ผู้รู้ต้องลงมือปฏิบัติ : พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี + clip เสียงไม่ดี...อย่าฟัง หมวด » ห้องธรรมะ » ธรรมะทั่วไป » ผู้รู้ต้องลงมือปฏิบัติ : พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี + clip เสียงไม่ดี...อย่าฟัง

clip เสียงไม่ดี...อย่าฟัง - หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

 

ผู้รู้ต้องลงมือปฏิบัติ : พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี

A2925985.jpg 

ผู้ รู้ ต้ อ ง ล ง มื อ ป ฏิ บั ติ 
พระครูเกษมธรรมทัต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี)
สำนักปฏิบัติกรรมฐาน วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

การที่จะทำให้จิตใจมีความรู้ 
เป็นผู้เห็นแจ้ง เป็นผู้ละกิเลสได้ 
ก็ต้องลงมือปฏิบัติ 
ต้องเพียรพยายามปฏิบัติธรรม

จึงเป็นเรื่องของการลงมือกระทำ 
เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรม
ไม่ใช่เรื่องของการอ่าน การฟัง การพูดไปเฉย ๆ 

ธรรมะไม่ได้อยู่ในตำรา 
ไม่ได้อยู่ในครูอาจารย์ ไม่ได้อยู่วัด 
ไม่ได้อยู่ที่ไหนอื่น แต่อยู่ในตน 

การรู้จักธรรมะ....ก็คือการรู้ในตนเอง 

(ที่มา : ธรรมะแห่งความดับทุกข์ ดูความปรุงแต่ง 
โดย เขมรํสี ภิกขุ, พิมพ์ครั้งที่ ๖, พ.ศ. ๒๕๔๙, หน้า ๑๗)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=21397 

[​IMG] 

Advertisement
รูป thepureway
โดย: thepureway
ตั้งเมื่อ: 5 มี.ค. 17
เปิดดู: 400 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ ผู้รู้ต้องลงมือปฏิบัติ : พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี + clip เสียงไม่ดี...อย่าฟัง

ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 1 : ผู้รู้ต้องลงมือปฏิบัติ : พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี + clip เสียงไม่ดี...อย่าฟัง
avatar

:em07: :em07: :em07: :em07:

โดย: จินจง เขียนเมื่อ 6 มี.ค. 17 IP IP: 113.53.209.XXX