รับสมัคร นักกิจกรรมกรีนพีซ (Greenpeace Activists) หมวด » ทั่วไป » เรื่องเด่นประเด็นดัง » รับสมัคร นักกิจกรรมกรีนพีซ (Greenpeace Activists)

รับสมัคร นักกิจกรรมกรีนพีซ
Greenpeace Activists เปิดรับสมัคร  30 มิถุนายน - 30 กรกฏาคม 2560
รับจำนวนจำกัดเพียงแค่ 20 คนเท่านั้น

หากคุณมีใจรักสิ่งแวดล้อม มีจิตอาสา ชอบความท้าทาย การผจญภัย พร้อมรับความเสี่ยง และเชื่อมั่นในการใช้แนวทางการดำเนินงานอย่างสันติวิธี ในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ถ้าคุณคือคนที่ใช่ สมัครเป็นนักกิจกรรมกับเราเลย!

วัตถุประสงค์ของการเปิดรับนักกิจกรรมกรีนพีซ

กรีนพีซประเทศไทยมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของนักกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนงานด้านอาสาสมัครเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่มีทักษะและความสนใจในการค้นคว้า สำรวจ วิจัย สืบค้นข้อมูล และทำกิจกรรมรณรงค์ด้วยการเผชิญหน้าอย่างสันติวิธี ส่งเสริมการถกเถียงที่เปิดเผยและเสนอข้อมูลทางเลือกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสังคม เพื่อเพิ่มความเข้มข้นและคุณภาพของการถกเถียงของสาธารณชนในการเปิดโปงและหยุดยั้งอาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อม 

โดยทักษะของนักกิจกรรมที่จะมีส่วนร่วมขับเคลื่อนอย่างเข้มข้นนี้ จะเป็นทักษะด้านการสำรวจ สืบค้นข้อมูล และ การรณรงค์ด้วยการเผชิญหน้าอย่างสันติวิธี

คุณสมบัติ

  • อายุ 20 ปีขึ้นไป มีความรู้ความเข้าใจงานรณรงค์ของกรีนพีซ
  • กล้าตัดสินใจ - กล้าแสดงออก
  • พร้อมทำกิจกรรมด้วยการเผชิญหน้าอย่างสันติวิธี 
  • พร้อมรับความกดดัน กิจกรรมท้าทาย และพร้อมรับความเสี่ยง
  • มีวินัย สามารถทำงานเป็นทีม มีความเป็นจิตอาสาและทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทน
  • มีการจัดสรรเวลาที่ดี สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องได้ตลอดทั้งปี อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
  • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัด ลงพึ้นที่  หรือเดินทางต่างประเทศได้
  • ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง ไม่มีประวัติอาชญากรรม 

หมายเหตุ: ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่สามารถจัดสรรเวลาได้เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะเข้าร่วมงานกับกรีนพีซได้อย่างต่อเนื่อง 1 ปีอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง อย่ารอช้าที่จะเข้าร่วมเป็นนักกิจกรรมกรีนพีซ

โดยกรุณากรอกแบบฟอร์มความยาวไม่เกิน 10 นาทีนี้ ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

ที่มา : www.greenpeace.org/seasia/th/getinvolved/volunteer/Greenpeace-Activists

 

ติดตามกรีนพีซเพิ่มเติมที่

Advertisement
รูป Greenpeace Thailand
โดย: Greenpeace Thailand
ตั้งเมื่อ: 18 วันก่อน
เปิดดู: 234 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ รับสมัคร นักกิจกรรมกรีนพีซ (Greenpeace Activists)

ผู้สนับสนุน