บรรยายเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรรม หมวด » ร้องทุกข์ ประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์ » บรรยายเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรรม

 

 

นายมนตรี บุญจรัส (กลาง) ประธานกรรมการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษครบวงจร อันดับหนึ่งในประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ของภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ เพื่องานเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความรู้ด้านวิชาการ เกี่ยวกับข้อดีของจุลินทรีย์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการการเกษตรให้ได้ผลดีที่สุด พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ 5 เสือจุลินทรีย์ชีวภาพทางเลือกใหม่ที่ปลอดภัยไร้สารพิษ ณ โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนาฯ) ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

Advertisement
รูป zoompr
โดย: zoompr
ตั้งเมื่อ: 19 วันก่อน
เปิดดู: 314 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ บรรยายเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรรม

ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 1 : บรรยายเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรรม
avatar

สุดยอดเกษตรไทย

https://www.lnwballsod.com
https://www.88movie-hd.com

โดย: gun100 เขียนเมื่อ 18 วันก่อน IP IP: 110.77.204.XXX