นี่เป็นการบูชาแท้ (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) + clip อย่าหลง หมวด » ห้องธรรมะ » ธรรมะทั่วไป » นี่เป็นการบูชาแท้ (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) + clip อย่าหลง

นี่เป็นการบูชาแท้ (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

"ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคต" 

เห็นธรรมนี้ เห็นอย่างไร รู้ธรรมนี้ รู้อย่างไร 
ก็ดังที่เราปฏิบัติอยู่นี้แหละ 

ทางจิตตภาวนาเป็นสำคัญ นี่คือ การปฏิบัติธรรม 
การเห็นธรรม ก็จะเห็นอะไร 
ถ้าไม่เห็นสิ่งที่กีดขวางอยู่ภายในตนเองเวลานี้ 
ซึ่งเราถือว่ามันเป็นข้าศึกต่อเรา 
ได้แก่ "สัจธรรม ๒ บทเบื้องต้น คือ ทุกข์ ๑ สมุทัย ๑" 

เราพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้เข้าใจตามจริงของมัน 
ที่มีอยู่กับทุกคน ทุกตัวสัตว์ ไม่มีเว้น 
เว้นแต่พระอรหันต์เท่านั้น ที่สมุทัยไม่เข้าไปแทรกท่านได้ 
นอกนั้นต้องมีไม่มากก็น้อย ที่ท่านเรียกว่า "สัจธรรม" 

พิจารณาให้เห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้แล้ว 
ก็ชื่อว่า "เห็นธรรม" ละได้ ถอนได้ 
เกิดเป็นผล ความสงบสุขเย็นใจขึ้นมาจากการละการถอน 
การปล่อยวางสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ เรียกว่า "เห็นธรรม" 

คือเห็นเป็นขั้น ๆ เห็นเป็นระยะ ๆ 
จนกระทั่งเห็นองค์ตถาคตโดยสมบูรณ์... 

การที่เรายึดถือการประพฤติปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา 
ก็ชื่อว่า "เราเดินตามตถาคต 
และมองเห็นพระตถาคตด้วยข้อปฏิบัติของเรา" 
อีกแง่หนึ่ง เห็นตถาคตโดยทางเหตุคือ การปฏิบัติ 
เห็นโดยทางผล คือ สิ่งที่พึงได้รับโดยลำดับ 
เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงรู้ ทรงเห็น ทรงได้รับ 
และทรงผ่านไปโดยลำดับแล้วนั้น 

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าก็ดี พระธรรมก็ดี พระสงฆ์ก็ดี 
ไม่ได้ห่างเหินจากใจของผู้ปฏิบัติธรรม 
เพื่อบูชาตถาคต หรือบูชาพระธรรม พระสงฆ์ นี้เลย 

นี่เป็นการบูชาแท้ 
นี่เป็นการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา 
ด้วยความพากเพียรของเรา 

_/l\_ _/l\_ _/l\_ 

http://www.dhammathai.org/monktalk/dbview.php?No=87  

[​IMG]

 

Advertisement
รูป thepureway
โดย: thepureway
ตั้งเมื่อ: 28 มี.ค. 17
เปิดดู: 834 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ นี่เป็นการบูชาแท้ (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) + clip อย่าหลง

ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 1 : นี่เป็นการบูชาแท้ (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) + clip อย่าหลง
avatar

:em07: :em07: :em07: :em07:

โดย: จินจง เขียนเมื่อ 29 มี.ค. 17 IP IP: 113.53.208.XXX