การปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต + clip อยากให้ผู้อื่นเข้าใจสิ่งที่เรารู้ หมวด » ห้องธรรมะ » ธรรมะทั่วไป » การปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต + clip อยากให้ผู้อื่นเข้าใจสิ่งที่เรารู้

การปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต

การปฏิบัติธรรมนี้ เรามีจิตมุ่งมาดปรารถนาอยู่ด้วยความไม่ประมาท 
หมายถึงความไม่ประมาทเกิดขึ้นในชีวิตของท่านจะเป็นเอกัคคตา  
หนึ่งไม่มีสอง ประคองด้วยสติปัญญา แก้ไขปัญหาได้ 
นั้นได้แก่ สมาธิภาวนา มีสมาธิเกิดขึ้น 
จิตใจท่านดี เรียกว่า การพัฒนาชีวิต 

การปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนานั้น เป็นการพัฒนาชีวิต 
ให้ชีวิตของท่านแจ่มใส ชีวิตมีความรุ่งเรืองวัฒนาสถาพร 

การปฏิบัติธรรมนี้เป็นการจำเป็นแก่ชีวิตมาก 
ที่เรียกว่า เราจะดำเนินวิถีชีวิตให้เกิดความสุขได้อย่างไร ? 
การดำเนินชีวิตให้เกิดความสุขได้นั้น ก็คือการพัฒนาชีวิตของเราเอง 
เรียกว่า พัฒนาทั้งด้านการศึกษาการแสวงหาวิชาความรู้อันนี้ เป็นต้น 
นี่แหละการบำเพ็ญกุศล การที่เราจะใช้ชีวิตให้มีความสุข 
สิ่งที่ควรใฝ่หามากที่สุดก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า 
ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชีวิตของท่านจะมีค่า เวลาของท่านจะมีประโยชน์ต่อไป 
ถ้าชีวิตของท่านไม่มีค่า เวลาของท่านจะไร้ประโยชน์ ไม่มีประโยชน์ต่อชีวิต 

เวลาจะหมดไปเปล่า ไม่เกิดประโยชน์สุทธิผลแต่ประการใด 

http://www.dhammathai.org/monktalk/dbview.php?No=211

[​IMG]  

Advertisement
รูป thepureway
โดย: thepureway
ตั้งเมื่อ: 20 เม.ย. 17
แท็ก:
เปิดดู: 1,123 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ การปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต + clip อยากให้ผู้อื่นเข้าใจสิ่งที่เรารู้

ผู้สนับสนุน