ผู้ที่รู้จักโลกดีทั้งสองด้าน + clip วิธีไหนที่ภาวนาแล้วได้ผล ? หมวด » ห้องธรรมะ » ธรรมะทั่วไป » ผู้ที่รู้จักโลกดีทั้งสองด้าน + clip วิธีไหนที่ภาวนาแล้วได้ผล ?

[​IMG]

ผู้ที่รู้จักโลกดีทั้งสองด้าน 

คนที่รู้จักโลกดีแล้วนั้น 
ย่อมบูชาความสำราญทางธรรมหรือการฝ่ายใจอันแท้จริงเป็นสำคัญ 
และถือเอาส่วนกาย หรือวัตถุ 
เป็นเพียงเครื่องอำนวยความสะดวก ในฐานะเป็นคนรับใช้ 
สำหรับคอยรับใช้ในการแสวงหาความสำราญในฝ่ายจิตเท่านั้น 
ผู้ที่รู้จักโลกดีทั้งสองด้าน 
ย่อมมีอุดมคติว่า...กายอยู่ในใจ... คือแล้วแต่ใจ กายเป็นของนิดเดียว 
และยังจำต้องอาศัยใจ ซึ่งทรงอำนาจสิทธ์ขาด 
ทั้งมีคุณภาพที่สูงสุดอยู่ทุก ๆ ประการ และทุก ๆ เวลา 
แสวงหาอาหารให้ดวงใจดีกว่า 
ความเจริญงอกงามทางฝ่ายใจนั้น ยังไปได้ไกล อีกมากมายนัก 
กว่าจะถึงพระนิพพานเมื่อไรนั่นแหละจึงจะหมดขีดขึ้นของทางไป 
และเมื่อลุถึงแล้ว ก็ยังเป็นอุดมสันติสุข อยู่ตลอดอนันตกาลอีกด้วย 

ไม่มีใครเคยทำให้เกิดความอิ่มความพอ 
ในเรื่องทางโลกีย์วิสัยได้เลย 
แม้ในอดีต ในปัจจุบัน และอนาคต 
เพราะว่าทางฝ่ายนี้ต้องการ ...ความไม่รู้จักพอ... นั้นเอง 
เป็นเชื้อเพลงอันสำคัญแห่งความสำราญ 
ถ้าพอเสียเมื่อใด ก็หมดความสำราญ 
ใครจะขวนขวายอย่างไร ก็ไม่อาจได้ผลสูงไปกว่า 
...การสยบซบซึมอยู่ท่ามกลางกองเพลิงแห่งการถูกปลุกเร้าของตัณหา... 
ซึ่งเมื่อใดม่อยหรี่ลง ก็จำต้องหาเชื้อเพลิง มาเพิ่มให้ใหม่อีก 
และไม่มีเวลาที่จะรู้จักอิ่มรู้จักพอ 
การแสวงหาอาหารทางฝ่ายใจ 
เพื่อดวงใจนั้นเป็นสิ่งที่มีค่า น่าทำกว่า เป็นศิลปะกว่า 
เป็นอุดมคติที่สูงกว่า ทำยากหรือน่าสรรเสริญกว่า 
หอมหวนกว่า เยือกเย็นกว่า ฯลฯ 
กว่าการแสวงหาทางกาย เพื่อกายโดยทุก ๆ ปริยาย 

:: ท่านพุทธทาสภิกขุ

http://www.dhammathai.org/monktalk/dbview.php?No=200 

clip วิธีไหนที่ภาวนาแล้วได้ผล ? 

 

 

Advertisement
รูป thepureway
โดย: thepureway
ตั้งเมื่อ: 21 เม.ย. 17
เปิดดู: 284 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ ผู้ที่รู้จักโลกดีทั้งสองด้าน + clip วิธีไหนที่ภาวนาแล้วได้ผล ?

ผู้สนับสนุน