โรงพยาบาลรามคำแหงร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยห่วงใยผู้สูงอายุ หมวด » ชีวิต ความรัก สุขภาพ » สุขภาพ » โรงพยาบาลรามคำแหงร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยห่วงใยผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลรามคำแหง จัดโครงการ #โรงพยาบาลรามคำแหง #ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย #ห่วงใยผู้สูงอายุ 
ในวันที่ ๑๒-๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ บริเวณหน้าลิฟท์อาคารบี ชั้น ๑

กิจกรรมภายในงาน :
- สรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทย
- บริการตรวจสุขภาพ อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต, ตรวจวัดความดันตาหาภาวะต้อหิน
- บริการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ โดยพยาบาล, นักกำหนดอาหาร
- เปิดรับสมัครสมาชิกชมรมเบาหวาน
-นำพวงมาลัยดอกมะลิมอบแด่ผู้สูงอายุที่นอนพักรักษาที่ห้องพักผู้ป่วยในโรงพยาบาล
#อบอุ่น #เชี่ยวชาญ #โรงพยาบาลรามคำแหง #สงกรานต์Advertisement
ตั้งเมื่อ: 12 วันก่อน
เปิดดู: 262 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ โรงพยาบาลรามคำแหงร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยห่วงใยผู้สูงอายุ

ผู้สนับสนุน