จริงหรือ สมัยนี้ ค่าจ้าง วุฒิปวช., ปวส. สูงกว่าวุฒิปริญญาตรี? หมวด » ทั่วไป » เรื่องเด่นประเด็นดัง » จริงหรือ สมัยนี้ ค่าจ้าง วุฒิปวช., ปวส. สูงกว่าวุฒิปริญญาตรี?

 

เห็นบอกว่า ช่วงนี้ คนจบปริญญาตรี จะตกงานมากขึ้น เงินเดือนจะน้อยกว่า ปวช., ปวส., ซึ่งเป็นสายอาชีพ อันน่าจะมาจากเรื่องทักษะในการทำงาน และความสามารถที่ตรงอาชีพกว่าปริญญาตรี เพื่อนๆ คิดว่า เป็นแบบนี้ไหม? จากข่าวนี้

==================================

นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์
รองประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(ส.อ.ท.)  เปิดเผยว่าผลสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ
ปี 2558/2559 จากจำนวนสถานประกอบการทั้งหมด 110 แห่งใน 11 กลุ่มอุตสาหกรรม พบว่าอัตราการจ่ายค่าจ้างขั้นต้นโดยเฉลี่ยของวุฒิปวช.
อยู่ที่ 10,120 บาท ,ปวส. 11,383 บาท ป.ตรี 15,491
บาท ป.โท  21,047 บาท และป.เอก 35,985 บาท

             หากเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างขั้นต้น สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ระหว่างปี  2558 กับปี 2557 จะพบว่า วุฒิป.ตรีมีการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 9.49%
แต่ถ้าเปรียบเทียบค่าจ้างเฉลี่ยในระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2552 -2558) พบว่า
วุฒิ ปวช.มีการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างเพิ่มขึ้นสูงสุด 57.85%

             อย่างไรก็ตามจากตัวเลขดังกล่าว แสดงถึงแนวโน้มในอนาคตที่ค่าจ้างในวุฒิปวช.
และ ปวส. จะอยู่ในระดับที่สูงกว่าวุฒิปริญญาตรี เนื่องจากทิศทางของตลาดแรงงานที่กำลังเปลี่ยนไป
ทำให้ความต้องการแรงงานที่มีทักษะ และประสบการณ์ในตลาดแรงงานมีสูงกว่า ซึ่งผู้ปรกอบการจะจะเน้นรับคนเข้าทำงานโดยดูจากทักษะ
และความสามารถมากกว่าที่จะดูเพียงแค่ใบปริญญา หรือระดับการศึกษา ทำให้ในอนาคต
แรงงานที่จบการศึกษาจากปริญญาตรี อาจประสบปัญหาตกงานได้

 

ที่มา : Thaiquote

Advertisement
รูป MegaKill
โดย: MegaKill
ตั้งเมื่อ: 12 มี.ค. 17
เปิดดู: 2,745 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ จริงหรือ สมัยนี้ ค่าจ้าง วุฒิปวช., ปวส. สูงกว่าวุฒิปริญญาตรี?

ผู้สนับสนุน