"ภาวนา คือรากแก้ว" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) + ระวังหลงความสุข - พระไพศาล วิสาโล หมวด » ห้องธรรมะ » ธรรมะทั่วไป » "ภาวนา คือรากแก้ว" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) + ระวังหลงความสุข - พระไพศาล วิสาโล

?temp_hash=e4b06ebf0b5db9d1b40b5ba60d72872a.jpg 

"ภาวนา คือรากแก้ว" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) 

?temp_hash=2e3a7be8b3b75392d8a0ce21b09e096e.jpg 

http://palungjit.org/threads/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AF%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%99.540567/

 

Advertisement
รูป thepureway
โดย: thepureway
ตั้งเมื่อ: 15 วันก่อน
เปิดดู: 119 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ "ภาวนา คือรากแก้ว" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) + ระวังหลงความสุข - พระไพศาล วิสาโล

ผู้สนับสนุน