เรื่อง "เนื้อนาบุญ" : หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน + clip เพลงบทปลงสังขาร (ฉบับโบราณ) หมวด » ห้องธรรมะ » ธรรมะทั่วไป » เรื่อง "เนื้อนาบุญ" : หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน + clip เพลงบทปลงสังขาร (ฉบับโบราณ)

เรื่อง "เนื้อนาบุญ" : หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

"เนื้อนาบุญ" ... 

"ศีล" ก็เป็นเนื้อนาบุญอันหนึ่ง 
"สมาธิ" ก็เป็นเนื้อนาบุญอันหนึ่ง 
"ปัญญา" ก็เป็นเนื้อนาบุญอันหนึ่ง 
"ทาน" ก็เป็นเนื้อนาบุญอันหนึ่ง 

ทั้งนักบวชและฆราวาสผู้บําเพ็ญตามนี้ 
จัดว่าเป็นผู้บําเพ็ญตนให้เป็นเนื้อนาบุญของตน

วันนี้บําเพ็ญ วันหน้าก็บําเพ็ญ 
ไม่ลดละในเนื้อนาบุญของตน 

จนสามารถทําศีล ทําสมาธิ ทําปัญญา ให้สมบูรณ์ขึ้น 
แล้วก็กลายเป็นความร่มเย็น แก่ตนอย่างเต็มที่ 

เมื่อมีความเพียรบําเพ็ญตน ให้เป็นเนื้อนาบุญของตนได้แล้ว 
ก็สามารถ เป็นเนื้อนาบุญ คือให้ความร่มเย็นแก่ประชาชนได้เช่นเดียวกัน

แนวทางขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าและสาวกอรหันตร์ท่าน
ได้ดําเนินมาอย่างนี้ทั้งนั้น ... 

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=45365 

[​IMG] 

Advertisement
รูป thepureway
โดย: thepureway
ตั้งเมื่อ: 26 มี.ค. 17
เปิดดู: 179 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ เรื่อง "เนื้อนาบุญ" : หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน + clip เพลงบทปลงสังขาร (ฉบับโบราณ)

ผู้สนับสนุน