 10 : ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย
avatar

พอๆกันแหล่ะ อยู่ที่การกระทำมากกว่า

โดย: BOM R เขียนเมื่อ 15 ส.ค. 11 IP IP: 58.9.239.XXX
ความคิดเห็นที่ 9 : ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย
avatar

...ระบอบ...ประชาธิปไตย...เลวน้อยที่สุด...
....(ด้วยความเคารพ)....

โดย: รักแล้ว...รักเลย เขียนเมื่อ 15 ส.ค. 11 IP IP: 124.122.246.XXX
ความคิดเห็นที่ 8 : ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย
avatar

ความจริงแล้ว ระบอบการปกครองแบบใดก็ดีทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับคนที่นำมาใช้

เพราะระบอบการปกครองเหล่านี้มนุษย์คิดค้นขึ้นเพื่อแก้ปัญหาทั้งสิ้น

ถ้าผู้นำมีคุณธรรม ประชาชนมีความรู้และมีคุณธรรม ปัญหาก็ไม่เกิด

เหมือนเก้าอี้ตัวหนึ่ง ถ้าคุณเอาไว้นั่ง ก็มีประโยชน์ แต่ถ้าคุณนำไปฟาดหัวคน ก็มีโทษ

เก้าอี้ตัวเดียวกันวิธีใช้ต่างกัน จึงบอกไม่ได้ว่าระบอบใดดี ระบอบใดไม่ดี

โดย: analocman เขียนเมื่อ 15 ส.ค. 11 IP IP: 110.168.73.XXX
ความคิดเห็นที่ 7 : ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย
avatar

เปรียบเทียบระหว่าง

คุณอยู่ในคุก มีข้าวกินมีที่นอนที่อยู่ แต่ไม่มีสิทธิเสรีภาพออกไปไหน ต้องอยู่ในกฎข้อบังคับอย่างเข้มงวดตลอดเวลา

กับคุณต้องดิ้นรนหากินเองมีที่กินที่อยู่โดยต้องหามาเอง แต่คุณมีอิสระทำอะไรก็ได้ตามที่มีสิทธิเสรีภาพ

จะเลือกอันไหนละครับ

โดย: tum5847 เขียนเมื่อ 15 ส.ค. 11 IP IP: 171.98.184.XXX
ความคิดเห็นที่ 6 : ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย
avatar

เผด็จการแย่กว่า คอมมิวนิสต์ อีกนะ คอมมิวนิสต์ ยังมีระบบสถา แต่เผด็จการไม่มีเลย :em28:

โดย: ebikung เขียนเมื่อ 15 ส.ค. 11 IP IP: 101.109.21.XXX
ความคิดเห็นที่ 5 : ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย
avatar

:em12: ขอเหอะ copy มาช่วยจัดทีนะคราวหลัง

เข้ามาแล้วมันรู้สึกไม่น่าอ่านอะ

(สรุปก็ไม่ได้อ่าน :em13:)

โดย: oOoอังเป่าoOo เขียนเมื่อ 15 ส.ค. 11 IP IP: 183.89.180.XXX
ความคิดเห็นที่ 4 : ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย
avatar

ประชาธิปไตย มันก็ดีแบบประชาธิปไตย คอมมิวนิสต์มันก้ดีแบบคอมมิวนิสต์ มันดีคนละอย่ง

โดย: kokocun เขียนเมื่อ 15 ส.ค. 11 IP IP: 58.11.16.XXX
ความคิดเห็นที่ 3 : ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย
avatar

ผมอ่านและทำความเข้าใจถึงตอน
"ประชาธิปไตยจะช่วยให้เรามีอิสระในการทำสิ่งที่เราต้องการจะทำตราบใดที่เราไม่ได้รุกล้ำสิทธิคนอื่น ๆ.."

:em08: :em08:

โดย: เปรี้ยว ปากซอย เขียนเมื่อ 15 ส.ค. 11 IP IP: 27.130.127.XXX
ความคิดเห็นที่ 2 : ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย
avatar

ข้อดีคือทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกัน ส่วนข้อเสียอาจมีการอ้างว่าคนที่มีสิทธิ์ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องความถูกต้องและุศีลธรรม
และใช้อภิสิทธิ์แทรกแซงสิทธิ์ของประชาชนแล้วอ้างว่าเป็นการปกป้องประชาธิปไตยได้ :em12:

โดย: solo410 เขียนเมื่อ 15 ส.ค. 11 IP IP: 223.206.77.XXX
ความคิดเห็นที่ 1 : ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย
avatar

ข้อดีคือทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกัน ส่วนข้อเสียถ้าคนที่มีสิทธิ์ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องความถูกต้องและุศีลธรรม อาจเป็นการใช้กฏหมู่แล้วอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยได้

โดย: 69nai เขียนเมื่อ 15 ส.ค. 11 IP IP: 110.168.165.XXX