ยศตำรวจ : เกียรติตำรวจ หมวด » ทั่วไป » เรื่องเด่นประเด็นดัง » ยศตำรวจ : เกียรติตำรวจ

13468283871346861610l

โดย วสิษฐ เดชกุญชร

        ข่าวหนึ่งที่กำลังครึกโครมหรือเกรียวกราวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อสังคมขณะนี้ คือข่าว เกี่ยวกับภาพของ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ซึ่งถ่ายในขณะที่ (พ.ต.ท.)ทักษิณ ชินวัตร กำลังประดับยศให้  ในภาพมีข้อความเขียนด้วยลายมือว่า “ขอแสดงความ ยินดีกับแจ๊สน้องรัก ขอให้มีความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นที่รักของประชาชนและเพื่อนตำรวจ รัก” และลงลายมือชื่อ “พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (๒๙ มิ.ย. ๕๕)”          ภาพนี้ผู้สื่อข่าวไปเห็นในห้องทำงาน ของคุณคำรณวิทย์ แล้วนำมาเผยแพร่    จนเป็นที่กล่าวขานและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง

         ที่เป็นข่าวครึกโครมเกรียวกราวและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางก็เพราะว่าการประดับยศที่ปรากฏในภาพนั้น กระทำในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ อันเป็นวันเดียวกันกับที่มีประกาศ พระบรมราชโองการแต่งตั้งคุณคำรณวิทย์ให้เป็นพลตำรวจโท  ประกาศพระบรมราชโองการนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  ซึ่งถ้าเป็นเช่น นั้นจริง ๆ ก็หมายความว่า ขณะที่นายกรัฐมนตรีกำลังลงชื่อรับสนองพระบรมราชโองการอยู่นั้น (พ.ต.ท.)ทักษิณ ชินวัตร กำลังเตรียมตัวที่จะประดับยศใหม่ให้แก่คุณคำรณวิทย์อยู่แล้ว  พอ น.ส. ยิ่งลักษณ์ลงชื่อรับสนองพระบรมราชโองการเสร็จ ก็คงจะมีการแจ้งให้ (พ.ต.ท.)ทักษิณทราบ และ ประดับยศ พล.ต.ท.ให้คุณคำรณวิทย์ในทันที

         ผมเดาอย่างนี้เพราะว่า หากการประดับยศทำก่อนที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ลงชื่อรับสนองพระ บรมราชโองการ แม้แต่เพียงชั่วโมงหรือสองชั่วโมง ยศที่ (พ.ต.ท.)ทักษิณประดับให้คุณคำรณวิทย์ ก็เป็นยศเถื่อน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะกระทำก่อนมีประกาศพระบรมราชโองการในราชกิจจา นุเบกษา (แปลว่ามีผลบังคับใช้)

        และอาจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๖ ที่บัญญัติว่า “ผู้ใดไม่มีสิทธิ ที่จะสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิก สภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล หรือไม่มีสิทธิใช้ยศ ตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือสิ่งที่ หมายถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กระทำการเช่นนั้นเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”          หลังจากที่ปรากฏเป็นข่าวออกมาแล้ว คุณคำรณวิทย์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ตอบโต้ผู้ วิพากษ์วิจารณ์อย่างแข็งกร้าว ยืนยันว่าเคารพและสนิทสนมกับ (พ.ต.ท.)ทักษิณมานาน และมี ความตั้งใจอย่างเดียวกัน คือทำงานเพื่อประชาชน ในขณะเดียวกันก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหนึ่ง นำดอกไม้ไปมอบให้คุณคำรณวิทย์ และแสดงการสนับสนุนอย่างน่าทึ่ง

        อันที่จริง เกี่ยวกับ (พ.ต.ท.)ทักษิณ ชินวัตร นั้น โดยส่วนตัว คุณคำรณวิทย์ย่อมมีความชอบ ธรรมโดยสมบูรณ์ ที่จะประกาศแสดงความเคารพ สนิทสนม ชื่นชมหรือจงรักภักดีอย่างใดก็ได้

        แต่คุณคำรณวิทย์ต้องไม่ลืมว่า คุณคำรณวิทย์มีตำแหน่งทางราชการ เป็นผู้บัญชาการตำรวจ นครบาล เป็น “ตำรวจ” และมีหน้าที่รักษากฎหมาย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ส่วนผู้ที่ คุณคำรณวิทย์เคารพ สนิทสนม ชื่นชม หรือจงรักภักดีนั้น นอกจากจะเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา หลายคดีแล้ว ยังเป็นอาชญากรผู้ต้องคำพิพากษาของศาลให้จำคุก แต่ไม่ยอมรับโทษ และกำลังอยู่ ในระหว่างหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศด้วย

        โดยตำแหน่งและหน้าที่ของคุณคำรณวิทย์ การที่คุณคำรณวิทย์ไปให้ (พ.ต.ท.)ทักษิณ ประดับยศให้ จึงเป็นเรื่องไม่สมควร น่าเกลียด ไม่ชอบด้วยจริยธรรม และอาจเข้าข่ายประพฤติ มิชอบ

        ก่อนการได้รับพระราชทานยศ พล.ต.ท.ครั้งนี้ คุณคำรณวิทย์เคยได้รับพระราชทานยศมา แล้ว ๗ ครั้ง เริ่มตั้งแต่ยศร้อยตำรวจตรีมาจนถึงยศพลตำรวจตรี  ในบ้านหรือสำนักงานของคุณ คำรณวิทย์คงมีสัญญาบัตรยศ ๗ ฉบับที่ได้รับพระราชทานมาเก็บหรือประดับอยู่

        สัญญาบัตรยศนี้ ที่จริงคือประกาศพระบรมราชโองการพระราชทานยศ          ฉบับที่ได้รับพระราชทานตอนเป็นพลตำรวจตรีนั้น ผมเข้าใจว่าคุณคำรณวิทย์คงจะได้เข้า เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และรับพระราชทานจากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และใน โอกาสนั้น คงจะทรงพระกรุณาแตะอินทรธนูของคุณคำรณวิทย์ด้วยพระแสงขรรค์เพชรน้อยด้วย

        ข้อความในสัญญาบัตรยศนั้น ตอนหนึ่งมีว่า

    

    “ให้ฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน และรักษาวินัยโดยเคร่งครัด จงเว้นการควรเว้น หมั่นประพฤติการควรประพฤติ ให้ต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและแบบธรรมเนียม จงทุกประการ”

     

   ยศตำรวจนั้น ไม่ว่าจะสูงต่ำเพียงใดย่อมเป็นที่ใฝ่ฝันและปรารถนาของตำรวจทุกคน แต่บาง คนอาจลืมไปว่า ที่มาพร้อม ๆ กับยศนั้นคือเกียรติของตำรวจ ที่ตำรวจทุกคนจะต้องรักษาไว้ มิให้มี ตำหนิ ด่างพร้อย หรือเสียหาย  และวิธีรักษาเกียรตินั้นปรากฏชัดอยู่ในประกาศพระบรมราช โองการที่แต่งตั้งตน

       

 ถ้าไม่รักษาเกียรติ แต่กระทำด้วยพฤติการณ์ที่ลบหลู่หรือย่ำยีเกียรติ ยศที่ได้รับพระ ราชทานมาก็ไร้ความหมาย ไม่ว่าใครจะประดับให้ก็ตาม.

chaoprayanews.com

Advertisement
รูป fole_man
โดย: fole_man
ตั้งเมื่อ: 12 ก.ย. 12
เปิดดู: 2,875 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ ยศตำรวจ : เกียรติตำรวจ

ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 21 : ยศตำรวจ : เกียรติตำรวจ
avatar

ความคิดเห็นที่ 20 โดย: tabroot
--------------------------------
คุณ tabroot พอเถอะครับสิ่งที่คุณคิดว่าแค่รู้แค่เห็นมานั้นมันจะทำลายภาพลักษณ์ธรรมเนียมปฎิบัติหรือระเบียบปฎิบัติที่มีมา...ซึ่งมีกฎหมายและระเบียบรองรับชัดเจน!(อ่านในกระทู้ก็ยังพอมีอยู่บ้าง)

ผมเข้าใจว่าสิ่งที่คุณกล่าวถึงนั้นคุณเองก้อไม่เคยสัมผัสมาก่อนมั้งครับ เลยเข้าใจไปตามกระแส...!

ผมไม่ทราบหรอกนะว่าคุณเป็นใครแต่คุณอย่ามาบิดเบือนทำให้ภาพลักษณ์ของข้าราชการตกต่ำไปมากกว่านี้เลยครับ!
เพราะสิ่งที่คุณกล่าวมามันไม่เป็นผลดีกับใครทั้งนั้นรวมทั้งตัวคุณด้วยครับ! :em28:

โดย: fole_man เขียนเมื่อ 14 ก.ย. 12 IP IP: 27.55.13.XXX
ความคิดเห็นที่ 20 : ยศตำรวจ : เกียรติตำรวจ
avatar

สับสนรึเปล่าพวกดึงเจ้าทั้งหลาย
..การพระราชทานยศเป็นกระบวนการโปรดเกล้าของเบื้องสูง แต่การติดยศประดับยศนั้นตามธรรมเนียมที่ทหารตำรวจข้าราชการทั้งหลายนิยมให้ผู้ที่เคารพนับถือหรือผู้มีพระคุณติดให้ตั้งนานแล้ว ไม่ใช่พระราชกรณียกิจแต่อย่างใด
..ไปถามพวกเขาสิใครติดยศให้ ...แยกแยะให้ออกนะ พระราชทานยศกับประดับยศ
...เจ้าจะตกลงมาก็เพราะพวกดึงเจ้านี่แหละ อ้างพร่ำเพรื่อไม่เบื่อไม่เอียนก็ให้รู้ไป กรรมแท้ๆ

โดย: tabroot เขียนเมื่อ 14 ก.ย. 12 IP IP: 2.50.199.XXX
ความคิดเห็นที่ 19 : ยศตำรวจ : เกียรติตำรวจ
avatar

ไร้ศักดิ์ศรีมาก ยศที่เป็นมงคลนี้ไม่ควรให้คนที่เป็นนักโทษหนีคดีประดับให้ น่าจะลาออกไปได้แล้ว

โดย: pungro เขียนเมื่อ 13 ก.ย. 12 IP IP: 125.27.207.XXX
ความคิดเห็นที่ 18 : ยศตำรวจ : เกียรติตำรวจ
avatar

สงสัยพ่อแม่คงตายหมดแล้ว หรือไม่ก็เห็นว่าไม่มีบุญคุณเท่าทักษิณ จึงไม่ให้ติดยศให้เพื่อเป็นสิริมงคล

โดย: ชาวกรุง เขียนเมื่อ 13 ก.ย. 12 IP IP: 58.8.150.XXX
ความคิดเห็นที่ 17 : ยศตำรวจ : เกียรติตำรวจ
avatar

เป็นข้าราชการ แต่ไร้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีแห่งตน ผมเสียดายฝีมือจริงๆ จริงแล้ว ตำแหน่งคุณคำรณวิทย์ ต้องมาด้วยฝีมือตนเอง เสียดาย ไปดูถูกตัวเองได้ เฮ่อ แถมยังไปดืม เฮฮาอีก ว่าเปลี่ยนรัฐบาล เปลี่ยนขั้ว ไม่ต้องย้าย ผมลาออก ยิ่งตอกย้ำ ผมว่าลาออกไปเป็นการ์ดให้พี่เลยดีกว่า

โดย: กู ล่ะ เบื่อ... เขียนเมื่อ 13 ก.ย. 12 IP IP: 180.180.73.XXX
ความคิดเห็นที่ 16 : ยศตำรวจ : เกียรติตำรวจ
avatar

ทุกวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปีถือเป็นวันสถาปนาของตำรวจ ซึ่งได้จัดให้มีพิธีสวนสนามขึ้นที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และมีการกล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล ซึ่งคำปฏิญาณมีใจความดังนี้

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า...(ชื่อของตน)... ขอถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อหน้า:-)ฉายาลักษณ์ของพระบาท:-):-)และธงชัย ณ ที่นี้ว่า

ข้าพระพุทธเจ้า จักจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหา:-)

ข้าพระพุทธเจ้า จักยอมเสียสละ ทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อระงับทุกข์ และบำรุงสุข ให้แก่ประชาชน ตามหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ข้าพระพุทธเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยึดศีลธรรม เป็นหลักประจำใจ

ข้าพระพุทธเจ้า จักยึดมั่นอยู่ในวินัย และรักษาไว้ ซึ่งระเบียบแบบแผน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข้าพระพุทธเจ้า จักเชื่อฟังคำสั่ง ของผู้บังคับบัญชา และจะปกครอง ผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยความเที่ยงธรรมอย่างเคร่งครัด

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

หลายท่านคงลืมไปแล้วละกระมั้ง!

โดย: fole_man เขียนเมื่อ 13 ก.ย. 12 IP IP: 27.55.4.XXX
ความคิดเห็นที่ 15 : ยศตำรวจ : เกียรติตำรวจ
avatar

ขอให้ตำรวจทุกท่าน ได้ภาคภูมิใจ ว่า ตำรวจ ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาท:-):-)

"พระราชทานธงชัยเฉลิมพล "

ไม่แตกต่างกับทหาร และขอให้ปฏิบัติตนให้เป็นตำรวจที่ดี รักในเกียรติและศักดิ์ศรี ดูแลรับใช้ประชาชน ให้สมดั่งความไว้พระราชหฤทัยของพระองค์ท่าน !ครับ

โดย: fole_man เขียนเมื่อ 13 ก.ย. 12 IP IP: 27.55.4.XXX
ความคิดเห็นที่ 14 : ยศตำรวจ : เกียรติตำรวจ
avatar

“ธงชัย” ของตำรวจมีทั้งหมด ๑๓ ธง มีชื่อหน่วยตามที่ระบุไว้ใต้ตามแผ่นดินในธง คือ

๑)โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

๒)โรงเรียนพลตำรวจนครบาล

๓)โรงเรียนพลตำรวจภูธร ภาค ๑-๙ (รวม ๙ ผืน)

๔)กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

๕)กองกำกับการ 3 กองบังคับการกองตรวจ

:em24:

โดย: fole_man เขียนเมื่อ 13 ก.ย. 12 IP IP: 27.55.4.XXX
ความคิดเห็นที่ 13 : ยศตำรวจ : เกียรติตำรวจ
avatar

" ธงพิทักษ์สันติราษฎร์ " เป็นธงที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ซึ่งตำรวจส่วนมากก็คงไม่เคยเห็นเพราะอาจจะยังไม่ได้จัดสร้าง หรือจัดสร้างแล้วแต่ไม่ค่อยได้ออกงานก็ไม่ทราบ)
----------------------------------------

นอกจากธง"พิทักษ์สันติราษฎร์"แล้ว ตำรวจยังมี "ธงชัย" เป็นธงประจำหน่วย ที่ได้รับพระราชทานมาตั้งแต่ พศ.๒๔๙๗ ซึ่งธงนี้จะเรียกว่า "ธงชัยเฉลิมพล" เพราะได้รับพระราชทานจากพระ บาท สม เด็จ พระ เจ้า อยู่ หัว ด้านบนบรรจุเส้นพระเกศา(เส้นผม) ของพระบาท:-):-) โดยพระบาท:-):-)เป็นผู้ตรึงตอกหมุดด้วยพระองค์เอง ทำพิธีในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

:em24:

โดย: fole_man เขียนเมื่อ 13 ก.ย. 12 IP IP: 27.55.4.XXX
ความคิดเห็นที่ 12 : ยศตำรวจ : เกียรติตำรวจ
avatar

ผู้ที่แต่งเครื่องแบบถ้ากระทำตัวไร้เกียรติ!
..เมื่อไม่มีเกียรติก้อไร้ซึ่งศักดิ์ศร๊
..เมื่อไม่มีศักดิ์ศรีก้อไร้ซึ่งผู้นับถือ
..เมื่อไม่มีผู้นับถือก้อไร้ซึ่งอำนาจ
..เมื่อไม่มีอำนาจ!
(รอดูต่อไปว่าผลจะเป็นเช่นไร)

โดย: fole_man เขียนเมื่อ 13 ก.ย. 12 IP IP: 27.55.4.XXX
ความคิดเห็นที่ 11 : ยศตำรวจ : เกียรติตำรวจ
avatar

คห.10 คนมันจะดี มันก็ต้องมีคนดูผลงาน คนทำชั่ว คนก็มองเห็น คนทำดีเลยต้องได้ดี คนทำชั่วก็ต้องรอไปก่อน
เหมือนคนทำดี ก็ต้องขึ้นสวรรค์ คนทำชั่วก็ต้องลงนรก

โดย: kokocun เขียนเมื่อ 13 ก.ย. 12 IP IP: 58.9.40.XXX
ความคิดเห็นที่ 10 : ยศตำรวจ : เกียรติตำรวจ
avatar

นึกว่าเก่งที่ผลงาน ที่แท้ไปขอพี่นี่เอง
นี่แหละมาตรฐานกินหญ้า
ใครอยากได้อะไรไปขอพี่เขานะ

โดย: Beta3 เขียนเมื่อ 13 ก.ย. 12 IP IP: 61.90.86.XXX
ความคิดเห็นที่ 9 : ยศตำรวจ : เกียรติตำรวจ
avatar

คห.8 คนมันผิด ต้องฟังแต่ศาลอย่างเดียวเหรอคับ ศาลมันเป็นเทวดาเหรอ ต้องเชื่อแต่ศาลอย่างเดียว คนทำผิดกลับรอดคุก แต่คนสุจริตติดคุก มีเยอะไป ถ้าศาลมันเก่งขนาดนั้น ศาลมันคงเป็นเทวดากันหมดแล้ว ศาลคงไม่ทำชั่ว ไม่ตกนรกหรอก แต่ที่ศาลมันตกนรกเพราะศาลชั่วๆ มันก็มี

โดย: kokocun เขียนเมื่อ 13 ก.ย. 12 IP IP: 58.9.40.XXX
ความคิดเห็นที่ 8 : ยศตำรวจ : เกียรติตำรวจ
avatar

ยังไม่มีคำพิพากษาจากศาลฯนะครับ เรื่องมาร์คหนีทหาร(จริงหรือปล่าว) แต่เจ้ามูลแม้วนี่หนีของจริง หนีไปทั่วโลก ศาลตัดสินเด็ดขาดแล้วด้วยครับ อิอิ :em19:

V

V

โดย: Sirichokchai4 เขียนเมื่อ 12 ก.ย. 12 IP IP: 101.51.119.XXX
ความคิดเห็นที่ 7 : ยศตำรวจ : เกียรติตำรวจ
avatar

มาร์คหนีทหาร ไม่ถูกจับ สมัครเป็น อาจารย์ จปร. สำเร็จ ก็เพราะพี่ชวนช่วย

โดย: kokocun เขียนเมื่อ 12 ก.ย. 12 IP IP: 58.9.40.XXX
ความคิดเห็นที่ 6 : ยศตำรวจ : เกียรติตำรวจ
avatar

ป้าย "มีวันนี้เพาะพีให้"

ไม่ไช่เฉพาะตำรวจที่มี

มีทุกคนในคณะรัฐบาล ตั้งเเต่ นายก ยัน รมต.

ป้ายนี้ผลิตที่ดูไบ บ้าง ฮ่องกงบ้าง

เราชี้อเเตงโม เราก็รู้เเตงโมมันเเดง เเต่เราไม่รู้เเตงโมมันจะเเดงขนาดไหน ถ้าไม่ฝ่าออกมา

เเต่วันนี้ คำรณวิทย์ ได้เปิดห้องเเล้ว เหมือนเราฝ่าเเตงโมนั้นเเหละครับ.....รู้เลยว่าเเดงขนาดไหน

ทหารมีธงไชยเฉลิมพลยึดเหนี่ยวจิตไจ เเต่ตำรวจมีอะไร ผมไม่รู้ไครรู้ตอบทีครับ....

โดย: acman07 เขียนเมื่อ 12 ก.ย. 12 IP IP: 124.121.28.XXX
ความคิดเห็นที่ 5 : ยศตำรวจ : เกียรติตำรวจ
avatar

แต่คำรณวิทย์ก็ไม่ได้หนีทหารก็แล้วกัน

โดย: pigtai เขียนเมื่อ 12 ก.ย. 12 IP IP: 125.26.151.XXX
ความคิดเห็นที่ 4 : ยศตำรวจ : เกียรติตำรวจ
avatar

สมคุณค่าแล้วนี่ครับ?

อีกคนยศแค่ พล.ต.ท.

แต่อีกคนมียศเป็นถึง พณฯ พตท.ดร.มร.นช.(พณท่าน พันตำรวจโท ด็อกเตอร์ มิสเตอร์ นักโทษชาย)ทักษิณ ชินวัตร เชียวนะครับ

:em19:

โดย: Sirichokchai4 เขียนเมื่อ 12 ก.ย. 12 IP IP: 101.51.119.XXX
ความคิดเห็นที่ 3 : ยศตำรวจ : เกียรติตำรวจ
avatar

คนไทยส่วนใหญ่เกลียดตำรวจ
แต่ อยากเป็นตำรวจ
เหตุผล เบ่งได้,หาเงินง่าย ตำรวจดีๆอยู่ไม่ได้หรอก ถ้าไม่ล้างบางสังคมตำรวจแล้วสร้างมันขึ้นมาใหม่

โดย: longnarak เขียนเมื่อ 12 ก.ย. 12 IP IP: 110.171.101.XXX
ความคิดเห็นที่ 2 : ยศตำรวจ : เกียรติตำรวจ
avatar

มาร์คจะประดับยศให้ได้ยังไงเพราะได้รับสมัยอีปู :em25:

โดย: แดงหนักแผ่นดิน เขียนเมื่อ 12 ก.ย. 12 IP IP: 1.4.164.XXX
ความคิดเห็นที่ 1 : ยศตำรวจ : เกียรติตำรวจ
avatar

คนเขารักเขานับถือกัน ไม่เห็นเป็นไรเลย ถ้าให้มาร์คไปประดับยศให้เขา เขาคงไม่เอาหรอก กลัวเสนียดมาร์คมันจะติด

โดย: kokocun เขียนเมื่อ 12 ก.ย. 12 IP IP: 58.9.236.XXX