เปิดบ้านต้อนรับคณะนปส. รุ่น 65 เยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษจากคันนา หมวด » ร้องทุกข์ ประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์ » เปิดบ้านต้อนรับคณะนปส. รุ่น 65 เยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษจากคันนา

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา Better Paper Better World เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่น 65 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย มีระบบการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมาตรฐาน ISO 14001 พร้อมชมภาพยนตร์แบบ 4 มิติ เพื่อเรียนรู้โมเดล “กระดาษจากคันนา” มาตรฐานใหม่ของโลกในการผลิตกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรกว่า 1.5 ล้านราย ในการปลูกต้นกระดาษบนคันนาหรือตามพื้นที่ว่างทางการเกษตรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และลดโลกร้อน ซึ่งกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ 1 รีม ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 12.5 กิโลกรัม ทำให้ผู้บริโภคมีส่วนในการช่วยลดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

Advertisement
รูป DA009
โดย: DA009
ตั้งเมื่อ: 25 พ.ย. 15
เปิดดู: 536 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ เปิดบ้านต้อนรับคณะนปส. รุ่น 65 เยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษจากคันนา

ผู้สนับสนุน