ททท. ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชิญร่วมงาน “บุญสงกรานต์อีสาน...แซ่บนัว” หมวด » กิน เที่ยว สูตรอาหาร » เรื่องเที่ยว » ททท. ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชิญร่วมงาน “บุญสงกรานต์อีสาน...แซ่บนัว”

ลมหนาวพัดผ่านไปแล้ว วิถีการเดินทางของชาวไทยก็หยุดนิ่งชั่วขณะ แต่ลืมไปหรือไม่ว่าเมื่อย่างเข้าสู่เดือนเมษายน ประเทศของเรานั้นกำลังจะมีเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ และเป็นที่รอคอยของใครหลายๆ คน
 
 
“บุญสงกรานต์อีสาน...แซ่บนัว” คือ key massage ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สื่อสารออกไปให้พี่น้องชาวไทยได้รับรู้และเชิญชวนให้เกิดการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในดินแดนภาคอีสานเพิ่มมากขึ้น
 
 
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือที่เรียกติดปากว่าอีสานนั้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีการจัดกิจกรรมตามประเพณีเก่าแก่ในพื้นที่มากมายแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบ
 
 
 
ยกตัวอย่างสถานที่แรก วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย โดยในวันที่ 13 เมษายน มีการอัญเชิญหลวงพ่อพระใส สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองหนองคายลงจากพระอุโบสถ เพื่อเป็นองค์พระประธานพระพุทธรูปจากคุ้มวัดต่างๆ แห่รอบเมืองให้ประชาชนได้สรงน้ำอย่างทั่วถึงเป็นประจำทุกปี
 
 
 
สถานที่ที่สอง วัดศรีโพธิ์ชัย บ้านแสงภา อ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ประเพณีแห่ต้นดอกไม้เก่าแก่กว่า 400 ปีโดยมีความเชื่อว่าการทำต้นดอกไม้มาเป็นพุทธบูชาในวันสงกรานต์ ที่ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่นั้น เป็นมงคลกับชีวิตอย่างยิ่ง
 
สถานที่ที่สาม ที่ต้องขอนำเสนอ คือพิธีเสียเคราะห์โบราณแห่งวัดไชยศรี บ้านสาวถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งในปีนี้เอง(เข้าสู่ปีที่สาม) ททท. ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับสมาคมท่องเที่ยวในประเทศ 4 สมาคม ได้แก่สทน./สนท./สทอ./สธทท. จัดรายการนำเที่ยวพิเศษช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประเพณีเสียเคราะห์แบบดั่งเดิม ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณของชาวบ้านสาวถี เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่(สงกรานต์) ที่เชื่อว่าจะละทิ้งอุปสรรคและสิ่งไม่ดีต่างๆ
 
พร้อมกันนี ททท. ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับและจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นของขวัญในวันขึ้นปีใหม่ไทยให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงาน ในวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น ททท. ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเดินทางเข้าร่วมงาน “บุญสงกรานต์ อีสาน...แซ่บนัว” เรียนรู้วิถีประเพณีสงกรานต์ดั้งเดิมแบบลึกซึ้งไปกับบริษัทนำเที่ยวชั้นนำ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.เที่ยวอีสาน.com หรือ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย และ สทน. 021921924/ สนท. 021015283 /สทอ. 02642 4426-8 /สธทท. 0 2919 6037
Advertisement
รูป คาจิKung
โดย: คาจิKung
ตั้งเมื่อ: 16 มี.ค. 17
เปิดดู: 689 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ ททท. ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชิญร่วมงาน “บุญสงกรานต์อีสาน...แซ่บนัว”

ผู้สนับสนุน