อย่าหลง เปิดใจให้กว้างสู่ธรรมะแท้ + clip ปล่อยวางอย่างไรไม่กลายเป็นดูดาย ? หมวด » ห้องธรรมะ » ธรรมะทั่วไป » อย่าหลง เปิดใจให้กว้างสู่ธรรมะแท้ + clip ปล่อยวางอย่างไรไม่กลายเป็นดูดาย ?

อย่าหลง เปิดใจให้กว้างสู่ธรรมะแท้ 

มนุษย์เป็นอันมากได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิด ๆ
มนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากถูกความกลัวคุกคามเอาแล้ว 

ย่อมถือเอาภูเขาบ้าง ป่าไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์บ้าง
สวนศักดิ์สิทธิ์บ้าง รุกขเจดีย์บ้างว่า เป็นที่พึ่งของตน 

นั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันทำความเกษมให้ได้เลย
นั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุด; ผู้ใดถือเอาสิ่งนั้น ๆ เป็นที่พึ่งแล้ว

ย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้.

ส่วนผู้ใดที่ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เป็นที่พึ่งแล้ว เห็นอริยสัจทั้งสี่ด้วยปัญญาอันถูกต้อง
คือเห็นทุกข์ เห็นเหตุเป็นเครื่องให้เกิดขึ้นของทุกข์
เห็นความก้าวล่วงเสียได้ซึ่งทุกข์ และเห็นมรรคประกอบ
ด้วยองค์แปดอันประเสริฐ ซึ่งเป็นเครื่องให้ถึงความเข้าไปสงบรำงับแห่งทุกข์ 
นั่นแหละคือที่พึ่งอันเกษม นั่นคือที่พึ่งอันสูงสุด
ผู้ใดถือเอาที่พึ่งนั้นแล้ว
ย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวง ได้แท้

http://board.palungjit.org/f14/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89-509958.html 

clip ปล่อยวางอย่างไรไม่กลายเป็นดูดาย ?

 

 

Advertisement
รูป thepureway
โดย: thepureway
ตั้งเมื่อ: 2 เม.ย. 17
เปิดดู: 341 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ อย่าหลง เปิดใจให้กว้างสู่ธรรมะแท้ + clip ปล่อยวางอย่างไรไม่กลายเป็นดูดาย ?

ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 1 : อย่าหลง เปิดใจให้กว้างสู่ธรรมะแท้ + clip ปล่อยวางอย่างไรไม่กลายเป็นดูดาย ?
avatar

:em07: :em07: :em07: :em07:

โดย: จินจง เขียนเมื่อ 3 เม.ย. 17 IP IP: 1.20.255.XXX