"จิต เป็นสมบัติที่มีค่ายิ่ง" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) + ความกตัญญู - ท่าน ว.วชิรเมธี หมวด » ห้องธรรมะ » ธรรมะทั่วไป » "จิต เป็นสมบัติที่มีค่ายิ่ง" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) + ความกตัญญู - ท่าน ว.วชิรเมธี

"จิต เป็นสมบัติที่มีค่ายิ่ง" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) 

"จิต เป็นสมบัติที่มีค่ายิ่ง"

" .. เป็นสมบัติสำคัญมากในตัวเรา ที่ควรได้รับการเหลียวแลด้วยวิธีเก็บรักษาให้ดี 
ควรสนใจรับผิดชอบต่อจิตอันเป็นสมบัติที่มีค่ายิ่งของตน

วิธีที่ควรกับจิตโดยเฉพาะก็คือภาวนา ฝึกหัดภาวนาในโอกาสอันควร 
ตรวจดูจิตว่า มีอะไรบกพร่องและเสียไป จะได้ซ่อมสุขภาพจิต 
นั่งพินิจพิจารณาดูสังขารภายใน คือ ความคิดปรุงแต่งของจิตว่า 
คิดอะไรบ้าง มีสาระประโยชน์ไหม 

คิดแส่หาเรื่อง หาโทษ ขนทุกข์มาเผาตนอยู่นั้น พอรู้ผิด-ถูกของตัวบ้างไหม 
พิจารณาสังขารภายนอกว่า มีความเจริญขึ้นหรือเจริญลง 
สังขารมีอะไรใหม่หรือมีความเก่าแก่ชราหลุดไป 

พยายามเตรียมตัวเตรียมใจเสียแต่เวลาที่พอจะทำได้ ตายแล้วจะเสียการ 
ให้ท่องในใจอยู่เสมอว่า เรามีความแก่-เจ็บ-ตาย อยู่ประจำตัวทั่วหน้ากัน .. "

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

http://board.palungjit.org/f14/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%95-540619.html 

?temp_hash=59b6f4f28f4900748dbbecb49fde7608.jpg 

ความกตัญญู - ท่าน ว.วชิรเมธี

 

 

 

Advertisement
รูป thepureway
โดย: thepureway
ตั้งเมื่อ: 13 วันก่อน
เปิดดู: 203 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ "จิต เป็นสมบัติที่มีค่ายิ่ง" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) + ความกตัญญู - ท่าน ว.วชิรเมธี

ผู้สนับสนุน