การ เสวนาวิชาการ เรื่อง สมรรถนะภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล หมวด » ร้องทุกข์ ประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์ » การ เสวนาวิชาการ เรื่อง สมรรถนะภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล

การ เสวนาวิชาการ เรื่อง สมรรถนะภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการเสวนาวิชาการ และได้บรรยายพิเศษรวมทั้งนำเสวนา เรื่อง “สมรรถนะภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บูรณาการกับการเรียนรายวิชาระดับปริญญาเอกและการวิจัย เรื่องสมรรถนะภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม 8-1 ชั้น 8 ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน มีผู้บริการฝ่ายการพยาบาลและนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกเข้าร่วมเสวนา 29 คน

 

Advertisement
รูป padthoe
โดย: padthoe
ตั้งเมื่อ: 27 ก.ย. 13
แท็ก:
เปิดดู: 1,599 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ การ เสวนาวิชาการ เรื่อง สมรรถนะภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล

ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 1 : การ เสวนาวิชาการ เรื่อง สมรรถนะภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล
avatar

:em01:

โดย: สุดแสนล้านทรวง เขียนเมื่อ 1 ต.ค. 13 IP IP: 125.24.2.XXX