clip (1 นาที) หลวงปู่ฝากไว้ - สิ่งที่อยู่เหนือคำพูด + อย่ายุ่งกับเรื่องของคนอื่น หมวด » ห้องธรรมะ » ธรรมะทั่วไป » clip (1 นาที) หลวงปู่ฝากไว้ - สิ่งที่อยู่เหนือคำพูด + อย่ายุ่งกับเรื่องของคนอื่น

clip (1 นาที) หลวงปู่ฝากไว้ - สิ่งที่อยู่เหนือคำพูด

อย่ายุ่งกับเรื่องของคนอื่น

ภาวนามาก ๆ ดูตัวเองมาก ๆ 
หลวงพ่อชา สุภัทโท (พระโพธิญาณเถร) บอกว่า 
“ธรรมดาเราดูแต่คนอื่น 90 % ดูตัวเองแค่ 10 %” 
คือคอยดูแต่ความผิดของคนอื่น เพ่งโทษคนอื่น 
คิดแต่จะแก้ไขคนอื่น 

กลับเสียใหม่นะ 
ดูคนอื่นเหลือไว้ 10 % 
ดูเพื่อศึกษาว่า เมื่อเขาทำอย่างนั้น 
คนอื่นจะรู้สึกอย่างไร 
เพื่อเอามาสอนตัวเองนั่นแหละ 
ดูตัวเอง พิจารณาตัวเอง 90 % 
จึงเรียกว่าปฏิบัติธรรมอยู่ 

ธรรมชาติของจิตใจมันเข้าข้างตัวเอง 
โบราณพูดว่า เรามักจะเห็น 
ความผิดของคนอื่นเท่าภูเขา 
ความผิดของตนเองเท่ารูเข็ม 
มันเป็นความจริงอย่างนั้นด้วย 
เราจึงต้องระวังความรู้สึกนึกคิดของตัวเองให้มาก ๆ 

เห็นความผิดของคนอื่น ให้หารด้วย 10 
เห็นความผิดตัวเอง ให้คูณด้วย 10 
จึงจะใกล้เคียงกับความจริงและยุติธรรม 
เพราะเหตุนี้เราจะต้องพยายามมองแง่ดีของคนอื่นมาก ๆ 
และตำหนิติเตียนตัวเองมาก ๆ 
แต่ถึงอย่างไร ๆ เราก็ยังเข้าข้างตัวเองนั่นแหละ 

พยายามอย่าสนใจการกระทำ การปฏิบัติของคนอื่น 
ดูตัวเอง สนใจแก้ไขตัวเองนั่นแหละมาก ๆ 
เช่น เข้าครัวเห็นเด็กทำอะไรไม่ถูกใจ 
แล้วก็เกิดอารมณ์ร้อนใจ 

ยังไม่ต้องบอกให้เขาแก้ไขอะไรหรอก 
รีบแก้ไข ระงับอารมณ์ร้อนใจของตัวเองเสียก่อน 
เห็นอะไร คิดอะไร รู้สึกอย่างไร ก็สักแต่ว่า ใจเย็น ๆ ไว้ก่อน 
ความเห็น ความคิด ความรู้สึกก็ไม่แน่..... ไม่แน่ 
อาจจะถูกก็ได้ อาจจะผิดก็ได้ 
เราอาจจะเปลี่ยนความเห็นก็ได้ 
สักแต่ว่า..... สักแต่ว่า..... ใจเย็น ๆ ไว้ก่อน ยังไม่ต้องพูด 

ดูใจเราก่อน สอนใจเราก่อน หัดปล่อยวางก่อน 
เมื่อจิตสงบแล้ว เมื่อจิตปกติแล้ว 
จึงค่อยพูด จึงค่อยออกความเห็น 
พูดด้วยเหตุ ด้วยผล ประกอบด้วยจิตเมตตากรุณา 
ขณะมีอารมณ์อย่าเพิ่งพูด 
ทำให้เสียความรู้สึกของผู้อื่น 
ทำให้เสียความรู้สึกของตัวเอง 
ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร 
มักจะเสียประโยชน์ซ้ำไป 

เพราะฉะนั้น อยู่ที่ไหน อยู่ที่วัด อยู่ที่บ้าน 
ก็สงบ ๆ ๆ ไม่ต้องดูคนอื่นว่าเขาทำผิด ๆ ๆ 
ดูแต่ตัวเรา ระวังความรู้สึก ระวังอารมณ์ของเราเองให้มาก ๆ 
พยายามแก้ไข พัฒนาตัวเรา..... นั่นแหละ 

เห็นอะไรชอบ ไม่ชอบ ปล่อยไว้ก่อน 
เรื่องของคนอื่น พยายามอย่าให้เข้ามาที่จิตใจเรา 
ถ้าไม่ระวัง ก็จะยุ่งกับเรื่องของคนอื่นไปเรื่อย ๆ 
หาเรื่องอยู่อย่างนั้น เอาเรื่องโน้นเรื่องนี้มาเป็นเรื่องของเราหมด 
มีแต่ยินดี ยินร้าย พอใจ ไม่พอใจ ทั้งวัน 
อารมณ์มาก จิตไม่ปกติ ไม่สบาย ทั้งวัน ๆ ก็หมดแรง 

ระวังนะ 
พยายามตามดูจิตของเรา รักษาจิตของเราให้เป็นปกติให้มาก 
ใครจะเป็นอะไร ใครจะทำอะไร ดีหรือไม่ดี เรื่องของเขา 
แม้เขาจะทำกับเรา ว่าเรา..... ก็เรื่องของเขา 
อย่าเอามาเป็นอารมณ์ 
อย่าเอามาเป็นเรื่องของเรา 

ดูใจเรานั่นแหละ 
พัฒนาตัวเองนั่นแหละ 
ทำใจเราให้ปกติ สบาย ๆ มาก ๆ 
หัด-ฝึก ปล่อยวาง นั่นเอง 
ไม่มีอะไรหรอก 
ไม่มีอะไรสำคัญกว่าการตามรักษาจิตของเรา 
คิดดี พูดดี ทำดี มีความสุข 

คำสอนของหลวงปู่ชา สุภัทโท 
คัดลอกบางตอนมาจาก :: หนังสือทุกข์เพราะคิดผิด

http://board.palungjit.org/f14/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99-520746.html  

[​IMG] 

Advertisement
รูป thepureway
โดย: thepureway
ตั้งเมื่อ: 31 พ.ค. 17
เปิดดู: 268 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ clip (1 นาที) หลวงปู่ฝากไว้ - สิ่งที่อยู่เหนือคำพูด + อย่ายุ่งกับเรื่องของคนอื่น

ผู้สนับสนุน