เราต้องเอาธรรมะมาส่องดูจิตใจของเรา + clip รู้วิธีภาวนาแล้วไม่ค่อยเข้าวัด หมวด » ห้องธรรมะ » ธรรมะทั่วไป » เราต้องเอาธรรมะมาส่องดูจิตใจของเรา + clip รู้วิธีภาวนาแล้วไม่ค่อยเข้าวัด

เราต้องเอาธรรมะมาส่องดูจิตใจของเรา A3011472.jpg  คนโบราณเขาจึงสอนไว้ว่า
ตักน้ำใส่กะโหลก ชะโงกดูตัวเสียบ้าง
เพื่อจะให้รู้ว่าเราบกพร่องในแง่ใด
เสียหายในเรื่องอะไร ประมาทอย่างไร
จะได้รู้เนื้อรู้ตัว
ให้ดูกระจกบ่อย ๆ
กระจกที่เป็นแว่นแก้วที่เขาทำขายนั้น
ดูได้แต่เพียงร่างกาย
แต่กระจกแว่นธรรมของพระพุทธเจ้านั้น
ดูให้ถึงจิตใจ...

เราต้องเอาธรรมะมาส่องดูจิตใจของเรา
ความคิดความนึก การเป็นการอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา
ว่ามีอะไรไม่เหมาะไม่ควรมีอะไรควรจะปรับปรุงแก้ไข
มีอะไรควรจะทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้
อันนี้จะต้องคิดบ่อย ๆ
ถ้าคิดไว้บ่อยๆ แล้วรับรองว่าไม่ตกต่ำ
ชีวิตจะก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ
ฐานะการเงินการทอง การเป็นอยู่ก็จะเรียบร้อย ไม่บกพร่อง
เพราะเราเป็นผู้ไม่ประมาท อันนี้เป็นเรื่องสำคัญ
เรียกว่านึกถึง อดีตไว้

ทีนี้ตัวปัจจุบันเราจะนึกอย่างไร
สำหรับตัวปัจจุบันนั้นก็ให้นึกแต่เพียงว่า
เราอยู่ บัดนี้ เรามีอะไร
ที่จะต้องทำและเราควรจะทำสิ่งนั้นอย่างไร
ควรจะคิดอย่างไร ควรจะพูดอย่างไร ควรจะทำในเรื่องใด
เรื่องที่เราจะทำนั้นมันถูกหรือผิด มันชั่วหรือดี
มันจะเป็นให้เกิดความเสื่อม ความเจริญแก่ชีวิตจิตใจ
สภาพครอบครัวอย่างไร เป็นเรื่องที่จะต้องตรวจสอบอยู่เสมอ
ในขณะที่ทำอยู่ปฏิบัติอยู่ในเรื่องนั้น
อย่าเผลอ อย่าประมาทในตัวปัจจุบัน
แล้วตัวปัจจุบันนี่แหละสำคัญที่สุด...
เพราะปัจจุบันมันสร้างอดีต ปัจจุบันมันสร้างอนาคต...
อดีตของเราจะสดใสรุ่งเรืองเป็นที่น่าชื่นใจ...ก็เพราะตัวปัจจุบัน
ถ้าเราทำปัจจุบันดี มันล่วงไป มันก็เป็นอดีต อดีตมันก็ดี

:: หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

www.dhammathai.org/monktalk/dbview.php?No=201]0201  [​IMG]    

Advertisement
รูป thepureway
โดย: thepureway
ตั้งเมื่อ: 20 เม.ย. 17
เปิดดู: 381 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ เราต้องเอาธรรมะมาส่องดูจิตใจของเรา + clip รู้วิธีภาวนาแล้วไม่ค่อยเข้าวัด

ผู้สนับสนุน