สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย จับมือ มข. จัดอบรมเกษตรกร แนะนำเคล็ดลับปลูกข้าวไทยให้ยั่งยืน หมวด » เก็บตก inbox » เก็บตกจาก inbox » สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย จับมือ มข. จัดอบรมเกษตรกร แนะนำเคล็ดลับปลูกข้าวไทยให้ยั่งยืน

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุม โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ได้ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเกษตรกร เรื่องเคล็ดลับการปลูกข้าวไทยให้ยั่งยืน โดย นายกองเอกเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และตัวแทนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ได้กล่าวว่าการอบรมในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังครั้งที่สำคัญของหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชน เพื่อเสริมความรู้ด้านการเลือกใช้ปัจจัยการผลิต ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี เมล็ดพันธุ์ เคมีเกษตร รวมถึงวิธีการเพาะปลูกข้าวอย่างถูกวิธี อีกทั้งยังได้มีการถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับการผลิตข้าวให้กับเกษตรกร ซึ่งถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะทำให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมนำไปประยุกต์ใช้กับการปลูกข้าว ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนการผลิต ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องด้านการผลิตให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะในโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของสมาชิกในสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ที่ได้ร่วมทำ MOU กับทางภาครัฐ  ในการช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ซึ่งทางสมาคมฯ นั้นเป็นองค์กรหลักในการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตอื่นๆ สร้างสังคมภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยให้ยั่งยืนต่อไป
ด้าน ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวว่า “การอบรมครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการทำงานร่วมกันและมีเป้าหมายเดียวกัน คือการถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการให้กับเกษตรกรในพื้นที่  ในฐานะสถาบันการศึกษาซึ่งมีองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญ พร้อมที่จะให้คำแนะนำ นอกจากนี้เกษตรกรเองก็ยังสามารถเดินเข้ามาขอข้อมูลหาความรู้ที่มหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันมีโครงการฯ ที่จะให้คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญออกไปพบปะเกษตรกรโดยตรง หรือทำงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่  นอกจากงานบริการด้านวิชาการแล้ว ก็ยังมีการทำงานร่วมกับชุมชนที่หลากหลายเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นภาคอีสานตอนบนครับ”
โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย หรือ โทรศัพท์ 02-4487616 และคลิกเข้าไปดูได้ใน www.thaifert.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
**********************************************************
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณสายจิต  อ่ำสุวรรณผู้จัดการสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย  โทรศัพท์ 02-4487616

Advertisement
รูป Praphan
โดย: Praphan
ตั้งเมื่อ: 23 วันก่อน
เปิดดู: 584 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย จับมือ มข. จัดอบรมเกษตรกร แนะนำเคล็ดลับปลูกข้าวไทยให้ยั่งยืน

ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 2 : สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย จับมือ มข. จัดอบรมเกษตรกร แนะนำเคล็ดลับปลูกข้าวไทยให้ยั่งยืน
avatar

เข้ามาหาความรู้ครับ ขอบคุณครับ

https://www.lnwballsod.com
https://www.88movie-hd.com

โดย: thuypheeba เขียนเมื่อ 19 วันก่อน IP IP: 159.192.122.XXX
ความคิดเห็นที่ 1 : สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย จับมือ มข. จัดอบรมเกษตรกร แนะนำเคล็ดลับปลูกข้าวไทยให้ยั่งยืน
avatar

ขอบคุณค่ะ
https://www.lnwballsod.com
https://www.88movie-hd.com

โดย: thuynaja เขียนเมื่อ 22 วันก่อน IP IP: 110.78.153.XXX