ความอับ ความสว่างของชีวิต (สมเด็จพระญาณสังวรฯ) + clip เครียดเวลานั่งสมาธิ หมวด » ห้องธรรมะ » ธรรมะทั่วไป » ความอับ ความสว่างของชีวิต (สมเด็จพระญาณสังวรฯ) + clip เครียดเวลานั่งสมาธิ

ความอับ ความสว่างของชีวิต (สมเด็จพระญาณสังวรฯ) 

อันความดีและความชั่วนี้ มีลักษณะพร้อมทั้งผลต่างกัน เมื่อเป็นความดีจริง 
ถึงใครจะพยายามเปลี่ยนแปลงให้เป็นความชั่ว ก็ไม่อาจทำได้ คงเป็นความดีอยู่นั้นเอง 

แม้ความชั่วก็เหมือนกัน เมื่อเป็นความชั่วจริง ก็คงเป็นความชั่วอยู่นั้นเอง 
ไม่มีใครสามารถจะกลับกลายให้เป็นความดีไปได้ 

ส่วนความอ้างเอาเองและความเข้าใจของคน ก็เป็นเพียงความอ้างเอาเองหรือความเข้าใจเท่านั้น แม้จะทำให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งได้บ้าง เช่น การใส่ความ การยกยอโดยไม่เป็นความจริงก็ไม่ใช่ผลของความดีความชั่วนั้นโดยตรง 

ผลของความดีหรือความชั่วนั้น จะต้องมาถึงเมื่อถึงโอกาส เพราะการให้ผลของความดีหรือความชั่วก็มีเวลาเหมือนวันคืน เมื่อยังเป็นเวลากลางวัน จะเร่งเป็นเวลากลางคืนสักเท่าไรก็คงเป็นไปไม่ได้ จนกว่าจะถึงเวลาสิ้นวัน เวลากลางคืนก็เข้ามาถึงเอง 

แม้ในเวลากลางคืนก็เหมือนกัน จะเร่งให้เป็นเวลากลางวันเท่าไร ก็เป็นไปไม่ได้ จนกว่าจะสิ้นวันแล้วกลางวันก็จะเริ่มขึ้นเอง 

เวลาความดีให้ผลเหมือนกลางวัน เวลาความชั่วให้ผลเหมือนกลางคืน 
ฉะนั้นบุคคลในโลกนี้เมื่ออยู่ในระยะกาลที่ความดีให้ผลก็มีชีวิตสว่างรุ่งเรือง 
แม้จะทำความชั่วในระหว่างนั้นก็ยังสว่างไสวอยู่ก่อน จนกว่าจะถึงกาลที่ความชั่วให้ผล 

แต่เมื่ออยู่ในระยะกาลที่ความชั่วให้ผล ชีวิตก็อับแสงเศร้าหมอง 
ถึงจะทำความดีในระหว่างนั้นก็ยังอับแสงต่อไป จนกว่าจะถึงกาลแห่งความดีให้ผล 

เหตุฉะนี้บุคคลบางคนหรือบางพวก ผู้ไม่มีศรัทธาในกรรมหรือผลของกรรม 
จึงมักมีความเห็นเลื่อนลอยไปตามผลต่างๆ ที่เห็นจำเพาะหน้า เห็นอย่างไรก็พูดอย่างนั้น 

เป็นต้นว่า เห็นบางคนทำดีและได้รับผลดีก็พูดว่า ทำดีได้ดี เห็นบางคนทำชั่วแต่ได้รับผลดี 
ก็พูดว่าทำชั่วได้ดี เห็นบางคนทำชั่วได้รับผลชั่วก็พูดว่า ทำชั่วได้ชั่ว เห็นบางคนทำดีแต่ได้รับผลชั่ว ก็พูดว่า ทำดีได้ชั่ว 

คนมิใช่น้อยพูดเลื่อนลอยไปตามที่เห็นจำเพาะอย่างนี้ เพราะไม่ทราบหรือไม่เชื่อในกฎของกรรม อันเกี่ยวกับกาลกำหนดเหมือนอย่างวันคืนดังกล่าว ฉะนั้นเมื่อมีความรู้หรือความเชื่อในกฎของกรรมก็จักกล่าวอย่างแน่นอนไม่เลื่อนลอยว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว 

: สิริมงคลของชีวิต 

: สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

ที่มา : http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=16565 

 

[​IMG]  

Advertisement
รูป thepureway
โดย: thepureway
ตั้งเมื่อ: 21 เม.ย. 17
เปิดดู: 1,028 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ ความอับ ความสว่างของชีวิต (สมเด็จพระญาณสังวรฯ) + clip เครียดเวลานั่งสมาธิ

ผู้สนับสนุน