ความกตัญญูกตเวทีตาธรรม + คุณสุรางคนา สุนทรพนาเวศ - "กรรมและวิบากขันธ์" หมวด » ห้องธรรมะ » ธรรมะทั่วไป » ความกตัญญูกตเวทีตาธรรม + คุณสุรางคนา สุนทรพนาเวศ - "กรรมและวิบากขันธ์"

ความกตัญญูกตเวทีตาธรรม 

ความกตัญญูกตเวทีคือสภาพจิตที่รับรู้ความดี และยินดีที่จะกระทำความดี โดยศรัทธามั่นใจ คนมีกตัญญูจึงไม่ลบล้างทำลายความดี และไม่ลบหลู่ผู้ที่ได้ทำความดีมาก่อน หากเพียรพยายามรักษาความดีทั้งปวงไว้ให้เป็นพื้นฐานในความประพฤติปฏิบัติทุกอย่างของตนเอง เมื่อเต็มใจและจงใจกระทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความดีดังนี้ ก็ย่อมมีแต่ความเจริญมั่นคงและรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณสมบัติอันสำคัญยิ่งสำหรับนักพัฒนา และผู้ปรารถนาความเจริญก้าวหน้าทุกคน. . . .

พระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่คณะกรรมการวันกตัญญูกตเวทีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกวันกตัญญูกตเวที และเชิญออกเผยแพร่แก่ประชาชนเป็นแนวทางปฏิบัติและเผยแพร่เป็นธรรมทานชนะการให้ทั้งปวง

วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๒๖

http://palungjit.org/threads/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.540725/

[​IMG] 

 

Advertisement
รูป thepureway
โดย: thepureway
ตั้งเมื่อ: 12 วันก่อน
เปิดดู: 108 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ ความกตัญญูกตเวทีตาธรรม + คุณสุรางคนา สุนทรพนาเวศ - "กรรมและวิบากขันธ์"

ผู้สนับสนุน