"ปฏิบัติให้ถึงใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) + ผญาพาเพลิน - เงาบาปบุญ - [1] หมวด » ห้องธรรมะ » ธรรมะทั่วไป » "ปฏิบัติให้ถึงใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) + ผญาพาเพลิน - เงาบาปบุญ - [1]

?temp_hash=e4b06ebf0b5db9d1b40b5ba60d72872a.jpg 

"ปฏิบัติให้ถึงใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

"ปฏิบัติให้ถึงใจ"

" .. แท้ที่จริงพุทธะ ก็เกิดที่ใจ เกิดจากใจเพราะการปฏิบัติบำบัดเรื่องต่าง ๆ ออกจากใจ ทำให้ผ่องใสสะอาด ชำระให้หมดจดจากใจ 

เหตุนั้น ใจจึงเป็นของสำคัญที่สุด ถ้าปฏิบัติเข้าถึงใจเมื่อไร จึงจะเห็นใจเมื่อนั้น เป็นพุทธะเมื่อนั้น ถ้าไม่ถึงใจแล้วยังไม่ถึงพุทธะหรอก .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

http://board.palungjit.org/f14/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5-542026.html 

ผญาพาเพลิน - เงาบาปบุญ - [1]

 

 

Advertisement
รูป thepureway
โดย: thepureway
ตั้งเมื่อ: 10 วันก่อน
เปิดดู: 78 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ "ปฏิบัติให้ถึงใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) + ผญาพาเพลิน - เงาบาปบุญ - [1]

ผู้สนับสนุน