clip (1 นาที) หลวงปู่ฝากไว้ - อุทานธรรมต่อมา + ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน หมวด » ห้องธรรมะ » ถามตอบ-ปัญหาธรรม » clip (1 นาที) หลวงปู่ฝากไว้ - อุทานธรรมต่อมา + ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน

clip (1 นาที) หลวงปู่ฝากไว้ - อุทานธรรมต่อมา

ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน

ถาม : กำลังใจยึดเกาะครูบาอาจารย์ แต่เป็นการยึดในกายเนื้อ รู้สึกว่าผิด...?

ตอบ : กำลังใจเราต้องมีหลักยึด ถ้าเราไม่ยึดหลักให้มั่นคงก็จะเคว้งคว้าง พระพุทธเจ้าตรัสว่า จงมีตัวเองเป็นเกาะ จงมีตัวเองเป็นที่พึ่ง ในการเดินทางข้ามโอฆะคือห้วงกิเลสนี้ เพราะถ้าเรามัวแต่พึ่งคนอื่นอยู่ เขาไม่อยู่ให้พึ่ง เราก็จะเคว้งคว้างต่อไป 

ท่านถึงได้กล่าวว่า อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน โก หิ นาโถ ปโรสิยา ใครอื่นเลยจะเป็นที่พึ่งแก่เราได้ อัตตนา หิ สุทันเตนะ ก็ตัวเราเองที่ฝึกดีแล้วนั่นแหละ นาถัง ละภะติ ทุลละภัง จะเป็นที่พึ่งที่หาได้โดยยาก 

เพราะฉะนั้น..เราต้องฝึกใจให้มั่นคงจริง ๆ สมาธิต้องทรงตัวจริง ๆ แล้วจะไม่เกิดความรู้สึกนั้นขึ้นอีก 

สนทนากับพระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ
เก็บตกจากบ้านวิริยบารมี ต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔

http://board.palungjit.org/f61/%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%99-302593.html  

[​IMG]

Advertisement
รูป thepureway
โดย: thepureway
ตั้งเมื่อ: 31 พ.ค. 17
เปิดดู: 237 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ clip (1 นาที) หลวงปู่ฝากไว้ - อุทานธรรมต่อมา + ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน

ผู้สนับสนุน