clip สาระธรรมเพื่อมวลชน 27 + ปฏิสัมพันธ์ดีก็มีความสุข : ท่าน ว.วชิรเมธี หมวด » ห้องธรรมะ » ธรรมะทั่วไป » clip สาระธรรมเพื่อมวลชน 27 + ปฏิสัมพันธ์ดีก็มีความสุข : ท่าน ว.วชิรเมธี

ปฏิสัมพันธ์ดีก็มีความสุข : ท่าน ว.วชิรเมธี

ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ดี .... ก็ มี ค ว า ม สุ ข
ท่าน ว. วชิรเมธี

๑. 

โลกนี้มีมิตรอยู่ ๓ ประเภท

๑) บาปมิตร เพื่อนชั่ว จงอย่าคบ
๒) กัลยาณมิตร เพื่อนดี จงคบ
๓) พันธมิตร เพื่อนที่ผูกพันกันด้วยผลประโยชน์ จงระวัง

๒. 

ต่อความร้ายด้วยความดี
ต่อความตระหนี่ด้วยการให้
ต่อความโกรธด้วยความเมตตา
ต่อความเท็จด้วยความสัตย์
ต่อผู้มีคุณด้วยความกตัญญู

๓. 

ดี ต่อเขาเท่ากับ ดี ต่อตัวเอง
ร้าย ต่อเขาเท่ากับ ร้าย ให้ตัวเอง
ยิ้ม ให้กับเขาเท่ากับ ยิ้ม ให้ตัวเอง
เราแสดงออกต่อเขาอย่างไร 
เขาก็สะท้อนมาอย่างนั้น

๔. 

ลดความรู้สึกลง เพิ่มความรู้ให้มากขึ้น
ลดความเป็นฝักฝ่ายลง เพิ่มความสามัคคีให้มากขึ้น
ลดความรุนแรงลง เพิ่มสันติวิธีให้มากขึ้น

คนที่เห็นแตกต่างจากเรา
ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนไม่ดี

๕. 

บุคลิกภาพของเราคือสิ่งที่กำหนดคนที่เข้ามาหาเรา
ผู้ยิ้มย่อมได้รับการยิ้มตอบ
ผู้โกรธย่อมได้รับการโกรธตอบ
เราเป็นอย่างไร เขาก็เป็นอย่างนั้น

๖. 

“ อย่าทำให้คนที่อยู่ข้างหน้าคุณเจ็บ ” 

เพราะมนุษย์จดจำคนที่ทำให้เกลียด
ยาวนานกว่าจดจำคนที่ทำให้เรารัก

หนึ่งคำพูดที่ดีมีค่ายิ่งกว่าทองพันชั่ง
หนึ่งอ้อมกอดที่เปี่ยมไมตรีจิต
ติดตราตรึงใจไปถึงสามฤดูหนาว

๗. 

มีศัตรูหนึ่งคนนับว่ามากเกินพอ 
มีเพื่อน ๕๐๐ คนยังน้อยเกินไป

วิธีทำลายศัตรูที่ดีที่สุดคือ จงเปลี่ยนศัตรูมาเป็นมิตร

( ที่มา : มหัศจรรย์แห่งชีวิต ๗ หลักคิดจาก ว. วชิรเมธี, จัดพิมพ์โดย สถาบันวิมุตตยาลัย, 

พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน ๒๕๕๑, หน้า ๒๕-๒๙ )

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=21992&sid=214eac5ffd2841837039439ecdfbe272 

[​IMG] 

 

Advertisement
รูป thepureway
โดย: thepureway
ตั้งเมื่อ: 2 มี.ค. 17
เปิดดู: 473 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ clip สาระธรรมเพื่อมวลชน 27 + ปฏิสัมพันธ์ดีก็มีความสุข : ท่าน ว.วชิรเมธี

ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 1 : clip สาระธรรมเพื่อมวลชน 27 + ปฏิสัมพันธ์ดีก็มีความสุข : ท่าน ว.วชิรเมธี
avatar

:em07: :em07: :em07: :em07:

โดย: จินจง เขียนเมื่อ 2 มี.ค. 17 IP IP: 101.51.116.XXX