ลอยอังคาร หมวด » ทั่วไป » เรื่องเด่นประเด็นดัง » ลอยอังคาร

ลอยอังคาร : ปัจจุบันเริ่มเป็นคำที่คุ้นหูของคนไทยมากขึ้น จากที่เราได้เห็นทั้งอดีตนายก และดารา เมื่อเสียชีวิตจะนิยมนำอัฐิมาลอยอังคารเพราะทุกคนล้วนมีความต้องการให้บุคคลอันเป็นที่รักของเรา ได้อยู่ในที่ ที่สงบ ร่มเย็น เหมือนดั่งสายน้ำที่มีความชุ่มเย็นอยู่เป็นนิจ รวมทั้งส่งเสริมบุคคลและครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู่ให้มีความสุข มีความเจริญก้าวหน้า อายุมั่นขวัญยืน ปราศจาคโรคภัย ความทุกข์ร้อนใดๆ จึงนิยมนำอัฐิของบุคคลอันเป็นที่รักมาลอยอังคาร 

  • โดยการลอยอังคาร นั้น สันนิษฐานว่า น่าจะได้รับคตินิยม และอิทธิพลมาจากชาวอินเดียผู้นับถือศาสนาฮินดู ซึ่งมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของแม่น้ำคงคา เหตุเพราะคนอินเดียถือว่า แม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ชำระบาปได้ ด้วยเหตุนี้การเผาศพจึงชอบที่จะมาเผากันที่ริมแม่น้ำคงคากันมาก ทั้งนี้ก็เพียงเพื่อจะได้นำกระดูกและเถ้าถ่านทิ้งลงแม่น้ำแห่งนี้ เพราะถ้าไม่ได้สัมผัสกับน้ำในแม่น้ำคงคาแล้วก็จะไม่ได้ขึ้นสวรรค์ หรือไม่หมดบาปนั่นเอง
  • ไม่ว่าจะได้รับอิทธิพลมาจาศาสนาใด การลอยอังคาร ในหมู่ชาวพุทธเรา การทำบุญ หรือพิธีกรรมใดๆ ก็แล้วแต่ ถ้าทำให้ผู้นั้นรู้สึกดี อิ่มเอิบใจ และมีความสุข ทุกอย่างล้วนเป็นบุญ ทั้งสิ้น อีกทั้งการลอยอังคารก็ยังเป็นสิ่งเตือนสติของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ ให้ดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท สะสมบุญ บารมี ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถทำแทนกันได้ รวมทั้งเสมือนสัญลักษณ์ของการละวางทั้งปวง ทั้งร่างกายและสังขาร อันเกิดจากการรวมกันของธาตุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ดิน น้ำ ลม ไฟ เมื่อแตกดับก็หลงเหลือเพียงผงธุลีที่ฝากไว้ในอากาศ ในดิน และในน้ำ ทุกคนเมื่อเกิดมาต้องกลับคืนสู่บ้านอันเป็นนิรันดร์ และไม่อาจหลบเลี่ยงได้อย่างแท้จริงของเราทุกคน 
  • ก่อนการจะนำอัฐิของท่านผู้ที่ล่วงลับไปทำพิธีลอยอังคาร นิยมบำเพ็ญกุศลบังสุกุลให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนำอังคารลงเรือ จะทำก่อนหลายวันหรือทำในวันลอยก็ได้ครับ

 โดยพื้นที่สัตหีบจะมีหน่วยงานของกองทัพเรือให้บริการ เรือลอยอังคาร โดยสามารถดูรายละเอียดและเส้นทางได้ที่

เวปไซต์  https://sites.google.com/site/loyaengkharn/

เส้นทาง (โลเคชั่น) นำทางด้วย GPS

ติดต่อสอบถาม และจองเที่ยวเรือได้ที่ 

  • โทร.095-7233739
Advertisement
รูป Krung.kr10
โดย: Krung.kr10
ตั้งเมื่อ: 10 เม.ย. 17
เปิดดู: 705 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ ลอยอังคาร

ผู้สนับสนุน