แนวทางการพัฒนาโครงการร้างด้วยตำรา "ใส่ตะกร้าล้างน้ำ" หมวด » ทั่วไป » เรื่องเด่นประเด็นดัง » แนวทางการพัฒนาโครงการร้างด้วยตำรา "ใส่ตะกร้าล้างน้ำ"

           โครงการร้างนั้นจะพัฒนาอย่างไรดีจึงจะสามารถประสบความสำเร็จ ลำพังที่ดินแต่ละแปลงโดยตัวเอง ไม่มีมูลค่า จะมีมูลค่าก็ต่อเมื่อไดันำมารวมกันพัฒนา ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้พาคณะนักศึกษาหลักสูตร AP101 การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ หลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ไปดูงานโครงการร้าง จึงนำมาเป็นกรณีศึกษา
ดูวิดิโอ: https://youtu.be/Wb2iheEru4s
           อนึ่งสำหรับหลักสูตร AP101 การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพนี้ จัดต่อเนื่องมาจนถึงรุ่นที่ 25 แล้ว มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก เหมาะสมสำหรับนักพัฒนาที่ดิน ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน นายหน้า นักการเงิน การธนาคาร และนักวิชาชีพอื่น ๆ สนใจติดต่อโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย โทร.02.295.2294 หรือดูรายละเอียดตาม link นี้: www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/index.php?p=ap101.php

ที่มา: http://www.area.co.th/thai/area_announce/area_press.php?strquey=press_announcement1697.htm

Advertisement
ตั้งเมื่อ: 7 ธ.ค. 16
แท็ก:
เปิดดู: 1,036 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ แนวทางการพัฒนาโครงการร้างด้วยตำรา "ใส่ตะกร้าล้างน้ำ"

ผู้สนับสนุน