"กรุณา ความไม่เบียดเบียน" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ) + รับสภาพอย่างฉลาด - พุทธทาสภิกขุ หมวด » ห้องธรรมะ » ธรรมะทั่วไป » "กรุณา ความไม่เบียดเบียน" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ) + รับสภาพอย่างฉลาด - พุทธทาสภิกขุ

"กรุณา ความไม่เบียดเบียน" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ) 

"กรุณา ความไม่เบียดเบียน"

"กรุณา" คือ ภาวะของจิตที่หวั่นไหวไปเพราะความทุกข์ของผู้อื่น 
เหมือนอย่างถ้าซื้อได้ก็จะซื้อความทุกข์ของเขา 
คือ จะช่วยทำความทุกข์ของเขาให้หมดสิ้นไป 

จึงมีอาการที่ทนเฉยอยู่ไม่ได้ 
ต้องขวนขวายช่วยเหลือเพื่อบำบัดทุกข์ 

ปราศจากความคิดเบียดเบียนซ้ำเติม
เห็นใครตกอยู่ในความทุกข์ไม่มีที่พึ่ง ก็อดอยู่ไม่ได้ที่ต้องคิดช่วย 

"กรุณา" นี้เป็นพรหมวิหารธรรมอีกข้อหนึ่งที่พึงอบรมให้มีในจิต
วิธีอบรมคือระวังใจมิให้คิดเบียดเบียนใครและหัดใจให้คิดว่า 

เมื่อตนเองมีทุกข์ก็ต้องการความช่วยเหลือฉันใด 
ผู้อื่นสัตว์อื่นก็ฉันนั้น

สมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

http://palungjit.org/threads/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B2-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%AF.538934/

?temp_hash=b75ed981ab3c2ac9f1b0deef73cabb8a.jpg 

Advertisement
รูป thepureway
โดย: thepureway
ตั้งเมื่อ: 29 วันก่อน
เปิดดู: 150 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ "กรุณา ความไม่เบียดเบียน" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ) + รับสภาพอย่างฉลาด - พุทธทาสภิกขุ

ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 3 : "กรุณา ความไม่เบียดเบียน" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ) + รับสภาพอย่างฉลาด - พุทธทาสภิกขุ
avatar

ขอบคุณค่ะ
https://www.lnwballsod.com
https://www.88movie-hd.com

โดย: thuynaja เขียนเมื่อ 29 วันก่อน IP IP: 110.78.145.XXX
ความคิดเห็นที่ 2 : "กรุณา ความไม่เบียดเบียน" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ) + รับสภาพอย่างฉลาด - พุทธทาสภิกขุ
avatar

อย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกนเลย

https://www.lnwballsod.com
https://www.88movie-hd.com

โดย: gun100 เขียนเมื่อ 29 วันก่อน IP IP: 110.78.145.XXX
ความคิดเห็นที่ 1 : "กรุณา ความไม่เบียดเบียน" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ) + รับสภาพอย่างฉลาด - พุทธทาสภิกขุ
avatar

กรุณา

https://www.lnwballsod.com
https://www.88movie-hd.com

โดย: thuypheeba เขียนเมื่อ 29 วันก่อน IP IP: 159.192.122.XXX