คุณกำลังทำบุญเพื่ออะไร? หรือแค่ทำตามๆ กันมา หมวด » ห้องธรรมะ » ธรรมะทั่วไป » คุณกำลังทำบุญเพื่ออะไร? หรือแค่ทำตามๆ กันมา

 

คำว่า บุญ แปลว่า เครื่องชำระสันดาน แปลว่า ความดี
แปลว่า ความสุข แปลว่า ความประพฤติชอบทางกายวาจาและใจ
เป็นหลักในการสร้างกรรมดีทางพระพุทธศาสนา
การทำบุญนั้นสามารถทำได้หลายวิธี ได้หลายทาง
แต่เมื่อสรุปการทำบุญทุกบุญแล้ว ก็จัดอยู่ในหลัก ๓ ประการ คือ

การให้ทาน การรักษาศีล และการเจริญจิตภาวนา

ทาน คือ การให้ การเสียสละ การแบ่งปัน การช่วยเหลือเกื้อกูล สนับสนุน ส่งเสริม
การให้วัตถุสิ่งของ ให้แรงกาย ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ให้อภัย

ศีล คือ การควบคุมกายวาจาไม่ให้ทำความผิด ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อน
ให้ความปลอดภัย ให้ความไว้วางใจ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีมารยาทที่เรียบร้อยงดงาม

ภาวนา คือ การทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ ด้วยการนั่งสมาธิ การไหว้พระสวดมนต์
การน้อมพิจารณาความจริงของชีวิต เพื่อให้สภาพจิตใจมีความสะอาด สว่าง สงบ
อยู่เหนือความโกรธ ความโลภ ความหลง
และการเชื่อในบาปบุญคุณโทษ การมีสติปัญญาที่บริสุทธิ์
ปราศจากความอคติลำเอียง มองโลกตามความเป็นจริง

ทุกบ่อบุญ ทุกความดีนั้น ทำไปเพื่อวัตถุประสงค์ ๗ ประการ ดังนี้ คือ
๑. เพื่อกตัญญูบูชา
๒. เพื่อขอขมาขอลาโทษ
๓. เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน
๔. เพื่ออุทิศบุญกุศล
๕. เพื่อความเป็นสิริมงคล
๖. เพื่อชำระใจตนให้บริสุทธิ์
๗. เพื่อสมบัติสูงสุด ๓ ประการ

ที่มา : http://www.watphramahajanaka.org 

 

จุดมุ่งหมายในการทำบุญ อย่างแท้จริง

 

การทำบุญ สำคัญที่เจตนา

 

จำบทสวดมนต์ได้เก่ง นั่งสมาธิได้นาน ไม่ได้หมายความว่า ได้บุญมาก

ทำเพื่อละ ไม่ได้ทำเพื่อเพิ่มกิเลส

 

การทำบุญ บริจาคมากๆ แล้วตัวเองเดือดร้อน ไม่ได้บุญ

 

การทำบุญ เพื่อหวังผลตอบแทน ก็ไม่ได้บุญ

ขอบคุณภาพประกอบจาก สงสัยมั๊ย ธรรมะ

 

Advertisement
รูป MegaKill
โดย: MegaKill
ตั้งเมื่อ: 14 มี.ค. 17
แท็ก: ,
เปิดดู: 2,170 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ คุณกำลังทำบุญเพื่ออะไร? หรือแค่ทำตามๆ กันมา

ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 1 : คุณกำลังทำบุญเพื่ออะไร? หรือแค่ทำตามๆ กันมา
avatar

:em07: :em07: :em07: :em07:

โดย: จินจง เขียนเมื่อ 14 มี.ค. 17 IP IP: 1.20.255.XXX