"สติปัฏฐาน ๔" : หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน + clip มืดแล้วย่อมสว่าง - พระไพศาล วิสาโล หมวด » ห้องธรรมะ » ธรรมะทั่วไป » "สติปัฏฐาน ๔" : หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน + clip มืดแล้วย่อมสว่าง - พระไพศาล วิสาโล

"สติปัฏฐาน ๔" : หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

[​IMG]

"ส ติ ปั ฏ ฐ า น ๔ 
พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
วัดป่าบ้านตาด จ. อุดรธานี

คำว่า "สติปัฏฐาน" แปลว่า ที่ตั้งของสติ มี ๔ คือ
กาย เวทนา จิต ธรรม

ทุกส่วนของร่างกายรวมแล้วเรียกว่า "กาย"
ความสุข ความทุกข์ และเฉย ๆ ไม่สุข ไม่ทุกข์ 
ที่เ้ป็นไปทางกาย ทางใจ ที่เรียกว่า "เวทนา"
ใจและกระแสของใจที่เกี่ยวกับอารมณ์เรียกว่า "จิต"
สิ่งที่ถูกใจและกระแสของใจเกี่ยวข้อง 
หรือสิ่งที่ถูกเพ่งทั้งส่วนหยาบ ส่วนกลาง และส่วนละเอียด เรียกว่า ธรรม

ทั้ง ๔ นี้มีสมบูรณ์อยู่กับตัวเราทุกท่าน 
และเป็้นบ่อเกิดของสติปัญญา ศรัทธา ความเพียร 
ตลอดจนวิมุตติความหลุดพ้นจะเกิดจาก สติปัฏฐาน ๔

๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๐๕

พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=35864

http://palungjit.org/threads/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%94-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%99.496765/

[​IMG]  

Advertisement
รูป thepureway
โดย: thepureway
ตั้งเมื่อ: 20 เม.ย. 17
เปิดดู: 312 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ "สติปัฏฐาน ๔" : หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน + clip มืดแล้วย่อมสว่าง - พระไพศาล วิสาโล

ผู้สนับสนุน