พัฒนาอาชีพเกษตรและพืชสวนครัว หมวด » ร้องทุกข์ ประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์ » พัฒนาอาชีพเกษตรและพืชสวนครัว

 

 

นายมนตรี บุญจรัส ประธานกรรมการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษครบวงจรอันดับหนึ่งในประเทศไทย ร่วมถ่ายทอดความรู้ “ในโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรและพืชสวนครัว” (วิธีการทำน้ำหมักชีวภาพและการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ) โดยมีการสาธิตให้ผู้เข้าอบรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพด้วยตัวเอง ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 

Advertisement
รูป zoompr
โดย: zoompr
ตั้งเมื่อ: 10 วันก่อน
เปิดดู: 183 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ พัฒนาอาชีพเกษตรและพืชสวนครัว

ผู้สนับสนุน