สุดเจ๋ง ผู้ว่าการ กฟภ. มอบนโยบาย PEA 4.0 ขานรับนโยบายรัฐ Thailand 4.0 หมวด » ทั่วไป » เรื่องเด่นประเด็นดัง » สุดเจ๋ง ผู้ว่าการ กฟภ. มอบนโยบาย PEA 4.0 ขานรับนโยบายรัฐ Thailand 4.0

ผู้ว่าการ กฟภ มอบนโยบาย PEA 4.0 ขานรับนโยบายรัฐ"ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0"

ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 จังหวัดอุดรธานี

 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 นายเสริมสกุล คล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบนโยบาย
PEA 4.0 สอดรับกับนโยบายรัฐบาล

"ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” เปิดมิติใหม่ พร้อม เน้นนวัตกรรม เทคโนโลยี และมาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างศักยภาพ อย่างยั่งยืนให้กับผู้บริหารและพนักงาน โดยมีนายเจด็จ วิศรี ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 จังวัดอุดรธานี นำคณะผู้บริหารและผู้จัดการในสังกัดเข้ารับฟังนโยบาย จำนวน 140 คน

 

และมีนายสนธิ อนุญาหงษ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร (ประธานชมรมผู้จัดการ กฟฉ.1) กล่าวรายงาน ณ โรงแรมอุ่นรักริมโขงรีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขับเคลื่อนองค์กร ด้วย นโยบาย PEA 4.0 สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลตามแนวทาง

 

"ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” พร้อมมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ผ่านกลไก "ประชารัฐ” ซึ่งเป็นการผนึกกำลังของ 3 ภาคส่วนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

สำหรับการมอบนโยบายในครั้งนี้ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เปิดโอกาสให้มีการนำเสนอโครงการต่างๆพร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะอีกด้วย

 

ประกาศข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข้อมูล : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี
ข่าว / ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ

Advertisement
รูป Mcmarron
โดย: Mcmarron
ตั้งเมื่อ: 9 มี.ค. 17
เปิดดู: 2,113 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ สุดเจ๋ง ผู้ว่าการ กฟภ. มอบนโยบาย PEA 4.0 ขานรับนโยบายรัฐ Thailand 4.0

ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 2 : สุดเจ๋ง ผู้ว่าการ กฟภ. มอบนโยบาย PEA 4.0 ขานรับนโยบายรัฐ Thailand 4.0
avatar

ไม่รับซื้อไฟ จากประชาชน (ติดแผงโซล่าเซล)
เพราะกลับขาดรายได้หรือครับ

โดย: kity1 เขียนเมื่อ 10 มี.ค. 17 IP IP: 27.145.66.XXX