กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย หมวด » เก็บตก inbox » เก็บตกจาก inbox » กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการพัฒนาเมือง ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท ด้วยแนวคิดการพัฒนาตามผังเมืองให้น่าอยู่ตามผังแม่บทการพัฒนาเมืองที่เชื่อมโยงจากผังระดับต่างๆ ที่บังคับใช้อยู่และผ่านกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ โดยการจัดทำผังหลัก แผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่ ซึ่งครอบคลุมทั้ง 3 มิติ อาทิ มิติด้านสาระของโครงการ ในด้านการแปลงนโยบายจากผังเมืองรวมจังหวัด ผังชุมชน ผังเมืองเฉพาะ ผังพัฒนาพื้นที่ไปสู่แผนงาน และรายละเอียดโครงการต่างๆ   ส่วนมิติด้านพื้นที่ของการพัฒนา ในการกำหนดที่ตั้ง ขนาด และขอบเขตของพื้นที่ที่จะดำเนินการพัฒนา และมิติด้านระยะเวลา การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะดำเนินการก่อนและหลังการพัฒนา  สำหรับหน่วยงานที่มีความประสงค์ที่จะพัฒนาเมือง โดยยื่นหนังสือคำขอโครงการพร้อมรายละเอียดตามแบบฟอร์มของกลุ่มงานได้ที่กรมโยธาและผังเมือง เพื่อการพัฒนาเมืองให้พร้อมรับสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการเจริญเติบโตของเมืองในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dpt.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดโทร         02-299 4469-70

Advertisement
รูป ธัญญา
โดย: ธัญญา
ตั้งเมื่อ: 27 วันก่อน
เปิดดู: 436 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 4 : กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
avatar

ตามมาเลยจร้า

https://www.lnwballsod.com
https://www.88movie-hd.com

โดย: thuynaja เขียนเมื่อ 23 วันก่อน IP IP: 110.78.153.XXX
ความคิดเห็นที่ 3 : กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
avatar

ตามมาเลยจร้า

https://www.lnwballsod.com
https://www.88movie-hd.com

โดย: thuypheeba เขียนเมื่อ 24 วันก่อน IP IP: 159.192.122.XXX
ความคิดเห็นที่ 2 : กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
avatar

สุดยอดค่ะ
https://www.lnwballsod.com
https://www.88movie-hd.com

โดย: thuynaja เขียนเมื่อ 25 วันก่อน IP IP: 110.77.204.XXX
ความคิดเห็นที่ 1 : กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
avatar

ยอดไปเลยครับ

https://www.lnwballsod.com
https://www.88movie-hd.com

โดย: thuypheeba เขียนเมื่อ 26 วันก่อน IP IP: 159.192.122.XXX