รับสมัครงาน ด่วน หมวด » ร้องทุกข์ ประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์ » รับสมัครงาน ด่วน

รับสมัครตำแหน่งงาน - ด่วน

ตำแหน่ง              เลขานุการส่วนตัวและดูแลบ้าน

คุณสมบัติผู้สมัคร  - เพศ หญิง โสด

                          - อายุ ประมาณ 25 ปี

                          - การศึกษา ระดับปริญญาตรี

                          - ขยันขันแข็ง อดทนและมีนํ้าใจด้านบริการ

                          - พร้อมทำงานได้ทันที

ที่ทำงาน              จังหวัดนนทบุรี

ค่าตอบแทน         - เงินเดือน 35,000 บาท

                          - มีที่พัก และอาหารฟรี

ผู้สนใจ  โปรดแจ้งความจำนงและส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครประกอบด้วย

                          - รูปถ่ายปัจจุบัน

                          - ที่อยู่ปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์และ email address

                          - ที่อยู่ภูมิลำเนาเดิม

                          - วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงปริญญาตรี

                          - ประสบการณ์ทำงาน

                          - ชื่อบุคคลอ้างอิงพร้อมเบอร์โทรศัพท์ (หากมี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

                          - ฯลฯ 

โดยส่งข้อมูลมาถึง  kriengc@gmail.com 

 

Advertisement
รูป kriengc
โดย: kriengc
ตั้งเมื่อ: 1 ก.พ. 12
แท็ก:
เปิดดู: 8,725 ครั้ง
กระทู้นี้ปิดไม่ให้แสดงความคิดเห็น
ผู้สนับสนุน