clip ทุกข์ไม่รุมล้อม - หลวงพ่อชา สุภทฺโท + ความอดทน หมวด » ห้องธรรมะ » ธรรมะทั่วไป » clip ทุกข์ไม่รุมล้อม - หลวงพ่อชา สุภทฺโท + ความอดทน

clip ทุกข์ไม่รุมล้อม - หลวงพ่อชา สุภทฺโท

ความอดทน 

แท้จริง บุคคลอดทนถ้อยคำของผู้ประเสริฐกว่า เพราะความกลัว

อดทนถ้อยคำของคนเสมอกันได้เพราะการแข่งขัน แข่งดี

แต่ผู้ใดอดทนถ้อยคำของคนที่เลวกว่า ต่ำกว่าได้

นับว่าเป็นผู้มีความอดทนที่ยอดเยี่ยม"

ความสำเร็จของมนุษย์ ในด้านต่าง ๆ เช่น การต่อสู้กับอุปสรรคในการดำเนินชีวิต หน้าที่การงาน การพัฒนาด้านสังคม นอกจากอาศัยสติปัญญาแล้ว สิ่งหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้คือความอดทน ความมุ่งมั่นบากบั่น เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ดีงาม ทางคติจีนเชื่อว่าบุคคลที่สามารถอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากที่สุดของชีวิตผ่านวิกฤตดังกล่าวได้ จะกลายเป็นคนเหนือคน

ความอดทน เป็นคุณธรรมสำคัญมากข้อหนึ่งในคุณธรรมของผู้นำ อดทนเพื่อบรรลุความดีบางครั้งถูกกระทบด้วยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา เป็นลักษณะของกายและใจที่พร้อมจะเผชิญกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในทุกรูปแบบ โดยไม่ยอมแพ้หรืออ่อนแอ คนเราเกิดมาถ้าไม่มีความอดทนแล้ว ชีวิตดูเหมือนไร้ค่า ไม่มีความหมาย และไม่สามารถทำงานให้สำเร็จได้ ลักษณะความอดทน 3 ประการ คือ 1.ทนลำบาก 2. ทนตรากตรำ 
3.ทนเจ็บใจ

1.อดทนต่อความยากลำบาก กับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ ความหิวโหย และความทุกข์ที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ ทำให้เสียสุขภาพ เสียเงิน เสียเวลา เสียการงาน เมื่อเกิดทุกขเวทนา ไม่ควรแสดงอาการทุรนทุราย ควรสร้างกำลังใจให้เข้มแข็งโดยการพิจารณาถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่า บรรพชิตหรือคฤหัสถ์ ควรพิจารณาเนื่อง ๆ ถึงความแก่ ความเจ็บ และความตาย ว่าเป็นของธรรมดา ไม่สามารถล่วงพ้นไปได้ เป็นต้น

2.อดทนต่อความตรากตรำ ความทุกข์ยากจากการทำงาน เพราะคนทุกคนจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ เพราะอาศัยอาหารเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค สิ่งเหล่านี้จำเป็นต่อชีวิต ต้องขยันประกอบอาชีพการงานจึงได้มา และการประกอบอาชีพนั้น ในบางครั้งต้องประสบกับปัญหาและอุปสรรค ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ไม่มากก็น้อยเป็นธรรมดา ต้องอดทนทำใจกับความล้มเหลว ความผิดหวัง และความขมขื่น ไม่ควรท้อถอย ไม่ยอมแพ้และยกเลิกกลางคัน ควรใช้ความอดทน มุ่งมั่น การงานที่มุ่งหวังตั้งใจไว้ จะสำเร็จได้ด้วยดี

3.อดทนต่อความเจ็บใจ ทุกคนจะอยู่ลำพังเพียงผู้เดียวไม่ได้ ต้องอาศัยการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และการอยู่ร่วมกัน บางครั้งอาจมีความกระทบกระทั่งกัน ทะเลาะวิวาทกันบ้าง เพราะต่างมีกิเลสด้วยกันทั้งนั้น หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขาดความอดทนแล้ว เรื่องทะเลาะวิวาทจะแผ่ขยายกว้างออกไป เกิดความแตกแยก และความเสียหาย

ผู้มีความอดทนในลักษณะดังกล่าว

จึงเป็นผู้ยอดเยี่ยม และอำนวยผลให้มีความสุข 

คอลัมน์ ธรรมะวันหยุด หนังสือพิมพ์ข่าวสด

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 

http://palungjit.org/threads/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%99.72594/

[​IMG]

Advertisement
รูป thepureway
โดย: thepureway
ตั้งเมื่อ: 12 มี.ค. 17
เปิดดู: 371 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ clip ทุกข์ไม่รุมล้อม - หลวงพ่อชา สุภทฺโท + ความอดทน

ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 1 : clip ทุกข์ไม่รุมล้อม - หลวงพ่อชา สุภทฺโท + ความอดทน
avatar

:em07: :em07: :em07: :em07:

โดย: จินจง เขียนเมื่อ 12 มี.ค. 17 IP IP: 1.20.255.XXX