รางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี หมวด » ร้องทุกข์ ประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์ » รางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี

 

นางสาววานุรัตน์ แสนยากุล (กลาง) ผู้บริหารผลิตภัณฑ์แปรรูป แมคคาเดเมีย เขาค้อ แมค พี.วาย เข้ารับรางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิต "สตรีตัวอย่างแห่งปี" ประจำปี พ.ศ. 2559 สาขานักธุรกิจแปรรูปแมคคาเดเมีย โดยการคัดเลือกสตรีจากทั่วประเทศ ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีจิตสาธารณะ เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับผู้ที่จะก้าวมาช่วยพัฒนาชุมชน องค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไป ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ณ หอประชุมกองทัพอากาศกรุงเทพฯ

Advertisement
รูป zoompr
โดย: zoompr
ตั้งเมื่อ: 9 มี.ค. 17
เปิดดู: 387 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ รางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี

ผู้สนับสนุน